HOTĂRÂRE nr.266 din 10 iunie 1994
pentru aprobarea clasificatiei și a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 180/15 iul. 1994

HOTARIREA nr. 266 din 10 iunie 1994 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

Aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 iulie 1994
In temeiul dispozitiilor art. 33 alin. 1 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC Se aproba clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe , cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------- p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Dan Mogos, secretar de stat ANEXA 1 CATALOGUL privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe

I. Dispozitii generale
1. Catalogul cuprinde duratele normale de functionare (utilizare) a mijloacelor fixe, care coincid cu duratele de amortizare, in ani, aferente regimului de amortizare liniar.

2. Mijloacele fixe cuprinse in catalog sint clasificate in grupe, subgrupe, clase, subclase si familii. Noua clasificare a mijlocalor fixe tine seama de criteriile generale folosite in domeniu de catre tarile vest-europene si, ca atare, duratele normale de functionare (utilizare) s-au redus fata de duratele normate de functionare, aprobate prin Legea nr. 62/1968 *) si modificate prin Decretul nr.393/1976, cu 20-65%.

3. Mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate in 7 grupe principale, si anume:
1. Cladiri;
2. Constructii speciale;
3. Masini, utilaje si instalatii de lucru;
4. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
5. Mijloace de transport;
6. Animale si plantatii;
7. Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica.
Pentru mijloacele fixe mobile care nu se regasesc in grupele 3-7, s-a prevazut o grupa generica 8 "Active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare".

4. Catalogul cuprinde datele necesare identificarii si stabilirii duratelor normale de functionare (utilizare) a mijloacelor fixe, astfel:
a) codul de clasificare;
b) denumirea grupei, subgrupei, clasei, subclasei si a familiei mijloacelor fixe amortizabile:
c) durata normala de functionare (utilizare), in ani, care coincide cu durata de amortizare a mijloacelor fixe.

5. Pentru unele mijloace fixe imobile si mobile care pot fi utilizate si in conditii speciale s-au stabilit durate normale de functionare (utilizare) diferite. Astfel, pentru grupele 1. "Cladiri" si 2. "Constructii speciale" s-au prevazut doua conditii speciale, si anume:
a) mediu normal;
b) mediu agresiv, care include:
- procese tehnologice cu umiditate foarte mare, de peste 75% (cladiri destinate spalatoriilor, bailor, vopsitoriilor de tesaturi care utilizeaza apa sau abur etc.);
- procese tehnologice cu grad accentuat de coroziune care au influente negative asupra elementelor constructiilor (in industria chimica la fabricarea acidului sulfuric, azotic, clorhidric etc.);
- procese tehnologice bazate pe folosirea temperaturilor inalte (otelarii, turnatorii etc.).
De asemenea, si in cadrul grupei 3. "Masini, utilaje si instalatii de lucru" se prevad trei conditii speciale de lucru, si anume:
a) mediu neutru;
b) mediu usor corosiv, care include mijloacele fixe ce se folosesc in industria constructiilor de masini sau chimica pentru productia de soda, amoniac, sulfuri alcaline, alcaline-pamintoase, saruri de clor etc.;
c) mediu puternic corosiv, care include mijloacele fixe folosite in industria chimica pentru productia de acid clorhidric gazos, oxid de azot, bioxid si trioxid de sulf, acid sulfuric diluat, acid fosforic, negru de fum, fosfati naturali, cenusa etc.
Incadrarea mijloacelor fixe in una dintre conditiile speciale prezentate se face de catre comisiile tehnice de specialitate si se aproba de catre consiliul de administratie al agentilor economici. Componenta comisiilor tehnice de specialitate va fi stabilita de consiliul de administratie al agentilor economici.
II. Modul de utilizare a catalogului
6. Pentru gasirea duratei normale de functionare (utilizare) a unui mijloc fix se cauta succesiv, in clasificatie, grupa, subgrupa, clasa, subclasa, iar daca este cazul, si conditiile speciale sau familia.
De exemplu:
----------- a) pentru a gasi durata normala de functionare (utilizare) a unei hale industriale din beton armat care se utilizeaza in industria chimica in mediu agresiv, se vor cauta in clasificatie urmatoarele:
- grupa: 1---- cladiri;
- subgrupa: -1--- cladiri industriale;
- clasa: --1--, cu structura din zidarie, beton armat sau din metal;
- conditia speciala:.....b)....., mediu agresiv.
Astfel, durata normala de functionare (utilizare) pentru mijlocul fix respectiv se va gasi in dreptul codului 1.1.1.b) = 30 ani;
b) Durata normala de functionare (utilizare) a unei pompe centrifuge pentru apa se va gasi astfel:
- grupa: 3----, masini, utilaje si instalatii de lucru;
- subgrupa: -17---, masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza independent;
- clasa: --1--, pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor;
- subclasa: ---1-, pompe centrifuge;
- familia: ----1, pentru apa si lichide slab corosive.
Prin recompunerea elementelor de mai sus se va gasi durata normala de functionare (utilizare) a pompei centrifuge pentru apa la codul 3.17.1.1.1. = 8 ani;
c) Pentru un mijloc fix reprezentind un autobuz pentru transport urban, durata de functionare (utilizare) normala se gaseste folosind:
- grupa: 5----, mijloace de transport;
- subgrupa: -2---, mijloace de transport auto;
- clasa: --1--, mijloace de transport pentru persoane;
- subclasa: ---3-, autobuze, in afara de:
- familia: ----1, pentru transport urban.
Deci la codul 5.2.1.3.1. se va gasi durata normala de functionare (utilizare ) a mijlocului fix respectiv = 8 ani.

7. Pentru trecerea de la vechiul "Catalog al normelor de amortizare si duratelor de serviciu normale ale fondurilor fixe", aprobat prin Legea nr. 62/ 1968, la "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe", aprobat prin prezenta hotarire, se vor avea in vedere urmatoarele:
- Grupa 1 "Cladiri" si grupa 2 "Constructii speciale" corespund cu vechile " Categoria 1" si "Categoria 2";
- Grupa 3 "Masini, utilaje si instalatii de lucru" include atit vechea " Categoria 3 - Masini de forta si utilaje energetice" ca subgrupa 3.16, cit si vechea "Categoria 4 - Masini, utilaje si instalatii de lucru";
- Grupa 4 "Aparate si instalatii de masurare, control, reglare si de calcul" corespunde cu vechea "Categoria 5";
- Grupa 5 "Mijloace de transport" corespunde cu vechea "Categoria 6";
- Grupa 6 "Animale si plantatii" include vechile "Categoria 7" si "Categoria 8" ;
- Grupa 7 "Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica" corespunde cu vechea "Categoria 9";
- Grupa 8 "Active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare". 8.
Anexa la "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe" cuprinde Dictionarul de corespondenta intre codurile de clasificare din Catalogul normelor de amortizare si duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, aprobat prin Legea nr. 62/1968, si noile coduri din Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, aprobat prin prezenta hotarire.
Dictionarul de corespondenta se va folosi pentru incadrarea corecta, de catre agentii economici, a mijloacelor fixe pe care le detin in noua clasificare si pentru determinarea duratei normale de functionare (utilizare) a acestora.

9. Pentru mijloacele fixe detinute de agentii economici si neamortizate integral pina la data de 31.XII.1993, duratele de functionare (utilizare) normale ramase, in ani, se determina cu ajutorul relatiei:
DSC DUR = (1 - --------) DU DS in care:
DUR = durata normala de functionare (utilizare) ramasa, in ani;
DSC = durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune a mijlocului fix si pina la 31.XII.1993, in ani;
DS = durata de serviciu normata a mijlocului fix conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976, in ani;
DU = durata normala de functionare (utilizare) a mijlocului fix conform Catalogului privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, in ani.
Pentru mijloacele fixe care in Decretul nr.393/1976 au duratele de serviciu exprimate in mii km echivalenti (grupa 61 - Mijloace de transport auto) sau in ore de zbor (grupa 63 - Mijloace de transport aerian), duratele normale de functionare (utilizare) ramase se vor calcula in ani prin recalcularea duratelor de serviciu exprimate in mii km echivalenti sau in ore de zbor, tot in ani, cu ajutorul relatiilor:
DS' DS = ----, in ani PA DSC' DSC = ------, in ani PA in care:
DS' = durata de serviciu normata in mii km echivalenti sau, respectiv, in ore de zbor conform Decretului nr.393/1976;
PA = parcursul anual mediu realizat in mii km echivalenti sau, respectiv, in ore de zbor, pentru mijlocul fix respectiv;
DSC' = durata de serviciu normata consumata in mii km echivalenti, respectiv ore de zbor, de la punerea in functiune a mijlocului fix si pina la data de 31.
XII.1993, conform evidentelor agentului economic.
De exemplu:
------------ a) O cladire industriala cu pereti din zidarie si plansee din beton armat, utilizata in mediu normal:
- durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976 (DS) = 90 ani;
- durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 50 ani;
- durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune si pina la 31.XII.1993 (DSC) = 27 ani.
In acest caz, durata normala de functionare (utilizare) ramasa va fi:
DSC 27 DUR = (1 - --- ) DU = ( 1 - -- ) 50 = 35 ani.
DS 90 a) O locomotiva electrica la care:
- durata de serviciu normata conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976 (DS) = 40 ani;
- durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 20 ani;
- durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune si pina la 31.XII.1993 (DSC) = 18 ani, va avea o durata normala de functionare (utilizare) ramasa de:
DSC 18 DUR = (1 - --- ) DU = ( 1 - ---- ) 20 = 11 ani DS 40 c) Un mijloc de transport auto pentru persoane (autobuz, cod 610.11), la care:
- durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976 (DS') = 300 mii km echivalenti;
- durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 9 ani;
- parcursul anual mediu realizat in mii km echivalenti (PA) = 20.000 km echivalenti;
- durata de serviciu normata consumata, in mii km echivalenti, de la punerea in functiune si pina la 31.XII.1993 (DSC') = 150;
- calcularea duratei normale de functionare (utilizare) ramasa necesita in prealabil calcularea in ani a duratei de serviciu normate si a duratei de serviciu normate consumate, astfel:
DS' 300.000 DS = -- = --------- = 15 ani PA 20.000 DSC' 150.000 DSC = ---- = ------- = 7,5 ani, iar PA 20.000 DSC 7,5 DUR = ( 1 - --- ) DU = (1 - --- ) 8 = 4 ani.
DS 15 d) Un mijloc de transport aerian pentru calatori, la care:
- durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976 (DS') = 40.000 ore de zbor;
- durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 12 ani;
- parcursul anual mediu realizat in ore de zbor (PA) = 2.000;
- durata de serviciu normata consumata, in ore de zbor, de la punerea in functiune si pina la 31.XII.1993 (DSC') = 15.000.
In acest caz:
DS' 40.000 DS = --- = ------ = 20 ani PA 2.000 DSC' 15.000 DSC = ---- = ------ = 7,5 ani PA 2.000 DSC 7,5 DUR = ( 1 - --- ) DU = ( 1 - --- ) 12 = 7,5 ani.
DS 20 Duratele normale de functionare (utilizare) ramase se exprima in ani intregi prin rotunjirea fractiunilor egale sau mai mari de 0,5 la 1,0 si prin neglijarea fractiunilor mai mici de 0,5. In exemplul de la lit. d), durata normala de functionare (utilizare) ramasa este de 8 ani.

10. Pentru mijloacele fixe detinute de agentii economici si neamortizate integral pina la data de 31.XII.1993 amortizarea acestora se calculeaza in functie de valoarea ramasa la 1.I.1994, durata de functionare (utilizare) normala ramasa si cota medie anuala de amortizare corespunzatoare.
In exemplul de la pct. 9. a) amortizarea cladirii industriale se va calcula pentru durata normala de functionare (utilizare) ramasa de 35 ani, folosind cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare liniar de 2,9%.
In exemplul de la pct. 9. c) amortizarea mijlocului de transport auto pentru persoane se va calcula pentru durata normala de functionare (utilizare) ramasa de 5,0 ani, folosind cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare liniar de 20% sau cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare degresiv de 30%.
In exemplul de la pct. 9. d) amortizarea mijlocului de transport aerian pentru calatori se va calcula pentru durata normala de functionare (utilizare) de 8,0 ani, folosind cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare liniar de 12,5% sau cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare degresiv de 25%.
----------------------------------------*) Legea nr. 62/1968 a fost republicata, in temeiul art. VI din Decretul nr.
393/1976, in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 6-7 din 19 ianuarie 1977.
CATALOGUL PRIVIND DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE SI CLASIFICAREA MIJLOACELOR FIXE -------------------------------------------------------------------------------CODUL DURATE NORMALE DE DENUMIREA ACTIVELOR CORPORALE DE FUNCTIONARE CLASIFICARE (UTILIZARE) - ANI -------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------ Grupa 1. CLADIRI -------------------------------------------------------------------------------
1.1. Cladiri industriale -------------------------------------------------------------------------------
1.1.1. Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, din inlocuitori, piatra, blocuri etc.), beton armat sau din metal a) mediu normal 50 b) mediu agresiv 30 1.1.2. Cu structura din lemn:
a) mediu normal 25 b) mediu agresiv 16 1.1.3. Cu structura usoara din schelet metalic sau din lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, polimeri:
a) mediu normal 10 b) mediu agresiv 6 ------------------------------------------------------------------------------- 1.2.
Cladiri agricole -------------------------------------------------------------------------------
1.2.1. Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, din inlocuitori, piatra, blocuri etc.), beton armat sau din metal:
a) mediu normal 35 b) mediu agresiv 25 1.2.2. Cu structura din lemn, din paianta, chirpici, pamint stabilizat:
a) mediu normal 20 b) mediu agresiv 12 1.2.3. Cu structura usoara din schelet metalic sau din lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, polimeri, etc:
a) mediu normal 10 b) mediu agresiv 6 ------------------------------------------------------------------------------- 1.3.
Cladiri pentru transporturi si telecomunicatii -------------------------------------------------------------------------------
1.3.1. Cu structura din zidarie (caramida, blocuri, piatra), din beton armat sau din profile metalice:
a) mediu normal 45 b) mediu agresiv 35 1.3.2. Cu structura din lemn, paianta, chirpici, pamint stabilizat:
a) mediu normal 25 b) mediu agresiv 15 1.3.3. Cu structura usoara din schelet metalic sau din lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, polimeri:
a) mediu normal 10 b) mediu agresiv 6 ------------------------------------------------------------------------------- 1.4.
Cladiri pentru afaceri, comert, depozitare -------------------------------------------------------------------------------
1.4.1. Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, din inlocuitori, piatra, blocuri etc.), beton armat sau din metal:

1.4.1.1. - cu inchidere perimetrala 50 1.

