HOTĂRÂRE nr.434 din 20 iunie 1995
privind infiintarea Centrului de Cercetare și Productie "Bios" Cluj-Napoca
Textul actului publicat în M.Of. nr. 152/17 iul. 1995

HOTARIRE Nr. 434 din 20 iunie 1995 privind infiintarea Centrului de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se infiinteaza Centrul de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prin reorganizarea Laboratorului de biostimulatori al Institutului de Chimie " Raluca Ripan" Cluj-Napoca din subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.

ART. 2
Centrul de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca are sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103.

ART. 3
Centrul de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca are personalitate juridica si functioneaza ca unitate cu venituri proprii, rezultate din contractele de cercetare, din valorificarea productiei de biostimulatori si din alte activitati specifice obiectului sau de activitate.

ART. 4
Obiectul de activitate al Centrului de Cercetare si Productie "Bios" ClujNapoca il constituie:
a) activitatea de cercetare interdisciplinara cu caracter fundamental si aplicativ pentru obtinerea, conditionarea si valorificarea biostimulatorilor si a altor compusi cu utilitate practica pentru agricultura;
b) producerea de biostimulatori si alte preparate active pentru stimularea germinarii semintelor, inradacinarii butasilor, legarii de rod la legume, pomi, vita de vie, precum si pentru protectia plantelor;
c) asistenta tehnica, consulting, prestari de servicii, operatiuni de comert interior si exterior, in domeniul sau de activitate.

ART. 5
Conducerea Centrului de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca revine consiliului de administratie, compus din 5 persoane, numit de catre Prezidiul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", iar activitatea curenta va fi condusa de catre director, care este totodata si presedintele consiliului de administratie.

ART. 6
Atributiile Consiliului de administratie, structura organizatorica si Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca se aproba de Prezidiul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".

ART. 7
Personalul care trece de la Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca la Centrul de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca se considera transferat.
Pina la reglementarea prin lege a salarizarii personalului din unitatile de cercetare, personalul din Centrul de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca va fi salarizat conform prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 467/1994.

ART. 8
Activul si pasivul, conform datelor din bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1994, aferente activitatii de cercetare, experimentare si productie a biostimulatorilor, Laboratorul de biostimulatori, "Instalatia de cercetare si experimentare pentru biostimulatori de crestere a plantelor", inclusiv statia de frig, depozitul 601, utilajele instalatiei de biostimulatori vor fi trecute fara plata, in termen de 30 de zile, pe baza de protocol de predare-preluare, din administrarea Institutului de Chimie "Raluca-Ripan" in administrarea Centrului de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca.

ART. 9
Anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 509/1993, astfel cum a fost modificata si completata, cuprinzind unitatile de cercetare si de cercetaredezvoltare din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", se completeaza cu pozitia 18.99. Centrul de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca.
PRIM- MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei, Valeriu Tabara Ministrul cercetarii si tehnologiei, Doru Dumitru Palade Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dorel Mustatea, secretar de stat -----------------------


Vineri, 02 decembrie 2022, 21:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.