HOTĂRÂRE nr.353 din 30 mai 1995
privind taxele vamale de import pentru produse agricole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 108/31 mai. 1995

HOTARIRE Nr. 353 din 30 mai 1995 privind taxele vamale de import pentru produse agricole

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 31 mai 1995 In temeiul art. 3 din Actul final cuprinzind rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, ratificat prin Legea nr. 133/1994, si al art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993, aprobata prin Legea nr. 102/ 1994, Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Taxele vamale din Tariful vamal de import al Romaniei pentru produsele agricole, stabilite in Lista nr. LXIX - Romania, anexa la Protocolul de la Marrakech, ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994, se aplica incepind cu data de 1 iulie 1995.

ART. 2
Taxele vamale mentionate la art. 1 se reduc temporar, pina la 31 decembrie 1995, pentru unele produse agricole, conform anexei la prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministrul comertului, Petru Crisan Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministrul agriculturii si alimentatiei, Valeriu Tabara ANEXA 1 LISTA produselor agricole cu taxa vamala redusa ------------------------------------------------------------------------------Pozitia Denumirea produsului Taxa tarifara vamala redusa ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------01 Animale vii
01.01 Cai, magari, catiri, vii.
- Cai:
0101.11.00 -- Reproducatori de rasa pura 3 0101.19 -- Altii:
0101.19.10 --- Destinati pentru sacrificare 25 0101.19.90 --- Altele 25 0101.20 - Magari, catiri:
0101.20.10 -- Magari 25 0101.20.90 -- Catari 25
01.02 Animale vii din specia bovina.
0102.10 - Reproducatori de rasa pura:
0102.10.10 -- Juninci (care nu au fatat niciodata) 3 0102.10.30 -- Vaci 3 0102.10.90 -- Altele 3 0102.90 - Altele:
-- De specie domestica:
0102.90.05 --- Cu o greutate care sa nu depaseasca 80 kg 135 --- Cu o greutate care sa depaseasca 80 kg, dar sa nu depaseasca 160 kg:
0102.90.21 ---- Destinate pentru sacrificare 135 0102.90.29 ---- Altele 135 --- Cu o greutate care sa depaseasca 160 kg, dar sa nu depaseasca 300 kg:
0102.90.41 ---- Destinate pentru sacrificare 135 0102.90.49 ---- Altele 135 --- Cu o greutate care sa depaseasca 300 kg:
---- Juninci (care nu au fatat niciodata):
0102.90.51 ----- Destinate pentru sacrificare 135 0102.90.59 ----- Altele 135 ---- Vaci:
0102.90.61 ----- Destinate pentru sacrificare 135 0102.90.69 ----- Altele 135 ---- Altele:
0102.90.71 ----- Destinate pentru sacrificare 135 0102.90.79 ----- Altele 135 0102.90.90 -- Altele 135
01.03 Animale vii din specia porcina.
0103.10.00 - Reproducatori de rasa pura 3 - Altele:
0103.91 -- Sub 50 kg:
0103.91.10 --- De specie domestica 125 0103.91.90 --- Altele 125 0103.92 -- De 50 kg sau peste:
--- De specie domestica:
0103.92.11 ---- Scroafe cu greutate minima de 160 kg, care au avut purcei cel putin o singura data 125 0103.92.19 ---- Altele 125 0103.92.90 --- Altele 25
01.04 Animale vii din specia ovina sau caprina.
0104.10 - Din specia ovina:
-- Altele:
0104.10.30 --- Miei (pina la un an) 25 0104.10.80 --- Altele 25 0104.20 - Din specia caprina:
0104.20.90 -- Altele 25 0106.00 Alte animale vii:
0106.00.10 - Iepuri de casa 25 0106.00.20 - Porumbei 25 0106.00.90 - Altele 25 02 Carne si maruntaie comestibile
02.01 Carne de bovine, proaspata sau refrigerata.
0201.10.00 - Carcase si semicarcase 169 0201.20 - Alte parti nedezosate:
0201.20.20 -- Sferturi asa-zise "compensate" 169 0201.20.30 -- Sferturi anterioare neseparate sau separate 169 0201.20.50 -- Sferturi posterioare neseparate sau separate 169 0201.20.90 -- Altele 169 0201.30.00 - Dezosata 169
02.02 Carne de bovine congelata.
0202.10.00 - Carcase si semicarcase 169 0202.20 - Alte parti nedezosate:
0202.20.10 -- Sferturi asa-zise "compensate" 169 0202.20.30 -- Sferturi anterioare neseparate sau separate 169 0202.20.50 -- Sferturi posterioare neseparate sau separate 169 0202.20.90 -- Altele 169 0202.30 - Dezosata:
0202.30.10 -- Sferturi anterioare, intregi sau taiate in maximum cinci bucati, fiecare sfert fiind prezentat intr-un singur bloc congelat; sferturi asa-zise "compensate" prezentate in doua blocuri congelate, unul dintre ele continind partea anterioara a carcasei, intreaga sau taiata in maximum cinci bucati, iar celalalt continind sfertul posterior, intr-o singura bucata, fara muschiul file 169 0202.30.50 -- Bucati ale sferturilor anterioare tip crop si ale pieptului asa-zis "australian" 169 0202.30.90 -- Altele 169
02.03 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata.
- Proaspata sau refrigerata:
0203.11 -- Carcase si semicarcase:
0203.11.10 --- De porci domestici 236 0203.11.90 --- Altele 20 0203.12 -- Jamboane, spata si parti din acestea, nedezosate:
--- De animale din specia porcine domestice:
0203.12.11 ---- Jamboane si parti de jamboane 236 0203.12.19 ---- Spata si parti de spata 236 0203.12.90 --- Altele 20 0203.19 -- Altele:
--- De animale din specia porcine domestice:
0203.19.11 ---- Anterioare si parti din acestea 236 0203.19.13 ---- Spate (sale) si parti de spate (sale), nedezosate 236 0203.19.15 ---- Piept (impanat) si parti de piept 236 ---- Altele:
0203.19.55 ----- Dezosate 236 0203.19.59 ----- Altele 236 0203.19.90 --- Altele 20 - Congelata:
0203.21 -- Carcase sau semicarcase:
0203.21.10 --- De animale din specia porcine domestice 236 0203.21.90 --- Altele 20 0203.22 -- Jamboane, spata si parti din acestea, nedezosate:
--- De animale din specia porcine domestice:
0203.22.11 ---- Jamboane si parti de jamboane 236 0203.22.19 ---- Spata si parti de spata 236 0203.22.90 --- Altele 20 0203.29 -- Altele:
--- De animale din specia porcine domestice:
0203.29.11 ---- Anterioare si parti din acestea 236 0203.29.13 ---- Spate (sale) si parti de spate (sale), nedezosate 236 0203.29.15 ---- Piept (impanat) si parti de piept 236 ---- Altele:
0203.29.55 ----- Dezosate 236 0203.29.59 ----- Altele 236 0203.29.90 --- Altele 20
02.06 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, magari, catiri, proaspete, refrigerate sau congelate.
0206.10 - De bovine, proaspete sau refrigerate:
0206.10.10 -- Destinate fabricarii produselor farmaceutice 20 -- Altele:
0206.10.91 --- Ficat 169 0206.10.95 --- Pilorul mare si pilorul mic (diafragma musculoasa si diafragma tendinoasa) 169 0206.10.99 --- Altele 169 - De bovine, congelate:
0206.21.00 -- Limba 169 0206.22 -- Ficat:
0206.22.10 --- Destinat fabricarii produselor farmaceutice 20 0206.22.90 --- Altele 169 0206.29 -- Altele:
0206.29.10 --- Destinate fabricarii produselor farmaceutice 20 --- Altele:
0206.29.91 ---- Pilorul mare si pilorul mic (diafragma musculoasa si diafragma tendinoasa) 169 0206.29.99 ---- Altele 169 0206.30 - De porcine, proaspete sau refrigerate:
0206.30.10 -- Destinate fabricarii produselor farmaceutice 20 -- Altele:
--- Din specia porcine domestice:
0206.30.21 ---- Ficat 236 0206.30.31 ---- Altele 236 0206.30.90 --- Altele 20 - De porcine, congelate:
0206.41 -- Ficat:
0206.41.10 --- Destinat fabricarii produselor farmaceutice 20 --- Altele:
0206.41.91 ---- De specia porcine domestice 236 0206.41.99 ---- Altele 20 0206.49 -- Altele:
0206.49.10 --- Destinate fabricarii produselor farmaceutice 20 --- Altele:
0206.49.91 ---- De specia porcine domestice 236 0206.49.99 ---- Altele 20 0206.80 - Altele, proaspete sau refrigerate:
0206.80.10 -- Destinate fabricarii produselor farmaceutice 20 -- Altele:
0206.80.91 --- De specia cabaline, catiri sau magari 20 0206.80.99 --- De specia ovine sau caprine 20 0206.90 - Altele, congelate:
0206.90.10 -- Destinate fabricarii produselor farmaceutice 20 -- Altele:
0206.90.91 --- De specia cabaline, catiri sau magari 20 0206.90.99 --- De specia ovine sau caprine 20
02.07 Carne si organe comestibile, ale pasarilor de la pozitia nr. 01.05, proaspete, refrigerate sau congelate.
0207.10 - Pasari intregi, proaspete sau refrigerate:
-- Pasari din specia galinacee:
0207.10.11 --- Fara pene, eviscerate, cu cap si picioare denumite "pui 83%" 143 0207.10.15 --- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu git, inima, ficat si pipota, denumite "pui 70%" 143 0207.10.19 --- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, git, inima, ficat si pipota, denumite "pui 65%", sau altfel prezentate 143 -- Curcani:
0207.10.31 --- Fara pene, eviscerati, fara cap si picioare, dar avind git, inima, ficat si pipota, denumiti "curcani 80% 143 0207.10.39 --- Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare, git, ficat, inima si pipota, denumiti "curcani 73%", sau altfel prezentati 143 -- Rate:
0207.10.51 --- Fara pene si singe, neeviscerate, cu cap si picioare, denumite "rate 85%" 143 0207.10.55 --- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu git, inima, ficat si pipota, denumite "rate 70%" 143 0207.10.59 --- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, git, inima, ficat si pipota, denumite "rate 63%, sau altfel prezentate 143 -- Giste:
0207.10.71 --- Fara pene si singe, neeviscerate, cu cap si picioare, denumite "giste 82%" 143 0207.10.79 --- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, cu sau fara inima si pipota, denumite "giste 75%", sau altfel prezentate 143 0207.10.90 -- Bibilici 143 - Pasari intregi congelate:
0207.21 -- Pasari din specia galinacee:
0207.21.10 --- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu git, inima, ficat si pipota, denumite "pui 75%" 143 0207.21.90 --- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, git inima, ficat si pipota, denumite "pui 65%", sau altfel prezentate 143 0207.22 -- Curcani:
0207.22.10 --- Fara pene, eviscerati, fara cap si picioare, dar cu git, inima, ficat si pipota, denumiti "curcani 80%" 143 0207.22.90 --- Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare, git, inima, ficat si pipota, denumiti "curcani 73%", sau altfel prezentati 143 0207.23 -- Rate, giste si bibilici:
--- Rate:
0207.23.11 ---- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, dar cu git, inima, ficat si pipota, denumite "rate 70%" 143 0207.23.19 ---- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, git, inima, ficat si pipota, denumite "rate 63%", sau altfel prezentate 143 --- Giste:
0207.23.51 ----- Fara pene si singe, neeviscerate, cu cap si picioare, denumite "giste 82% " 143 0207.23.59 ---- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare, cu sau fara inima si pipota, denumite "giste 75%", sau altfel prezentate 143 0207.23.90 --- Bibilici 143 - Pasari transate si organe (inclusiv ficat) proaspete sau refrigerate:
0207.31 -- Ficati grasi de gisca sau rata:
0207.31.10 --- De gisca 143 0207.31.90 --- De rata 143 0207.39 -- Altele:
--- De pasari din specia galinacee:
---- Parti:
0207.39.11 ----- Dezosate 143 ----- Nedezosate:
0207.39.13 ------ Jumatati sau sferturi 143 0207.39.15 ------ Aripi intregi, cu sau fara virfuri 143 0207.39.17 ------ Spate, gituri, spate cu gituri impreuna, tirtite si virfuri de aripi 143 0207.39.21 ------ Piepti si parti de piepti 143 0207.39.25 ------ Altele 143 0207.39.27 ---- Organe, altele decit ficatul 143 --- De curcan:
---- Parti:
0207.39.31 ----- Dezosate 143 ----- Nedezosate:
0207.39.33 ------ Jumatati sau sferturi 143 0207.39.35 ------ Aripi intregi, cu sau fara virfuri 143 0207.39.37 ------ Spate, gituri, spate cu gituri impreuna, tirtite si virfuri de aripi 143 0207.39.41 ------ Piepti si parti de piepti 143 ------ Picioare si parti de picioare:
0207.39.45 ------- Altele 143 0207.39.47 ------ Altele 143 0207.39.51 ---- Organe, altele decit ficat 143 --- De rate, giste si bibilici:
---- Parti:
----- Dezosate:
0207.39.53 ------ De giste 143 0207.39.55 ------ De rate si bibilici 143 ----- Nedezosate:
----- Jumatati sau sferturi:
0207.39.57 ------- De rate 143 0207.39.61 ------- De giste 143 0207.39.63 ------- De bibilici 143 0207.39.65 ------ Aripi intregi, chiar fara virfuri 143 0207.39.67 ------ Spate, gituri, spate cu gituri impreuna, tirtite si virfuri de aripi 143 ------ Piepti si parti de piepti:
0207.39.71 ------- De giste 143 0207.39.73 ------- De rate si de bibilici 143 ------ Picioare si parti de picioare:
0207.39.83 ------ Altele 143 0207.39.85 ---- Organe, altele decit ficat 143 0207.39.90 --- Ficat de pasare, altul decit ficatul gras de giste sau de rate 143 - Pasari transate si organe, altele decit ficat, congelate:
0207.41 -- Din specia galinacee:
--- Parti:
0207.41.10 ---- Dezosate 143 ---- Nedezosate:
0207.41.11 ----- Jumatati sau sferturi 143 0207.41.21 ----- Aripi intregi, chiar fara virfuri 143 0207.41.31 ----- Spate, gituri, spate cu gituri impreuna, tirtite si virfuri de aripi 143 0207.41.41 ----- Piepti si parti de piepti 143 0207.41.71 ----- Altele 143 0207.41.90 --- Organe, altele decit ficat 143 0207.42 -- De curcan:
--- Parti:
0207.42.10 ---- Dezosate 143 ---- Nedezosate:
0207.42.11 ----- Jumatati sau sferturi 143 0207.42.21 ----- Aripi intregi, chiar fara virfuri 143 0207.42.31 ----- Spate, gituri, spate cu gituri impreuna, tirtite si virfuri de aripi 143 0207.42.41 ----- Piepti si parti de piepti 143 ----- Picioare si parti de picioare:
0207.42.59 ------ Altele 143 0207.42.71 ----- Altele 143 0207.42.90 --- Organe, altele decit ficat 143 0207.43 -- De rata, gisca sau bibilica:
--- Parti:
---- Dezosate:
0207.43.11 ----- De giste 143 0207.43.15 ----- De rate si de bibilici 143 ---- Nedezosate:
----- Jumatati sau sferturi:
0207.43.21 ------ De rate 143 0207.43.23 ------ De giste 143 0207.43.25 ------ De bibilici 143 0207.43.31 ----- Aripi intregi, chiar fara virfuri 143 0207.43.41 ----- Spate, gituri, spate cu gituri impreuna, tirtite si capete de aripi 143 ----- Piepti si parti de piepti:
0207.43.51 ------ De giste 143 0207.43.53 ------ De rate si de bibilici 143 ----- Picioare si parti de picioare:
0207.43.71 ----- Parti asa-zise "scurte trei sferturi de giste sau de rate" 143 0207.43.81 ----- Altele 143 0207.43.90 --- Organe, altele decit ficat 143 0207.50 - Ficati de pasari congelati:
0207.50.10 -- Ficati grasi de giste sau de rate 143 0207.50.90 -- Altele 143
02.08 Alta carne si organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate.
0208.10 - De iepure de casa sau iepure de cimp:
-- De iepure de casa:
0208.10.11 --- Proaspata sau refrigerata 25 0208.10.19 --- Congelata 25 0208.10.90 -- Altele 25 0208.20.00 - Pulpe de broasca 25 0208.90 - Altele:
0208.90.10 -- De porumbei domestici 25 -- De vinat, altul decit iepurii de casa si iepurii de cimp:
0208.90.20 --- De prepelite 25 0208.90.40 --- Altele 25 0208.90.50 -- Carne de balene si de foci 25 0208.90.90 -- Altele 25 0209.00 Slanina de porc fara carne slaba, grasime de porc si de pasare netopita, proaspata, refrigerata, congelata, sarata sau in saramura, uscata sau afumata:
- Slanina:
0209.00.11 -- Proaspata, refrigerata, congelata, sarata sau in saramura 25 0209.00.19 -- Uscata sau afumata 25 0209.00.30 - Grasime de porc 25 0209.00.90 - Grasime de pasare 25
02.10 Carne si organe comestibile, sarate sau in saramura, uscate sau afumate; faina si pudra comestibila din carne sau din organe.