4.1.2. - cu inchidere partiala (tip sopron) 25 1.4.

2. Cu structura din lemn, din paianta, chirpici, pamint stabilizat:

1.4.2.1. - cu inchidere perimetrala 25 1.

4.2.2. - cu inchidere partiala (tip sopron) 15 1.4.

3. Cu structura usoara din schelet metalic sau din lemn si inchideri din tabla, lemn, polimeri:

1.4.3.1. - cu inchidere perimetrala 10 1.

4.3.2. - cu inchidere partiala (tip sopron) 5 ------------------------------------------------------------------------------- 1.5 . Cladiri de locuit; Cladiri pentru invatamint, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement; Cladiri administrative -------------------------------------------------------------------------------
1.5.1. Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, din inlocuitori, din blocuri, din piatra), beton armat sau metal 60 1 .5.2. Cu structura din lemn, paianta, chirpici, pamint stabilizat 30 ----------------------------------------------------------------------------- Grupa 2. CONSTRUCTII SPECIALE -------------------------------------------------------------------------------
2.1. Constructii speciale industriale -------------------------------------------------------------------------------
2.1.1. Piste si platforme exterioare 30
2.1.2. Sonde de titei, gaze, sare 10 2.1.3. Platforme de foraj marin 10 2.1.4 . Turnuri de extractie miniera: 2.1.4.

1. - din lemn 10 2.1.4.2. beton armat; metal 40 2.1.5.
Centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, statii de transformare, statii de conexiuni si posturi de transformare subterane 50
2.1.6. Centrale nuclearo - electrice 30
2.1.7. Culoare pentru transportoare cu banda:

2.1.7.1. - din lemn 10 2.

1.7.2. - din beton armat sau metal 30 2.1.

8. Cai de rulare 40 2.1 .9. Structuri de sustinere, esafodaje si estacade:

2.1.9.1. - din lemn:
a) mediu normal 10 b) mediu agresiv 7 2.1.9.2. - din beton armat sau metal:
a) mediu normal 40 b) mediu agresiv 20 2.1.10. Rampe de incarcare descarcare
2.1.10.1. - din lemn 10 2 .1.10.2. - din zidarie, beton sau beton armat 40 2.1 .11. Galerii, planuri inclinate subterane si rampe de put:

2.1.11.1. - din lemn 10 2 .1.11.2. - din beton sau din metal 30 2.1 .12. Puturi de mina:

2.1.12.1. - din lemn 15 2 .1.12.2. - din beton 30 2.1 .13. Suitori - coboritori, rostogoluri si buncare miniere subterane:

2.1.13.1. - din lemn 6 2 .1.13.2. - din pamint, zidarie, beton 30 2.1 .14. Cosuri de fum 30 2.

1.15. Turnuri de racire:

2.1.15.1. - din lemn 10 2 .1.15.2. - din beton armat 30 2.1 .16. Camere subterane pentru personal, masini, materiale; pentru gari si remize; pentru statii de pompare si statii de compresoare; canale pentru aeraj si gaze arse 25
2.1.17. Iazuri pentru decantarea sterilului 15
2.1.18. Camere de fum, de desprafuire, camere Reiser, etc.
a) mediu normal 30 b) mediu agresiv 15 2.1.19. Culee ancorate 40 ------------------------------------------------------------------------------ 2.2.
Constructii speciale agricole -------------------------------------------------------------------------------
2.2.1. Helestee, iazuri, lacuri, bazine, ecluze si ascensoare, jgheaburi si treceri in cascada pentru cresterea pestilor:

2.2.1.1. - din pamint, nuiele, fascine, lemn 30 2.

2.1.2. - din zidarie, beton, beton armat 60 2.2.

2. Constructii si imprejmuiri pentru cresterea animalelor si pasarilor:

2.2.2.1. - din lemn 10 2.

2.2.2. - din zidarie, beton, beton armat 25 2.2.

3. Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii:

2.2.3.1. - din lemn si sticla 10 2.

2.3.2. - din zidarie, beton, metal si sticla 30 2.2.3.

3. - schelet metalic si folie din p.v.c. 2 2.2.4.
Padocuri: constructii pentru compostare; constructii anexe si alte constructii agricole:

2.2.4.1. - din pamint 5 2.

2.4.2. - din lemn 10 2.2.4.

3. - din zidarie, beton, metal 20 2.2.5.
Terase pe arabil si pe plantatii viticole si pomicole 40 ------------------------------------------------------------------------------ 2.3.
Constructii hidrotehnice -------------------------------------------------------------------------------
2.3.1. Baraje si constructii accesorii 60
2.3.2. Diguri de aparare si compartimentare 60 2.3.3. Diguri de dirijare a curentilor apei si pinteni:

2.3.3.1. - din fascine, lemn cu bolovani sau piatra: gabioane 20 2.

3.3.2. - din piatra, blocuri de beton 50 2.3.4 . Praguri:

2.3.4.1. - din fascine: lemn, gabioane 15 2.

3.4.2. - din piatra bruta, blocuri de beton: zidarie de piatra, beton 40
2.3.5. Traverse de colmatare 10
2.3.6. Anrocamente si casoaie; cleonaje:

2.3.6.1. - din fascine; lemn cu bolovani sau piatra 10 2.

3.6.2. - din piatra, blocuri de beton, beton armat 40 2.3.

7. Percuri 33 2.3 .8. Constructii hidrometrice, oceanografice si hidrometeorologice:

2.3.8.1. - din lemn; metal; pietris 10 2.

3.8.2. - din zidarie: beton; beton armat 30 2.3.

9. Lacuri artificiale 60 ------------------------------------------------------------------------------ 2.4.
Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii -------------------------------------------------------------------------------
2.4.1. Transporturi feroviare
2.4.1.1. Cai ferate:

2.4.1.1.1. - ecartament normal si larg 60 2.4.1 .1.2. - ecartament ingust inclusiv forestiere 40 2.4.1.1.3 . - ecartament ingust, miniere si pentru depouri de locomotive 20
2.4.1.1.4. - ecartament normal pentru metrou 45 2.

4.1.2. Linii de tramvai 30 2 .4.1.3. Retele electrice de contact pentru tractiune electrica:

2.4.1.3.1. - pentru linii de cale ferata 40 2.4.

1.3.2. - pentru linii de tramvaie si troleibuze 30 2.4.1.2.3 . - pentru linii ferate miniere 15 2.4.1.4.
Constructii accesorii pentru transporturi feroviare: canale de coborit osii, fundatii de placi turnate si pod bascula:
canale de zgura 40 2.4.

1.5. Peroane:

2.4.1.5.1. - acoperite 30 2.4.1 .5.2. - descoperite 20 2.4.1.6 . Treceri de nivel cu sau fara instalatii 30 2.4.1.

7. Aparate de cale 5 2.4.1 .8. Port - gabarit, cheiuri de incarcare - descarcare, constructii pentru alimentare si revizie a locomotivelor 30 2.

4.2. Transporturi rutiere si aeriene
2.4.2.1. Alei, drumuri (inclusiv industriale, agricole si forestiere) si autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie):

2.4.2.1.1. - cu imbracaminte din pamint compactat sau stabilizat 3 2.4.2 .1.2. - cu imbracaminte din balast sau macadam 5 2.4.2.1.3.
- cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla 15 2.4.2.1 .4. - cu imbracaminte din beton de ciment 35 2.4.2.2.
Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule 40 2.4.

2.3. Constructii accesorii pentru transporturi rutiere si aeriene:

2.4.2.3.1. - din lemn 12 2.4.2 .3.2. - din beton, beton armat si metal 25 2.4.2.4 . Constructii aeroportuare 40 2.4.

3. Transporturi fluviale si maritime
2.4.3.1. Cheiuri si estacade pentru acostarea navelor 60
2.4.3.2. Cale pentru montarea si lansarea navelor:

2.4.3.2.1. - File din lemn 15 2.4.

3.2.2. - File din beton, beton armat 40 2.4.3.

3. Docuri uscate 60 2.4.3 .4. Canale pentru navigatie 50 2.4.

3.5. Constructii accesorii pentru transporturi pe apa 30 2 .4.4. Transporturi pe cablu si planuri inclinate
2.4.4.1. Linii de funiculare pentru exploatari miniere si industriale;
statii si contructii de protectie:

2.4.4.1.1. - pe stilpi din lemn, beton si lemn 15 2.4.4 .1.2. - pe stilpi din metal sau beton 30 2.4.4.2 . Linii de funiculare pentru persoane; statii si constructii de protectie:

2.4.4.2.1. - telecabine, telegondole si teleschiuri 25 2.4.4 .2.2. - minilifturi pentru schi 12 2.4.4.3 . Linii funiculare forestiere de tip usor 5 2.4.4.

4. Planuri inclinate supraterane:

2.4.4.4.1. - din lemn 10 2.4.4 .4.2. - din zidarie, beton, metal 30 2.4.5 . Poduri, viaducte, apeducte, pasarele, tuneluri
2.4.5.1. Poduri, podete si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, apeducte:

2.4.5.1.1. - din lemn 10 2.4.5 .1.2. - din zidarie, beton, beton armat 40 2.4.5.1.3.
- din metal 60 2.4.5.2.
Pasarele:

2.4.5.2.1. - din lemn 10 2.4.5 .2.2. - din zidarie, beton, beton armat 40 2.4.5.2.3.
- metal 60 2.4.5.3.
Tunele 60 2.4.6.
Retele de telecomunicatii
2.4.6.1. Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stilpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.)
2.4.6.1.1. - linie de stilpi 12 2.4.6 .1.2. - linie de circuite 12 2.4.6.1.3.
- linie de cabluri 12 2.4.6.2.
Retele subterane de telecomunicatii:

2.4.6.2.1. - urbane si interurbane 20 2.4.6 .2.2. - miniere 15 2.4.6.2.3.
- canalizatii pentru telecomunicatii 15 2.4.6.3.
Platforme; turnuri si piloni metalici pentru antene de radio si TV 20 2.4.

6.4. Antene de emisie radio pentru unde kilo, hecto si decametrice;
linii de alimentare (fideri) pentru antene 20 2.4.

6.5. Cabine telefonice 5 2 .4.7. Ziduri de sprijin (de orice natura) 40 ------------------------------------------------------------------------------
2.5. Constructii depozitare - Comert -------------------------------------------------------------------------------
2.5.1. Constructii pentru depozitarea materialelor:

2.5.1.1. - din pamint compactat 10 2.

5.1.2. - din balast, macadam, pavele, beton asfaltic, beton de ciment 25 2.

5.2. Rampe 25 2 .5.3. Depozite subterane:

2.5.3.1. - din lemn 20 2.

5.3.2. - din zidarie, beton armat 35 2.5.

4. Lagare pentru depozitarea materialului lemnos:

2.5.4.1. - din lemn 6 2.

5.4.2. - din beton armat, profile metalice 20 2.5.

5. Depozite exterioare din zidarie, beton, beton armat 50 2.5 .6. Silozuri pentru produse industriale si produse agricole:

2.5.6.1. - din lemn, zidarie, beton cu otel 30 2.

5.6.2. - din beton armat 40 2.5.

7. Silozuri si buncare pentru agregate minerale, minereuri si carbuni:

2.5.7.1. - din lemn 10 2.

5.7.2. - din zidarie, beton; beton armat; otel 30 2.5.

8. Rezervoare si bazine pentru depozitare
2.5.8.1. - din pamint 20 2.

5.8.2. - din zidarie, beton, beton armat; otel 30 2.5.8.

3. - din lemn 10 2.5.9.
Patule de porumb si alte constructii speciale pentru depozitare de produse agricole:

2.5.9.1. - cu schelet din lemn 10 2.

5.9.2. - cu schelet din beton armat sau metalic 30 2.5.

10. Budane:

2.5.10.1. - din lemn 25
2.5.10.2. - din beton, beton armat 35 2 .5.10.3. - din otel inoxidabil 30 2.5 .11. Ghetarii 20 2.

5.12. Constructii speciale pentru depozitarea alimentelor, bordeie
2.5.12.1. - din lemn 10
2.5.12.2. - din zidarie, beton, beton armat 35 2.

5.13. Constructii speciale pentru depozitarea explozibililor, carburantilor si lubrifiantilor 35
2.5.14. Platforme pentru activitati comerciale: constructii speciale pentru depozitarea si comercializarea petrolului 20 -------------------------------------------------------------------------------
2.6. Constructii speciale pentru transportul energiei electrice -------------------------------------------------------------------------------
2.6.1. Retele de alimentare sau iluminat si linii de transport a energiei electrice:

2.6.1.1. - aeriene pe stilpi din lemn 12 2.

6.1.2. - aeriene pe stilpi metalici sau din beton armat 40 2.6.1.

3. - subterane 20 2.6.2.
Instalatii electrice de forta:

2.6.2.1. - aeriene sau aparente 12 2.

6.2.2. - ingropate 20 2.6.2.

3. - in tub, canal sau tunel de protectie 30 ------------------------------------------------------------------------------- 2.7.
Constructii speciale pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri funciare -------------------------------------------------------------------------------
2.7.1. Puturi sapate:

2.7.1.1. - din lemn 20 2.

7.1.2. - din zidarie, beton, beton armat 40 2.7.

2. Puturi forate:

2.7.2.1. - tuburi de beton, de azbociment, bazalt, ceramice, tevi de otel 20 2.7.

2.2. - tuburi de otel sau fonta (burlane) 40 2.7.3.
Drenuri pentru alimentare cu apa
2.7.3.1. - tuburi ceramice, tuburi de bazalt, de beton, beton armat 40 2.

7.3.2. - tuburi din otel sau fonta 20 2.7.

