HOTĂRÂRE nr.64 din 22 ianuarie 2004
privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 108/5 feb. 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
al art. 51 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 357/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabilește un număr de 1.500 de permise de muncă noi ce vor fi eliberate în anul 2004 străinilor care doresc să se încadreze în muncă în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Numărul de permise de muncă prevăzut la art. 1 reprezintă permisele de muncă ce vor fi eliberate străinilor prevăzuți la art. 21 din lege.

(2) În numărul de permise de muncă prevăzut la art. 1 sunt incluse și permisele de muncă ce vor fi eliberate străinilor prevăzuți la art. 5 lit. b) din lege, pentru care obligativitatea obținerii permisului de muncă se menține până la data de 1 ianuarie 2007.

(3) Permisele de muncă prevăzute în acorduri, convenții sau înțelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state nu sunt incluse în numărul permiselor de muncă prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Permisele de muncă ce vor fi eliberate în anul 2004, precum și permisele de muncă eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi prelungite în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În situația în care numărul cererilor pentru eliberarea de noi permise de muncă este mai mare decât numărul prevăzut la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în baza unui memoriu justificativ al Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

București, 22 ianuarie 2004.
Nr. 64.


Duminică, 16 iunie 2024, 23:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.