0210.90.11 ---- Nedezosata 25 0210.90.19 ---- Dezosata 25 0210.90.20 --- Altele 25 0210.90.90 -- Faina si pudra comestibila din carne si organe 25 04 Lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala; produse comestibile de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte 25
04.01 Lapte si smintina, neconcentrate, fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti).
0401.10 - Cu un continut de grasimi care sa nu depaseasca 1% din greutate:
0401.10.10 -- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2 l 55 0401.10.90 -- Altele 55 0401.20 - Cu un continut de grasimi intre 1% si pina la 6% din greutate:
-- Care sa nu depaseasca 3% din greutate:
0401.20.11 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2 l 55 0401.20.19 --- Altele 55 -- Care sa depaseasca 3% din greutate:
0401.20.91 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2 l 55 0401.20.99 --- Altele 55 0401.30 - Cu un continut de grasimi de peste 6% din greutate:
-- Care sa nu depaseasca 21% din greutate:
0401.30.11 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2 l 55 0401.30.19 --- Altele 55 -- Care sa depaseasca 21% dar sa nu depaseasca 45%:
0401.30.31 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2 l 55 0401.30.39 --- Altele 55 -- Care sa depaseasca 45% din greutate:
0401.30.91 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2 l 55 0401.30.99 --- Altele 55
04.02 Lapte si smintina, concentrate sau cu adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti).
0402.10 - Praf, granule sau alte forme solide, cu un continut de grasimi care sa nu depaseasca 1,5% din greutate:
-- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti):
0402.10.11 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2,5 kg 98 0402.10.19 --- Altele 98 -- Altele:
0402.10.91 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2,5 kg 98 0402.10.99 --- Altele 98
04.03 Lapte batut, lapte prins cu smintina, iaurt, chefir si alte sorturi de lapte si smintina fermentate sau acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti), sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao.
0403.10 - Iaurt:
-- Nearomat, fara adaos de fructe sau cacao:
--- Praf, granule sau alte forme solide:
---- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti) si cu un continut de grasimi:
0403.10.02 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0403.10.04 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0403.10.06 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 ---- Altele, cu continut de grasimi:
0403.10.12 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0403.10.14 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0403.10.16 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Altele:
---- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti) si care au un continut de grasimi:
0403.10.22 ----- Care sa nu depaseasca 3% din greutate 25 0403.10.24 ----- Care sa depaseasca 3%, dar sa nu depaseasca 6% din greutate 25 0403.10.26 ----- Care sa depaseasca 6% din greutate 25 ---- Altele, cu continut de grasimi:
0403.10.32 ----- Care sa nu depaseasca 3% din greutate 25 0403.10.34 ----- Care sa depaseasca 3%, dar sa nu depaseasca 6% din greutate 25 0403.10.36 ----- Care sa depaseasca 6% din greutate 25 -- Aromate, cu adaos de fructe sau de cacao:
--- Pudra, granule, sau alte forme solide, cu un continut de grasimi:
0403.10.51 ---- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0403.10.53 ---- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0403.10.59 ---- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Altele, cu un continut de grasimi:
0403.10.91 ---- Care sa nu depaseasca 3% din greutate 25 0403.10.93 ---- Care sa depaseasca 3%, dar sa nu depaseasca 6% din greutate 25 0403.10.99 ---- Care sa depaseasca 6% din greutate 25 0403.90 - Altele:
-- Nearomate, fara adaos de fructe sau de cacao:
--- Pudra, granule, sau alte forme solide:
---- La care nu s-a adaugat zahar sau alti indulcitori (edulcoranti), cu un continut de grasimi:
0403.90.11 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0403.90.13 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0403.90.19 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 ---- Altele, cu un continut de grasimi:
0403.90.31 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0403.90.33 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0403.90.39 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Altele:
---- La care nu s-a adaugat zahar sau alti indulcitori (edulcoranti), cu un continut de grasimi:
0403.90.51 ----- Care sa nu depaseasca 3% din greutate 25 0403.90.53 ----- Care sa depaseasca 3%, dar sa nu depaseasca 6% din greutate 25 0403.90.59 ----- Care sa depaseasca 6% din greutate 25 ---- Altele, cu un continut de grasimi:
0403.90.61 ----- Care sa nu depaseasca 3% din greutate 25 0403.90.63 ----- Care sa depaseasca 3%, dar sa nu depaseasca 6% din greutate 25 0403.90.69 ----- Care sa depaseasca 6% din greutate 25 -- Aromate, cu adaos de fructe sau de cacao:
--- Pudra, granule sau alte forme solide, cu un continut de grasimi de lapte:
0403.90.71 ---- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0403.90.73 ---- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0403.90.79 ---- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Altele, cu un continut de grasimi:
0403.90.91 ---- Care sa nu depaseasca 3% din greutate 25 0403.90.93 ---- Care sa depaseasca 3%, dar sa nu depaseasca 6% din greutate 25 0403.90.99 ---- Care sa depaseasca 6% din greutate 25
04.04 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahar ori de alti indulcitori (edulcoranti); produse din compusi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti), nedenumite si necuprinse in alta parte.
0404.10 - Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahar sau de alti indulcitori (edulcoranti):
-- Pudra, granule sau alte forme solide:
--- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti) si cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
---- Care sa nu depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.02 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.04 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.06 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 ---- Care sa depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.12 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.14 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.16 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Altele, cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
---- Care sa nu depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.26 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.28 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.32 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 ---- Care sa depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.34 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.36 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.38 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 -- Altele:
--- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti) si cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
---- Care sa nu depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.48 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.52 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.54 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 ---- Care sa depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.56 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.58 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.62 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Altele, cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
---- Care sa nu depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.72 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.74 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.76 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 ---- Care sa depaseasca 15% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.10.78 ----- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.10.82 ----- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.10.84 ----- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 0404.90 - Altele:
-- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti) si care au un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
--- Care sa nu depaseasca 42% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.90.11 ---- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.90.13 ---- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.90.19 ---- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Care sa depaseasca 42% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.90.31 ---- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.90.33 ---- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.90.39 ---- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 -- Altele, cu un continut de proteine (continut in azot x 6,38):
--- Care sa nu depaseasca 42% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.90.51 ---- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.90.53 ---- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.90.59 ---- Care sa depaseasca 27% din greutate 25 --- Care sa depaseasca 42% din greutate si cu un continut de grasimi:
0404.90.91 ---- Care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 0404.90.93 ---- Care sa depaseasca 1,5%, dar sa nu depaseasca 27% din greutate 25 0404.90.99 ---- Care sa depaseasca 27% din greutate 25
04.06 Brinzeturi si casuri.
0406.10 - Brinzeturi proaspete (inclusiv din zer) nefermentate si casuri:
0406.10.20 -- Cu un continut de grasimi care sa nu depaseasca 40% din greutate 171 0406.10.80 -- Altele 171 0406.20 - Brinzeturi rase sau pudra, de toate felurile:
0406.20.10 -- Brinza Glarus, cu ierburi (zisa si "Schabziger"), fabricata din lapte smintinit cu adaos de ierburi fin macinate 171 0406.20.90 -- Altele 171 0406.30 - Brinzeturi topite, altele decit rase sau pudra:
0406.30.10 -- La fabricarea carora nu s-a folosit alte brinzeturi, decit Emmental, Gruyere si Appenzell si care pot avea adaugata brinza Glarus cu ierburi (zisa si Schabziger"); conditionate pentru vinzarea cu amanuntul, cu un continut de grasimi in substanta uscata care sa nu depaseasca 56% din greutate 171 -- Altele:
--- Cu un continut de grasimi care sa nu depaseasca 36% din greutate si cu un continut de grasimi in greutatea substantei uscate:
0406.30.31 ---- Care sa nu depaseasca 48% din greutate 171 0406.30.39 ---- Care sa depaseasca 48% din greutate 171 0406.30.90 --- Cu un continut de grasimi care sa depaseasca 36% din greutate 171 0406.40 - Brinzeturi cu mucegaiuri:
0406.40.10 -- Roquefort 171 0406.40.50 -- Gorgonzola 171 0406.40.90 -- Altele 171 0406.90 - Alte brinzeturi:
0406.90.11 -- Destinate prelucrarii 171 -- Altele:
0406.90.13 --- Emmental 171 0406.90.15 --- Gruyere, Sbrinz 171 0406.90.17 --- Bergkase, Appenzell, Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or si Tete de Moine 171 0406.90.19 --- Brinza Glarus cu ierburi (zisa si Schabziger), fabricata din lapte smintinit cu adaos de ierburi fin macinate 171 0406.90.21 --- Brinza Cheddar 171 0406.90.23 --- Brinza de Olanda 171 0406.90.25 --- Brinza Tilsit 171 0406.90.27 --- Brinza Butterkase 171 0406.90.29 --- Cascaval 171 --- Feta:
0406.90.31 ---- Din lapte de oaie sau de bivolita, in recipiente continind saramura, sau in burduf din piele de oaie sau de capra 171 0406.90.33 ---- Altele 171 0406.90.35 --- Kefalotyri 171 0406.90.37 --- Finlandia 171 0406.90.39 --- Jarlsberg 171 --- Altele:
0406.90.50 ---- Brinza din lapte de oaie sau de bivolita, in recipiente continind saramura, sau in burduf din piele de oaie sau de capra 171 ---- Altele:
----- Cu un continut de grasimi care sa nu depaseasca 40% din greutate si cu un continut de apa in materia fara grasimi:
------ Care sa nu depaseasca 47% din greutate:
0406.90.61 ------- Grana Padano, Parmigiano Reggiano 171 0406.90.63 ------- Fiore Sardo, Pecorino 171 0406.90.69 ------- Altele 171 ------ Care sa depaseasca 47%, dar sa nu depaseasca 72%:
0406.90.73 ------- Pravolone 171 0406.90.75 ------- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 171 0406.90.76 ------- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso 171 0406.90.78 ------- Gouda 171 0406.90.79 ------- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 171 0406.90.81 ------- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 171 0406.90.82 ------- Camembert 171 0406.90.84 ------- Brie 171 0406.90.85 ------- Kefalograviera, Kasseri 171 ------- Alta brinza cu un continut de apa calculat in greutatea materiei fara grasimi:
0406.90.86 -------- Care sa depaseasca 47%, dar sa nu depaseasca 52% 171 0406.90.87 -------- Care sa depaseasca 52%, dar sa nu depaseasca 62% 171 0406.90.88 -------- Care sa depaseasca 62%, dar sa nu depaseasca 72% 171 0406.90.93 ------ Care sa depaseasca 72% 171 0406.90.99 ----- Altele 171 0407.00 Oua de pasari, in coaja, proaspete, conservate sau preparate:
- De pasari de curte:
-- Pentru clocit:
0407.00.11 --- De curci si de giste 100 0407.00.19 --- Altele 100 0407.00.30 -- Altele 100 0407.00.90 - Altele 100
04.08 Oua de pasari, fara coaja, si galbenusuri de ou proaspete, uscate, preparate prin fierbere in apa sau in vapori de apa, mulate, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahar sau indulcitori (edulcoranti).
- Galbenusuri de ou:
0408.11 -- Uscate:
0408.11.20 --- Improprii pentru consumul alimentar 25 0408.11.80 --- Altele 100 0408.19 -- Altele:
0408.19.20 --- Improprii pentru consumul alimentar 25 --- Altele:
0408.19.81 ---- Lichide 100 0408.19.89 ---- Altele, inclusiv congelate 100 - Altele;
0408.91 -- Uscate:
0408.91.20 --- Improprii pentru consumul alimentar 25 0408.91.80 --- Altele 100 0408.99 -- Altele:
0408.99.20 --- Improprii pentru consumul alimentar 25 0408.99.80 --- Altele 100 0409.00.00 Miere naturala. 71 0410.00.00 Produse comestibile de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte. 20 05 Alte produse de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte 0501.00.00 Par uman, neprelucrat, chiar spalat sau degresat; deseuri de par uman. 25
05.02 Par de porc sau de mistret; par de bursuc si alte sorturi de par pentru perii; deseuri din aceste sorturi de par.
0502.10.00 - Par de porc sau de mistret si deseuri din par de porc sau de mistret 25 0502.90.00 - Altele 25 0503.00.00 Par de cal si deseuri din par de cal, aranjat sau nu sub forma de patura (strat), cu sau fara suport. 25 0504.00.00 Intestine, vezici si stomacuri de animale, intregi sau taiate, altele decit cele de pesti. 25
05.05 Piei de pasari si alte parti de pasari, acoperite cu pene si puf, pene si parti de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, neprelucrate, cel mult spalate, dezinfectate sau tratate in vederea conservarii; pudre si deseuri de pene sau de parti de pene.
0505.10 - Pene de felul celor utilizate pentru umplut; puf:
0505.10.10 -- Neprelucrate 25 0505.10.90 -- Altele 25 0505.90.00 - Altele 25
05.06 Oase si coarne neprelucrate, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate in forme), tratate cu acid sau degelatinate; pudre si deseuri din acestea 0506.10.00 - Oseina si oase tratate cu acid 25 0506.90.00 - Altele 25
05.11 Produse de origine animala, nedenumite sau neincluse in alta parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii consumului uman 0511.99 -- Altele:
0511.99.10 --- Tendoane si vene; unghii si deseuri similare de piei neprelucrate 20 0511.99.50 --- Embrioni din specia bovine 20 0511.99.80 --- Altele 20 06 Plante vii sau produse de floricultura
06.01 Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberoase, grife si rizomi, in repaus vegetativ, in crestere sau in floare; puieti, plante si radacini din varietatea cicoarei, altele decit radacinile de la pozitia nr. 12.12.
0601.10 - Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberoase, grife si rizomi, in repaus vegetativ:
0601.10.10 -- Zambile 25 0601.10.20 -- Narcise 25 0601.10.30 -- Lalele 25 0601.10.40 -- Gladiole 25 0601.10.90 -- Altele 25 0601.20 - Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberoase, grife si rizomi, in crestere sau in floare; plante si radacini din varietatea cicoarei:
0601.20.10 -- Puieti, plante si radacini de cicoare 25 0601.20.30 -- Orhidee, zambile, narcise si lalele 25 0601.20.90 -- Altele 25
06.03 Flori si boboci de flori, taiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate.
0603.10 - Proaspete:
-- De la 1 iunie la 31 octombrie:
0603.10.11 --- Trandafiri 25 0603.10.13 --- Garoafe 25 0603.10.15 --- Orhidee 25 0603.10.21 --- Gladiole 25 0603.10.25 --- Crizanteme 25 0603.10.29 --- Altele 25
06.04 Frunze, ramuri si alte parti de plante, fara flori si boboci de flori, ierburi, muschi si licheni, pentru buchete si ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate.
0604.10 - Muschi si licheni:
0604.10.10 -- Muschiul renului 25 0604.10.90 -- Altele 25 - Altele:
0604.91 -- Proaspeti:
--- Pomi de Craciun:
0604.91.21 ---- Din speciile de brazi nordici (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) si brazi nobili (Abies procera Rehd.) 25 0604.91.29 ---- Altele 25 --- Ramuri de conifere:
0604.91.41 ---- Din speciile de brazi nordici (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) si brazi nobili (Abies procera Rehd.) 25 0604.91.49 ---- Altele 25 0604.91.90 --- Altele 25 0604.99 -- Altele:
0604.99.10 --- Uscate simplu 25 0604.99.90 --- Altele 25 07 Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari
07.01 Cartofi, in stare proaspata sau refrigerati.
0701.10.00 - Pentru saminta 150 0701.90 - Altele:
0701.90.10 -- Destinati fabricarii amidonului 150 -- Altele:
--- Cartofi noi:
0701.90.51 ---- De la 1 ianuarie la 15 mai 150 0701.90.59 ---- De la 16 mai la 30 iunie 150 0701.90.90 --- Altele 150 0702.00 Tomate, in stare proaspata sau refrigerate.
ex0702.00.10 -- De la 1 noiembrie la 31 martie 25 ex0702.00.90 -- De la 11 iulie la 31 octombrie 25
07.03 Ceapa, ceapa frantuzeasca, usturoi, praz si alte legume aliacee, in stare proaspata sau refrigerate.
0703.20.00 - Usturoi 25 0703.90.00 - Praz si alte legume aliacee 25
07.04 Varza, conopida, gulii si legume comestibile similare din genul Brassica, in stare proaspata sau refrigerate.
0704.10 - Conopida:
0704.10.10 -- De la 15 aprilie la 30 noiembrie 25 0704.10.90 -- De la 1 decembrie la 14 aprilie 25 0704.20.00 - Varza de Bruxelles 25 0704.90 - Altele:
0704.90.10 -- Varza alba si varza rosie 25 0704.90.90 -- Altele 25
07.05 Salata verde (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium spp.), in stare proaspata sau refrigerate.
- Salata verde:
0705.11 -- Capatini de salata verde:
0705.11.10 --- De la 1 aprilie la 30 noiembrie 25 0705.11.90 --- De la 1 decembrie la 31 martie 25 0705.19.00 -- Altele 25 - Cicoare:
0705.21.00 -- Cicoare (Cichorium intybus var. foliosum) 25 0705.29.00 -- Altele 25
07.06 Morcovi, napi, sfecla rosie pentru salata, floare de cimp galbena (barba caprei), telina si radacinoase comestibile similare, in stare proaspata sau refrigerate 0706.10.00 - Morcovi si napi 25 0706.90 - Altele:
-- Telina:
0706.90.11 --- De la 1 mai la 30 septembrie 25 0706.90.19 --- De la 1 octombrie la 30 aprilie 25 0706.90.30 -- Hrean (Cochleria armoracia) 25 0706.90.90 -- Altele 25 0707.00 Castraveti si castraveciori in stare proaspata sau refrigerati:
- Castraveti:
ex0707.00.11--- De la 1 noiembrie la 29 februarie 25 ex0707.00.19--- De la 1 iulie la 31 octombrie 25 0707.00.90 - Castraveciori 25