4. Santuri drenate cu filtru invers pentru alimentare cu apa, drenuri tubulare pentru desecari 20 2.

7.5. Captari de izvoare
2.7.5.1. - apa necorosiva 50 2.

7.5.2. - apa corosiva 7 2.7.

6. Prize de apa fixe 50 2.7 .7. Canale deschise sau acoperite pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor
2.7.7.1. - pamint fara captusire, pamint cu captusire din brazde sau lemn 30 2.7.

7.2. - pamint cu captusire din piatra, beton, beton armat 60 2.7.8.
Galerii pentru alimentarea cu apa si evacuari de ape
2.7.8.1. - fara camasuiala sau cu camasuiala din beton, beton armat;
beton torcretat 60
2.7.8.2. - camasuiala din tola de otel 35
2.7.9. Conducte si jgheaburi pentru alimentare cu apa, inclusiv retele de distributie 10 in afara de:

2.7.9.1. - din beton, beton captusit cu otel, beton armat, bazalt, otel (burlan), fonta sau plumb, ceramice 50 2.7.

9.2. - din otel azbociment 20 2.7.9.3.
- din polimeri 15 2.7.10.
Conducte pentru canalizare
2.7.10.1. - din beton, beton armat sau bazalt, fonta sau plumb, azbociment, ceramice 40 2.7.

10.2. - din polimeri 15 2.7.11 . Constructii pentru retinerea de substante mai grele decit apa, separatoare, metantancuri 40
2.7.12. Iazuri de depozitare si paturi de uscare a namolului, cimpuri de irigare si infiltrare 20
2.7.13. Filtre, statii de tratare a apelor, statii de neutralizare si statii de epurare 50
2.7.14. Castele de apa
2.7.14.1. - cu turn din zidarie sau beton armat, cuva din beton armat sau metalica 50 2.7.

14.2. - cu schelet din lemn si cuva din lemn sau metalica 15 2.7.14.

3. - cu schelet metalic si cuva metalica 30 2.7.15.
Traversari de conducte 30
2.7.16. Constructii, accesorii si instalatii tehnologice pentru alimentare cu apa si canalizare 40 2.7 .17. Cabine pentru protectia catodica a conductelor metalice 20 2.

7.18. Rezervoare pentru inmagazinarea apei, din beton armat 60 2 .7.19. Statii de pompare si separare a apei 50 -------------------------------------------------------------------------------
2.8. Constructii speciale pentru transportul si distributia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat si pentru termoficare -------------------------------------------------------------------------------
2.8.1. Conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, inclusiv traversarile acestora 25
2.8.2. Conducte de termoficare
2.8.2.1. - in canale de protectie vizibile sau aeriene 25 2.

8.2.2. - in canale nevizitabile 20 2.8.

3. Conducte si bransamente pentru distribuirea gazelor 15 2.8 .4. Instalatii tehnologice in statiile de reglare a presiunii gazelor si cabine pentru protectia catodica a conductelor 20 2 .8.5. Conducte tehnologice din incinta constructiilor industriale si din interiorul cladirilor si constructiilor speciale inclusiv canale de ventilatie a) mediu normal 15 b) mediu corosiv 8 ------------------------------------------------------------------------------- 2.9.
Alte constructii speciale -------------------------------------------------------------------------------
2.9.1. Constructii speciale pentru afaceri, comert, pentru invatamint, stiinta, cultura si arta, pentru ocrotirea sanatatii si asistenta sociala, pentru cultura fizica, sport si agrement
2.9.1.1. - din pamint, gazon 10 2.

9.1.2. - din pietris, zgura, lemn 20 2.9.1.

3. - din caramida, asfalt, beton, beton armat, metal 40 2.9.1.4. din polimeri 7 2.9.2.
Imprejmuiri
2.9.2.1. - din lemn, lemn si plasa sirma 15 2.

9.2.2. - din zidarie, beton, beton armat, stilpi metalici si plasa sirma 25
2.9.3. WC subterane si supraterane
2.9.3.1. - din lemn 15 2.

9.3.2. - din zidarie, beton, beton armat 40 2.9.

4. Panouri de afisaj si de reclama, turnuri de ceas, pergole si turnuri de paza
2.9.4.1. - din lemn 7 2.

9.4.2. - din zidarie 15 2.9.4.

3. - din beton, beton armat, metal 30 2.9.5.
Bai publice si baze de tratament 35
2.9.6. Galerii subterane pentru instalatii tehnico-edilitare 30
2.9.7. Centrale si puncte termice 40 ------------------------------------------------------------------------------Grupa 3. MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU -------------------------------------------------------------------------------
3.1. Extractia si prepararea carbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere -------------------------------------------------------------------------------
3.1.1. Masini, utilaje si instalatii pentru constructia puturilor miniere si forare miniera 7
3.1.2. Masini, utilaje si instalatii pentru sustinerea abatajelor si pentru taiere - prelucrare 4
3.1.3. Masini de havat, combine miniere si pluguri de carbune 7
3.1.4. Masini de incarcat si utilaje pentru rambleiere 6
3.1.5. Excavatoare cu rotor si instalatii de haldat 12 3.1.6. Masini multifunctionale pe senile 7
3.1.7. Masini, utilaje si instalatii pentru clasare; pentru separare si concentrare (gravimetrica, megnetica, electrostatica) 10
3.1.8. Masini, utilaje si instalatii de sfarimare si macinare 12
3.1.9. Masini, utilaje si instalatii pentru flotatie 10
3.1.10. Masini, utilaje si instalatii pentru extragerea si prepararea metalelor pretioase 15
3.1.11. Masini si utilaje pentru brichetarea carbunilor 15
3.1.12. Masini de ascutit sfredele si masini de curatat vagonete 8 ------------------------------------------------------------------------------- 3.2. Prospectiuni geologice si geofizice, foraj si extractia titeiului si gazelor -------------------------------------------------------------------------------
3.2.1. Sondeze 9
3.2.2. Utilaje si instalatii pentru forajul sondelor de titei si gaze 7 3.2.3. Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii si mese rotative 10
3.2.4. Agregate de cimentare si fisurare 10
3.2.5. Masini, utilaje si instalatii pentru carotaj, deviatii si perforari 6
3.2.6. Masini, utilaje si instalatii pentru extractia titeiului si gazelor 10 -------------------------------------------------------------------------------
3.3. Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa, inclusiv laminarea si trefilarea metalelor -------------------------------------------------------------------------------
3.3.1. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de cocs metalurgic; pentru productia fontei de prima fuziune si feroaliajelor 15
3.3.2. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de otel 15
3.3.3. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de laminate 12 3.3.4. Masini, utilaje si instalatii pentru productia barelor, sirmelor si tevilor trase 12
3.3.5. Masini, utilaje si instalatii pentru productia electrozilor de sudura 15
3.3.6. Masini, utilaje si instalatii pentru productia de tevi sudate 12
3.3.7. Masini, utilaje si instalatii pentru acoperirea si protectia suprafetei laminatelor, tevilor si trefilatelor 15 -------------------------------------------------------------------------------
3.4. Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa -------------------------------------------------------------------------------
3.4.1. Masini si instalatii pentru reducere, topire, distilare si turnare 15
3.4.2. Cuptoare pentru prerafinare, masini si instalatii pentru convertizoare si rafinare 15
3.4.3. Masini si instalatii pentru prelucrarea produselor subproduselor si deseurilor din metalurgia neferoasa 12 -------------------------------------------------------------------------------
3.5. Masini, utilaje si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului -------------------------------------------------------------------------------
3.5.1. Masini de gaurit 12
3.5.2. Strunguri:

3.5.2.1. - paralele 10 3.

5.2.2. - frontale si carusel 12 3.5.2.

3. - revolver, automate si semiautomate 8 3.5.2.4. specializate 10 3.5.3.
Masini de alezat 10 3.5.4.
Masini de alezat si frezat orizontale 12 3.5.5.
Masini de frezat 10 3.5.6 . Masini de rabotat cu masa mobila 12 3.5.

7. Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri) 10 3.5 .8. Masini portabile de polizat, slefuit, taiat, gaurit etc 3
3.5.9. Masini agregat, linii automate si semiautomate, centre de prelucrare a metalului prin aschiere 10
3.5.10. Ciocane de forja 12
3.5.11. Prese de forja; prese speciale si specializate, masini de forjat, masini de rulat, indoit si debitat tabla, profile si tevi, masini auxiliare speciale pentru forja 12
3.5.12. Masini si instalatii de incalzire pentru forja 12
3.5.13. Masini de formare, miezuire si formare de precizie si cu modele usor fuzibile, masini de turnat, uscatoare pentru forme si miezuri; masini, utilaje si instalatii pentru elaborarea metalelor si aliajelor 10
3.5.14. Utilaje pentru mentinerea temperaturii si turnarea metalelor si aliajelor 10
3.5.15. Masini, utilaje si instalatii pentru dezbaterea si curatirea pieselor turnate 12
3.5.16. Masini, utilaje si instalatii pentru tratamente termice 12
3.5.17. Masini, utilaje si instalatii pentru sudarea metalului 8 3.5.18. Masini, utilaje si instalatii pentru vopsire si acoperiri metalice 10
3.5.19. Masini, utilaje si instalatii comune pentru industria electrotehnica 10
3.5.20. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de masini electrice rotative 10
3.5.21. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de transformatoare 10
3.5.22. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de aparataj de inalta si joasa tensiune, de aparate electrice, telefonice si de masurare 10
3.5.23. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de cabluri si conductoare 12
3.5.24. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia componentelor, produselor si sistemelor electronice (semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio si video, aparate si instrumente electronice de masurare, calculatoare si periferice, etc.) 7
3.5.25. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru fabricatia de produse electrochimice si surse de iluminat 10
3.5.26. Masini, utilaje specifice pentru productia de materiale electroizolante si de pulberi 12
3.5.27. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale (ultrasunete, etc.) 10
3.5.28. Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat produse din sirma (cuie, ace, tinte, etc.) 12
3.5.29. Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat produse din tabla subtire (jucarii, ambalaje, etc.) 12
3.5.30. Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane 12
3.5.31. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru constructii aeronautice 10
3.5.32. Masini specializate pentru confectionat nituri, suruburi, trifoane, piulite si caiele 12
3.5.33. Masini specializate pentru confectionat armaturi si fitinguri 10
3.5.34. Masini specializate pentru confectionat arcuri 14 3.5.35. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru constructia de nave 12
3.5.36. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionarea ceasurilor 8 -------------------------------------------------------------------------------
3.6. Masini, utilaje si instalatii pentru industria chimica si petrochimica -------------------------------------------------------------------------------
3.6.1. Masini, utilaje si instalatii de uz general in tehnologia chimica
3.6.1.1. Decantoare:
a) mediu neutru sau usor coroziv 15 b) mediu puternic coroziv 10 3.6.1.2. Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre si centrifuge:
a) mediu neutru sau usor coroziv 12 b) mediu puternic coroziv 8
3.6.1.3. Masini, utilaje si instalatii pentru procese de separare a sistemelor gazoase:
a) mediu neutru sau usor coroziv 10 b) mediu puternic coroziv 8 3.6.1.4. Masini, utilaje si instalatii pentru procese de absorbtie si extractie:
a) mediu neutru sau usor coroziv 10 b) mediu puternic coroziv 7 3.6.1.5. Masini, utilaje si instalatii pentru procese de distilare si rectificare a lichidelor:
a) mediu neutru sau usor coroziv 12 b) mediu puternic coroziv 8
3.6.1.6. Masini, utilaje si instalatii pentru procese de incalzire, racire si condensare:
a) mediu neutru sau usor coroziv 14 b) mediu puternic coroziv 9 3.6.1.7. Masini, utilaje si instalatii pentru evaporare, uscare si cristalizare:
a) mediu neutru sau usor coroziv 14 b) mediu puternic coroziv 8 3.6.1.8. Masini, utilaje si instalatii pentru reactii chimice si electrochimice:
a) mediu neutru sau usor coroziv 10 b) mediu puternic coroziv 6 3.6.2. Masini, utilaje si instalatii specifice industriei chimice anorganice
3.6.2.1. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru producerea acidului sulfuric si a ingrasamintelor fosfatice, a amoniacului, acidului azotic si a ingrasamintelor azotoase 10
3.6.2.2. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii sodei 10
3.6.2.3. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii clorului si a compusilor sai 8
3.6.2.4. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii carbidului, oxigenului, pulberilor si explozibililor. Alte masini, utilaje si instalatii specifice pentru industria chimica anorganica 12
3.6.3. Masini, utilaje si instalatii specifice industriei chimice organice (exclusiv prelucrarea titeiului)
3.6.3.1. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii fibrelor si firelor artificiale 14
3.6.3.2. Granulatoare pentru negru de fum 8
3.6.3.3. Reactoare pentru dehidrogenarea butanului; polimerizatoare 10 3.6.3.4. Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare masini automate de ambalare in baloturi si masini de turnat epruvete de cauciuc 14
3.6.3.5. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionat produse din cauciuc (anvelope, garnituri, tuburi etc.) 14
3.6.3.6. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionat produse din mase plastice 11
3.6.3.7. Masini, utilaje si instalatii specializate pentru producerea medicamentelor 9
3.6.3.8. Instalatii pentru preparat solutii in circuit inchis, in vase de sticla si vase de cuart pentru filtrare 3
3.6.3.9. Alte masini, utilaje si instalatii pentru industria chimica organica 12
3.6.4. Masini, utilaje si instalatii specifice prelucrarii titeiului 12 in afara de:

3.6.4.1. - coloane de distilare fractionata si generatoare de gaz inert 15
3.6.4.2. - vase de reflux-separatoare la instalatii de cracare termica si cocsare; camere de reactie; reactoare de cracare 11
3.6.4.3. - agregate pentru taierea hidraulica a cocsului, regeneratoare de catalizator si umectatoare coloane pentru recuperarea SO2 din rafinat si coloane de solventare cu bioxid de sulf si cuptoare pentru arderea gudroanelor 9
3.6.4.4. - blaze pentru pirogenare si pentru gudronare acide 2
3.6.4.5. - vase pentru propan si butan 15 ------------------------------------------------------------------------------- 3.6.5. Masini, utilaje si instalatii specifice productiei de sapun, detergenti si luminari, 10 in afara de:

3.6.5.1. - instalatii de ambalat sapun 9
3.6.5.2. - masini de ambalat detergenti 8 ------------------------------------------------------------------------------- 3.7. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea materialelor de constructii si refractare -------------------------------------------------------------------------------
3.7.1. Masini, utilaje si instalatii pentru fasonarea produselor 15 in afara de:

3.7.1.1. - masini de fasonat prin presare
3.7.1.1.1. - silico - calcare 12 3.7.1 .1.2. - abrazive 10 3.7.1.2 . - masini de fasonat prin laminare 8 3.7.1.

