HOTĂRÂRE nr.971 din 29 decembrie 1994
privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit și de protectie a fondului piscicol
Textul actului publicat în M.Of. nr. 2/10 ian. 1995

HOTARIREA nr. 971 din 29 decembrie 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 10 ianuarie 1995

ART. 1
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.
000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice:
a) pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat fara permis sau autorizatie in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificiale, Delta Dunarii, lacurile naturale sau de acumulare, apele maritime interioare si marea teritoriala;
b) pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificiale, Delta Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si marea teritoriala sau in zone din acestea in care pescuitul este interzis;
c) pescuitul sportiv cu mai mult decit:
- o undita sau o lanseta cu doua cirlige, in apele curgatoare si statatoare de munte;
- doua undite sau doua lansete cu cite doua cirlige fiecare, de riurile colinare si de ses, in lacurile interioare si in riurile de frontiera, pe tot cursul Dunarii, inclusiv bratele sale, si in amenajarile piscicole autorizate pentru pescuit sportiv;
- doua undite, doua lansete sau doua taparine cu cite zece cirlige fiecare, in Marea Neagra;
d) refuzul de a prezenta, la cererea persoanelor imputernicite sa constate contraventii, permisul sau autorizatia de pescuit sportiv;
e) pescuitul cu momeli naturale in apele de munte ce ofera conditii de viata salmonidelor nominalizate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului .

ART. 2
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 150.000 lei la 300.
000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice:
a) pescuitul sportiv in timpl noptii;
b) prinderea salmonidelor cu mina;
c) pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali in riurile populate cu lostrita;
d) pescuitul sportiv de catre o singura persoana in timpul unei zile, de la rasaritul si pina la apusul soarelui a:
- mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastravi, lipan si coregon, in apele de munte cu salmonide;
- mai mult de 3 kg de peste, cu exceptia cazului cind s-a pescuit un singur peste a carui greutate depaseste 3 kg, in apele curgatoare si statatoare din zona colinara si de ses, Dunare, lacurile litorale, Marea Neagra si apele de munte fara salmonide;
e) retinerea de catre pescarii sportivi a pestelui si a altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime prevazute de lege;
f) pescuitul sportiv pe cursul unei ape curgatoare pe o distanta de 60 metri in aval de baraj si pe cursul unei salbe de iazuri, atit pe o distanta de 60 metri in amonte de primul iaz si 50 metri in aval de ultimul iaz din salba, cit si pe tronsoanele de canal sau pe cursurile de apa dintre iazuri;
g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare asezate in raza amenajarilor piscicole;
h) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaia sau cu orice alte unelte ascutite care ranesc pestele;
i) aruncarea gunoaielor, a rumegusului de lemn, a resturilor menajere si a oricaror alte materiale in albiile sau pe malurile cursurilor de apa curgatoare sau statatoare, ale canalelor artificiale, lacurilor naturale sau de acumulare, apelor maritime interioare si marii teritoriale, precum si in perimetrul amenajarilor piscicole;
j) introducerea de barci si ambarcatiuni in lacurile de acumulare sau in amenajarile piscicole fara aprobarea proprietarului sau a titularului dreptului de folosinta piscicola, cu exceptia celor din dotarea detinatorului lucrarii de gospodarire a apelor, nominalizate si utilizate pentru exploatarea, intretinerea si supravegherea lucrarii.

ART. 3
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 600.
000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice:
a) pescuitul industrial al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat fara autorizatie, in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificiale, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si marea teritoriala;
b) pescuitul industrial al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificale, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in marea teritoriala sau in zone din acestea in care pescuitul este interzis;
c) pescuitul lostritei fara autorizatie speciala eliberata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
d) asezarea uneltelor de pescuit fixe in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea riurilor sau a canalelor;
e) pescuitul cu siruri de muste artificiale in apele salmonicole;
f) extragerea ghetii naturale din perimetrul zonelor de protectie a faunei piscicole;
g) circulatia cu ambarcatiuni cu motor in apele din Delta Dunarii, inclusiv in Complexul de lacuri Razelm-Sinoe, in afara traseelor aprobate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
h) utilizarea la pescuit a setcilor fixe in zona Litoralului romanesc;
i) utilizarea la pescuit a setcilor si avelor de orice fel in Complexul Razelm -Sinoe, in ghiolurile Belciug, Erenciuc si in lacurile litorale;
j) circulatia cu autovehicule si scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgatoare din zona de munte, precum si circulatia cu ambarcatiuni cu motor in cursurile de apa din zona de munte fara autorizatia Ministerului Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului;
k) deschiderea, inchiderea, obstruarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a girlelor de legatura cu lacurile , baltile sau terenurile inundabile, daca prin aceasta se impiedica sau se pescuiesc speciile de pesti care migreaza in timpul viiturilor de apa sau in perioada de reproducere, precum si scurgerea libera a apelor o data cu fondul piscicol al acestora.
Fac exceptie inchiderile pescaresti din Delta si Lunca Dunarii, autorizate in locurile si in conditiile stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
l) introducerea la pasunat a animalelor, adapatul acestora si circulatia cu orice mijloc de transport in incinta si pe digurile helesteelor, iazurilor, pepinierelor piscicole si pastravariilor, in orice perioada, fara autorizatia proprietarului sau a titularului dreptului de folosinta piscicola.