07.08 Legume cu pastai, curatate sau nu de pastai, proaspete sau refrigerate.
0708.10 - Mazare (Pisum sativum):
0708.10.10 -- De la 1 septembrie la 31 mai 25 0708.10.90 -- De la 1 iunie la 31 august 25 0708.20 - Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0708.20.10 -- De la 1 octombrie la 30 iunie 25 0708.20.90 -- De la 1 iulie la 30 septembrie 25 0708.90.00 - Alte legume cu pastai 25
07.09 Alte legume in stare proaspata sau refrigerate 0709.10.00 - Anghinare 25 0709.20.00 - Sparanghel 25 0709.30.00 - Vinete 25 0709.40.00 - Telina, altele decit radacinile de telina 25 - Ciuperci si trufe:
0709.51 -- Ciuperci:
0709.51.10 --- Ciuperci de cultura 25 0709.51.30 --- Bureti galbeni 25 0709.51.50 --- Minatarci 25 0709.51.90 --- Altele 25 0709.52.00 -- Trufe 25 0709.60 - Ardei din specia Capsicum sau din specia Pimenta:
0709.60.10 -- Ardei dulci sau ardei iuti 25 -- Altele:
0709.60.91 --- Din genul Capsicum, destinate fabricarii capsicinei sau a pastei de ardei Capsicum, pe baza de ulei 25 0709.60.95 --- Destinate fabricarii uleiului volatil sau reziniodelor 25 0709.60.99 --- Altele 25 0709.70.00 - Spanac, spanac de Noua Zeelanda si loboda 25 0709.90 - Altele:
0709.90.10 -- Salata, alta decit salata verde, laptuci (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium spp.) 25 0709.90.20 -- Carda (anghinare americana) si frunze comestibile ale acesteia 25 -- Masline:
0709.90.31 --- Destinate altor utilizari decit pentru productia de ulei 25 0709.90.39 --- Altele 25 0709.90.40 -- Capere 25 0709.90.50 -- Marar 25 0709.90.60 -- Porumb dulce 25 0709.90.70 -- Dovlecei 25 0709.90.90 -- Altele 25
07.10 Legume, pregatite sau nu prin fierbere in apa sau in aburi, congelate.
0710.10.00 - Cartofi 25 - Legume cu pastai, curatate de pastai sau nu:
0710.21.00 -- Mazare (Pisum sativum) 25 0710.22.00 -- Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) 25 0710.29.00 -- Altele 25 0710.30.00 - Spanac, spanac de Noua Zeelanda si loboda 25 0710.80 - Alte legume:
0710.80.10 -- Masline 25 -- Ardei din specia Capsicum sau Pimenta:
0710.80.51 --- Ardei dulci sau ardei iuti 25 0710.80.59 --- Altele 25 0710.80.60 -- Ciuperci 25 0710.80.70 -- Tomate 25 0710.80.80 -- Anghinare 25 0710.80.85 -- Sparanghel 25 0710.80.95 -- Altele 25 0710.90.00 - Amestecuri de legume 25
07.11 Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu bioxid de sulf, in saramura, in apa sulfuroasa sau in alte solutii de preconservare), dar improprii consumului alimentar in aceasta stare 0711.10.00 - Ceapa 25 0711.20 - Masline:
0711.20.10 -- Destinate altor utilizari decit pentru productia de ulei 25 0711.20.90 -- Altele 25 0711.30.00 - Capere 25 0711.40.00 - Castraveti si castraveciori 25 0711.90 - Alte legume; amestecuri de legume:
-- Legume:
0711.90.10 --- Ardei din specia Capsicum sau din specia Pimenta, excluzind ardeii dulci si iuti 25 0711.90.30 --- Porumb dulce 25 --- Ciuperci:
0711.90.40 ---- De specia Agaricus 25 0711.90.60 ---- Altele 25 0711.90.70 --- Altele 25 0711.90.90 -- Amestecuri de legume 25
07.12 Legume uscate, intregi, taiate, felii, sfarimate sau pulverizate, dar nepreparate altfel.
0712.20.00 - Ceapa 25 0712.30.00 - Ciuperci si trufe 25 0712.90 - Alte legume; amestecuri de legume:
-- Porumb dulce (Zea mays var, saccharata):
0712.90.11 --- Hibrizi destinati insamintarilor 25 0712.90.19 --- Altele 25 0712.90.30 -- Tomate 25 0712.90.50 -- Morcovi 25 0712.90.90 -- Altele 25
07.13 Legume uscate cu pastai, curatate de pastai, chiar decorticate sau sfarimate.
0713.20 - Naut:
0713.20.10 -- Destinat insamintarilor 25 0713.20.90 -- Altele 25 0713.40 - Linte:
0713.40.10 -- Destinata insamintarilor 25 0713.40.90 -- Altele 25 0713.50 - Bob de gradina (Vicia faba var. major, Vicia faba var.
equina, Vicia faba var. minor):
0713.50.10 -- Destinate insamintarilor 25 0713.50.90 -- Altele 25 0713.90 - Altele:
0713.90.10 -- Destinate insamintarilor 25 0713.90.90 -- Altele 25
07.14 Radacini de manioc, arorut, anghinare, napi si radacini si tuberculi similare cu continut ridicat in amidon sau in inulina, proaspete sau uscate, intregi sau taiate in bucati sau aglomerate sub forma de pelete; miez de sagre 0714.10 - Radacini de manioc:
0714.10.10 -- Pelete din faina si gris 25 -- Altele:
0714.10.91 --- Destinate consumului uman, in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 28 kg, proaspete si intregi sau congelate fara pielite, chiar taiate in bucati 25 0714.10.99 --- Altele 25 0714.90 - Altele:
-- Radacini de arorut si de anghinare, radacini si tuberculi similare, cu un continut ridicat de amidon:
0714.90.11 --- Destinate consumului uman, in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 28 kg, proaspete si intregi, sau congelate fara pielite, taiate sau netaiate in bucati 25 0714.90.19 --- Altele 25 0714.90.90 -- Altele 25 08 Fructe comestibile; coji de citrice si de pepeni
08.01 Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, proaspete sau uscate, chiar fara coaja sau decorticate.
0801.10 - Nuci de cocos:
0801.10.10 -- Pulpa deshidratata de nuci de cocos 25 0801.10.90 -- Altele 25 0801.20.00 - Nuci de Brazilia 25 0801.30.00 - Nuci de caju 25
08.02 Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate, chiar fara coaja sau decorticate - Migdale:
0802.11 -- In coaja:
0802.11.10 --- Amare 25 0802.11.90 --- Altele 25 0802.12 -- Decojite:
0802.12.10 --- Amare 25 0802.12.90 --- Altele 25 - Alune (Corylus spp.):
0802.21.00 -- In coaja 25 0802.22.00 -- Decojite 25 - Nuci comune:
0802.31.00 -- In coaja 25 0802.32.00 -- Decojite 25 0802.40.00 - Castane (Castanea spp.) 25 0802.50.00 - Fistic 25 0802.90 - Altele:
0802.90.10 -- Nuci de Pecan 25 0802.90.30 -- Nuci de arec ( sau betel) si de cola 25 0802.90.50 -- Seminte de pin dulce (Pinus pinea) 25 0802.90.80 -- Altele 25 0803.00 Banane, proaspete sau uscate.
- Proaspete:
0803.00.11 -- Banane din specia Musa 20 0803.00.19 -- Altele 20 0803.00.90 - Uscate 20
08.04 Curmale, smochine, ananas, avocado, guava, mango si mangustan, proaspete sau uscate 0804.10.00 - Curmale 25 0804.20 - Smochine:
0804.20.10 -- Proaspete 20 0804.20.90 -- Uscate 20 0804.30.00 - Ananas 20 0804.40 - Avocado:
0804.40.10 -- De la 1 decembrie la 31 mai 25 0804.40.90 -- De la 1 iunie la 30 noiembrie 25 0804.50.00 - Guava, mango si mangustan 25
08.05 Citrice, proaspete sau uscate.
0805.20 - Mandarine (inclusiv tangerine si satsumas); clementine, wilkins si hibrizi similari de citrice:
0805.20.10 -- Clementine 20 0805.20.30 -- Monreales si satsumas 20 0805.20.50 -- Mandarine si wilkings 20 0805.20.70 -- Tangerine 20 0805.20.90 -- Altele 20 0805.30 -- Lamii (Citrus limon, Citrus limonum si Citrus aurantifolia):
0805.30.10 -- Lamii varietatea Citrus limon sau Citrus limonum 25 0805.30.90 -- Lamii varietatea Citrus aurantifolia 25 0805.40.00 -- Grapefruit 20 0805.90.00 - Altele 25
08.06 Struguri, proaspeti sau uscati (stafide) 0806.10 - Proaspeti:
-- De masa:
--- De la 1 noiembrie la 14 iulie:
0806.10.11 ---- Din varietatea Emperor (Vitis vinifera c.v.), de la 1 decembrie la 31 ianuarie 25 0806.10.15 ---- Altele 25 0806.10.19 --- De la 15 iulie la 31 octombrie 230 -- Altele:
0806.10.91 --- De la 1 noiembrie la 14 iulie 25 0806.10.99 --- De la 15 iulie la 31 octombrie 230 0806.20 - Uscati:
-- Prezentati in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 2 kg:
0806.20.11 --- Struguri de Corint 25 0806.20.12 --- Struguri Sultana 25 0806.20.18 --- Altele 25 -- Altele:
0806.20.91 --- Struguri de Corint 25 0806.20.92 --- Struguri Sultana 25 0806.20.98 --- Altele 25
08.07 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) si fructele arborelui de pepene (Papaya), proaspete 0807.10 - Pepeni (inclusiv pepeni verzi):
0807.10.10 -- Pepeni verzi 25 0807.10.90 -- Altele 25 0807.20.00 Fructele arborelui de pepene (Papaya) 25
08.08 Mere, pere si gutui, proaspete 0808.10 - Mere:
0808.10.10 -- Mere de cidru, prezentate in vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie 25 -- Altele:
--- De la 1 august la 31 decembrie:
0808.10.31 ---- Din varietatea Golden Delicious 25 0808.10.33 ---- Din varietatea Granny Smith 25 0808.10.39 ---- Altele 25 --- De la 1 ianuarie la 31 martie:
0808.10.51 ---- Din varietatea Golden Delicious 25 0808.10.53 ---- Din varietatea Granny Smith 25 0808.10.59 ---- Altele 25 --- De la 1 aprilie la 31 iulie:
0808.10.81 ---- Din varietatea Golden Delicious 25 0808.10.83 ---- Din varietatea Granny Smith 25 0808.10.89 ---- Altele 25 0808.20 - Pere si gutui:
-- Pere:
0808.20.10 --- Pere, prezentate in vrac, de la 1 august la 31 decembrie 25 --- Altele:
0808.20.31 ---- De la 1 ianuarie la 31 martie 25 0808.20.33 ---- De la 1 aprilie la 15 iulie 25 0808.20.35 ---- De la 16 iulie la 31 iulie 25 0808.20.39 ---- De la 1 august la 31 decembrie 25 0808.20.90 -- Gutui 25
08.09 Caise, cirese, piersici (inclusiv nectarine), prune si porumbe, proaspete 0809.10.00 - Caise 25 0809.20 - Cirese:
-- De la 1 mai la 15 iulie:
0809.20.20 --- Cirese amare (Prunus cerasus) 25 0809.20.40 --- Altele 25 -- De la 16 iulie la 30 aprilie:
0809.20.60 --- Cirese amare (Prunus cerasus) 25 0809.20.80 --- Altele 25 0809.30 - Piersici, inclusiv nectarine:
0809.30.10 -- Nectarine 25 0809.30.90 -- Altele 25 0809.40 - Prune si porumbe:
-- Prune:
0809.40.11 --- De la 1 iulie la 30 septembrie 25 0809.40.19 --- De la 1 octombrie la 30 iunie 25 0809.40.90 -- Porumbe 25
08.10 Alte fructe, proaspete.
0810.10 - Capsuni, fragi:
0810.10.10 -- De la 1 mai la 31 iulie 25 0810.10.90 -- De la 1 august la 30 aprilie 25 0810.20 - Zmeura, dude, mure si hibrizi ale acestora:
0810.20.10 -- Zmeura 25 0810.20.90 -- Altele 25 0810.30 - Coacaze negre, albe sau rosii si agrise:
0810.30.10 -- Coacaze negre 25 0810.30.30 -- Coacaze rosii 25 0810.30.90 -- Altele 25 0810.40 - Afine si alte fructe din specia Vaccinium:
0810.40.10 -- Fructe din specia Vaccinium vitis idaea 25 0810.40.30 -- Fructe din specia Vaccinium myrtillus ex 0810.40.50 -- Fructe din specia Vaccinium macrocarpon si din specia Vaccinium corymbosum 25 0810.40.90 -- Altele 25 0810.90 - Altele:
0810.90.10 -- Kiwi (Actinidia chinensis Planch.) 25 0810.90.30 -- Tamarine, fructe de cajou, fructele arborelui Jack, litchi si sapotile 25 0810.90.80 -- Altele 25
08.11 Fructe, fierte sau nu in apa sau in vapori de apa, congelate, chiar cu adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti).
0811.10 - Capsuni, fragi:
-- La care s-a adaugat zahar sau alti indulcitori (edulcoranti):
0811.10.11 --- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 0811.10.19 --- Altele 25 0811.10.90 -- Altele 25 0811.20 - Zmeura, mure, dude si hibrizi ale acestora, coacaze negre, albe sau rosii si agrise:
-- La care s-a adaugat zahar sau alti indulcitori (edulcoranti):
0811.20.11 --- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 0811.20.19 --- Altele 25 -- Altele:
0811.20.31 --- Zmeura 25 0811.20.39 --- Coacaze negre 25 0811.20.51 --- Coacaze rosii 25 0811.20.59 --- Mure si dude 25 0811.20.90 --- Altele 25 0811.90 - Altele:
-- La care s-a adaugat zahar sau alti indulcitori (edulcoranti):
0811.90.10 --- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 0811.90.30 --- Altele 25 -- Altele:
0811.90.50 --- Fructe din specia Vaccinium myrtillus 25 0811.90.70 --- Fructe din specia Vaccinium myrtilloides si din specia Vaccinium angustifolium 25 --- Cirese:
0811.90.75 --- Cirese amare (Prunus cerasus) 25 0811.90.80 ---- Altele 25 0811.90.99 --- Altele 25
08.12 Fructe semiconservate (de exemplu: cu bioxid de sulf, in saramura, in apa sulfitata sau in alte solutii conservante), dar improprii consumului in starea in care se afla.
0812.10.00 - Cirese 25 0812.20.00 - Capsuni 25 0812.90 - Altele:
0812.90.10 -- Caise 25 0812.90.20 -- Portocale 25 0812.90.30 -- Fructele arborelui de pepene (Papaya) 25 0812.90.40 -- Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) 25 0812.90.50 -- Coacaze negre 25 0812.90.60 -- Zmeura 25 0812.90.90 -- Altele 25
08.13 Fructe uscate, altele decit cele de la pozitiile nr. 08.01-08.06; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coaja de la prezentul capitol.
0813.10.00 - Caise 20 0813.20.00 - Prune 20 0813.30.00 - Mere 20 0813.40 - Alte fructe:
0813.40.10 -- Piersici, inclusiv nectarine 20 0813.40.30 -- Pere 20 0813.40.50 -- Fructele arborelui de pepene (Papaya) 20 0813.40.60 -- Tamarine 20 0813.40.80 -- Altele 20 0813.50 - Amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coaja de la prezentul capitol:
-- Salate de fructe uscate, altele decit cele de la pozitiile nr. 08.01-08.06:
0813.50.11 --- Care nu contin prune 20 0813.50.19 --- Care contin prune 20 0813.50.30 -- Amestecuri constituite numai din nuci uscate de la pozitiile nr. 08.01 si 08.02 20 -- Alte amestecuri, dintre acestea si de fructe uscate:
0813.50.91 --- Care nu contin prune sau smochine 20 0813.50.99 --- Altele 20 0814.00.00 Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate sau semiconservate in saramura, in apa sulfitata sau in alte solutii conservante. 25 09 Cafea, ceai, mate si condimente
09.01 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata; coji si pelicule de cafea; inlocuitori de cafea continind cafea in orice proportie.