3. - vibroprese si traverse pentru blocuri din beton 9 3.7.1 .4. - masini si utilaje pentru operatii de granulare 12 3.

7.2. Masini, utilaje si instalatii pentru uscarea produselor 15 3 .7.3. Masini, utilaje si instalatii pentru maturizarea produselor 15
3.7.4. Masini, utilaje si instalatii pentru arderea produselor 20 in afara de:

3.7.4.1. - cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului si a carburii de siliciu, precum si pentru ars email 14
3.7.5. Masini, utilaje si instalatii pentru deservirea uscatoriilor si cuptoarelor 15
3.7.6. Masini si instalatii specifice pentru producerea cimentului, varului si a ipsosului 15
3.7.7. Masini si instalatii specifice fabricarii produselor din azbociment 15
3.7.8. Masini si instalatii specifice pentru prefabricate din beton;
caramizi silico - calcare si tigle din ciment 15 in afara de:

3.7.8.1. - tipare metalice si de beton, incalzitoare 5
3.7.8.2. - casete verticale 7
3.7.8.3. - tipare pentru tuburi din beton 10 3.7.9. Masini, utilaje si instalatii specifice producerii materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat etc.) 15
3.7.10. Masini si instalatii specifice producerii materialelor termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei si pislei din fibre de sticla) 15
3.7.11. Masini si instalatii specifice producerii garniturilor tehnice de etansare 15
3.7.12. Masini si instalatii specifice producerii rondelelor, placilor izolatoare si dopurilor din pluta 14
3.7.13. Masini si instalatii specifice pentru extragerea si prelucrarea marmurii si a pietrei naturale si artificiale de constructii 15
3.7.14. Masini, utilaje si instalatii specifice pentru ambalarea produselor 15 -------------------------------------------------------------------------------
3.8. Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura, exploatarea si prelucrarea lemnului -------------------------------------------------------------------------------
3.8.1. Masini de cojit, despicat, tocat si maruntit 10
3.8.2. Ferastraie, 12 in afara de:

3.8.2.1. - ferastraie cu lant 2
3.8.3. Masini de rindeluit, de frezat, de gaurit si daltuit, 10 in afara de:

3.8.3.1. - masini portabile de rindeluit, de frezat, de gaurit si de daltuit 3
3.8.4. Strunguri si masini de copiat 10
3.8.5. Masini de slefuit, de lustruit, masini combinate, masini agregat, 10 in afara de:

3.8.5.1. - masini portabile de slefuit si de lustruit 3
3.8.6. Masini - unelte pentru prelucrarea lemnului prin taiere si masini de curbat, agregate de innadire si asamblare; prese specifice pentru industria lemnului; masini, utilaje si instalatii pentru preparat si aplicat adezivi si lacuri, 10 in afara de:

3.8.6.1. - masini portabile de taiat si de imbinat prin agrafe, cuie, clame 3
3.8.7. Masini, utilaje si instalatii pentru uscare, aburire si tratare termica 12 in afara de:

3.8.7.1. - masini si instalatii de aburire si fierbere a lemnului 5
3.8.8. Masini, utilaje si instalatii specifice liniilor de fabricatie pentru prelucrarea lemnului 12
3.8.9. Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura 7 ------------------------------------------------------------------------------- 3.9. Masini, utilaje si instalatii pentru industria celulozei si hirtiei -------------------------------------------------------------------------------
3.9.1. Masini, utilaje si instalatii pentru fabricarea celulozei 13 in afara de:

3.9.1.1. - putini din lemn pentru spalare 7
3.9.2. Masini si instalatii pentru fabricarea hirtiei, cartonului si mucavalei 10
3.9.3. Masini si utilaje pentru impregnarea si innobilarea hirtiei si cartoanelor 10
3.9.4. Masini si utilaje pentru confectii din hirtie si prelucrarea hirtiei 14
3.9.5. Utilaje pentru exploatarea si balotarea stufului 10 in afara de:

3.9.5.1. - tractoare speciale pentru recoltat stuf 7
3.9.5.2. - recoltarea de stuf 6 ------------------------------------------------------------------------------- 3.10. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea sticlei, portelanului si faiantei -------------------------------------------------------------------------------
3.10.1. Cuptoare pentru producerea masei de sticla si tratarea produselor din sticla; masini de format si de prelucrat sticla, 14 in afara de:

3.10.1.1. - cuptoare de topire cu oale; de curbat si de securizat geamuri 12
3.10.1.2. - masini de confectionat aparatura de sticla pentru laborator, masini de gradat, masini de spart geamuri armate, de indreptat tuburi din sticla, de inchis termometre, de spalat cioburi, piese de rondele pentru masinile de tras geam 12
3.10.2. Masini de format materiale ceramice 12
3.10.3. Masini si instalatii de finisat si decorat produse din sticla si ceramica fina 12
3.10.4. Alte masini, utilaje si instalatii pentru producerea sticlei, portelanului si faiantei; masini de ambalat butelii, de spalat si stors pinza de filtru, instalatii de dozarea barbotinei, etc. 14 -------------------------------------------------------------------------------
3.11. Masini, utilaje si instalatii pentru industria textila -------------------------------------------------------------------------------
3.11.1. Masini pentru prelucrarea primara a fibrelor naturale 11
3.11.2. Masini, utilaje si instalatii pentru prelucrarea primara a fibrelor de lina si a parului 10
3.11.3. Masini pentru prelucrarea preliminara a deseurilor din fibre si a zdrentelor 11
3.11.4. Masini si instalatii din filaturile de bumbac 12
3.11.5. Masini, utilaje si instalatii din filaturile de fibre liberiene, si din filaturile de lina 10
3.11.6. Masini, utilaje si instalatii din filaturile de matase naturala 10
3.11.7. Masini si utilaje pentru prepararea firelor 11 3.11.8. Masini de tesut 11 3.11.9. Masini de tricotat; de impletit, crosetat si innodat 8 3.11.10. Masini, utilaje si instalatii pentru produs materiale textile netesute si electroplus 11
3.11.11. Masini pentru pregatire in vederea tratamentelor si finisarii 10
3.11.12. Masini si instalatii de albit 11 3.11.13. Masini si instalatii pentru tratamente umede fara folosire de coloranti 11
3.11.14. Masini, aparate si instalatii de vopsit si de imprimat materiale textile 10
3.11.15. Masini de stors si de uscat materiale textile 12
3.11.16. Masini si instalatii pentru apretura si finisarea speciala a materialelor textile; de controlat, ajustat si impachetat 12 -------------------------------------------------------------------------------
3.12. Masini, utilaje si instalatii pentru industria confectiilor 10 -------------------------------------------------------------------------------
3.13. Masini, utilaje si instalatii pentru industria pielariei, blanariei si incaltamintei -------------------------------------------------------------------------------
3.13.1. Masini, utilaje si instalatii pentru tabacarii, 11 in afara de:

3.13.1.1. - bazine de inmuiat, cenusarit, pretabacit, tabacit si decolorat 20
3.13.1.2. - haspele de inmuiat, cenusarit, decalcifiat, semaluire, pielat, tabacit si argasit si butoaie de inmuiat, cenusarit, decalcifiat, semaluire, pielat, tabacit, vopsit, retanat, uns, valcuit etc. agregate elicoidale de cenusarit si tabacit 15
3.13.2. Masini, utilaje si instalatii pentru produs talpa artificiala 11
3.13.3. Masini, utilaje si instalatii pentru confectii de incaltaminte din piele si inlocuitori din piele 10
3.13.4. Masini, utilaje si instalatii pentru confectionarea incaltamintei din cauciuc, pentru confectii de: manusi, blanarie, marochinarie si articole tehnice din piele 11 -------------------------------------------------------------------------------
3.14. Masini, utilaje si instalatii pentru industria alimentara -------------------------------------------------------------------------------
3.14.1. Masini, utilaje si instalatii pentru abatoare si producerea preparatelor din carne 11
3.14.2. Masini, utilaje si instalatii pentru lapte si produse lactate 10
3.14.3. Masini, utilaje si instalatii pentru morarit 17 3.14.4. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea uleiurilor vegetale; a margarinei; panificatie si producerea pastelor fainoase si a biscuitilor 12
3.14.5. Masini, utilaje si instalatii pentru ambalarea produselor alimentare 10
3.14.6. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea zaharului 18
3.14.7. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea produselor zaharoase 16
3.14.8. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea conservelor de legume si fructe 10
3.14.9. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei si drojdiei comprimate 12
3.14.10. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea berii 15
3.14.11. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea vinului 12 3.14.12. Masini si instalatii pentru producerea tuicii, rachiurilor naturale altor bauturi distilate si gazoase, esentelor si otetului 12
3.14.13. Masini, utilaje si instalatii pentru prelucrarea tutunului si a produselor din tutun 15
3.14.14. Masini, utilaje si instalatii comune pentru industria alimentara 10 -------------------------------------------------------------------------------
3.15. Masini, utilaje si instalatii pentru industria poligrafica -------------------------------------------------------------------------------
3.15.1. Masini, utilaje si instalatii special pentru industria poligrafica 11
3.15.2. Masini, utilaje si instalatii pentru industrii conexe:
confectii din hirtie si carton si alte produse tehnice poligrafice si auxiliare 12 -------------------------------------------------------------------------------
3.16. Masini de forta si utilaje energetice -------------------------------------------------------------------------------
3.16.1. Masini generatoare, 28 in afara de:

3.16.1.1. - instalatii de preparare a prafului de carbune, de tratare a apei de alimentare, de evacuare a cenusii 20
3.16.1.2. Generatoare de curent continuu, de curent alternativ, generatoare de frecventa 20
3.16.1.3. Grupuri electrogene
3.16.1.3.1. - stationare 12 3.16 .1.3.2. - mobile 8 3.16.

1.4. Instalatie de captare si evacuare a zgurii si cenusii 20 3.

16.2. Masini motrice
3.16.2.1. Motoare electrice de curent continuu si de curent alternativ 15
3.16.2.2. Turbine cu abur, turbine cu gaze 20
3.16.2.3. Turbine hidraulice 22 3.16.2.4. Motoare cu ardere interna, cu piston, stabile 11 3.16.2.5. Motoare eoliene 20 3.16.3. Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare si compensatoare
3.16.3.1. Transformatoare si autotransformatoare, 20 in afara de:

3.16.3.2. - transformatoare si autotransformatoare de sudura 12
3.16.3.3. Instalatii de redresare 20
3.16.3.4. Instalatii de convertizoare 20 3.16.3.5. Baterii de acumulatoare, instalatii de compensare a puterii reactive 14
3.16.3.6. Baterii de acumulatoare pentru telecomunicatii 10
3.16.4. Compresoare si pompe de vid
3.16.4.1. Compresoare cu piston, stabile:

3.16.4.1.1. - pentru aer 15 3.16 .4.1.2. - pentru gaze 12 3.16.

4.2. Compresoare cu piston, mobile 8
3.16.4.3. Compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, rotative cu inel de lichid si centrifuge:

3.16.4.3.1. - pentru aer 14 3.16 .4.3.2. - pentru gaze 10 3.16.

4.4. Pompe de vid:

3.16.4.4.1. - cu piston 15 3.16 .4.4.2. - cu rotor si palete 12 3.16.4.4 .3. - cu inel de lichid 10 3.16.5.
Aparataje pentru statii electrice si posturi de transformare 14 ------------------------------------------------------------------------------- 3.17.
Masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza independent -------------------------------------------------------------------------------
3.17.1. Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor
3.17.1.1. Pompe centrifuge:

3.17.1.1.1. - pentru apa si lichide slab corosive 8 3.17 .1.1.2. - pentru lichide cu actiune corosiva sau abraziva 6 3.17.1.1 .3. - pentru titei 4 3.17.1.2.
Pompe axiale 10 3.17.1.3 . Pompe cu piston:

3.17.1.3.1. - pentru lichide necorosive 8 3.17 .1.3.2. - pentru lichide de actiune abraziva si corosiva 6 3.17.1.3 .3. - pentru extractia titeiului 3 3.17.1.4.
Pompe de injectie 10 3.17.1.5 . Pompe cu pistonase, pompe cu membrana si pompe elicoidale 8 3.17.1.

