HOTĂRÂRE nr.48 din 6 septembrie 2004
privind validarea unui mandat de senator
Textul actului publicat în M.Of. nr. 833/9 sep. 2004

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituția României, republicată,
ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, ale art. 2 și 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 și 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al doamnei Doina Bunea - Grupul parlamentar al P.S.D., în Circumscripția electorală nr. 15 Bihor, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Teodor Maghiar.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 6 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 6 septembrie 2004.
Nr. 48.


Luni, 20 mai 2024, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.