- Cafea neprajita:
0901.11.00 -- Nedecofeinizata 25 0901.12.00 -- Decofeinizata 25 - Cafea prajita:
0901.21.00 -- Nedecofeinizata 25 0901.22.00 -- Decofeinizata 25 0901.30.00 - Coji si pelicule de cafea 25 0901.40.00 - Inlocuitori de cafea continind cafea 25
09.02 Ceai, chiar aromatizat.
0902.10.00 - Ceai verde (nefermentat), in ambalaje directe cu un continut care sa nu depaseasca 3 kg 25 0902.20.00 - Ceai verde (nefermentat), altfel prezentat 25 0902.30.00 - Ceai negru (fermentat) si ceai partial fermentat, in ambalaje directe care sa nu depaseasca 3 kg 25 0902.40.00 - Ceai negru (fermentat) si ceai partial fermentat, altfel prezentate 25 0903.00.00 Mate. 25
09.04 Piper (din specia "piper"); ardei din specia Capsicum sau Pimenta, uscat, sfarimat sau macinat.
- Piper:
0904.11 -- Nesfarimat, nemacinat:
0904.11.10 --- Destinat fabricarii industriale a uleiurilor volatile sau a rezinoidelor 25 0904.11.90 --- Altele 25 0904.12.00 -- Sfarimat sau macinat 25 0904.20 - Ardei, uscat, sfarimat sau macinat:
-- Nesfarimat, nemacinat:
0904.20.10 --- Ardei dulci sau ardei iuti 25 --- Altele:
0904.20.31 ---- Din specia Capsicum, destinate fabricarii capsicinei sau a pastei de ardei Capsicum, pe baza de ulei 25 0904.20.35 ---- Destinat fabricarii industriale a uleiurilor volatile sau a rezinoidelor 25 0904.20.39 ---- Altele 25 0904.20.90 -- Sfarimat, macinat 25 0905.00.00 Vanilie. 25
09.06 Scortisoara si flori de scortisoara.
0906.10.00 - Nesfarimata, nemacinata 25 0906.20.00 - Sfarimata sau macinata 25 0907.00.00 Cuisoare (flori, fructe sau tulpini). 25
09.08 Nucsoara, condimente din coaja de nucsoara, cardamom.
0908.10 - Nucsoara:
0908.10.10 -- Nesfarimata, nemacinata, destinata fabricarii uleiurilor volatile sau a rezinoidelor 25 0908.10.90 -- Altele 25 0908.20 - Condimente din coaja de nucsoara:
0908.20.10 -- Nesfarimate, nemacinate 25 0908.20.90 -- Sfarimate, macinate 25 0908.30.00 - Cardamom 25
09.09 Seminte de anason, de badian, de marar, de coriandru, de chimion, de chimen; bace de ienupar.
0909.10 - Seminte de anason sau de badian:
0909.10.10 -- De anason 25 0909.10.90 -- De badian 25 0909.20.00 - Seminte de coriandru 25 0909.30 - Seminte de chimion:
-- Nesfarimate, nemacinate:
0909.30.11 --- Destinate fabricarii industriale a uleiurilor volatile sau a rezinoidelor 25 0909.30.19 --- Altele 25 0909.30.90 -- Sfarimate, macinate 25 0909.40 - Seminte de chimen:
-- Nesfarimate, nemacinate:
0909.40.11 --- Destinate fabricarii industriale a uleiurilor volatile sau a rezinoidelor 25 0909.40.19 --- Altele 25 0909.40.90 -- Sfarimate, macinate 25 0909.50 - Seminte de marar; bace de ienupar:
-- Nesfarimate, nemacinate:
0909.50.11 --- Destinate fabricarii industriale a uleiurilor volatile si a rezinoidelor 25 0909.50.19 --- Altele 25 0909.50.90 -- Sfarimate, macinate 25
09.10 Ghimbir, sofran, curcuma, foi de dafin, condimente de curry si alte mirodenii.
0910.10.00 - Ghimbir 25 0910.20 - Sofran:
0910.20.10 -- Nesfarimat, nemacinat 25 0910.20.90 -- Sfarimat, macinat 25 0910.30.00 - Curcuma 25 0910.40 - Cimbru; foi de dafin:
- Cimbru:
--- Nesfarimat, nemacinat:
0910.40.11 ---- Cimbru salbatic (Thymus serpyllum) 25 0910.40.13 ---- Altele 25 0910.40.19 --- Sfarimat, macinat 25 0910.40.90 -- Foi de dafin 25 0910.50.00 - Condimente curry 25 - Alte mirodenii:
0910.91 -- Amestecuri prevazute in Nota 1 b) de la prezentul capitol:
0910.91.10 --- Nesfarimate, nemacinate 25 0910.91.90 --- Sfarimate, macinate 25 0910.99 -- Altele:
0910.99.10 --- Seminte de schinduf 25 --- Altele:
0910.99.91 ---- Nesfarimate, nemacinate 25 0910.99.99 ---- Sfarimate, macinate 25 10 Cereale
10.01 Griu si meslin (amestec de griu cu secara in proportie de doi la unu) 1001.10.00 - Griu dur 25 1001.90 - Altele:
1001.90.10 -- Alac (Triticum spelta) pentru insamintare 25 -- Alac (Triticum spelta), griu comun si meslin:
1001.90.91 --- Griu comun si meslin pentru saminta 25 1001.90.99 --- Altele 65 1002.00.00 Secara. 65 1003.00 Orz.
1003.00.10 - Pentru saminta 25 1003.00.90 - Altele 106 1004.00.00 Ovaz. 25
10.05 Porumb.
1005.10 - Pentru saminta:
-- Hibrizi:
1005.10.11 --- Hibrizi dubli si hibrizi incrucisati 3 1005.10.13 --- Hibrizi incrucisati de trei ori 3 1005.10.15 --- Hibrizi simpli 3 1005.10.19 --- Altele 3 1005.10.90 -- Altele 3 1005.90.00 - Altele 63
10.06 Orez.
1006.10 - Orez nedecorticat (orez paddy):
1006.10.10 -- Destinat insamintarilor 25 -- Altele:
--- Prefiert (parboiled):
1006.10.21 ---- Cu bobul rotund 65 1006.10.23 ---- Cu bobul mijlociu 65 ---- Cu bobul lung:
1006.10.25 ----- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.10.27 ----- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 --- Altele:
1006.10.92 ---- Cu bobul rotund 65 1006.10.94 ---- Cu bobul mijlociu 65 ---- Cu bobul lung:
1006.10.96 ----- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.10.98 ----- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 1006.20 - Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):
-- Prefiert (parboiled):
1006.20.11 --- Cu bobul rotund 65 1006.20.13 --- Cu bobul mijlociu 65 --- Cu bobul lung:
1006.20.15 ---- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.20.17 ---- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 -- Altele:
1006.20.92 --- Cu bobul rotund 65 1006.20.94 --- Cu bobul mijlociu 65 --- Cu bobul lung:
1006.20.96 ---- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.20.98 ---- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 1006.30 - Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:
-- Orez semialbit:
--- Prefiert (parboiled):
1006.30.21 ---- Cu bobul rotund 65 1006.30.23 ---- Cu bobul mijlociu 65 ---- Cu bobul lung:
1006.30.25 ----- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.30.27 ----- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 --- Altele:
1006.30.42 ---- Cu bobul rotund 65 1006.30.44 ---- Cu bobul mijlociu 65 ---- Cu bobul lung:
1006.30.46 ----- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.30.48 ----- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 -- Orez albit:
--- Prefiert (parboiled):
1006.30.61 ---- Cu bobul rotund 65 1006.30.63 ---- Cu bobul mijlociu 65 ---- Cu bobul lung:
1006.30.65 ----- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.30.67 ----- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 --- Altele:
1006.30.92 ---- Cu bobul rotund 65 1006.30.94 ---- Cu bobul mijlociu 65 ---- Cu bobul lung:
1006.30.96 ----- Care prezinta un raport lungime/latime cuprins intre 2 si 3 65 1006.30.98 ----- Care prezinta un raport lungime/latime egal sau mai mare de 3 65 1006.40.00 - Orez spart 65 11 Produse ale industriei moraritului; malt, amidon, inulina, gluten de griu 1101.00.00 Faina de griu sau meslin. 145
11.02 Faina de cereale, altele decit griu sau meslin.
1102.10.00 - Faina de secara 145 1102.20 - Faina de porumb (malai):
1102.20.10 -- Cu un continut de substante grase care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 63 1102.20.90 -- Altele 63 1102.30.00 - Faina de orez 65 1102.90 - Altele:
1102.90.10 -- De orz 106 1102.90.30 -- De ovaz 25 1102.90.90 -- Altele 25
11.03 Crupe, grisuri si aglomerate sub forma de pelete din cereale.
- Crupe si grisuri:
1103.11 -- De griu:
1103.11.10 --- De griu dur 25 1103.11.90 --- De griu comun si de alac (Triticum spelta) 25 1103.12.00 -- De ovaz 25 1103.13 -- De porumb:
1103.13.10 --- Cu un continut de substante grase care sa nu depaseasca 1,5% din greutate 25 1103.13.90 --- Altele 25 1103.14.00 -- De orez 25 1103.19 -- De alte cereale:
1103.19.10 --- De secara 25 1103.19.30 --- De orz 25 1103.19.90 --- Altele 25 - Aglomerate sub forma de pelete:
1103.21.00 -- De griu 25 1103.29 -- De alte cereale:
1103.29.10 --- De secara 25 1103.29.20 --- De orz 25 1103.29.30 --- De ovaz 25 1103.29.40 --- De porumb 25 1103.29.50 --- De orez 25 1103.29.90 --- Altele 25
11.04 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu: decojite, presate, fulgi, fin decorticate, taiate sau zdrobite), cu exceptia orezului de la pozitia nr. 10.06; germeni de cereale, intregi, presati, fulgi sau zdrobiti.
- Boabe sub forma de fulgi sau presate:
1104.11 -- De orz:
1104.11.10 --- Boabe presate 106 1104.11.90 --- Sub forma de fulgi 106 1104.12 -- De ovaz:
1104.12.10 --- Boabe presate 25 1104.12.90 --- Sub forma de fulgi 25 1104.19 -- De alte cereale:
1104.19.10 --- De griu 65 1104.19.30 --- De secara 65 1104.19.50 --- De porumb 63 --- Altele:
1104.19.91 ---- Fulgi de orez 65 1104.19.99 ---- Altele 25 - Alte boabe prelucrate (de exemplu: decojite, fin decorticate, taiate sau zdrobite):
1104.21 -- De orz:
1104.21.10 --- Decojite (decorticate sau fin curatate) 106 1104.21.30 --- Decojite, taiate sau zdrobite (asa-zise Grutze sau Grutten)106 1104.21.50 --- Fin curatate 106 1104.21.90 --- Numai zdrobite 106 1104.22 -- De ovaz:
1104.22.10 --- Decojite (decorticate sau fin curatate) 25 1104.22.30 --- Decojite, taiate sau zdrobite (asa-zise Grutze sau Grutten) 25 1104.22.50 --- Fin curatate 25 1104.22.90 --- Numai zdrobite 25 1104.23 -- De porumb:
1104.23.10 --- Decojite (decorticate sau fin curatate), chiar taiate sau zdrobite 63 1104.23.30 --- Fin curatate 63 1104.23.90 --- Numai zdrobite 63 1104.29 -- De alte cereale:
--- Decojite (decorticate sau fin curatate), chiar taiate sau zdrobite:
1104.29.11 ---- De griu 65 1104.29.15 ---- De secara 65 1104.29.19 ---- Altele 25 --- Fin curatate:
1104.29.31 ---- De griu 65 1104.29.35 ---- De secara 65 1104.29.39 ---- Altele 25 --- Numai zdrobite:
1104.29.91 ---- De griu 65 1104.29.95 ---- De secara 65 1104.29.99 ---- Altele 25 1104.30 - Germeni de cereale, intregi, presati, sub forma de fulgi sau zdrobiti:
1104.30.10 -- De griu 65 1104.30.90 -- Altele 25
11.06 Fainuri si grisuri de legume uscate de la pozitia nr. 07.13, de Sago sau de radacini sau tuberculi de la pozitia nr. 07.14;
fainuri, grisuri si pudre din produsele de la capitolul 8 1106.10.00 - Fainuri si grisuri de legume uscate de la pozitia nr. 07.13 25 1106.20 - Fainuri si grisuri de Sago, de radacini sau tuberculi de la pozitia nr. 07.14:
1106.20.10 -- Denaturate 25 1106.20.90 -- Altele 25 1106.30 - Fainuri, grisuri si pudre din produse de la capitolul 8:
1106.30.10 -- De banane 25 1106.30.90 -- Altele 25
11.07 Malt, prajit sau neprajit;
1107.10 - Neprajit:
-- De griu:
1107.10.11 --- Prezentat sub forma de faina 120 1107.10.19 --- Altele 120 -- Altele:
1107.10.91 --- Prezentate sub forma de faina 120 1107.10.99 --- Altele 120 1107.20.00 - Prajit 120
11.08 Amidonuri; inulina.
- Amidonuri:
1108.11.00 -- Amidon de griu 25 1108.12.00 -- Amidon de porumb 25 1108.13.00 -- Amidon de cartofi 25 1108.14.00 -- Amidon de manioc 25 1108.19 -- Alte amidonuri:
1108.19.10 --- Amidon de orez 25 1108.19.90 --- Altele 25 1108.20.00 - Inulina 25 1109.00.00 Gluten de griu, uscat sau neuscat. 25 12 Seminte si fructe oleaginoase; seminte si fructe diverse;
plante industriale si medicinale; paie si furaje 1201.00 Boabe de soia, chiar sfarimate.
1201.00.10 - Destinate insamintarilor 25 1201.00.90 - Altele 25
12.02 Arahide, neprajite sau altfel preparate, chiar decorticate sau sfarimate.
1202.10 - In coaja:
1202.10.10 -- Destinate insamintarilor 25 1202.10.90 -- Altele 25 1202.20.00 - Decorticate, chiar sfarimate 25 1203.00.00 Copra. 25 1204.00 Seminte de in, chiar sfarimate:
1204.00.10 - Destinate insamintarilor 25 1204.00.90 - Altele 25 1205.00 Seminte de rapita, chiar sfarimate:
1205.00.10 - Destinate insamintarilor 25 1205.00.90 - Altele 25 1206.00 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate:
1206.00.10 - Destinate insamintarilor 25 - Altele:
1206.00.91 -- In coaja; in coji cu dungi albe sau gri 138 1206.00.99 -- Altele 138
12.07 Alte fructe si seminte oleaginoase, chiar sfarimate 1207.10 - Nuci si miez de palmier:
1207.10.10 -- Destinate insamintarilor 25 1207.10.90 -- Altele 25 1207.20 - Seminte de bumbac:
1207.20.10 -- Destinate insamintarilor 25 1207.20.90 -- Altele 25 1207.30 - Seminte de ricin:
1207.30.10 -- Destinate insamintarilor 25 1207.30.90 -- Altele 25 1207.40 - Seminte de susan:
1207.40.10 -- Destinate insamintarilor 25 1207.40.90 -- Altele 25 1207.50 - Seminte de mustar:
1207.50.10 -- Destinate insamintarilor 25 1207.50.90 -- Altele 25 1207.60 - Seminte de sofran:
1207.60.10 -- Destinate insamintarilor 25 1207.60.90 -- Altele 25 - Altele:
1207.91 -- Seminte de mac:
1207.91.10 --- Destinate insamintarilor 25 1207.91.90 --- Altele 25 1207.92 -- Nuci de arbore de unt:
1207.92.10 --- Destinate insamintarilor 25 1207.92.90 --- Altele 25 1207.99 -- Altele:
1207.99.10 --- Destinate insamintarilor 25 --- Altele:
1207.99.91 ---- Seminte de cinepa 25 1207.99.99 ---- Altele 25
12.08 Fainuri si grisuri din fructe si seminte oleaginoase, altele decit cele de mustar.
1208.10.00 - Din boabe de soia 25 1208.90.00 - Altele 25
12.10 Conuri de hamei, prospete sau uscate, chiar macinate, sub forma de pudra sau pelete; lupulina.
1210.10.00 - Conuri de hamei, nemacinate, neprezentate sub forma de pudra sau pelete 33 1210.20 - Conuri de hamei, macinate, sub forma de pudra sau pelete;
lupulina:
1210.20.10 -- Conuri de hamei, macinate, sub forma de pudra sau pelete, innobilate in lupulina; lupulina 33 1210.20.90 -- Altele 33
12.11 Plante si parti de plante, seminte si fructe din speciile folosite in principal in parfumerie, medicina sau ca insecticide, fungicide si in scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar taiate, sfarimate sau sub forma de pudra.
1211.10.00 - Radacini de lemn dulce ex 1211.20.00 - Radacini de ginseng 25 1211.90 - Altele:
1211.90.10 -- Piretru (flori, frunze, tulpini, coji si radacini) 25 1211.90.30 -- Boabe de tonka 25 1211.90.40 -- Menta (tulpini si frunze) 25 1211.90.60 -- Tei (flori si frunze) 25 1211.90.65 -- Verbina (frunze si virfuri) 25 1211.90.70 -- Maghiran comun sau origan (Origanum vulgare) (ramuri, tulpini si frunze) 25 1211.90.75 -- Salvie (Salvia officinalis) (flori si frunze) 25 1211.90.80 -- Altele 25
12.12 Boabe de roscove, alge, sfecla de zahar si trestie de zahar, proaspete sau uscate, chiar macinate; simburi si miezuri de fructe si alte produse vegetale (inclusiv radacini de cicoare neprajite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate in principal pentru consumul uman, nedenumite si necuprinse in alta parte.
1212.10 - Boabe de roscove, inclusiv seminte de roscove:
1212.10.10 -- Boabe de roscove 25 -- Seminte de roscove:
1212.10.91 --- Nedecorticate, nezdrobite, nemacinate 25 1212.10.99 --- Altele 25 1212.20.00 - Alge ex 1212.30.00 - Simburi si miezuri de caise, piersici sau prune 25 - Altele:
1212.91 -- Sfecla de zahar:
1212.91.10 --- Proaspata 25 1212.91.90 --- Uscata sau pudra 25 1212.92.00 -- Trestie de zahar 25 1212.99 -- Altele:
1212.99.10 --- Radacini de cicoare 25 1212.99.90 --- Altele 25 1213.00.00 Paie si baloturi de cereale brute, chiar tocate, macinate, presate sau aglomerate sub forma de pelete. 25
12.14 Sfecla furajera, radacini furajere, fin, lucerna, trifoi, sparceta, lupin, mazariche si alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub forma de pelete.
1214.10.00 - Faina si aglomerate sub forma de pelete de lucerna 25 1214.90 - Altele:
1214.90.10 -- Sfecla furajera si alte radacini furajere 25 -- Altele:
1214.90.91 --- Aglomerate sub forma de pelete 25 1214.90.99 --- Altele 25 13 Lac; gume, rasini si alte seve si extracte vegetale
13.01 Lac; gume, rasini, gume-rasini si balsamuri, naturale.
1301.10.00 - Lac 25 1301.20.00 - Guma arabica ex 1301.90 - Altele:
1301.90.10 -- "Saciz de Chio" (saciz din arbori de specia Pistacia lentiscus) 25 1301.90.90 -- Altele ex
13.02 Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinati si pectati; agar-agar si alte produse mucilaginoase si agenti de marire a viscozitatii, chiar modificate, derivate din produse vegetale.
- Seve si extracte vegetale:
1302.11.00 -- Opium ex 1302.12.00 -- De lemn dulce 25 1302.13.00 -- De hamei 25 1302.14.00 -- De piretru sau de radacini de plante cu continut de rotenon 25 1302.19 -- Altele:
1302.19.10 --- De lemn amar; aloe si manna 25 1302.19.30 --- Extracte vegetale amestecate intre ele, destinate fabricarii bauturilor sau preparatelor alimentare 25 --- Altele:
1302.19.91 ---- Medicinale ex 1302.19.99 ---- Altele 25 1302.20 - Substante pectice, pectinati si pectati:
1302.20.10 -- Uscate 25 1302.20.90 -- Altele 25 - Mucilagii si agenti de marire a viscozitatii, chiar modificati, derivati din produse vegetale:
1302.31.00 -- Agar-agar ex 1302.32 -- Mucilagii si agenti de marire a viscozitatii, chiar modificati, derivati din boabe de roscove, din seminte de boabe de roscove sau seminte de guar:
1302.32.10 --- De roscove sau de seminte de roscove 25 1302.32.90 --- De seminte de guar 25 1302.39.00 -- Altele 25 14 Materii pentru impletit si alte produse de origine vegetala, nedenumite si necuprinse in alta parte.