6. Pompe cu roti dintate 10 3.17.1 .7. Aparate si dispozitive pentru vehicularea lichidelor 10 3.

17.2. Masini si utilaje comune pentru prelucrarea mecanica a paminturilor, minereurilor si altor materii prime
3.17.2.1. Concasoare, delaioare si dezintegratoare 12
3.17.2.2. Mori, in afara de: 10
3.17.2.2.1. - morile din industria cimentului 20
3.17.2.3. Ciururi si site 10 3.17.2.4. Alte masini si utilaje (roti desecatoare, gratare de separare, clasoare) 10
3.17.3. Ventilatoare, aeroterme si aparate de climatizare
3.17.3.1. Ventilatoare si aeroterme 8
3.17.3.2. Aparate de climatizare 10
3.17.4. Masini de echilibrat 10 3.17.5. Masini si instalatii pentru industria frigului 12 3.17.6. Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncare, butelii industriale, etc) incadrate in fluxul tehnologic a) mediu neutru 25 b) mediu usor coroziv 20 c) mediu puternic coroziv 12 3.17.7. Amestecatoare si omogenizatoare a) mediu neutru 15 b) mediu usor corosiv 12 c) mediu puternic corosiv 10 ------------------------------------------------------------------------------- 3.18. Utilaje specifice productiei de electrozi din grafit 15 ------------------------------------------------------------------------------- 3.19. Alte masini, utilaje si instalatii pentru productia industriala 10 -------------------------------------------------------------------------------
3.20. Masini si utilaje pentru constructii -------------------------------------------------------------------------------
3.20.1. Masini si utilaje pentru saparea si pregatirea terenului
3.20.1.1. Excavatoare
3.20.1.1.1. - sub 35 KW 6 3.20 .1.1.2. - intre 36 si 150 KW 8 3.20.1.1 .3. - peste 150 KW 10 3.20.1.2.
Screpere, gredere, buldozere, sapatoare de santuri, sapatoare de gropi si scarificatoare 6
3.20.2. Masini si utilaje pentru lucrari de fundatii, lucrari in stinca si pentru tuneluri
3.20.2.1. Sonete 10
3.20.2.2. Berbeci mecanici si extractoare pe piloti 6
3.20.2.3. Utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa si masini de forat si turnat piloti 6
3.20.2.4. Utilaje pentru sapat in stinca si tuneluri, 8 in afara de:

3.20.2.4.1. - ciocane pneumatice 3
3.20.2.4.2. - scuturi 4
3.20.2.4.3. - instalatii de forat la sectiune plina 6
3.20.3. Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de beton
3.20.3.1. Betoniere si malaxoare, autobetoniere, pompe si autopompe de beton 6
3.20.3.2. Centrale de beton 10
3.20.3.3. Vibratoare de interior si de exterior pentru compactarea betonului 4
3.20.3.4. Alte masini si utilaje pentru prepararea, transportul si punere in opera a betonului 8
3.20.4. Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de zidarie, tencuieli, finisaje, izolatii si instalatii, 6 in afara de:

3.20.4.1. - unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, hidraulice) 3
3.20.5. Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari hidrotehnice, 15 in afara de:

3.20.5.1. - drage 20
3.20.5.2. - greifere plutitoare 12
3.20.5.3. - elevatoare 6 3.20.6. Masini, utilaje si instalatii pentru constructii si reparatii de drumuri, 8 in afara de:

3.20.6.1. - compactoare tractate si autopropulsate statice 10
3.20.6.2. - compactoare tractate si autopropulsate vibratoare si mixte, placi vibratoare si maiuri mecanice 4
3.20.7. Masini, utilaje si instalatii pentru constructii si reparatii cai ferate, 8 in afara de:

3.20.7.1. - ciocane de burat prin vibrare 4
3.20.7.2. - masini de burat 7
3.20.7.3. - utilaje pentru indreptat si indoit sine 10 3.20.7.4. - masini pentru montarea si sudarea sinei 10 3.20.7.5. - masini pentru pozarea caii, utilaje de masurat si verificat calc si masini de rectificat rosturi 8
3.20.8. Masini pentru executarea armaturilor pentru beton 8
3.20.9. Masini si utilaje pentru lucrari de conducte magistrale si linii de transport electrice 6 -------------------------------------------------------------------------------
3.21. Masini, utilaje si instalatii pentru agricultura -------------------------------------------------------------------------------
3.21.1. Masini si utilaje pentru lucrarea solului
3.21.1.1. Tractoare agricole 8
3.21.1.2. Masini si echipamente pentru lucrarea si cultivarea pamintului 10 in afara de:

3.21.1.2.1. - grape, netezitoare si nivelatoare 7
3.21.1.3. Masini pentru administrarea ingrasamintelor, aparate si dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit, prafuit) 8
3.21.1.4. Utilaje si instalatii pentru irigatii 10
3.21.1.5. Masini pentru recoltat, treierat, curatat, sortat si tratat seminte, adunat si balotat fin si paie 11
3.21.2. Masini, utilaje si instalatii pentru zootehnie
3.21.2.1. Masini, utilaje si instalatii pentru prepararea hranei animalelor 12
3.21.2.2. Masini, utilaje si instalatii pentru adapatul, distribuirea hranei animalelor si evacuarea gunoiului 10
3.21.2.3. Masini, utilaje si instalatii pentru recoltarea produselor animale 12
3.21.2.4. Masini, instalatii si aparate pentru incubatii si pentru avicultura 12
3.21.2.5. Masini, utilaje si instalatii pentru apicultura 12
3.21.2.6. Masini, utilaje si instalatii pentru dezinfectie veterinara 10 3.21.3. Masini, utilaje si instalatii pentru legumicultura, viticultura si pomicultura 10
3.21.4. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea biogazului 16 ------------------------------------------------------------------------------- 3.22. Masini, utilaje si instalatii pentru transporturi si telecomunicatii -------------------------------------------------------------------------------
3.22.1. Masini, utilaje si instalatii pentru transport feroviar
3.22.1.1. Masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta liniilor, locomotivelor si vagoanelor 10
3.22.1.2. Instalatii speciale pentru siguranta circulatiei si marirea capacitatii de exploatare in statii, triaje si linii curente CF (instalatii pentru controlul pozitiei macazurilor, instalatii de comanda centralizata a circulatiei, de semnalizare automata a liniilor) 20
3.22.1.3. Instalatii de telecomunicatii pentru cai ferate 20
3.22.1.4. Masini, utilaje si instalatii folosite in sistemul comercial, pentru impregnarea si ignifugarea lemnului 14
3.22.2. Masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta mijloacelor de transport rutier 12
3.22.3. Masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta navelor
3.22.3.1. Barci pentru scafandri, din metal 11
3.22.3.2. Pompe de aer pentru scafandri 5
3.22.3.3. Instalatii pentru intretinerea si reparatia navelor 20 3.22.3.4. Pontoane maritime si fluviale 25 3.22.3.5. Docuri plutitoare, docuri uscate 25 3.22.3.6. Masini, utilaje si instalatii pentru intretinerea cailor navigabile si a lacurilor 20
3.22.3.7. Uzine electrice plutitoare, nave pentru stins incendii, dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale 20
3.22.4. Masini, utilaje si instalatii pentru exploatarea, mentenanta si servirea aeronavelor si a traficului aerian
3.22.4.1. Masini, utilaje si instalatii pentru exploatarea, mentenanta si servirea aeronavelor 12
3.22.4.2. Instalatii si echipamente pentru servirea si protectia traficului aerian 10
3.22.5. Masini, utilaje si instalatii pentru posta si telecomunicatii
3.22.5.1. Utilaje si instalatii pentru posta si presa 15
3.22.5.2. Echipamente si instalatii pentru telecomunicatii (telefonie, telegrafie) 12 in afara de:

3.22.5.2.1. - centrale automate (telefonice si telegrafice) analogice de oficiu 18
3.22.5.2.2. - echipamente digitale de telecomunicatii si instalatii aferente (electroalimentare, climatizare) 10
3.22.6. Masini, aparate si instalatii pentru radio, televiziune si telecomunicatii prin sateliti, 7 in afara de:

3.22.6.1. - statii de emisie, emitatoare, translatoare si excitatoare 13
3.22.6.2. - radiorelee 12
3.22.6.3. - statii si rame de radioreleu mobile 10 3.22.6.4. - antene pentru unde metrice 13 3.22.6.5. - transformatoare de fider 5 3.22.6.6. - monitoare de control video si audio 6 3.22.6.7. - echipamente pentru telecomunicatii prin sateliti 10 3.22.7. Echipamente, utilaje si aparate pentru studiouri de radio si televiziune, 6 in afara de:

3.22.7.1. - echipamente auxiliare pentru controlul si monitorizarea semnalelor 12 -------------------------------------------------------------------------------
3.23. Masini, utilaje si instalatii pentru circulatia marfurilor -------------------------------------------------------------------------------
3.23.1. Masini pentru pregatirea alimentelor 7
3.23.2. Masini si utilaje pentru prepararea mincarurilor, 10 in afara de:

3.23.2.1. - marmite 7
3.23.3. Masini de spalat vesela si tacimurile 10
3.23.4. Dulapuri pentru uscat si incalzit vesela si tacimurile 10 3.23.5. Masini, utilaje si instalatii pentru conservarea si desfacerea preparatelor alimentare si a bauturilor reci 10
3.23.6. Masini, utilaje si instalatii pentru conservarea si desfacerea preparatelor alimentare si a bauturilor calde 9
3.23.7. Linii de autoservire pentru alimentatia publica 15
3.23.8. Automate si semiautomate comerciale 7 ------------------------------------------------------------------------------- 3.24. Masini, utilaje si instalatii pentru gospodaria comunala si spalatorii -------------------------------------------------------------------------------
3.24.1. Masini, pentru spalatorii si curatatorii chimice 10
3.24.2. Masini, utilaje si instalatii de salubritate si ingrijirea spatiilor verzi 8
3.24.3. Masini, echipamente si instalatii pentru stins incendii 14 in afara de:

3.24.3.1. - centrale de avertizare si semnalizare 18
3.24.4. Utilaje si instalatii pentru tratarea apelor de alimentare si epurarea apelor uzate, 24 in afara de:

3.24.4.1. - aparate de clorinare 10
3.24.4.2. - poduri racloare 30
3.24.4.3. - utilaje si instalatii pentru alimentari cu apa 40 3.24.5. Masini, utilaje si instalatii pentru tratarea deseurilor menajere 10
3.24.6. Recipiente pentru depozitarea deseurilor menajere 8 ------------------------------------------------------------------------------- 3.25. Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii -------------------------------------------------------------------------------
3.25.1. Aparate si instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie si pentru narcoza si reanimare, 10 in afara de:

3.25.1.1. - aparate de inalta tehnologie 6
3.25.2. Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru otorinolaringologie 10
3.25.3. Aparate si instrumente pentru stomatologie 10
3.25.4. Aparate si instalatii pentru fizioterapie 12 3.25.5. Aparate, instrumente, utilaje si instalatii pentru radiologie 15 3.25.6. Aparate si instalatii de laborator pentru analize medicale 12 3.25.7. Alte utilaje, instalatii si aparate pentru ocrotirea sanatatii (sterilizare, dezinfectii, dezinsectii) 10 -------------------------------------------------------------------------------
3.26. Alte masini, utilaje si instalatii -------------------------------------------------------------------------------
3.26.1. Masini, aparate si instalatii pentru producerea de filme si proiectie cinematografica, 10 in afara de:

3.26.1.1. - lampi fulger electronice, proiectoare si cutii de distributie 6
3.26.2. Masini, utilaje si instalatii fotografice, utilaje pentru scene de teatru, cluburi si cinematografe, 12 in afara de:

3.26.2.1. - cortine, scene si utilaje de scena 15
3.26.3. Masini, utilaje si instalatii pentru producerea de discuri fonografice 8 3.26.4. Instrumente muzicale, 10 in afara de:

3.26.4.1. - orga clasica cu comanda electrica 50
3.26.5. Masini si utilaje pentru hidrometrie 12
3.26.6. Masini si echipamente pentru saloane de frizerie, coafura si cosmetica 12 -------------------------------------------------------------------------------Grupa 4. APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE -------------------------------------------------------------------------------
4.1. Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice, mecanice si acustice -------------------------------------------------------------------------------
4.1.1. Aparate, instrumente si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice 10
4.1.2. Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor mecanice si acustice, 10 in afara de:

4.1.2.1. - bascule romane pod pentru autovehicule si vagoane 20 -------------------------------------------------------------------------------
4.2. Aparate si instalatii pentru masurarea timpului, frecventei si marimilor cinematice, 10 -------------------------------------------------------------------------------in afara de:

4.2.1. - aparate si instalatii etalon mecanice si electromecanice pentru masurarea timpului; cronografe si calculografe;
ceasornice de semnalizare; instalatii pentru verificarea cronometrelor; etaloane de frecventa 14
4.2.2. - punti de masurat, comparatoare si analizoare de frecventa;
instalatii pentru verificarea frecventmetrelor si aparate de masurat deviatia de frecventa, 10 in afara de:

4.2.2.1. - aparate portabile 7 -------------------------------------------------------------------------------
4.3. Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice electromagnetice si radiometrice, 10 -------------------------------------------------------------------------------in afara de:

4.3.1. - elemente Weston; aparate portabile 6 -------------------------------------------------------------------------------
4.4. Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si fotometrice, 10 -------------------------------------------------------------------------------in afara de:

4.4.1. - termometre de sticla si de cuart; bimetalice si manometrice;
termometre cu rezistenta si termocupluri 6
4.4.2. - lampi etalon de temperatura, de culoare si luxmetre 5
4.4.3. - contoare pentru apa si energie termica 8 ------------------------------------------------------------------------------- 4.5. Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice (de material, de structura si de compozitie);
aparate si instalatii pentru incercarea materialelor, elementelor si a produselor 10 -------------------------------------------------------------------------------in afara de:

4.5.1. - prese hidraulice, platforme seismice pentru incercari, echipamente pentru incercari electrice de mare putere si inalta tensiune 30 -------------------------------------------------------------------------------
4.6. Utilaje si accesorii de laborator, 15 ------------------------------------------------------------------------------- in afara de:

4.6.1. - cele executate din sticla 5 -------------------------------------------------------------------------------
4.7. Aparate si instalatii pentru cercetare stiintifica 5 ------------------------------------------------------------------------------- 4.8. Instalatii pentru comanda si reglarea automata si a proceselor tehnologice, pentru semnalizare si telemasurare 10 -------------------------------------------------------------------------------
4.9. Calculatoare electronice si echipamente periferice 6 ------------------------------------------------------------------------------Grupa 5. MIJLOACE DE TRANSPORT -------------------------------------------------------------------------------
5.1. Mijloace de transport feroviar -------------------------------------------------------------------------------
5.1.1. Locomotive, locotractoare si automotoare de ecartament normal 20
5.1.2. Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament normal 20 5.1.3. Locomotive, locotractoare si automotoare de ecartament ingust sau larg 20
5.1.4. Locomotive si locotractoare pentru transport minier 10
5.1.5. Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament ingust 20 5.1.6. Vagonete de ecartament ingust, pentru transport minier subteran 10 5.1.7. Patruciclete si triciclete pe linie si vagonete de ecartament normal sau ingust 18
5.1.8. Alte mijloace de transport feroviar 20 ------------------------------------------------------------------------------- 5.2. Mijloace de transport auto -------------------------------------------------------------------------------
5.2.1. Mijloace de transport pentru persoane
5.2.1.1. Autoturisme 5
5.2.1.2. Microbuze si autosanitare 6
5.2.1.3. Autobuze, 9 in afara de:

5.2.1.3.1. - pentru transport urban 8 5.