ART. 4
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 700.
000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice:
a) pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in amenajari piscicole, altele decit cele autorizate in acest scop;
b) pescuitul industrial pe cursul unei ape curgatoare in zona de 200 metri aval de baraj;
c) folosirea armelor de foc pentru pescuitul delfinilor si al salmonidelor;
d) prinderea pestelui cu unelte de pescuit din plasa sau cu pripoane in ape de munte;
e) pescuitul oricaror specii de peste, crustacee, moluste sau alte vietuitoare acvatice, in perioadele si in zonele de prohibitie;
f) pescuitul speciilor de pesti supuse protectiei sau care sint declarate monumente ale naturii si pentru care pescuitul este interzis sau supus unor restrictii speciale.

ART. 5
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 700.000 lei la 800.
000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice:
a) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgatoare sau scurgerea apei, in parte sau in intregime, fara acordul proprietarului sau al detinatorului folosintei piscicole;
b) introducerea de specii, rase sau hibrizi de pesti, altele decit cele existente in apele curgatoare, statatoare si in amenajarile piscicole, fara avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
c) neluarea masurilor pentru prevenirea, combaterea si stoparea extinderii epizootiilor, precum si pentru nedeclararea aparitiei acestora organelor de specialitate;
d) vinzarea puietului de peste in alte scopuri decit repopularea;
e) pescuitul industrial cu unelte de pescuit avind ochiurile sub dimensiunile minime prevazute de lege;
f) executarea lucrarilor de foraje hidrogeologice in amenajarile piscicole fara autorizatia proprietarului sau a titularului dreptului de folosinta piscicola.

ART. 6
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 900.
000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice:
a) neanuntarea organelor de specialitate imputernicite in acest scop despre primirea le centrele de colectare a unor cantitati de peste sub dimensiunile minime, in procente mai mari decit cele prevazute de lege;
b) pescuitul industrial al pestelui si al altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime, in procente mai mari decit cele prevazute de lege;
c) refuzul de a permite accesul la controlul in barci, salupe si alte ambarcatiuni, in autovehicule, in unitatile de productie piscicola si in perimetrul luciurilor de apa exploatate prin pescuit sportiv sau industrial personalului de specialitate imputernicit in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

ART. 7
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 900.000 lei la 1.

000.000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice:
a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole;
b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite;
c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei piscicole;
d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole;
e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentari cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice;
f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea fondului piscicol la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;
g) neasigurarea debitului de apa necesar dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare.

ART. 8
Pentru faptele care constituie contraventii la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol, amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

ART. 9
Faptele prevazute la art. 1-7 constituie contraventii, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.

ART. 10
(1) Sint supuse confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savirsirea faptei.
(2) Bunurile rezultate din savirsirea contraventiei, constind in peste, icre si produse acvatice, sint, de asemenea, supuse confiscarii.
(3) In cazuri de confiscare a bunurilor prevazute la alin. (1) si (2), organele de constatare dispun, prin procesul-verbal incheiat, valorificarea lor in conditiile legii, contravaloarea bunurilor confiscate facindu-se venit la bugetul de stat.

ART. 11
(1) In cazul contraventiilor prevazute la art. 1-7, despagubirile datorate pentru pagubele cauzate fondului piscicol se vor calcula in functie de pretul mediu de piata pentru speciile de pesti si alte vietuitoare acvatice.
(2) In situatia cind contraventiile s-au produs in perioada de prohibitie sau in perimetrul rezervatiilor si al pepinierelor piscicole, pretul speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, luat in calcul la stabilirea pagubei si a despagubirii, va fi dublu fata de pretul zilei de piata.

ART. 12
Contraventiile prevazute in prezenta hotarire se constata, iar amenzile se aplica de persoanele imputernicite in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si de catre primari, ofiteri si subofiteri de politie.

ART. 13
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

ART. 14
Dispozitiile prezentei hotariri se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 15

H.C.M. nr. 341 din 7 aprilie 1975 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si protectia fondului piscicol, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
-----------------Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, Aurel Constantin Ilie Ministrul agriculturii si alimentatiei, Valeriu Tabara Ministru de interne, Doru Ioan Taracila ----------------


Vineri, 19 aprilie 2024, 06:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.