14.01 Materii vegetale folosite in principal la impletituri (de exemplu: bambus, stuf, trestie, papura, rachita, rafie, paie de cereale, albite sau vopsite si coaja de tei).
1401.10.00 - Bambus 25 1401.20.00 - Stuf, trestie 25 1401.90.00 - Altele 25
14.02 Materii vegetale folosite in principal pentru capitonat sau umplut (de exemplu: capoc, fibre vegetale, iarba de mare), chiar aranjate sub forma de patura cu sau fara suport din alte materiale.
1402.10.00 - Capoc 25 - Altele:
1402.91.00 -- Fibre vegetale 25 1402.99.00 -- Altele 25
14.03 Materii vegetale folosite in principal pentru fabricarea maturilor si periilor (de exemplu: sorg, pir si similare), chiar sub forma de manunchiuri sau legaturi.
1403.10.00 - Sorg (Sorghum vulgare var. technicum) 25 1403.90.00 - Altele 25
14.04 Produse vegetale nedenumite si necuprinse in alta parte 1404.10.00 - Materii prime vegetale folosite in principal pentru vopsit, tabacit sau argasit 25 1404.20.00 - Linters de bumbac 25 1404.90.00 - Altele 25 15 Grasimi si uleiuri de origine animala si vegetala; produse ale disocierii lor; grasimi animale prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala 1501.00 Untura, alte grasimi de porc si de pasare, topite, chiar presate sau extrase cu ajutorul solventilor.
- Untura si alte grasimi de porc:
1501.00.11 -- Destinate utilizarilor industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 236 1501.00.19 -- Altele 236 1501.00.90 - Grasimi de pasare 25 1502.00 Grasimi de bovine, ovine sau caprine, in stare primara sau topite, chiar presate sau extrase cu ajutorul solventilor.
1502.00.10 - Destinate utilizarilor industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1502.00.90 - Altele 25 1503.00 Stearina, oleostearina, oleomargarina, seu, neemulsionate, neamestecate, nepreparate altfel:
- Stearina si oleostearina:
1503.00.11 -- Destinate utilizarilor industriale 20 1503.00.19 -- Altele 20 1503.00.30 - Seu, destinat utilizarilor industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 20 1503.00.90 - Altele 20
15.05 Usuc si substante grase derivate din acesta, inclusiv lanolina.
1505.10.00 - Usuc, neprelucrat 25 1505.90.00 - Altele ex 1506.00.00 Alte grasimi si uleiuri animale si fractiunile lor chiar rafinate, dar nemodificate chimic 25
15.07 Ulei de soia si fractiunile lui, chiar rafinat, dar nemodificat chimic.
1507.10 - Ulei brut, chiar degumat:
1507.10.10 -- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1507.10.90 -- Altele 25 1507.90 - Altele:
1507.90.10 -- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1507.90.90 -- Altele 138
15.08 Ulei de arahide si fractiunile lui, chiar rafinat, dar nemodificat chimic.
1508.10 - Ulei brut:
1508.10.10 -- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1508.10.90 -- Altele 25 1508.90 - Altele:
1508.90.10 -- Destinate utilizarii tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1508.90.90 -- Altele 25
15.09 Ulei de masline si fractiunile lui, chiar rafinat, dar nemodificat chimic.
1509.10 - Ulei pur:
1509.10.10 -- Ulei de masline lampant, pur 25 1509.10.90 -- Altele 25 1509.90.00 - Altele 25 1510.00 Alte uleiuri si fractiunile lor, obtinute exclusiv din masline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, inclusiv amestecuri ale acestor uleiuri sau fractiuni cu uleiuri sau fractiuni de la pozitia nr. 15.09:
1510.00.10 - Uleiuri brute 25 1510.00.90 - Altele 25
15.11 Uleiuri de palmier si fractiunile lui, chiar rafinat, dar nemodificat chimic.
1511.10 - Ulei brut:
1511.10.10 -- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1511.10.90 -- Altele 25 1511.90 - Altele:
- Fractiuni solide:
1511.90.11 --- Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 1511.90.19 --- Altfel prezentate 25 -- Altele:
1511.90.91 --- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1511.90.99 --- Altele 25
15.12 Uleiuri din seminte de floarea-soarelui, de sofran, de bumbac si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic.
- Uleiuri din seminte de floarea-soarelui sau de sofran si fractiunile lor:
1512.11 -- Uleiuri brute:
1512.11.10 --- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 --- Altele:
1512.11.91 ---- De floarea-soarelui 75 1512.11.99 ---- Din sofran 25 1512.19 -- Altele:
1512.19.10 --- Destinate utilizarii tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 --- Altele:
1512.19.91 ---- De floarea-soarelui 75 1512.19.99 ---- Din sofran 25 - Ulei din seminte de bumbac si fractiunile sale:
1512.21 -- Ulei brut, cu sau fara gosipol:
1512.21.10 --- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1512.21.90 --- Altele 25 1512.29 -- Altele:
1512.29.10 --- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1512.29.90 --- Altele 25
15.13 Uleiuri din nuci de cocos (copra), de palmier sau de babasu si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic.
- Ulei din nuci de cocos (copra) si fractiunile lui:
1513.11 -- Ulei brut:
1513.11.10 --- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 --- Altele:
1513.11.91 ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 1513.11.99 ---- Altfel prezentate 25 1513.19 -- Altele:
--- Fractiuni solide:
1513.19.11 ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 1513.19.19 ---- Altfel prezentate 25 --- Altele:
1513.19.30 ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 ---- Altele:
1513.19.91 ----- Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg sau mai putin 25 1513.19.99 ----- Altfel prezentate 25 - Uleiuri de palmier sau de babasu si fractiunile lor:
1513.21 -- Uleiuri brute:
--- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana:
1513.21.11 ---- De palmier 25 1513.21.19 ---- De babasu 25 --- Altele:
1513.21.30 ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 1513.21.90 ---- Altfel prezentate 25 1513.29 -- Altele:
--- Fractiuni solide:
1513.29.11 ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 1513.29.19 ---- Altfel prezentate 25 --- Altele:
1513.29.30 ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 ---- Altele:
1513.29.50 ----- Prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 ----- Altfel prezentate:
1513.29.91 ------ De palmier 25 1513.29.99 ------ De babasu 25
15.14 Uleiuri de rapita sau de mustar si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic.
1514.10 - Uleiuri brute:
1514.10.10 -- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1514.10.90 -- Altele 25 1514.90 - Altele:
1514.90.10 -- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1514.90.90 -- Altele 25
15.15 Alte grasimi si uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) si fractiunile lor, stabile, chiar rafinate, dar nemodificate chimic.
- Ulei din seminte de in si fractiunile lui:
1515.11.00 -- Ulei brut 25 1515.19 -- Altele:
1515.19.10 --- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1515.19.90 --- Altele 25 - Ulei de porumb si fractiunile lui:
1515.21 -- Ulei brut:
1515.21.10 --- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1515.21.90 --- Altele 25 1515.29 -- Altele:
1515.29.10 --- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1515.29.90 --- Altele 25 1515.30 - Ulei de ricin si fractiunile lui:
1515.30.10 -- Destinate producerii acidului aminoundecanoic, fabricarii fibrelor sintetice sau a materialelor plastice 25 1515.30.90 -- Altele 25 1515.40.00 - Ulei de tung si fractiunile lui 25 1515.50 - Ulei de susan si fractiunile lui:
-- Ulei brut:
1515.50.11 --- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1515.50.19 --- Altele 25 -- Altele:
1515.50.91 --- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1515.50.99 --- Altele 25 1515.60 - Ulei de jojoba si fractiunile lui:
1515.60.10 -- Ulei brut 25 1515.60.90 -- Altele 25 1515.90 - Altele:
1515.90.10 -- Uleiuri de oleococa, oiticica; ceara de myrica, ceara de Japonia; fractiunile lor 25 -- Ulei de seminte de tutun si fractiunile lui:
--- Ulei brut:
1515.90.21 ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1515.90.29 ---- Altele 25 --- Altele:
1515.90.31 ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 1515.90.39 ---- Altele 25 -- Alte uleiuri si fractiunile lor:
--- Uleiuri brute:
1515.90.40 ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 ---- Altele:
1515.90.51 ----- Solide, prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 1515.90.59 ----- Solide, altfel prezentate; fluide 25 --- Altele:
1515.90.60 ---- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decit cele pentru fabricarea produselor pentru alimentatia umana 25 ---- Altele:
1515.90.91 ----- Solide, prezentate in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 1515.90.99 ----- Solide, altfel prezentate; fluide 25
15.17 Margarina; amestecuri sau preparate alimentare din grasimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fractiuni de diferite grasimi sau uleiuri prevazute la acest capitol, altele decit grasimi si uleiuri alimentare sau decit fractiunile acestora de la pozitia nr. 15.16.
1517.10 - Margarina, exclusiv margarina lichida:
1517.10.10 -- Cu un continut de grasimi de lapte care sa depaseasca 10% dar sa nu depaseasca 15% din greutate 184 1517.10.90 -- Altele 151 1517.90 - Altele:
1517.90.10 -- Cu un continut de grasimi de lapte care sa depaseasca 10% dar sa nu depaseasca 15% din greutate 184 -- Altele:
1517.90.91 --- Uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu amestecate 151 1517.90.93 --- Amestecuri sau preparate culinare utilizate pentru a usura scoaterea din forme 151 1517.90.99 --- Altele 151
15.19 Acizi grasi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grasi industriali.
- Acizi grasi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare:
1519.12.00 -- Acid oleic 20 1519.19 -- Altele:
1519.19.90 --- Altele ex 1519.20.00 - Alcooli grasi industriali ex
15.20 Glicerina, chiar pura; lesii si ape de glicerina.
1520.90.00 - Altele, inclusiv glicerina sintetica ex
15.21 Ceruri vegetale (altele decit trigliceride), ceruri de albine sau de alte insecte si spermantet, chiar rafinate sau colorate.
1521.10 - Ceruri vegetale:
1521.10.10 -- Brute 25 1521.10.90 -- Altele 25 1521.90 - Altele:
1521.90.10 -- Spermantet, chiar rafinat sau colorat 25 -- Ceruri de albine sau de alte insecte, chiar rafinate sau colorate:
1521.90.91 --- Brute 25 1521.90.99 --- Altele ex 1522.00 Degras; reziduuri provenite din prelucrarea substantelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale:
1522.00.10 - Degras 25 - Reziduuri provenite din prelucrarea substantelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale:
-- Care contin ulei cu caracteristici de ulei de masline:
1522.00.31 --- Paste neutralizate (pentru fabricarea sapunului) 25 1522.00.39 --- Altele 25 -- Altele:
1522.00.91 --- Uleiuri de borhot sau de drojdie, paste de neutralizare (pentru fabricarea sapunului) 25 1522.00.99 --- Altele 25 16 Preparate din carne, din peste sau din crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice 1601.00 Cirnati, cirnaciori si produse similare, din carne, organe sau singe; preparate alimentare pe baza de aceste produse:
1601.00.10 - De ficat 25 - Altele:
1601.00.91 -- Cirnati si cirnaciori, uscati sau pentru tartine, nefierti 25 1601.00.99 -- Altele 25
16.02 Alte preparate sau conserve din carne, organe sau singe.
1602.10.00 - Preparate omogenizate 25 1602.20 - De ficat de orice animal:
-- De ficat de gisca sau de rata:
1602.20.11 --- Care contin ficat gras 75% sau mai mult din greutate 25 1602.20.19 --- Altele 25 1602.20.90 -- Altele 25 - De pasari de curte de la pozitia nr. 01.05:
1602.31 -- De curcan:
--- Care contin carne sau organe in proportie de 57%, sau mai mult din greutate (*):
1602.31.11 ---- Care contin exclusiv carne de curcan nefiarta 25 1602.31.19 ---- Altele 25 1602.31.30 --- Care contin carne sau organe in proportie de 25% inclusiv pina la 57% exclusiv, din greutate (*) 25 1602.31.90 --- Altele 25 1602.39 -- Altele:
--- Care contin carne sau organe in proportie de 57%, sau mai mult din greutate (*):
1602.39.11 ---- Nefierte 25 1602.39.19 ---- Altele 25 1602.39.30 --- Care contin carne sau organe in proportie de 25% inclusiv pina la 57% exclusiv, din greutate (*) 25 1602.39.90 --- Altele 25 - De porcine:
1602.41 -- Jamboane si parti din acestea:
1602.41.10 --- De specia porcine domestice 25 1602.41.90 --- Altele 25 1602.42 -- Spata si parti din aceasta:
1602.42.10 --- De specia porcine domestice 25 1602.42.90 --- Altele 25 1602.49 -- Altele, inclusiv amestecuri:
--- De specia porcine domestice:
---- Care contin carne sau organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura sau origine, in proportie de 80% sau mai mult din greutate:
1602.49.11 ----- Spate (sale), (exclusiv spata) si partile lor, inclusiv amestecurile de spate (sale) si jamboane 25 1602.49.13 ----- Spinari si parti din acestea, inclusiv amestecuri de spinari si spete 25 1602.49.15 ----- Alte amestecuri, continind jambon, spete, spate (sale) sau spinari si parti ale acestora 25 1602.49.19 ----- Altele 25 1602.49.30 ---- Care contin carne sau organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura sau origine, in proportie de 40% inclusiv, pina la 80% exclusiv, din greutate 25 1602.49.50 ---- Care contin carne sau organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura sau origine, in proportie de pina la 40% din greutate 25 1602.49.90 --- Altele 25 1602.50 - De bovine:
1602.50.10 -- Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de carne sau organe nefierte 25 -- Altele:
--- In recipiente inchise ermetic:
1602.50.31 ---- "Corned beef" 25 1602.50.39 ---- Altele 25 1602.50.80 --- Altele 25 1602.90 - Altele, inclusiv preparate din singe de orice animal:
1602.90.10 -- Preparate din singe de orice animal 25 -- Altele:
1602.90.31 --- De vinat sau de iepure 25 --- Altele:
1602.90.51 ---- Care contin carne si organe din specia porcine domestice 25 ---- Altele:
----- Care contin carne sau organe din specia bovine:
1602.90.61 ------ Nefierte; amestecuri de carne sau de organe fierte si de carne sau organe nefierte 25 1602.90.69 ------ Altele 25 ----- Altele:
------ De ovine sau de caprine:
1602.90.71 ------- Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de carne sau organe nefierte 25 1602.90.79 ------- Altele 25 1602.90.99 ------ Altele 25 17 Zahar si produse zaharoase
17.01 Zahar din trestie sau din sfecla de zahar si zaharoza pura din punct de vedere chimic, in stare solida.
- Zahar brut fara adaosuri de substante aromatizante sau colorate:
1701.11 -- Din trestie de zahar:
1701.11.10 --- Destinat rafinarii 135 1701.11.90 --- Altele 135 1701.12 -- Din sfecla de zahar:
1701.12.10 --- Destinat rafinarii 135 1701.12.90 --- Altele 135 - Altele:
1701.91.00 -- Cu adaosuri de substante aromatizante sau colorante 135 1701.99 -- Altele:
1701.99.10 --- Zahar alb 135 1701.99.90 --- Altele 135
17.02 Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza si fructoza (levuloza), pure din punct de vedere chimic in stare solida;
siropuri de zaharuri fara adaosuri de substante aromatizante sau colorante; miere artificiala, amestecata sau neamestecata cu miere naturala; zaharuri si melase caramelizate.
1702.10 - Lactoza si sirop de lactoza:
1702.10.10 -- Care contin in stare uscata 99% sau mai mult din greutatea produsului pur (*) 135 1702.10.90 -- Altele 135 1702.20 - Zahar si sirop de artar:
1702.20.10 -- Zahar de artar in stare solida, la care s-au adaugat substante aromatizante sau colorante 135 1702.20.90 -- Altele 135 1702.50.00 - Fructoza pura din punct de vedere chimic 135 1702.60 - Alte fructoze si siropuri de fructoze care contin in stare uscata peste 50% din greutate fructoza:
1702.60.10 -- Izoglucoza 135 1702.60.90 -- Altele 135 1702.90 - Altele, inclusiv zahar invertit:
1702.90.10 -- Maltoza pura din punct de vedere chimic 135 1702.90.30 -- Izoglucoza 135 1702.90.50 -- Maltodextrine si sirop de maltodextrine 135 1702.90.60 -- Miere artificiala, amestecata sau neamestecata cu miere naturala 71 -- Zahar si melase caramelizate:
1702.90.71 --- Care contin in stare uscata 50% sau mai mult din greutate zaharoza 135 --- Altele:
1702.90.75 ---- Sub forma de pudra, aglomerata sau nu 135 1702.90.79 ---- Altele 135 1702.90.90 -- Altele 135
17.03 Melase rezultate din extragerea sau rafinarea zaharului.
1703.10.00 - Melase din trestie de zahar 72,5 1703.90.00 - Altele 72,5
17.04 Produse zaharoase (inclusiv ciocolata alba), care nu contin cacao.
1704.10 - Guma de mestecat (chewing-gum), acoperita sau neacoperita cu zahar:
-- Cu un continut de zaharoza de pina la 60% din greutate (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza):
1704.10.11 --- Sub forma de banda 25 1704.10.19 --- Altele 25 -- Cu un continut de zaharoza de 60% sau mai mult din greutate (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza):
1704.10.91 --- Sub forma de banda 25 1704.10.99 --- Altele 25 1704.90 - Altele:
1704.90.10 -- Extracte de lemn dulce care contin zaharoze in proportie de peste 10% din greutate, dar care nu contin alte substante adaugate 25 -- Altele:
1704.90.51 --- Paste, inclusiv martipan, in ambalaje directe cu un continut net de 1 kg sau mai mult 25 1704.90.55 --- Pastile pentru git si dropsuri pentru tuse 25 --- Altele:
1704.90.71 ---- Bomboane de zahar ars, umplute sau nu 127 1704.90.75 ---- Caramele 127 ---- Altele:
1704.90.81 ----- Obtinute prin compresie 127 1704.90.99 ----- Altele 127 18 Cacao si produse preparate din cacao 1801.00.00 Boabe de cacao, intregi sau sparte, crude sau prajite. 25 1802.00.00 Coji de boabe de cacao, pelicule si alte resturi de cacao. 25
18.03 Pasta de cacao, degresata sau nedegresata.
1803.10.00 - Nedegresata 25 1803.20.00 - Degresata total sau partial 25 1805.00.00 Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti). 25
18.06 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao.