2.1.4. Motociclete si biciclete 4
5.2.2. Mijloace de transport auto, pentru marfuri
5.2.2.1. Autocamioane si autocamionete cu platforma fixa, usoare, cu capacitate pina la 4,5 t, exclusiv 5
5.2.2.2. Autocamioane cu platforma fixa, cu capacitatea de peste 4,5 t 6
5.2.2.3. Autofurgonete si autofurgoane - autodube cu capacitatea de incarcare pina la 4,5 t 5
5.2.2.4. Autofurgoane - autodube, cu capacitatea de incarcare de peste 4,5 t 6
5.2.2.5. Autocamioane cu platforma basculanta usoare si dumpere, cu capacitate de incarcare de pina la 5 t, exclusiv 4
5.2.2.6. Autocamioane cu platforma basculanta si dumpere cu capacitate de peste 5 t 5
5.2.2.7. Autocisterne usoare cu capacitate de incarcare pina la 2000 l 5
5.2.2.8. Autocisterne cu capacitate de incarcare de peste 2000 l 6 5.2.2.9. Autoizoterme si autofrigorifere usoare, cu capacitatea de incarcare de pina la 4,5 t 5
5.2.2.10. Autoizoterme si autofrigorifere, cu capacitatea de incarcare de peste 4,5 t 6
5.2.2.11. Autotractoare si autotractoare cu sa 6
5.2.2.12. Tractoare pe roti si pe senile 5 5.2.2.13. Remorci cu platforma fixa sau basculanta si remorci monoaxe 6 5.2.2.14. Remorci cu platforma coborita pentru sarcini grele (trailere) 8 5.2.2.15. Remorci: cisterne, izoterme si frigorifice 6 5.2.2.16. Semiremorci auto: platforma, furgon, cisterna, izoterme si frigorifice; port transcontainere 6
5.2.2.17. Semiremorci pentru transportul cimentului in vrac 5
5.2.2.18. Motociclete si triciclete pentru transportul de marfuri 4 5.2.2.19. Autovehicule cu destinatie speciala
5.2.2.19.1. - autoturnuri, autotelescoape, autoateliere si autodepanatoare 6
5.2.2.19.2. - pentru transportul materialelor pulverulente, cu troliu pentru busteni 5 5.2.

2.20. Remorci auto cu destinatie specifica 6 ------------------------------------------------------------------------------- 5 .3. Mijloace de transport naval -------------------------------------------------------------------------------
5.3.1. Nave maritime de calatori, de cursa lunga si costiere 20
5.3.2. Nave maritime mixte de calatori si marfuri 20 5.3.3. Nave maritime pentru marfuri de masa in vrac (mineraliere) si pentru produse petroliere (petroliere) 20
5.3.4. Remorchere maritime de linie pentru transport 20
5.3.5. Doc plutitor 25 5.3.6. Nave maritime tehnice si speciale 20 5.3.7. Remorchere maritime portuare 20 5.3.8. Salupe maritime pentru calatori 18
5.3.9. Pilotine maritime 15
5.3.10. Nave maritime depozit, tancuri: de buncheraj, de apa potabila si mixte 20
5.3.11. Mahoane maritime:

5.3.11.1. - metalice 20
5.3.11.2. - din lemn 12
5.3.12. Salupe maritime 18
5.3.13. Nave maritime de pescuit 20 in afara de:

5.3.13.1. - pescadoare cu corp din lemn 12
5.3.13.2. - pescadoare cu corp metalic 18
5.3.13.3. - cutere cu corp din lemn, pentru productie si transport peste 18
5.3.14. Iahturi maritime 20
5.3.15. Ambarcatii maritime auxiliare, barci maritime si ambarcatii maritime sportive:

5.3.15.1. - cu corp din lemn 14 5 .3.15.2. - cu corp din metal 20 5.

3.16. Nave fluviale pentru transport de calatori 20 5 .3.17. Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de marfuri diferite 20
5.3.18. Nave fluviale fara propulsie, pentru transport de marfuri diferite (slepuri, ceamuri, pletine, barje, tancuri) 18
5.3.19. Bacuri, mahoane si barcaze fluviale pentru marfuri uscate;
ceamuri fluviale cu corp metalic, fara propulsie, pentru stuf 20
5.3.20. Remorchere si impingatoare fluviale cu elice 18
5.3.21. Bacuri, mahoane si viviere fluviale pentru productie si transportat peste 20
5.3.22. Pontoane de lesa, cu doua flotoare metalice si platforma din lemn 20
5.3.23. Nave fluviale de trecere 20
5.3.24. Feriboturi maritime si fluviale 20 5.3.25. Bacuri de trecere fluviale, cu sau fara propulsie, pentru vehicule si calatori; poduri plutitoare fluviale, pe cablu 20
5.3.26. Nave fluviale tehnice si speciale; auxiliare si de servitute 20
5.3.27. Nave fluviale si salupe de agrement 20 5.3.28. Barci de agrement 11 5.3.29. Canoe de agrement, giguri, sandoline si hidrobiciclete 11 5.3.30. Ambarcatiuni fluviale auxiliare de deservire generala si sportive:

5.3.30.1. - cu corp din lemn 11
5.3.30.2. - cu corp metalic 15
5.3.31. Barci pescaresti 8
5.3.32. Mahoane de taliene, barci viviere, barci de furajat, pramuri si navodnice 11 -------------------------------------------------------------------------------
5.4. Mijloace de transport aerian -------------------------------------------------------------------------------
5.4.1. Avioane pentru transport de calatori, marfuri si mixte 12
5.4.2. Avioane pentru destinatie speciala: imprastierea ingrasamintelor chimice sau insectofungicidelor la lucrarile agrosilvice, sanitare 6
5.4.3. Elicoptere pentru transport de calatori, marfuri sau destinatie speciala (imprastierea ingrasamintelor, montaj, etc.) 6 -------------------------------------------------------------------------------
5.5. Mijloace specifice pentru transportul urban de calatori -------------------------------------------------------------------------------
5.5.1. Mijloace de transport electric urban pe sine 14
5.5.2. Mijloace de transport electric orasenesc, pe pneuri (troleibuze) 8 -------------------------------------------------------------------------------
5.6. Utilaje si instalatii de transportat si ridicat -------------------------------------------------------------------------------
5.6.1. Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, etc.) 10
5.6.2. Macarale rotative; rulante cu platforma si poduri rulante, 15 in afara de:

5.6.2.1. - macarale rotitoare stationare, fixe cu coloana 12
5.6.2.2. - macarale turn cu actionare electrica 10
5.6.2.3. - macarale mobile:

5.6.2.3.1. - macarale cu pneuri si senile 10 5.6.2 .3.2. - automacarale pina la 10 tf 8 5.6.2.3.3 . - automacarale de peste 10 tf 10
5.6.3. Macarale diverse si speciale, 10 in afara de:

5.6.3.1. - macarale plutitoare 20
5.6.3.2. - macarale feroviare si macarale transconteiner 15
5.6.4. Ascensoare:

5.6.4.1. - de materiale si persoane pentru lucrari de constructii;
de marfuri 7
5.6.4.2. - de persoane pentru cladiri 10
5.6.5. Transportoare si instalatii de transport pneumatic, 10 in afara de:

5.6.5.1. - transportoare cu banda si placi cu lant (cablu), cu gheare, cu role, suspendate si cu lanturi de tractiune, portante, transportoare cu cupe si sisteme de transportoare utilizate in industrie pentru operatii de prelucrare, asamblare si montaj 12
5.6.5.2. - transportoare cu banda pentru lucrari de constructii 8
5.6.5.3. - transportoare elicoidale si cu raclete 4 5.6.5.4. - jgheaburi si tobogane; instalatii de transport pneumatic sau hidraulic 12
5.6.6. Elevatoare, escalatoare si alimentatoare 12
5.6.7. Incarcatoare, impingatoare si basculatoare, 10 in afara de:

5.6.7.1. - incarcatoare frontale cu o cupa 7
5.6.8. Alte utilaje de transport si ridicat, 10 in afara de:

5.6.8.1. - electro si motostivuitoare 6
5.6.9. Placi turnate pentru intoarcerea locomotivelor 20 -------------------------------------------------------------------------------
5.7. Mijloace de transport cu tractiune animala 7 -------------------------------------------------------------------------------Grupa 6. ANIMALE SI PLANTATII -------------------------------------------------------------------------------
6.1. Animale -------------------------------------------------------------------------------
6.1.1. Cai de reproducere si de munca 10
6.1.2. Boi si bivoli de munca; vaci de lapte si tauri pentru reproducere 7
6.1.3. Oi pentru reproducere 5
6.1.4. Magari si catiri 10 ------------------------------------------------------------------------------- 6.2. Plantatii -------------------------------------------------------------------------------
6.2.1. Plantatii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali, castani 20
6.2.2. Plantatii de ciresi, visini, piersici, aluni si caisi 12 6.2.3. Plantatii de nuci 30 6.2.4. Plantatii de agrisi, coacazi si trandafiri de dulceata 8 6.2.5. Plantatii de zmeura si alti arbusti si subarbusti (muri, capsuni etc.) 5
6.2.6. Plantatii de vita de vie:

6.2.6.1. - vii altoite (nobile) si portaltoi vie 20 6.

2.6.2. - vii indigene, vii hibride, producatori directi 15 6.2.

7. Plantatii de hamei 17 6.2 .8. Plantatii de protectie si de consolidare a terenurilor:

6.2.8.1. - foioase si rasinoase 60 6.

2.8.2. - plopi, salcimi si salcii 30 6.2.

9. Rachitarii 10 ------------------------------------------------------------------------------Grupa 7. UNELTE, DISPOZITIVE, INSTRUMENTE, MOBILIER SI APARATURA BIROTICA -------------------------------------------------------------------------------
7.1. Unelte, dispozitive si instrumente folosite in industrie 5 -------------------------------------------------------------------------------
7.2. Unelte, dispozitive si instrumente folosite in constructii 4 -------------------------------------------------------------------------------
7.3. Unelte, dispozitive si instrumente folosite in agricultura 4 -------------------------------------------------------------------------------
7.4. Unelte, dispozitive si instrumente pentru transporturi si telecomunicatii 5 -------------------------------------------------------------------------------
7.5. Unelte, dispozitive si instrumente pentru circulatia marfurilor 6 -------------------------------------------------------------------------------in afara de:

7.5.1. - conteinere si transconteinere 10 -------------------------------------------------------------------------------
7.6. Unelte, dispozitive si instrumente pentru frizerie, coafura, cosmetica 6 -------------------------------------------------------------------------------
7.7. Accesorii de productie 6 ------------------------------------------------------------------------------- 7.8. Mobilier -------------------------------------------------------------------------------
7.8.1. Mobilier (exclusiv mobilierul comercial si hotelier) 15 in afara de:

