ORDIN nr.977 din 27 iulie 2004
al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 821/6 sep. 2004

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităților de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și ale Hotărârii Guvernului nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale buget și achiziții nr. OB 8.712/2004, ministrul sănătății
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Sănătății și cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan

București, 28 iulie 2004.
Nr. 977.

*) Anexa se transmite instituțiilor publice implicate.


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.