HOTĂRÂRE nr.335 din 16 mai 1995
privind regimul constituirii, utilizarii și deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici și societatilor bancare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 100/24 mai. 1995

HOTARIRE Nr. 335 din 16 mai 1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 24 mai 1995 In temeiul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie, Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Agentii economici, persoane juridice, cu exceptia societatilor bancare si a institutiilor financiare specializate, pot constitui urmatoarele provizioane deductibile fiscal:
a) provizioane pentru clientii neincasati, in cazul declararii falimentului acestora, pe baza hotaririi judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie, in limita creantei neacoperite prin avansurile incasate si garantiile detinute de agentul economic asupra clientilor respectivi, si orice alte elemente asiguratorii.
Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri, in cazul incasarii creantei, sau in cazul inregistrarii acesteia pe cheltuieli pe baza unei hotariri judecatoresti definitive prin care se atesta imposibilitatea incasarii creantei;
b) provizioanele pentru pierderi din diferente de curs valutar aferente creantelor si obligatiilor in valuta, evidentiate in bilantul contabil de la sfirsitul exercitiului financiar.
Deductibilitatea fiscala a acestor provizioane se acorda numai la incheierea exercitiului financiar anual, la nivelul pierderii nete din diferentele de curs valutar, respectiv dintre valoarea creantelor si datoriilor evaluate la cursul valutar de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a exercitiului financiar si cursurile de schimb valutar la care acestea au fost inregistrate in contabilitate.
Prin pierdere neta se intelege diferenta dintre sumele inregistrate in contul de conversie-activ si cele inregistrate in contul de conversie-pasiv la sfirsitul fiecarui an.
Inregistrarea pe venituri a provizioanelor se efectueaza fie pe masura lichidarii creantelor si datoriilor in valuta, pentru care acestea au fost constituite, fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinta la incheierea exercitiului financiar;
c) provizioane pentru garantii de buna executie, acordate clientilor conform clauzelor contractuale, in limita cheltuielilor prevazute pentru efectuarea remedierilor in perioada de garantie.
Aceste provizioane se constituie lunar numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul lunii respective, ce au perioada de garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate, dar nu mai mult decit cota medie realizata in exercitiul financiar precedent.
Cota medie realizata in exercitiul financiar precedent reprezinta raportul dintre cheltuielile efectuate cu remedierile in perioada de garantie si veniturile realizate din vinzarea bunurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, pentru care s-au acordat garantii conform contractelor incheiate.
Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, astfel de provizioane se constituie lunar in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.
In situatiile in care in anul precedent nu au existat cheltuieli cu remedierile in perioada de garantie, in anul curent provizioanele pentru garantia de buna executie se constituie la nivelul cheltuielilor efective, dar nu mai mult decit cota prevazuta in contract.
Inregistrarea la venituri a provizioanelor create pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.

ART. 2
Societatile bancare, pe linga fondul de risc constituit la soldul creditelor acordat conform legislatiei privind impozitul pe profit, pot constitui provizioane specifice de risc, potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc , pentru urmatoarele categorii de credite, inclusiv dobinzile aferente acestora:
a) credite "pierdere" in limita a 100% din soldul acestora;
b) credite "indoielnice" in limita a 50% din soldul acestora;
c) credite "substandard" in limita a 20% din soldul acestora;
d) credite "in observatie" in limita a 5% din soldul acestora.
Pentru constituirea acestor provizioane, soldul creditelor acordate fiecarui debitor al societatii bancare se diminueaza cu valoarea garantiilor, ipotecilor si a depozitelor banesti gajate, potrivit normelor sus-mentionate ale Bancii Nationale a Romaniei.
Provizioanele prevazute la alin. 1 lit. a) si b) se constituie si sint deductibile la calculul impozitului pe profit incepind cu anul 1995, iar cele de la alin. 1 lit. c) si d), incepind cu 1 ianuarie 1996.

ART. 3
Societatile bancare vor utiliza provizioanele specifice de risc, in sensul diminuarii sau anularii acestora, in conformitate cu normele privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de catre societatile bancare, care vor fi elaborate de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor.
Aceste norme vor fi elaborate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotariri si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei .

ART. 4
Dispozitiile prevazute in prezenta hotarire pentru societatile bancare sint aplicabile si Societatii Comerciale "Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati" - S.A., pentru soldul sumelor garantate de aceasta in baza contractelor incheiate in acest sens.

ART. 5
Nu vor beneficia de deductibilitatea fiscala provizioanele constituite peste limitele prevazute la art. 1 si 2, precum si cele constituite in alte moduri decit cele prevazute in prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu


Luni, 06 februarie 2023, 11:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.