7.8.1.1. - case de bani 50
7.8.2. Mobilier comercial si hotelier 10
7.8.3. Firme, panouri si reclame luminoase 3 ------------------------------------------------------------------------------- 7.9. Aparatura birotica -------------------------------------------------------------------------------
7.9.1. Masini de scris, aparate de dictat si reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat si multiplicat, aparate de proiectie, aparate de citit microfilme etc. 5
7.9.2. Aparate de telecomunicatii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalatii de comanda prin radio, aparate de cautat persoane 5
7.9.3. Inventar gospodaresc: tacimuri (din metale pretioase), perdele, draperii, covoare etc. 10 -------------------------------------------------------------------------------Grupa 8. ACTIVE CORPORALE MOBILE NEREGASITE IN CAPITOLELE ANTERIOARE 10 -------------------------------------------------------------------------------DICTIONAR -----------de corespondenta dintre codul de clasificare si durata de serviciu normata a mijloacelor fixe din Legea nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr.393/1976 si, respectiv, codul de clasificare si duratele normale de functionare din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale -------------------------------------------------------------------------------Legea 62/1968, modificata Legea privind amortizarea prin Decretul nr.393/1976 capitalului imobilizat in active corporale si necorporale nr. 15/1994 -------------------------------------------------------------------------------Codul de Durata de serviciu Codul de Duratele normale clasificare normata, clasificare de functionare, ani ani -------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 -------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA 1 GRUPA 1 -------------- ---------10 1.1.
---------- ---------(101-104) 1 a 35 1.1.2. a 25 b,c 25 b 16 2 a 80 1.1.1. a 50 b 50 b 30 c 40 b 30
3.4. 1.1.1.
a,b 90 a 50 c 50 b 30 d 60 b 30
5.7.
a,b 90 a 50 c 50 b 30 d 70 b 30
9. 1.1.3.
a 10 b 6 b 15 a 10 11 1.2.
---------- ---------(111-119) 1.
a 30 1.2.2. a 20 b 20 b 12
2.6.
a 30 1.2.2. a 20 b 15 b 12
3.
a 60 1.2.1. a 35 b 50 b 25
4.5. 90 1.2.1. a 35
7.8. 90 1.2.1 a 35
9. a 10 1.2.3. b 6 b 15 a 10 12 1.3.
---------- -------(121-127) 1.
A 40 1.3.2. a 25 B a 35 1.3.2. a 25 b,c 25 b 15
2.6.
A 30 1.3.2. a 25 B a 25 1.3.2. a 25 b,c 15 b 15
3.
A 70 1.3.1. a 45 B a 60 1.3.1. a 45 b 50 b 35 c 40 b 35
4.5.
A 10 1.3.1. a 45 B a,b 90 a 45 c 50 b 35
7.8.
A 12 1.3.1. a 45 B 90 a 45
9. a 10 1.3.3. b 6 15 a 10 13 si 15 1.4.
---------- -------(131-134) 1 40 1.4.2.1. 25
2.6 a 30 1.4.2.1. 25 b 20 1.4.2.2. 15 3 a 70 1.4.1.1. 50 b 50 1.4.1.2. 25
4.5. 100 1.4.1.1. 50
7.8. a 100 1.4.1.1. 50 b 60 1.4.1.2. 25 c 50 1.4.1.2. 25
9. a 10 1.4.3.2. 5 b 15 1.4.3.1. 10 14; 16-18 1.5.
----------- -------
1. 40 1.5.2. 30 2 30 1.5.2. 30
3. 70 1.5.1. 60
4.5. 100 1.5.1. 60
6.8. 100 1.5.1. 60 CATEGORIA 2 GRUPA 2 ------------- ------20 2.1.
----------- ------201
201.1. 50 2.1.1. 30
201.2.
AB 6 10 2.1.2. 10 C
6. a 20 2.1.2. 10 b 30 2.1.2. 10
201.3-201.4
2. 15 2.1.4.1. 10
5.6. 60 2.1.4.2. 40 202
201.1-202.3 120 2.1.5. 50
202.4 60 2.1.5. 50 203
203.1 2 15 2.1.7.1. 10
5.6.8. 70 2.1.7.2. 30
9. a 40 2.1.7.2. 30
203.2 60 2.1.8. 40
203.3 2. a 15 2.1.9.1. a 10 b,c 10 b 7
5.8. a 70 2.1.9.2. a 40 c 50 b 20 d 25 b 20
6. a 50 2.1.9.2. a 40 c 40 b 20 d 25 b 20
203.4 2. 15 2.1.10.1. 10
3.4. 50 2.1.10.2. 40
5. 60 2.1.10.2. 40
203.5 A.B.2. 15 2.1.11.1. 10
4. 50 2.1.11.2. 30
6. 30 2.1.11.2. 30 C 30 2.1.11.2. 30
203.6 2. 20 2.1.12.1. 15
4. 50 2.1.12.2. 30
203.7-203.8 1.3.4. 45 2.1.12.2. 30
2. 10 2.1.13.1. 6 204-205
204.1 3.5. 60 2.1.14. 30
6. 40 2.1.14. 30
204.2 2. 20 2.1.15.1. 10
5. 60 2.1.15.2. 30
204.3/204.4 si
205.1-205.4 40 2.1.16. 25
204.5 20 2.1.17. 15
204.6 3.5.6.
a 60 2.1.18. a 30 c 30 b 15
204.7 60 2.1.19. 40 21 2.2.
---------- ------211
211.1-211.4 1-3 60 2.2.1.1. 30 4-6 120 2.2.1.2. 60
211.5-211.7 1.3.4.5. 50 2.2.1.1. 30 6 75 2.2.1.2. 60 212 15 2.2.2.1. 10
213.1-213.3 215 216 si 219 1 10 2.2.4.1. 5 3 15 2.2.4.2. 10
4.5.7 30 2.2.4.3. 20 6 60 2.2.4.3. 20 8 c 20 2.2.4.2. 10
213.4-213.5 3.8 a 20 2.2.2.1. 10 4-6.8 b 40 2.2.2.2. 25 214
214.1-214.6 3 25 2.2.3.1. 10
4.5.7. 65 2.2.3.2. 30 6 70 2.2.3.2. 30
214.7-214.8 3 10 2.2.3.1. 10 6 50 2.2.3.2. 30
214.7-214.8 3 10 2.2.3.1. 10 6 50 2.2.3.2. 30 22 2.3.
---------- --------221 150 2.3.1. 60
221.4 10 2.3.8.1. 10 222 100 2.3.1. 60
223.1-223.2 (223.11-223.23) A 120 2.3.2. 60 B 80 2.3.2. 60
223.3-223.4 (223.31-223.33) 2.8.9. a 30 2.3.3.1. 20 (223.41-223.43) 4 70 2.3.3.2. 50
223.5 (223.51-223.53) A
2.3.9. a 20 2.3.4.1. 15
4.5 60 2.3.4.2. 40 B 10 2.3.5. 10
223.6 (223.61-223.63) 4 60 2.3.7. 33
5.6. 75 2.3.7. 33
223.7-223.8 2.8. 15 2.3.6.1. 10 (223.71-223.83) 4.6. 60 2.3.6.2. 40 224 (224.1-224.5) 1.5.9 a 15 2.3.8.1. 10 2-4 50 2.3.8.2. 30 225 150 2.3.9. 60 23 2.4.
--------- --------231 2.4.1.

231.1-231.3 150 2.4.1.1.1. 60 60 2.4.1.1.2. 40 25 2.4.1.1.3. 20
231.4
231.41-231.44 60 2.4.1.2. 30
231.45-231.48 5 2.4.1.7. 5
231.5
231.51-231.52 50 2.4.1.3.1. 40
231.53 15 2.4.1.3.3. 15
231.54-231.57 1 15 2.4.1.3.3. 15
2.3. 50 2.4.1.3.2. 30
4.5. 35 2.4.1.3.2. 30
6.7.9. a 30 2.4.1.3.2. 30
231.6
231.61-231.62 70 2.4.1.4. 40
231.63 3 70 2.4.1.5.1. 30 5-7 40 2.4.1.5.1. 30
231.64 9 a 20 2.4.1.5.2. 20 9 b,c 30 2.4.1.5.2. 20 9 d 50 2.4.1.5.2. 20
231.65 40 2.4.1.6. 30
231.67 50 2.4.1.4. 40
231.66 40 2.4.1.8. 30
231.68 si
231.7 232 2.4.2.

232.17 2.4.2.1.
(232.171-232.178) 1 10 2.4.2.1.1. 3 2 20 2.4.2.1.2. 5 3-8 35 2.4.2.1.3. 15
232.2 75 2.4.2.1.4. 35
232.22 100 2.4.2.1.4. 35
232.3 50 2.4.2.2. 40
232.4 (232.41-232.47) 1 10 2.4.2.3.1. 12
2.4. si
6.8. 50 2.4.2.3.2. 25
3.5.7. 30 2.4.2.3.2. 25
232.5 30 2.4.2.3.2. 25 233 2.4.3.

233.1
233.131-233.134 A 3-5 80 2.4.3.1. 60 B 120 2.4.3.1. 60
233.136-233.137 75 2.4.3.1. 60
233.141 1 20 2.4.3.2.1. 16 4 50 2.4.3.2.2. 40 5 70 2.4.3.2.2. 40
233.142 100 2.4.3.3. 60
233.2 60 2.4.3.4. 50
233.3 50 2.4.3.5. 30 234 2.4.4.
(234.11-234.13) (234.15-234.16) si (234.21-234.26) 1 25 2.4.4.1.1. 15
2.4.5. 50 2.4.4.1.2. 30 3 35 2.4.4.1.2. 30
234.14 7 2.4.4.3. 5
234.3 (234.311-234.383) 1 a 3 2.4.4.4.1. 10 b 20 2.4.4.4.1. 10 2-8 60 2.4.4.4.2. 30 235
235.1-235.3 si 235.7 (235.111.1- 1 a,b
235.288.7) 1.6 10 2.4.5.1.1. 10
1.a 15 2.4.5.1.1. 10 (235.311.1- 1.b.6 20 2.4.5.1.1. 10
235.388.7) 2 1.7 75 2.4.5.1.2. 40 (235.71-235.73) 3-8 1.5.-7 100 2.4.5.1.3. 60 2-4 120 2.4.5.1.3. 60 (235.411.1- 1a 1 10 2.4.5.1.1. 10
235.443.7) 1b 1.a 15 2.4.5.1.1. 10 si 1.b 20 2.4.5.1.1. 10 (235.451.1- 2 1-7 75 2.4.5.1.2. 40
235.454.7)
3.8 1.5-7 100 2.4.5.1.3. 60 2-4 120 2.4.5.1.3. 60
235.5 1.4 60 2.4.5.1.2. 40 (235.511- 2.3 100 2.4.5.1.3. 60
235.523) 5 10 2.4.5.1.1. 10
235.6 (235.611.1- 1 a,b 10 2.4.5.2.1. 10
235.618.7) 2-4.7 100 2.4.5.2. 60
1.5.6. 80 2.4.5.2.2. 40 236 150 2.4.5.3. 60 237 2.4.6.

237.1
237.111 1 20 2.4.6.1.1. 12 2 30 2.4.6.1.1. 12 3 35 2.4.6.1.1. 12
237.112 1 20 2.4.6.1.2. 12 2 30 2.4.6.1.2. 12 3 35 2.4.6.1.2. 12
237.12 1 50 2.4.6.2.1. 30 5 40 2.4.6.2.1. 20
237.13 20 2.4.6.2.2. 15
237.2-237.4
237.21-237.22 60 2.4.6.3. 20 si
237.4
237.23 20 2.4.6.3. 20
237.24-237.25 25 2.4.6.4. 20 si
237.31-237.33
237.5 30 2.4.6.5. 5 238 120 2.4.7. 40 24 2.5.
---------- -------241
241.1 1 20 2.5.1.1. 10 2-6 1.2.7.8 40 2.5.1.2. 25 3-5 50 2.5.1.2. 25 6 25 2.5.1.2. 25
241.2 2 25 2.5.2. 25 3 50 2.5.2. 25 9 a 40 2.5.2. 25
241.3 1 25 2.5.3.1. 20
2.3 50 2.5.3.2. 35 4 60 2.5.3.2. 35
241.4 (241.41-241.44) 1 10 2.5.4.1. 6 2 20 2.5.4.2. 20
3.4. 30 2.5.4.2. 20
241.5 242 (242.1-242.7) 1-4 70 2.5.6.2. 40 5 50 2.5.6.1. 30 243 1.3 70 2.5.6.1. 30 (243.1-243.8) 4.5 80 2.5.6.2. 40 244, 245 (244.1-244.3 1 20 2.5.7.1. 10 si
245.1-245.4) 2-5 60 2.5.7.2. 30 246 (246.1-246.6) 1 20 2.5.8.3. 10
2.3 a 50 2.5.8.2. 30 c 40 2.5.8.2. 30 4 a 60 2.5.8.2. 30 c 30 2.5.8.2. 30 5 50 2.5.8.2. 30 9 a 50 2.5.8.1. 20 247
247.1 1.2. a 13 2.5.9.1. 10 b 20 2.5.9.1. 10 3 70 2.5.9.2. 30 5 40 2.5.9.2. 30
247.2 1 30 2.5.10.1. 25 2 40 2.5.10.2. 35 3 60 2.5.10.2. 35
247.3 1 20 2.5.11. 20
2.3 50 2.5.11. 20
247.4 35 3.7.6. 25
247.5-247.7 (247.51-247.54) 1 20 2.5.12.1. 10 2 50 2.5.12.2. 35 4 60 2.5.12.2. 35
247.8 15 2.5.9.1. 10 25 2.6.
---------- --------251
251.1-251.8 A 1 20 2.6.1.1. 12 2-5 60 2.6.1.2. 40 9 a 10 2.6.1.1. 12 B 30 2.6.1.3. 20 252
252.1-252.2 20 2.6.2.1. 12
252.3 30 2.6.2.2. 20
252.4 35 2.6.2.3. 30
252.5-252.6 40 2.6.2.3. 30 26 2.7.
---------- -------261
261.1
261.111-261.127 1 30 2.7.1.1. 20
2.5 70 2.7.1.2. 40
261.131-261.177 5 6b. 30 2.7.2.1. 20 6a 70 2.7.2.2. 40
261.2
261.2-261.23 1-5 60 2.7.3.1. 40 9 a 30 2.7.3.2. 20
261.24-261.25 30 2.7.4. 20
261.3 a 70 2.7.5.1. 50 b 10 2.7.5.2. 7
261.4 70 2.7.6. 50 262
262.1-262.4 1-3 60 2.7.7.1. 30 4-6 a 120 2.7.7.2. 60 c 70 2.7.7.2. 60 263
263.1-263.6 1-4 120 2.7.8.1. 60 5 50 2.7.8.2. 35 264
264.1-264.5 1 10 2.7.9. 10 2-4.9 a,b 80 2.7.9.1. 50 5 b 30 2.7.9.2. 20 7 30 2.7.9.2. 20 8 20 2.7.9.3. 15
264.6-264.9 2.4.6.7. 80 2.7.10.1. 40 8 20 2.7.10.2. 15 9 a 80 2.7.10.1 40 265
265.1-265.3 1 100 2.7.11. 40
4.5 70 2.7.11. 40
265.4-265.5 30 2.7.12. 20
265.6-265.8 70 2.7.13. 50
265.81 50 2.7.13. 50 266 (266.1-266.8) 1.2.6.7. 80 2.7.14.1. 50
3.4. 20 2.7.14.2. 15
5. 40 2.7.14.3. 30 267 60 2.7.15. 30 268 80 2.7.15. 40
268.3 (268.31-268.38)
268.4 si 268.5 1-4 60 2.7.16. 40 5 10
268.7 30 2.7.17. 20 27 2.8.
---------- ------271 2 20 2.8.1. 25
3.4 30 2.8.1. 25 5-9 a 30 2.8.1. 25 b 65 2.8.1. 25 272 40 2.8.1. 25 273 (273.1-273.6) 1-5 50 2.8.2.1. 25 6 20 2.8.2.2. 20 274 1 a 20 2.8.5. a 15 (274.1-274.8) c 8 2.8.5. b 8 2 a 30 2.8.5. a 15 c 15 2.8.5. b 8 6 a,c 8 2.8.5. b 8 6 b,c 10 2.8.5. b 8 7 a 25 2.8.5. a 15 c 15 2.8.5. b 8 8 a 20 2.8.5. a 15 c 15 2.8.5. b 8 9a a 30 2.8.5. a 15 c 15 2.8.5. b 8 275 a 20 2.8.3. 15 b 30 2.8.3. 15 276 30 2.8.4. 20 29 2.9.
---------- -----291-294 (291.1-291.3) (292.1-292.5) (293.1-293.5) (294.1-294.8) 1 20 2.9.1.1. 10
2.7 30 2.9.1.2. 20
3.4 40 2.9.1.3. 40
5.6 60 2.9.1.3. 40 8 10 2.9.1.4. 7 299 2.9.1.