1806.10 - Pudra de cacao, cu adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti):
1806.10.10 -- Care nu contine zaharoza, sau contine zaharoza in proportie de mai putin de 65% din greutate (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza calculata in zaharoza 20 1806.10.30 -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza calculata in zaharoza de 65% sau mai mult si de pina la 80% din greutate 20 1806.10.90 -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza calculata in zaharoza de 80% si peste 20 1806.20 - Alte preparate care se prezinta sub forma de blocuri sau bare in greutate de peste 2 kg sau in stare lichida, pasta, pudra, granule sau forme similare ambalate in recipiente sau ambalaje directe, cu un continut de peste 2 kg:
1806.20.10 -- Cu un continut de unt de cacao de 31% sau mai mult din greutate, sau cu un continut de unt de cacao si grasimi de lapte de 31% sau mai mult din greutate 91 1806.20.30 -- Cu un continut de unt de cacao si grasimi de lapte de 25% sau mai mult si de pina la 31% din greutate 91 -- Altele:
1806.20.50 --- Cu un continut de unt de cacao de 18% sau mai mult din greutate 91 1806.20.70 --- Preparate asa-zise "ciocolata cu lapte farimata" 91 1806.20.80 --- Cacao glasata 91 1806.20.95 --- Altele 91 - Altele, care se prezinta sub forma de tablete, bare sau batoane:
1806.31.00 -- Umplute 67 1806.32 -- Neumplute:
1806.32.10 --- La care s-au adaugat cereale, fructe sau nuci 54 1806.32.90 --- Altele 91 1806.90 - Altele:
-- Ciocolata si produse din ciocolata:
--- Bomboane de ciocolata (praline), umplute sau nu:
1806.90.11 ---- Care contin alcool 67 1806.90.19 ---- Altele 54 --- Altele:
1806.90.31 ---- Umplute 54 1806.90.39 ---- Neumplute 54 1806.90.50 -- Dulciuri si inlocuitori ale acestora, fabricate din inlocuitori ai zaharului si care contin cacao 20 1806.90.60 -- Paste pentru umplutura, care contin cacao 20 1806.90.70 -- Preparate continind cacao, pentru bauturi 20 1806.90.90 -- Altele 20 19 Preparate pe baza de cereale, fainuri, amidonuri sau lapte;
produse de patiserie
19.01 Extracte de malt; preparate alimentare din fainuri, grisuri, amidonuri sau extracte de malt, care nu contin pudra de cacao sau care contin pudra de cacao intr-o proportie de sub 50% din greutate, nedenumite sau necuprinse in alta parte; preparate alimentare din produsele prevazute la pozitiile nr.

04.01-04.04, care nu contin pudra de cacao sau care contin pudra de cacao intr-o proportie de sub 10% din greutate, nedenumite sau necuprinse in alta parte.
1901.10.00 - Preparate pentru alimentatia copiilor, conditionate pentru vinzarea cu amanuntul 25 1901.20.00 - Amestecuri si paste pentru prepararea produselor de brutarie, de patiserie si a biscuitilor de la pozitia nr. 19.05 25 1901.90 - Altele:
1901.90.90 -- Altele 25
19.02 Aluat alimentar chiar fiert, umplut (cu came sau alte substante) sau altfel preparat, ca de exemplu: spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, canelone; cuscus preparat sau nepreparat.
- Aluat alimentar nefiert, neumplut nici altfel preparat:
1902.11.00 -- Cu oua in continut 58 1902.19.00 -- Altele 71,8 1902.20 - Aluat alimentar umplut (chiar fiert sau altfel preparat):
1902.20.10 -- Care contin pesti si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, in proportie de peste 20% din greutate 20 1902.20.30 -- Care contin cirnati, cirnaciori si produse similare, carne si organe de orice fel, inclusiv grasimi de orice natura si origine 20 -- Altele:
1902.20.91 --- Fierte 28 1902.20.99 --- Altele 43 1902.30 - Alte aluaturi alimentare:
1902.30.10 -- Uscate 53 1902.30.90 -- Altele 33 1902.40 - Cuscus:
1902.40.10 -- Nepreparat 25 1902.40.90 -- Altele 25 1903.00.00 Tapioca si inlocuitori preparati din amidon, in forma de fulgi, granule, tarite, boabe, cernute sau alte forme similare. 25
19.04 Produse pe baza de cereale obtinute prin expandare sau prajire (corn flakes, de exemplu); cereale, altele decit porumb, sub forma de graunte, partial prajite sau altfel preparate.
1904.10 - Produse pe baza de cereale obtinute prin expandarea sau prajirea cerealelor sau produselor din cereale:
1904.10.10 -- Pe baza de porumb 25 1904.10.30 -- Pe baza de orez 25 1904.10.90 -- Altele 25 1904.90 - Altele:
1904.90.10 -- Orez 20 1904.90.90 -- Altele 20
19.05 Produse de brutarie, de patiserie si biscuiti cu sau fara cacao; hostii, casete pentru medicamente, vafe cu capac, pasta uscata de faina sau de amidon in foi si alte produse similare.
1905.10.00 - Pesmeti ("knackebrot") 25 1905.20 - Turta dulce si alte asemenea produse:
1905.20.10 -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 1905.20.30 -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza), care sa depaseasca 30% dar sa nu depaseasca 50% din greutate 25 1905.20.90 -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar invertit calculat in zaharoza) de 50% si peste din greutate 25 1905.30 - Biscuiti la care s-au adaugat indulcitori (edulcoranti);
vafe si alveole:
-- Acoperiti sau glasati complet sau partial cu ciocolata sau cu alte preparate care contin cacao:
1905.30.11 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 85 g 25 1905.30.19 --- Altele 25 -- Altele:
--- Biscuiti la care s-au adaugat indulcitori (edulcoranti):
1905.30.30 ---- Cu un continut de grasimi de lapte de 8% sau mai mult din greutate 25 ---- Altele:
1905.30.51 ----- Sandwich de biscuiti 25 1905.30.59 ----- Altele 25 --- Vafe si alveole:
1905.30.91 ---- Sarate, umplute sau neumplute 25 1905.30.99 ---- Altele 25 1905.40 - Pesmet, piine prajita si produse prajite similare:
1905.40.10 -- Pesmet 25 1905.40.90 -- Altele 25 1905.90 - Altele:
1905.90.10 -- Azima (mazoth) 25 1905.90.20 -- Hostii, casete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pasta uscata de faina sau amidon in foi si produse similare 25 -- Altele:
1905.90.30 --- Piine, la care nu s-a adaugat miere, oua, brinza sau fructe si care are un continut de zahar si grasimi in materia uscata care sa nu depaseasca 5% din greutate pentru fiecare 25 1905.90.40 --- Vafe si alveole cu un continut de apa care sa depaseasca 10% din greutate 25 1905.90.45 --- Biscuiti 25 1905.90.55 --- Produse extrudate sau expandate, sarate sau aromatizate 25 --- Altele:
1905.90.60 ---- La care s-au adaugat indulcitori (edulcoranti) 25 1905.90.90 ---- Altele 25 20 Preparate din legume, fructe, sau din alte parti de plante
20.01 Legume, fructe si alte parti comestibile de plante, preparate sau conservate in otet sau acid acetic.
2001.10.00 - Castraveti si castraveciori 25 2001.20.00 - Ceapa 25 2001.90 - Altele:
2001.90.10 -- Condimente (Chutney) de manghier 25 2001.90.20 -- Fructe de genul Capsicum, altele decit ardeii dulci sau iuti 25 2001.90.30 -- Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) 25 2001.90.40 -- Ignami, cartofi dulci si parti comestibile similare de plante cu un continut de amidon egal sau mai mare de 5% din greutate 25 2001.90.50 -- Ciuperci 25 2001.90.60 -- Miez de palmier 25 2001.90.65 -- Masline 25 2001.90.70 -- Ardei dulci si iuti 25 2001.90.75 -- Sfecla rosie pentru salata (Beta vulgaris var. conditiva) 25 2001.90.85 -- Varza rosie 25 2001.90.95 -- Altele 25
20.02 Tomate preparate sau conservate altfel decit in otet sau acid acetic.
2002.10 - Tomate, intregi sau taiate:
2002.10.10 -- Cojite 25 2002.10.90 -- Altele 25
20.03 Ciuperci si trufe, preparate sau conservate altfel decit in otet sau acid acetic.
2003.10 - Ciuperci:
-- Din specia Agaricus:
2003.10.20 --- Conservate provizoriu, cu miezuri oparite 25 2003.10.30 --- Altele 25 2003.10.80 -- Altele 25 2003.20.00 - Trufe 25
20.04 Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otet sau acid acetic, congelate.
2004.10 - Cartofi:
2004.10.10 -- Simplu prajiti 25 -- Altele:
2004.10.91 --- Sub forma de faina, gris sau fulgi 25 2004.10.99 --- Altele 25 2004.90 - Alte legume si amestecuri de legume:
2004.90.10 -- Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) 25 2004.90.30 -- Varza acra, capere si masline 25 2004.90.50 -- Mazare (Pisum sativum) si fasole verde 25 -- Altele, inclusiv amestecuri:
2004.90.91 --- Ceapa, simplu fiarta 25 2004.90.95 --- Anghinare 25 2004.90.99 --- Altele 25
20.05 Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otet sau acid acetic, necongelate.
2005.10.00 - Legume omogenizate 25 2005.20 - Cartofi:
2005.20.10 -- Sub forma de faina, gris sau fulgi 104 -- Altele:
2005.20.20 --- Taiate felii, prajite sau coapte, chiar sarate sau aromate, in ambalaje ermetice, potrivite pentru consumul direct 104 2005.20.80 --- Altele 104 2005.30.00 - Varza acra 25 2005.40.00 - Mazare (Pisum sativum) 25 - Fasole boabe (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005.51.00 -- Fasole boabe 25 2005.59.00 -- Altele 25 2005.60.00 - Sparanghel 25 2005.70 - Masline:
2005.70.10 -- In ambalaje imediate cu un continut net care sa nu depaseasca 5 kg 25 2005.70.90 -- Altele 25 2005.90 - Alte legume si amestecuri de legume:
2005.90.10 -- Fructe de genul Capsicum, altele decit ardeii dulci si iuti 25 2005.90.30 -- Capere 25 2005.90.50 -- Anghinare 25 2005.90.60 -- Morcovi 25 2005.90.70 -- Amestecuri de legume 25 2005.90.80 -- Altele 25 2006.00 Fructe, simburi, coji de fructe si alte parti de plante, preparate cu zahar (uscate, glasate sau cristalizate):
2006.00.10 - Ghimbir 25 - Altele:
-- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate:
2006.00.31 --- Cirese 25 2006.00.39 --- Altele 25 2006.00.90 -- Altele 25
20.07 Gemuri, dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de fructe sau de simburi, obtinute prin fierbere, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori (edulcoranti).
2007.10 - Preparate omogenizate:
2007.10.10 -- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 2007.10.90 -- Altele 25 - Altele:
2007.91 -- Citrice:
2007.91.10 --- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 30% din greutate 25 2007.91.30 --- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% dar sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2007.91.90 --- Altele 25 2007.99 -- Altele:
--- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 30% din greutate:
2007.99.10 ---- Piureuri si paste de prune, in ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 100 kg si care sint destinate proceselor industriale 25 2007.99.20 ---- Piureuri si paste de castane 25 ----- Altele:
2007.99.31 ----- De cirese 25 2007.99.33 ----- De capsuni 25 2007.99.35 ----- De zmeura 25 2007.99.39 ----- Altele 25 --- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% dar sa nu depaseasca 30% din greutate:
2007.99.51 ---- Piureuri si paste de castane 25 2007.99.55 ---- Piureuri de mere, inclusiv compoturi 25 2007.99.58 ---- Altele 25 --- Altele:
2007.99.91 ---- Piureuri de mere, inclusiv compoturi 25 2007.99.99 ---- Altele 25
20.08 Fructe, simburi si alte parti comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori (edulcoranti) sau de alcool, nedenumite si necuprinse in alta parte.
- Nuci, arahide si alte seminte, chiar amestecate intre ele:
2008.11 -- Arahide:
2008.11.10 --- Unt de arahide 25 --- Altele, in ambalaje directe, cu un continut net:
2008.11.91 ---- Care sa depaseasca 1 kg 25 2008.11.99 ---- Care sa nu depaseasca 1 kg 25 2008.19 -- Altele, inclusiv amestecuri din acestea:
2008.19.10 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg 25 2008.19.90 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 2008.20 - Ananas:
-- La care s-a adaugat alcool:
--- In ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.20.11 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 17% din greutate 25 2008.20.19 ---- Altele 25 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.20.31 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 19% din greutate 25 2008.20.39 ---- Altele 25 -- La care nu s-a adaugat alcool:
--- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.20.51 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 17% din greutate 25 2008.20.59 ---- Altele 25 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.20.71 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 19% din greutate 25 2008.20.79 ---- Altele 25 --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net:
2008.20.91 ---- De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.20.99 ---- De mai putin de 4,5 kg 25 2008.30 - Citrice:
-- La care s-a adaugat alcool:
--- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 9% din greutate:
2008.30.11 ---- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.30.19 ---- Altele 25 --- Altele:
2008.30.31 ---- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.30.39 ---- Altele 25 -- La care nu s-a adaugat alcool:
--- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.30.51 ---- Segmente de grapefruit 25 2008.30.55 ---- Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas; clementine, wilkings si alti hibrizi similari de citrice 25 2008.30.59 ---- Altele 25 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.30.71 ---- Segmente de grapefruit 25 2008.30.75 ---- Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas; clementine, wilkings si alti hibrizi similari de citrice 25 2008.30.79 ---- Altele 25 --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net:
2008.30.91 ---- De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.30.99 ---- De pina la 4,5 kg 25 2008.40 - Pere:
-- La care s-a adaugat alcool:
--- In ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate:
2008.40.11 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.40.19 ----- Altele 25 ---- Altele:
2008.40.21 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.40.29 ----- Altele 25 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.40.31 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 15% din greutate 25 2008.40.39 ---- Altele 25 -- La care nu s-a adaugat alcool:
--- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.40.51 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 2008.40.59 ---- Altele 25 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.40.71 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 15% din greutate 25 2008.40.79 ---- Altele 25 --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net:
2008.40.91 ---- De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.40.99 ---- De pina la 4,5 kg 25 2008.50 - Caise:
-- La care s-a adaugat alcool:
--- In ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate:
2008.50.11 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.50.19 ----- Altele 25 ---- Altele:
2008.50.31 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.50.39 ----- Altele 25 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.50.51 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 15% din greutate 25 2008.50.59 ---- Altele 25 -- La care nu s-a adaugat alcool:
--- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.50.61 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 2008.50.69 ---- Altele 25 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.50.71 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 15% din greutate 25 2008.50.79 ---- Altele 25 --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net:
2008.50.91 ---- De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.50.99 ---- De pina la 4,5 kg 25 2008.60 - Cirese:
-- La care s-a adaugat alcool:
--- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 9% din greutate:
2008.60.11 ---- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.60.19 ---- Altele 25 --- Altele:
2008.60.31 ---- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.60.39 ---- Altele 25 -- La care nu s-a adaugat alcool:
--- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.60.51 ---- Cirese amare (Prunus cerasus) 25 2008.60.59 ---- Altele 25 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.60.61 ---- Cirese amare (Prunus cerasus) 25 2008.60.69 ---- Altele 25 --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe, cu un continut net:
---- De 4,5 kg sau mai mult:
2008.60.71 ----- Cirese amare (Prunus cerasus) 25 2008.60.79 ----- Altele 25 ---- De mai putin 4,5 kg:
2008.60.91 ----- Cirese amare (Prunus cerasus) 25 2008.60.99 ----- Altele 25 2008.70 - Piersici:
-- La care s-a adaugat alcool:
--- In ambalaje directe, cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate:
2008.70.11 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.70.19 ----- Altele 25 ---- Altele:
2008.70.31 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.70.39 ----- Altele 25 --- In ambalaje directe, cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.70.51 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 15% din greutate 25 2008.70.59 ---- Altele 25 -- La care nu s-a adaugat alcool:
--- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.70.61 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 2008.70.69 ---- Altele 25 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.70.71 ---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 15% din greutate 25 2008.70.79 ---- Altele 25 --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net:
2008.70.91 ---- De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.70.99 ---- De mai putin de 4,5 kg 25 2008.80 - Capsuni:
-- La care s-a adaugat alcool:
--- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 9% din greutate:
2008.80.11 ---- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.80.19 ---- Altele 25 --- Altele:
2008.80.31 ---- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.80.39 ---- Altele 25 -- La care nu s-a adaugat alcool:
2008.80.50 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net care sa depaseasca 1 kg 25 2008.80.70 --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net:
2008.80.91 ---- De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.80.99 ---- De mai putin de 4,5 kg 25 - Altele, inclusiv amestecuri, cu exceptia celor de la subpozitia nr. 2008.19:
2008.92 -- Amestecuri:
--- La care s-a adaugat alcool:
---- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 9% din greutate:
2008.92.11 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.92.19 ----- Altele 25 ---- Altele:
2008.92.31 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.92.39 ----- Altele 25 --- La care nu s-a adaugat alcool:
2008.92.45 ---- Preparate de tipul Musli pe baza de fulgi de cereale neprajiti 25 ---- Altele:
----- La care s-a adaugat zahar:
2008.92.50 ------ In ambalaje directe cu un continut net care sa depaseasca 1 kg 25 ------ Altele:
2008.92.71 ------- Amestecuri in care nici unul dintre fructele componente sa nu depaseasca 50% din greutatea totala a fructelor prezente 25 2008.92.79 ------- Altele 25 ----- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net:
2008.92.91 ------ De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.92.99 ------ De mai putin de 4,5 kg 25 2008.99 -- Altele:
--- La care s-a adaugat alcool:
---- Ghimbir:
2008.99.11 ----- Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.99.19 ----- Altele 25 ---- Struguri:
2008.99.21 ----- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 13% din greutate 25 2008.99.23 ----- Altele 25 ---- Altele:
----- Cu un continut de zahar care sa depaseasca 9% din greutate:
------ Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas:
2008.99.25 ------- Fructele pasiunii si guave 25 2008.99.27 ------- Altele 25 ------ Altele:
2008.99.32 ------- Fructele pasiunii si guave 25 2008.99.34 ------- Altele 25 ----- Altele:
2008.99.35 ------ Avind o concentratie de alcool functie de masa care sa nu depaseasca 11,85% mas 25 2008.99.39 ------ Altele 25 --- La care nu s-a adaugat alcool:
---- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net care sa depaseasca 1 kg:
2008.99.41 ----- Ghimbir 25 2008.99.43 ----- Struguri 25 2008.99.45 ----- Prune 25 ----- Altele:
2008.99.46 ------ Fructele pasiunii, guave si tamarine 25 2008.99.48 ------ Altele 25 ---- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje directe cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg:
2008.99.51 ----- Ghimbir 25 2008.99.53 ----- Struguri 25 2008.99.55 ----- Prune 25 ----- Altele:
2008.99.61 ------ Fructele pasiunii si guave 25 2008.99.69 ------ Altele 25 ---- La care nu s-a adaugat zahar:
----- Prune in ambalaje directe cu un continut net:
2008.99.71 ------ De 4,5 kg sau mai mult 25 2008.99.79 ------ De mai putin de 4,5 kg 25 2008.99.85 ----- Porumb, altul decit porumbul dulce (Zea mays var.
saccharata) 25 2008.99.91 ----- Ignami, cartofi dulci si parti similare comestibile de plante, cu un continut de amidon de 5% si peste din greutate 25 2008.99.99 ----- Altele 25
20.09 Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) si sucuri de legume, nefermentate, fara adaos de alcool, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori (edulcoranti).
- Suc de portocale:
2009.11 -- Congelat:
--- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.11.11 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.11.19 ---- Altele 25 --- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.11.91 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.11.99 ---- Altele 25 2009.19 -- Altele:
--- Cu o masa valorica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.19.11 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.19.19 ---- Altele 25 --- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.19.91 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.19.99 ---- Altele 25 2009.20 - Sucuri de grapefruit:
-- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.20.11 --- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.20.19 --- Altele 25 -- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.20.91 --- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.20.99 --- Altele 25 2009.30 - Sucuri de orice alte citrice:
-- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.30.11 --- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.30.19 --- Altele 25 -- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
--- De o valoare care sa depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta:
2009.30.31 ---- Care contin zahar adaugat 25 2009.30.39 ---- Altele 25 --- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta:
---- De lamii:
2009.30.51 ----- Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.30.55 ----- Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2009.30.59 ----- Care nu contin zahar adaugat 25 ---- De alte citrice:
2009.30.91 ----- Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.30.95 ----- Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2009.30.99 ----- Care nu contin zahar adaugat 25 2009.40 - Sucuri de ananas:
-- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.40.11 --- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.40.19 --- Altele 25 -- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.40.30 --- De o valoare care sa depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta, continind zahar adaugat 25 --- Altele:
2009.40.91 ---- Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.40.93 ---- Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2009.40.99 ---- Care nu contin zahar adaugat 25 2009.50 - Sucuri de tomate:
2009.50.10 -- Care contin zahar adaugat 25 2009.50.90 -- Altele 25 2009.60 - Sucuri de struguri (inclusiv must de struguri):
-- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.60.11 --- De o valoare care sa nu depaseasca 22 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.60.19 --- Altele 25 -- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
--- De o valoare care sa depaseasca 18 ECU per 100 kg greutate neta:
2009.60.51 ---- Concentrate 25 2009.60.59 ---- Altele 25 --- De o valoare care sa nu depaseasca 18 ECU per 100 kg greutate neta:
---- Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate:
2009.60.71 ----- Concentrate 25 2009.60.79 ----- Altele 25 2009.60.90 ---- Altele 25 2009.70 - Sucuri de mere:
-- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.70.11 --- De o valoare care sa nu depaseasca 22 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.70.19 --- Altele 25 -- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
2009.70.30 --- De o valoare care sa depaseasca 18 ECU per 100 kg greutate neta si care contin zahar adaugat 25 --- Altele:
2009.70.91 ---- Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.70.93 ---- Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2009.70.99 ---- Care nu contin zahar adaugat 25 2009.80 - Sucuri de orice alte fructe sau legume:
-- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
--- Sucuri de pere:
2009.80.11 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 22 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.80.19 ---- Altele 25 --- Altele:
---- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta:
2009.80.32 ----- De fructele pasiunii si de guave 25 2009.80.34 ----- Altele 25 2009.80.39 ---- Altele 25 -- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
--- Sucuri de pere:
2009.80.50 ---- De o valoare care sa depaseasca 18 ECU per 100 kg greutate neta si care contin zahar adaugat 25 ---- Altele:
2009.80.61 ----- Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.80.63 ----- Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2009.80.69 ----- Care nu contin zahar adaugat 25 --- Altele:
---- De o valoare care sa depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta si care contin zahar adaugat:
2009.80.81 ----- Sucuri de cirese 25 2009.80.82 ----- Altele 25 ---- Altele:
----- Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate:
2009.80.83 ------ De fructele pasiunii si de guave 25 2009.80.85 ------ Altele 25 2009.80.93 ----- Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 ----- Care nu contin zahar adaugat:
2009.80.95 ------ Sucuri de fructe din specia Vaccinium macrocarpon 25 2009.80.96 ------ Suc de cirese 25 2009.80.98 ------ Altele 25 2009.90 - Amestecuri de sucuri:
-- Cu o masa volumica care sa depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
--- Amestecuri de sucuri de mere si sucuri de pere:
2009.90.11 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 22 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.90.19 ---- Altele 25 --- Altele:
2009.90.21 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta 25 2009.90.29 ---- Altele 25 -- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C:
--- Amestecuri de sucuri de mere si de sucuri de pere:
2009.90.31 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 18 ECU per 100 kg greutate neta si cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.90.39 ---- Altele 25 --- Altele:
---- De o valoare care sa depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta:
----- Amestecuri de sucuri de citrice si de sucuri de ananas:
2009.90.41 ------ Care contin zahar adaugat 25 2009.90.49 ------ Altele 25 ----- Altele:
2009.90.51 ------ Care contin zahar adaugat 25 2009.90.59 ------ Altele 25 ---- De o valoare care sa nu depaseasca 30 ECU per 100 kg greutate neta:
----- Amestecuri de sucuri de citrice si de sucuri de ananas:
2009.90.71 ------ Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.90.73 ------ Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2009.90.79 ------ Care nu contin zahar adaugat 25 ----- Altele:
2009.90.91 ------ Cu un continut de zahar adaugat care sa depaseasca 30% din greutate 25 2009.90.93 ------ Cu un continut de zahar adaugat care sa nu depaseasca 30% din greutate 25 2009.90.99 ------ Care nu contin zahar adaugat 25 21 Preparate alimentare diverse
21.01 Extracte, esente si concentrate de cafea, de ceai sau de mate si preparate avind la baza aceste produse sau avind la baza cafea, ceai sau mate; cicoare prajita si alti inlocuitori organici de cafea si extracte, esente si concentrate din acestea.
2101.20 - Extracte, esente si concentrate de ceai sau mate si preparate pe baza acestor extracte, esente si concentrate de ceai sau mate sau pe baza de ceai sau mate:
2101.20.10 -- Care nu contin grasimi provenite din lapte, proteine din lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza, amidon, sau contin mai putin de 1,5% grasimi din lapte, mai putin de 2,5% proteine din lapte, mai putin de 5% zaharoza sau izoglucoza, mai putin de 5% glucoza sau amidon 25 2101.20.90 -- Altele 25 2101.30 - Cicoare prajita si alti inlocuitori prajiti de cafea si extracte, esente si concentrate din acestea:
-- Cicoare prajita si alti inlocuitori prajiti de cafea:
2101.30.11 --- Cicoare prajita 25 2101.30.19 --- Altele 25 -- Extracte, esente si concentrate de cicoare prajita si de alti inlocuitori prajiti de cafea:
2101.30.91 --- De cicoare prajita 25 2101.30.99 --- Altele 25
21.02 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu exceptia vaccinurilor de la pozitia nr. 30.02);
prafuri de copt preparate.
2102.10 - Drojdii active:
2102.10.10 -- Drojdii de cultura 25 -- Drojdii pentru panificatie:
2102.10.39 --- Altele 84 2102.10.90 -- Altele 25 2102.20 - Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte:
-- Drojdii inactive:
2102.20.11 --- In tablete, cuburi sau in alte forme similare, sau in ambalaje directe cu un continut net care sa nu depaseasca 1 kg 25 2102.20.19 --- Altele 25 2102.20.90 -- Altele 25 2102.30.00 - Prafuri de copt preparate 25
21.03 Sosuri si preparate din acestea; compozitii din condimente si din produse de asezonare; faina de mustar si mustar preparat.
2103.10.00 - Sos de soia 25 2103.20.00 - Ketchup si alte sosuri de tomate 25 2103.30 - Faina de mustar si mustar preparat:
2103.30.10 -- Faina de mustar 25 2103.30.90 -- Mustar preparat 25 2103.90 - Altele:
2103.90.10 -- Condimente (Chutney) de mangier lichide 25 2103.90.30 -- Biter aromat, cu o concentratie de alcool functie de volum egala sau mai mare de 44,2% vol., si care sa nu depaseasca 49,2% vol., cu un continut de gentiana, mirodenii si ingrediente diverse cuprins intre 1,5% si 6% din greutate, cu un continut de zahar intre 4% si 10% si prezentat in recipiente cu un continut care sa nu depaseasca 0,50 l 25 2103.90.90 -- Altele 25
21.04 Preparate pentru supe, ciorbe si bulionuri; supe, ciorbe si bulionuri preparate; preparate alimentare din compozitii omogenizate.
2104.10 - Preparate pentru supe, ciorbe si bulionuri; supe, ciorbe si bulionuri preparate:
2104.10.10 -- Uscate 25 2104.10.90 -- Altele 25 2104.20.00 - Preparate alimentare din compozitii omogenizate 25 2105.00 Inghetate si alte forme de gheata comestibila cu sau fara cacao:
2105.00.10 - Care nu contin grasimi provenite din lapte, sau contin mai putin de 3% din greutate din aceste grasimi 55 - Cu un continut de grasimi provenite din lapte:
2105.00.91 -- Egal sau mai mare de 3% dar mai mic de 7% 70 2105.00.99 -- Egal sau mai mare de 7% 85 22 Bauturi, lichide alcoolice si oteturi
22.01 Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale si ape gazoase care nu contin zahar sau alte produse de indulcit sau substante aromatizante; gheata si zapada.
2201.10 - Ape minerale si ape gazoase:
-- Ape minerale naturale:
2201.10.11 --- Fara bioxid de carbon 25 2201.10.19 --- Altele 25 -- Altele:
2201.10.91 --- Fara bioxid de carbon 25 2201.10.99 --- Altele 25 2201.90.00 - Altele 25
22.02 Ape, inclusiv ape minerale si ape gazoase, care contin zahar sau alte produse de indulcit (edulcoranti) sau substante aromatizante si alte bauturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor de fructe sau de legume de la pozitia nr. 20.09.
2202.10.00 - Ape, inclusiv ape minerale si ape gazoase care contin zahar sau alte produse de indulcit (edulcoranti) sau substante aromatizante 25 2202.90 - Altele:
2202.90.10 -- Care nu contin produse cuprinse la pozitiile nr. 04.01-04.04, sau grasimi obtinute din produsele cuprinse la pozitiile nr.

04.01-04.04 25 -- Altele cu un continut de grasimi provenite din produsele cuprinse la pozitiile nr. 04.01-04.04:
2202.90.91 --- De pina la 0,2% din greutate 25 2202.90.95 --- Egal sau mai mare de 0,2%, dar care sa nu depaseasca 2% 25 2202.90.99 --- De 2% sau mai mult din greutate 25 2203.00 Bere fabricata din malt:
- In recipiente al caror continut este de 10 l sau mai putin:
2203.00.01 -- In sticle 248 2203.00.09 -- Altele 248 2203.00.10 - In recipiente al caror continut sa depaseasca 10 l 248
22.04 Vin din struguri proaspeti, inclusiv vinuri imbogatite cu alcool; must din struguri, altul decit cel de la pozitia nr. 20.09.
2204.10 - Vin spumos:
-- Avind o concentratie de alcool functie de volum egala sau mai mare de 8,5% vol.:
2204.10.11 --- Sampanie 144 2204.10.19 --- Altele 144 -- Altele:
2204.10.91 --- Nespumoase 144 2204.10.99 --- Altele 144 - Alte vinuri; must din struguri nefermentate sau cu fermentarea oprita prin adaos de alcool:
2204.21 -- In recipiente al caror continut sa nu depaseasca 2 l:
2204.21.10 --- Vinuri, altele decit cele cuprinse la pozitia 2204.10, prezentate in sticle cu dopuri sub forma de "ciuperca", legate sau infundate; vinuri, altfel prezentate, avind la temperatura de 20 grade C o suprapresiune datorata anhidridei carbonice in solutie cuprinsa intre 1 bar si 3 bari 144 --- Altele:
---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa nu depaseasca 13% vol:
----- Vinuri de calitate, produse in regiuni specifice (v.q.p.r.d.):
2204.21.21 ------ Vinuri albe 144 2204.21.23 ------ Altele 144 ----- Altele:
2204.21.25 ------ Vinuri albe 144 2204.21.29 ------ Altele 144 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 13% vol., dar sa nu depaseasca 15% vol.:
----- Vinuri de calitate produse in regiuni specifice (v.q.p.r.d.):
2204.21.31 ------ Vinuri albe 144 2204.21.33 ------ Altele 144 ----- Altele:
2204.21.35 ------ Vinuri albe 144 2204.21.39 ------ Altele 144 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 15% vol., dar sa nu depaseasca 18% vol.:
2204.21.41 ----- Vinuri de Porto, de Madera, de Xeres, de Tokay (Aszu si Szamorodni) si muscat de Setubal 144 2204.21.49 ----- Altele 144 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 18% vol., dar sa nu depaseasca 22% vol.:
2204.21.51 ----- Vinuri de Porto, de Madera, de Xeres, de Tokay (Aszu si Szamorodni) si muscat de Setubal 144 2204.21.59 ----- Altele 144 2204.21.90 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 22% vol. 144 2204.29 -- Altele:
2204.29.10 --- Vinuri, altele decit cele cuprinse la pozitia 2204.10, prezentate in sticle cu dopuri sub forma de "ciuperca", legate sau infundate; vinuri, altfel prezentate, avind la temperatura de 20 grade C o suprapresiune datorata anhidridei carbonice in solutie cuprinsa intre 1 bar si 3 bari 144 --- Altele:
---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa nu depaseasca 13% vol.:
----- Vinuri de calitate produse in regiuni specifice (v.q.p.r.d):
2204.29.21 ------ Vinuri albe 144 2204.29.23 ------ Altele 144 ----- Altele:
2204.29.25 ------ Vinuri albe 144 2204.29.29 ------ Altele 144 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 13% vol., dar sa nu depaseasca 15% vol.:
----- Vinuri de calitate produse in regiuni specifice (v.q.p.r.d.):
2204.29.31 ------ Vinuri albe 144 2204.29.33 ------ Altele 144 ----- Altele:
2204.29.35 ------ Vinuri albe 144 2204.29.39 ------ Altele 144 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 15% vol. si sa nu depaseasca 18% vol.:
2204.29.41 ----- Vinuri de Porto, de Madera, de Xeres si muscat de Setubal144 2204.29.45 ----- Vinuri de Tokay (Aszu si Szamorodni) 144 2204.29.49 ----- Altele 144 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 18% vol. si sa nu depaseasca 22% vol.:
2204.29.51 ----- Vinuri de Porto, de Madera, de Xeres si muscat de Setubal144 2204.29.55 ----- Vinuri de Tokay (Aszu si Szamorodni) 144 2204.29.59 ----- Altele 144 2204.29.90 ---- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 22% vol. 144 2204.30 - Alte musturi de struguri:
2204.30.10 -- Partial fermentate, altfel decit cu adaos de alcool 144 -- Altele:
2204.30.91 --- Cu o masa volumica care sa nu depaseasca 1,33 g/cmc la 20 grade C si avind o concentratie de alcool functie de volum de pina la 1% vol. 144 2204.30.99 --- Altele 144
22.05 Vermuturi si alte vinuri din struguri proaspeti, aromate cu plante sau cu substante aromatizante.
2205.10 - In recipiente al caror continut sa nu depaseasca 2 l:
2205.10.10 -- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa nu depaseasca 18% vol. 144 2205.10.90 -- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 18% vol. 144 2205.90 - Altele:
2205.90.10 -- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa nu depaseasca 18% vol. 144 2205.90.90 -- Avind o concentratie de alcool functie de volum care sa depaseasca 18% vol. 144 2206.00 Alte bauturi fermentate (de exemplu, cidru de mere sau de pere, hidromel); amestecuri de bauturi fermentate, amestecuri de bauturi fermentate si bauturi nealcoolice, nedenumite si necuprinse in alta parte:
2206.00.10 - Piquette 25 - Altele:
-- Spumoase:
2206.00.31 --- Cidru si cidru de pere 25 2206.00.39 --- Altele 25 -- Nespumoase, prezentate in recipiente cu un continut:
--- Care sa nu depaseasca 2 l:
2206.00.51 ---- Cidru si cidru de pere 25 2206.00.59 ---- Altele 25 --- Care sa depaseasca 2 l:
2206.00.81 ---- Cidru si cidru de pere 25 2206.00.89 ---- Altele 25 2209.00 Otet si inlocuitori de otet obtinuti din acid acetic:
- Otet de vin, prezentat in recipiente cu un continut:
2209.00.11 -- Care sa nu depaseasca 2 l 25 2209.00.19 -- Care sa depaseasca 2 l 25 - Altele, prezentate in recipiente cu un continut:
2209.00.91 -- Care sa nu depaseasca 2 l 25 2209.00.99 -- Care sa depaseasca 2 l 25 23 Reziduuri si deseuri ale industriei alimentare; nutreturi pentru animale
23.01 Fainuri, prafuri si pelete din carne, organe, peste, crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice, improprii alimentatiei umane; jumari.
2301.10.00 - Fainuri, prafuri si pelete din carne sau din organe; jumari 25
23.02 Tarite, sparturi si alte reziduuri, aglomerate sau nu sub forma de pelete, provenite din macinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau plantelor leguminoase.
2302.10 - De porumb:
2302.10.10 -- Al caror continut de amidon este mai mic sau egal cu 35% din greutate 25 2302.10.90 -- Altele 25 2302.20 - De orez:
2302.20.10 -- Al caror continut de amidon este mai mic sau egal cu 35% din greutate 25 2302.20.90 -- Altele 25 2302.30 - De griu:
2302.30.10 -- Al caror continut de amidon este mai mic sau egal cu 28% din greutate si procentajul lui de trecere printr-o sita, cu tesatura metalica cu deschizatura de ochi (de plasa) de 0,2 mm, nu depaseste 10% din greutate sau, in caz contrar, produsul cernut are un continut in cenusa, calculat pe produs uscat, mai mare sau egal cu 1,5% din greutate 25 2302.30.90 -- Altele 25 2302.40 - De alte cereale:
2302.40.10 -- Al caror continut de amidon este mai mic sau egal cu 28% din greutate si procentajul lui de trecere printr-o sita, cu tesatura metalica cu deschizatura de ochi (de plasa) de 0,2 mm, nu depaseste 10% din greutate sau, in caz contrar, produsul cernut are un continut in cenusa, calculat pe produs uscat, mai mare sau egal cu 1,5% din greutate 25 2302.40.90 -- Altele 25 2302.50.00 - De plante leguminoase 25
23.03 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului si reziduuri similare, pulpa de sfecla de zahar, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahar si alte deseuri rezultate de la fabricarea zaharului, depuneri si deseuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, aglomerate sau nu sub forma de pelete.
2304.00.00 Turte si alte reziduuri solide, aglomerate sau nu sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de soia. 31,5 2305.00.00 Turte si alte reziduuri solide, aglomerate sau nu sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de arahide. 25
23.06 Turte si alte reziduuri solide, aglomerate sau nu sub forma de pelete, rezultate din extractia grasimilor sau uleiurilor vegetale, altele decit cele de la pozitia nr. 23.04 sau 23.05.
2306.10.00 - Din seminte de bumbac 25 2306.20.00 - Din seminte de in 25 2306.30.00 - Din seminte de floarea-soarelui 25 2306.40.00 - Din seminte de rapita 25 2306.50.00 - Din nuci de cocos sau copra 25 2306.60.00 - Din nuci sau miez de palmier 25 2306.90 - Altele:
-- Turte de masline si alte reziduuri provenite din extractia uleiului de masline:
2306.90.11 --- Avind un continut de ulei de masline mai mic sau egal cu 3% din greutate 25 2306.90.19 --- Avind un continut de ulei de masline care sa depaseasca 3% din greutate 25 -- Altele:
2306.90.91 --- Din germeni de porumb 25 2306.90.93 --- Din seminte de susan 25 2306.90.99 --- Altele 25 2307.00 Zat si drojdie de vin; tartru brut;
- Zat si drojdie de vin:
2307.00.11 -- Avind o concentratie totala de alcool functie de masa mai mica sau egala cu 7,9% si un continut in materie uscata egal sau mai mare de 25% din greutate 25 2307.00.19 -- Altele 25 2307.00.90 - Tartru brut 25
23.08 Materii vegetale si deseuri vegetale, reziduuri vegetale si produse secundare vegetale, aglomerate sau nu sub forma de pelete, de tipul celor folosite in hrana animalelor, nedenumite si necuprinse in alta parte.
2308.10.00 - Ghinde si castane 25 2308.90 - Altele:
-- Drojdie de struguri:
2308.90.11 --- Avind o concentratie totala de alcool functie de masa mai mica sau egala cu 4,3% si un continut in materie uscata egal sau mai mare de 40% din greutate 25 2308.90.19 --- Altele 25 2308.90.30 -- Drojdii de fructe, altele decit cele de struguri 25 2308.90.90 -- Altele 25
24.02 Tigari de foi, trabucuri si tigarete, din tutun sau din inlocuitori de tutun.
2402.20.00 - Tigarete, continind tutun 98 2402.90.00 - Altele 98
24.03 Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori din tutun fabricati;
tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"; esente si extrase de tutun.
2403.10 - Tutun pentru pipa, cu sau fara inlocuitori de tutun in orice proportie:
2403.10.10 -- In ambalaje directe al caror continut net sa nu depaseasca 500 g 98 2403.10.90 -- Altele 98 - Altele:
2403.91.00 -- Tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite" 98 2403.99 -- Altele:
2403.99.10 --- Tutunuri pentru mestecat si tutunuri pentru prizat 98 2403.99.90 --- Altele 98 2905.43.00 -- Manitol ex 2905.44 -- D-glucitol (sorbitol):
--- In solutii apoase:
2905.44.11 ---- Continind D-manitol intr-o proportie de cel mult 2% din greutate, in raport cu continutul de D-glucitol ex 2905.44.19 ---- Altii ex --- Altii:
2905.44.91 ---- Continind D-manitol intr-o proportie de cel mult 2% din greutate, in raport cu continutul de D-glucitol 20 2905.44.99 ---- Altii 20
33.01 Uleiuri esentiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele de tipul "concrete" sau "absolute"; rezinoide; solutii concentrate de grasimi, de uleiuri stabilizate, de ceara sau materii similare ale uleiurilor esentiale, obtinute prin absorbtie sau macerare; subproduse terpenice reziduale provenite din deterpenizarea uleiurilor esentiale; ape distilate aromatice si solutii apoase de uleiuri esentiale.
- Uleiuri esentiale de citrice:
3301.11 -- De bergamot:
3301.11.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.11.90 --- Deterpenizate 10 3301.12 -- De portocale:
3301.12.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.12.90 --- Deterpenizate 10 3301.13 -- De lamiie:
3301.13.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.13.90 --- Deterpenizate 10 3301.14 -- De chitra (citrus medica):
3301.14.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.14.90 --- Deterpenizate 10 3301.19 -- Altele:
3301.19.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.19.90 --- Deterpenizate 10 - Uleiuri esentiale, altele decit cele de citrice:
3301.21 -- De muscata:
3301.21.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.21.90 --- Deterpenizate 10 3301.22 -- De iasomie:
3301.22.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.22.90 --- Deterpenizate 10 3301.23 -- De levantica sau de lavandina:
3301.23.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.23.90 --- Deterpenizate 10 3301.24 -- De menta (Mentha piperita):
3301.24.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.24.90 --- Deterpenizate 10 3301.25 -- De alte mente:
3301.25.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.25.90 --- Deterpenizate 10 3301.26 -- De "vetiver":
3301.26.10 --- Nedeterpenizate 10 3301.26.90 --- Deterpenizate 10 3301.29 -- Altele:
--- De cuisoara, de niaouli sau de ylang-ylang:
3301.29.11 ---- Nedeterpenizate 10 3301.29.31 ---- Deterpenizate 10 --- Altele:
3301.29.61 ---- Nedeterpenizate 10 3301.29.91 ---- Deterpenizate 10 3301.30.00 - Rezinoide 10
35.01 Cazeina, cazeinati si alti derivati ai cazeinei; cleiuri de cazeina.
3501.10 - Cazeina:
3501.10.10 -- Destinata fabricarii fibrelor textile artificiale 10 3501.10.50 -- Destinata folosirii industriale, alta decit cea a fabricarii produselor alimentare sau furajere 10 3501.10.90 -- Altele 10 3501.90 - Altele:
3501.90.10 -- Cleiuri de cazeina 10 3501.90.90 -- Altele 10
35.02 Albumine (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, cu un continut de proteine din zer mai mare de 80% in substanta uscata), albuminati si alti derivati din albumine.
3502.10 - Albumina de oua:
3502.10.10 -- Improprie alimentatiei umane 10 -- Altele:
3502.10.91 --- Uscate (in foi, solzi, cristale, pudre etc.) 10 3502.10.99 --- Altele 10 3502.90 - Altele:
-- Albumine, altele decit albumina de oua:
3502.90.10 --- Improprii alimentatiei umane 10 --- Altele:
---- Albumina din lapte:
3502.90.51 ----- Uscata (in foi, solzi, cristale, pudre etc.) 10 3502.90.59 ----- Altele 10 3502.90.70 ---- Altele 10 3502.90.90 -- Albuminati si alti derivati din albumine 10 3503.00 Gelatine (inclusiv sub forma de foi patrate sau dreptunghiulare, chiar prelucrate la suprafata sau colorate) si derivatii acestora; clei de peste; alte cleiuri de origine animala, exclusiv clei de cazeina de la pozitia nr. 35.01:
3503.00.10 - Gelatine si derivatele lor 10 3503.00.80 - Altele 10 3504.00.00 Peptone si derivatii acestora; alte substante proteice si derivatii acestora, nedenumite si neincluse in alta parte;
pulbere de piele tratata sau nu cu crom. 10
35.05 Dextrine, alte amidonuri si fecule modificate (amidonuri si fecule pregelifiate sau esterificate); cleiuri pe baza de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate.
3505.10 - Dextrine si alte amidonuri si fecule modificate:
3505.10.10 -- Dextrina 81,8 -- Alte amidonuri si fecule modificate:
3505.10.50 --- Amidonuri si fecule esterificate si eterificate 10 3505.10.90 --- Altele 10 3505.20 - Cleiuri:
3505.20.10 -- Cu un continut de amidon sau de fecule, de dextrina sau de alte amidonuri sau fecule modificate, mai mic de 25% din greutate 10 3505.20.30 -- Cu un continut de amidon sau de fecule de dextrina sau de alte amidonuri sau fecule modificate, egal sau mai mare de 25% din greutate, dar mai mic de 55% 10 3505.20.50 -- Cu un continut de amidon sau de fecule de dextrina sau de alte amidonuri sau fecule modificate, egal sau mai mare de 55% din greutate, dar mai mic de 80% 10 3505.20.90 -- Cu un continut de amidon sau de fecule de dextrina sau de alte amidonuri sau fecule modificate, egal sau mai mare de 80% din greutate 10
38.09 Agenti de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau pentru fixarea culorilor si alte produse si preparate (pentru mordansare, de exemplu) de felul celor folosite in industria textila, industria hirtiei, industria pielariei sau in alte industrii similare, nedenumite si necuprinse in alta parte.
3809.10 - Pe baza de substante amilacee:
3809.10.10 -- Cu un continut in greutate de astfel de substante mai mic de 55% 10 3809.10.30 -- Cu un continut in greutate de astfel de substante egal sau mai mare de 55%, dar mai mic de 70% 10 3809.10.50 -- Cu un continut in greutate de astfel de substante egal sau mai mare de 70%, dar mai mic de 83% 10 3809.10.90 -- Cu un continut in greutate de astfel de substante egal sau mai mare de 83% 10 3823.60 - Sorbitol, altul decit cel de la subpozitia nr. 2905.44:
-- In solutie apoasa:
3823.60.11 --- Care contin D-manitol intr-o proportie mai mica sau egala de 2% din greutate, calculata la continutul in D-glucitol 10 3823.60.19 --- Altele 10 -- Altele:
3823.60.91 --- Care contin D-manitol intr-o proportie mai mica sau egala de 2% din greutate, calculata la continutul in D-glucitol 10 3823.60.99 --- Altele 10
41.01 Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete, sarate, uscate, cenuserite, piclate sau altfel conservate dar netabacite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar depilate sau despicate (spaltuite).
4101.10 - Piei intregi de bovine, de o greutate unitara care sa nu depaseasca 8 kg daca sint uscate, 10 kg daca sint sarate uscat sau 14 kg daca sint proaspete, sarate umede sau altfel conservate:
4101.10.10 -- Proaspete sau sarate umede 5 4101.10.90 -- Altele 5 - Alte piei de bovine, proaspete sau sarate umede:
4101.21.00 -- Intregi 5 4101.22.00 -- Crupoane si semicrupoane 5 4101.29.00 -- Altele 5 4101.30 - Alte piei de bovine, altfel conservate:
4101.30.10 -- Uscate sau sarate uscate 5 4101.30.90 -- Altele 5 4101.40.00 - Piei de cabaline 5
41.02 Piei brute de ovine (proaspete sau sarate, uscate, cenuserite, piclate sau altfel conservate, dar netabacite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar depilate sau despicate (spaltuite), altele decit cele excluse prin Nota 1 c) de la prezentul capitol.
4102.10 - Cu lina:
4102.10.10 -- De miel 5 4102.10.90 -- De alte ovine 5 - Depilate sau fara lina:
4102.21.00 -- Piclate 5 4102.29.00 -- Altele 5
41.03 Alte piei brute (proaspete sau sarate, uscate, cenuserite, piclate sau altfel conservate dar netabacite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar depilate sau despicate (spaltuite), altele decit cele excluse prin Nota 1 b) sau 1 c) de la prezentul capitol.
4103.10 - De caprine:
4103.10.10 -- Proaspete, sarate sau uscate 5 4103.10.90 -- Altele 5 4103.20.00 - De reptile 5 4103.90.00 - Altele 5
43.01 Blanuri brute (inclusiv capete, cozi, labe si alte bucati utilizabile in blanarie), altele decit pieile brute de la pozitia nr. 41.01, 41.02 sau 41.03.
4301.10.00 - De vizon, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe 15 4301.20.00 - De iepure de casa sau iepure de cimp, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe 15 4301.30.00 - De miei de astrahan, "breitschwanz", caracul, persian sau similari, de miei de India, de China, de Mongolia sau de Tibet, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe 15 4301.40.00 - De castor, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe 15 4301.50.00 - De sobolan (Fiber zibethicus) intregi, chiar fara capete, cozi sau labe 15 4301.60.00 - De vulpe, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe 15 4301.70 - De foca, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe:
4301.70.10 -- De pui de foca harpa (cu mantie alba) sau pui de foca cu capison (cu spinarea albastra) 15 4301.70.90 -- Altele 15 4301.80 - Alte blanuri, intregi, chiar fara capete, cozi sau labe:
4301.80.10 -- De lutru de mare sau de nutrii 15 4301.80.30 -- De marmota 15 4301.80.50 -- De feline salbatice 15 4301.80.90 -- Altele 15 4301.90.00 - Capete, cozi, labe si alte bucati utilizabile in blanarie 15 5001.00.00 Gogosi de viermi de matase de pe care se pot depana fire. 15 5002.00.00 Matase bruta (nerasucita). 5
50.03 Deseuri de matase (inclusiv gogosi de viermi de matase improprii depanarii, deseuri de fire de matase).
5003.10.00 - Necardate si nepieptanate 5 5003.90.00 - Altele 5
51.01 Lina necardata, nepieptanata.
- Lina uscoasa, inclusiv lina spalata inainte de tundere:
5101.11.00 -- Lina tunsa 5 5101.19.00 -- Altele 5 - Degresata, necarbonizata:
5101.21.00 -- Lina tunsa 5 5101.29.00 -- Altele 5 5101.30.00 - Carbonizata 5
51.02 Fire de par fin sau grosier de animale, necardat si nepieptanat.
5102.10 - Par fin de animale:
5102.10.10 -- De iepure de Angora 5 5102.10.30 -- De alpaca, de lama, de vicuna 5 5102.10.50 -- De camila, de iac, de capra de Angora, Tibetana, Kashmir sau de alte capre similare 5 5102.10.90 -- De alti iepuri decit cei de Angora, de iepure salbatic, de castor, de nutrie sau de sobolan-mosc 5 5102.20.00 - Par grosier de animale 5
51.03 Deseuri de lina sau de par fin sau grosier de animale, inclusiv deseuri de fire, dar cu exceptia deseurilor desfibrate.
5103.10 - Deseuri de pieptanatura de lina (puf de lina) sau de par fin de animale:
5103.10.10 -- Necarbonizate 5 5103.10.90 -- Carbonizate 5 5103.20 - Alte deseuri de lina sau de par fin de animale:
5103.20.10 -- Deseuri de fire 5 -- Altele:
5103.20.91 --- Necarbonizate 5 5103.20.99 --- Carbonizate 5 5103.30.00 - Deseuri de par grosier de animale 5 5201.00 Bumbac, necardat, nepieptanat.
5201.00.10 - Hidrofil sau albit ex 5201.00.90 - Altfel decit hidrofil sau albit ex
52.02 Deseuri de bumbac (inclusiv deseuri de fire de bumbac si deseuri desfibrate).
5202.10.00 - Deseuri de fire 3 - Altele:
5202.91.00 -- Deseuri desfibrate 3 5202.99.00 -- Altele 3 5203.00.00 Bumbac, cardat sau pieptanat. 3
53.01 In brut sau prelucrat dar netors; cilti si deseuri de in (inclusiv deseuri de fire si deseuri desfibrate).
5301.10.00 - In brut sau topit 5 - In melitat, batut, pieptanat sau altfel prelucrat, dar netors:
5301.21.00 -- In melitat sau batut 5 5301.29.00 -- Altele 5 5301.30 - Cilti si deseuri de in:
5301.30.10 -- Cilti 5 5301.30.90 -- Deseuri de in 5
53.02 Cinepa (Cannabis sativa L.), bruta sau prelucrata dar netoarsa;
cilti sau deseuri de cinepa (inclusiv deseuri de fire si deseuri desfibrate).
5302.10.00 - Cinepa, bruta sau topita 5 5302.90.00 - Altele 5 ------------------------


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 00:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.