299.1 1.5 25 2.9.2.1. 15
2.3.6.7. 50 2.9.2.2. 25 4 70 2.9.2.2. 25
299.2 1 30 2.9.3.1. 15
2.5 70 2.9.3.2. 40
299.3 1 10 2.9.4.1. 7
2.3 20 2.9.4.2. 15 4-6 40 2.9.4.3. 30 CATEGORIA 3 SUBGRUPA 3.16.
-------------- ---------------30 35 3.16.1. 28
300.40-300.49 30 3.16.1. 28
301.0 34 3.16.1.1. 20
301.2 45 3.16.1. 28
301.3 45 3.16.1. 28 302 25 3.16.1.1. 20 303 25 3.16.1.4. 20
304.1 - 304.2 si 304.7 25 3.16.1.1. 20
306.0-306.3 si
306.5-306.8 27 3.16.1.2. 20
306.9 21 3.16.1.3.2. 8
306.4 35 3.16.1.2. 20 31 3.16.2.
310 28 3.16.2.1. 15
310.00-310.02 24 3.16.2.1. 15
310.01, 310.233 si 310.4 15 3.16.2.1. 15 311 si 314 35 3.16.2.2. 20 312 25 3.16.2.2. 20 313 40 3.16.2.3. 22 315 A 12 3.16.2.4. 11 B 15 3.16.2.4. 11 a 12 3.16.2.4. 11 316 40 3.16.2.5. 20 32 320 30 3.16.3.1. 20
320.20 16 3.16.3.2. 12 321 25 3.16.3.3. 20 322 28 3.16.3.4. 20 323 si 324 14 3.16.3.5. 14 324 32 3.16.3.5. 14 33 3.16.4.
330
330.0 3.16.4.1.

330.00 a 27 3.16.4.1.1. 15 b 18 3.16.4.1.1. 15
330.01 24 3.16.4.1.2. 12
330.1 a 16 3.16.4.2. 8 b 14 3.16.4.2. 8 331 3.16.4.3.

331.0-331.1 a 20 3.16.4.3.1. 14 b 14 3.16.4.3.2. 10
331.2 3.16.4.3.

331.20 27 3.16.4.3.1. 14
331.21 20 3.16.4.3.2. 10
331.3 3.16.4.3.

331.30 14 3.16.4.3.1. 14
331.31 10 3.16.4.3.2. 10 332 3.16.4.3.

332.0 27 3.16.4.3.1. 14
332.1 20 3.16.4.3.1. 14 333
333.0 18 3.16.4.4.1. 15
333.1 14 3.16.4.4.2 12
333.2 10 3.16.4.4.3. 10 34 3.21.1.
340-344 12 3.21.1.1. 8 35 18 3.16.5. 14 351-352 30 3.16.5. 14 353 14 3.16.5. 14 354-456 353 3.16.5. 14
357.2 14 3.16.5 14 39 3.16.
390 35 (Piese de schimb) 391 10 (Piese de schimb) CATEGORIA 4 GRUPA 3 -------------- ----------401 3.1.

401.0 7 3.1.1. 7
401.1 si 401.2 4 3.1.2. 4
401.3 3.1.

401.30-401.32 7 3.1.3. 7
401.303 12 3.1.3. 7
401.33-401.34 6 3.1.4. 6
401.341.1 11 3.1.4. 6
401.4 3.1.

401.40 si 401.42 18 3.1.7. 10
401.41 15 3.1.8. 12
401.43 13 3.1.7. 10
401.44 15 3.1.9. 10
401.441.3
401.441.6 7 3.1.9. 10
401.45 si 401.46 18 3.1.10. 15
401.460 25 3.1.10. 15
401.464.0 37 3.1.10. 15
401.47 36 3.1.11. 15
401.472-401.474 25 3.1.11. 15
401.90-401.92 13 3.1.12. 8 402 3.2.

402.0 12 3.2.1. 9
402.03-402.04 9 3.2.1. 9
402.1
402.10 7 3.2.2. 7
402.2 10 3.2.4. 10
402.24-402.25 14 3.2.4. 10
402.3-402.4
402.30 14 3.2.2. 7
402.31 si 402.32 14 3.2.3. 10
402.33 a,b 7 c 14
402.34 12 3.2.3. 10
402.35 a 9 3.2.3. 10 b 12 3.2.3. 10 c 14 3.2.3. 10
402.36 6 3.2.2. 7
402.37-402.39 9 3.2.2. 7
402.40 12 3.2.2. 7
402.41 10 3.2.2. 7
402.42-402.46 9 3.2.2. 7
402.47 a 12 3.2.2. 7 b 14 3.2.2. 7
402.48 14 3.2.2. 7
402.49 12 3.2.2. 7
402.5 6 3.2.5. 6
402.50-402.52 14 3.2.5. 6
402.6 15 3.2.6. 10
402.62-402.63 10 3.2.6. 10
402.7
402.70 10 3.2.6. 10
402.71 15 3.2.6. 10
402.8 a 6 3.2.6. 10 b 5 3.2.6. 10
402.83 10 3.2.6. 10 403 3.3.

403.0-403.1 25 3.3.1. 15
403.002-403.003 12 3.3.1. 15
403.010 36 3.3.1. 15
403.12 27 3.3.1. 15
403.2 27 3.3.2. 15
403.20 si 403.28 25 3.3.2. 15
403.22 22 3.3.2. 15
403.23 si 403.25 15 3.3.2. 15
403.27 12 3.3.2. 15
403.3 27 3.3.3. 12
403.30, 403.312.3,
403.33,
403.340-403.342 si
403.35-403.36 25 3.3.3. 12
403.343 si 403.373 15 3.3.3. 12
403.4 27 3.3.4. 12
403.40 si 403.47 18 3.3.4. 12
403.42-403.46 15 3.3.4. 12
403.48 25 3.3.4. 12
403.5 18 3.3.5. 15
403.6 22 3.3.6. 12
403.7 25 3.3.7. 15 404 3.4.

404.0 36 3.4.1. 15
404.012 si 404.02 25 3.4.1. 15
404.1-404.3 30 3.4.2. 15
404.32 si 404.33 25 3.4.2. 15
404.34-404.35 18 3.4.2. 15
404.4 18 3.4.1. 15
404.5 25 3.4.1. 15
404.6 30 3.4.3. 12
404.61-404.62 si
404.66 25 3.4.3. 12
404.64 15 3.4.3. 12
404.67 36 3.4.3. 12
404.7 18 3.4.1. 15
404.8 36 3.4.3. 12
404.81 25 3.4.3. 12
404.82 20 3.4.3. 12 405 3.5.

405.0-405.1
405.00-405.01 21 3.5.1. 12
405.02
405.020
405.020.0
405.020.30 14 3.5.2.1. 10
405.020.31
405.020.32 21 3.5.2.1. 10
405.020.40
405.020.5 30 3.5.2.1. 10
405.021-404.022 30 3.5.2.2. 12
405.022.0
405.022.1 21 3.5.2.2. 12
405.023-405.025 21 3.5.2.3. 8
405.026 28 3.5.2.4. 10
405.026.7
405.026.9 21 3.5.2.4. 10
405.03 14 3.5.3. 10 21 3.5.3. 10
405.04 30 3.5.4. 12
405.040 21 3.5.4. 12
405.05 21 3.5.5. 10
405.053 30 3.5.5. 10
405.06 30 3.5.6. 12
405.060.4 36 3.5.6. 12
405.061 24 3.5.6. 12
405.07-405.16 21 3.5.7. 10
405.152 5 3.5.8. 3
405.17-405.18 14 3.5.9 10
405.2
405.20-405.21 21 3.5.10. 12
405.203 si
405.207-405.212 24 3.5.10. 12
405.204-405.206 18 3.5.10. 12
405.22-405.28 20 3.5.11. 12
405.220-405.221 si 405.224 30 3.5.11. 12
405.222 24 3.5.11. 12
405.223 18 3.5.11. 12
405.29 12 3.5.12. 12
405.3
405.30-405.36 20 3.5.13. 10
405.37 12 3.5.14. 10
405.38 22 3.5.15. 12
405.380 15 3.5.15. 12
405.39 22 3.5.13. 10
405.4 25 3.5.16. 12
405.40-405.44 21 3.5.16. 12
405.56-405.457 si 405.48 35 3.5.16. 12
405.49 21 3.5.16. 12
405.5 16 3.5.17. 8
405.53-405.56 7 3.5.17. 8
405.57-405.58 20 3.5.17. 8
405.6 14 3.5.18. 10
405.63 24 3.5.18. 10
405.70 20 3.5.19. 10
405.700 16 3.5.19. 10
405.71 24 3.5.20. 10
405.710 16 3.5.20. 10
405.72 22 3.5.21. 10
405.73 21 3.5.22. 10
405.74 24 3.5.23. 12
405.740 15 3.5.23. 12
405.741 21 3.5.23. 12
405.75 14 3.5.24. 7
405.76-405.77 16 3.5.25. 10
405.771-405.773 14 3.5.25. 10
405.78 21 3.5.26. 12
405.8
405.80 27 3.5.27. 10
405.802-405.803 18 3.5.27. 10
405.81 27 3.5.28. 12
405.813.0 32 3.5.28. 12
405.813.4 18 3.5.28. 12
405.816.2 14 3.5.28. 12
405.82 40 3.5.29. 12
405.826 21 3.5.29. 12
405.83 22 3.5.32. 12
405.84 18 3.5.33. 10
405.85 27 3.5.34. 14
405.87 18 3.5.35. 12
405.872 21 3.5.35. 12
405.874 32 3.5.35. 12
405.875 27 3.5.35. 12
405.88 21 3.5.36. 8 406 3.6.

406.0 3.6.1.

406.00
406.000 a 32 3.6.1.1. a 15 b 25 a 15 c 14 b 10
406.001-406.004 a 22 3.6.1.2. a 12 b 14 a 12 c 9 b 8
406.003.19 18 3.6.1.2. a 12
406.005 a 20 3.6.1.3. a 10 b 10 a 10 c 7 b 8
406.01 a 25 3.6.1.3. a 10 b 14 a 10 c 9 b 8
406.02 a 22 3.6.1.4. a 10 b 14 a 10 c 9 b 7
406.03 a 32 3.6.1.5. a 12 45 a 12 b 18 a 12 c 14 b 8
406.04 a 22 3.6.1.6. a 14 b 20 a 14 c 10 b 8
406.05 a 24 3.6.1.7. a 14 b 20 a 14 c 9 b 18
406.06 a 11 3.6.1.8. a 10 b 9 a 10 c 7 b 6
406.064 20 3.6.1.8. a 10
406.1 3.6.2.

406.10-406.12 18 3.6.2.1. 10
406.105 23 3.6.2.1. 10
406.106-406.107 14 3.6.2.1. 10
406.121 26 3.6.2.1. 10
406.13 14 3.6.2.2. 10
406.130-406.132 si 406.135 18 3.6.2.2. 10
406.14 9 3.6.2.3. 8
406.15-406.19 25 3.6.2.4. 12
406.2-406.3 25 3.6.3.9. 12
406.20-406.212; 406.215 32 3.6.3.1. 14
406.232 12 3.6.3.2. 8
406.240-406.242 15 3.6.3.3. 10
406.243-406.246 20 3.6.3.4. 14
406.252-406.255
406.256.7 si 406.26 20 3.6.3.5. 14
406.27-406.28 12 3.6.3.6. 11
406.292-406.294 14 3.6.3.9. 12
406.30 14 3.6.3.9. 12
406.310; 406.316;

406.321-406.323 9 3.6.3.7. 9
406.311 si 406.315.1 7 3.6.3.7. 9
406.312 si 406.315.0 14 3.6.3.9. 12
406.313-406.314 si
406.317 12 3.6.3.7. 9
406.320 si 406.324 3 3.6.3.8. 3
406.4 25 3.6.4. 12
406.402 a 36 3.6.4.1. 15 27 3.6.4.1. 15 b 20 3.6.4.1. 15
406.403 36 3.6.4. 12
406.404; 406.411 si 406.421 a 20 3.6.4.2. 11 b 14 3.6.4.2. 11
406.412-406.413 36 3.6.4. 12
406.415 si
406.422-406.423 9 3.6.4.3. 9
406.430-406.431 14 3.6.4. 12
406.432 32 3.6.4.1. 15
406.440.4 9 3.6.4.3. 9
406.45 32 3.6.4. 12 23 3.6.4. 12
406.460 20 3.6.4. 12
406.461-406.462 9 3.6.4.3. 9
406.463-406.464 2 3.6.4.4. 2
406.470-406.471 32 3.6.4. 12
406.480 20 3.6.4. 12
406.481-406.482 32 3.6.4.5. 15
406.5 32 3.6.5. 10
406.506 22 3.6.5.1. 9
406.521.0 14 3.6.5.2. 8 407 3.7.

407.0 16 3.7.1. 15
407.010 a 23 3.7.1. 15 b 14 3.7.1.1.1. 12 c 11 3.7.1.1.2. 10
407.012 8 3.7.1.2. 8
407.014 9 3.7.1.3. 9
407.015-407.017 20 3.7.1. 15
407.02 14 3.7.1.4. 12
407.1 27 3.7.2. 15
407.13-407.15 si
407.161-407.162 20 3.7.2. 15
407.160 30 3.7.2. 15
407.2 16 3.7.2. 15
407.3 33 3.7.4. 20
407.33 23 3.7.4. 20
407.34-407.35 16 3.7.4.1. 14
407.36 15 3.7.4.1. 14
407.4 16 3.7.5. 15
407.40 23 3.7.5. 15
407.5
407.50 16 3.7.6. 15
407.51 20 3.7.7. 15
407.52 16 3.7.8. 15
407.523.0 si
407.523.1 5 3.7.8.1. 5
407.523.2 7 3.7.8.2. 7
407.523.3 10 3.7.8.3. 10
407.53 18 3.7.9. 15
407.54 16 3.7.10. 15
407.55 21 3.7.10. 15
407.56 27 3.7.11. 15
407.57 14 3.7.12. 15
407.58 20 3.7.13. 15
407.580.0 si
407.580.1. 12 3.7.13. 15
407.582 17 3.7.13. 15
407.6 16 3.7.14. 15 408 3.8.
--- ---
408.0 10 3.8.1. 10
408.1
408.10 si
408.11 15 3.8.2. 12
408.110.6 2 3.8.2.1. 2
408.110.8,
408.111.5 si
408.111.7 16 3.8.2. 12
408.12-408.14 16 3.8.3. 10
408.126; 408.137 si 408.143 5 3.8.3.1. 3
408.15 14 3.8.4. 10
408.16-408.18 14 3.8.5. 10
408.160.4;

408.161.1;

408.164 si
408.174 5 3.8.5.1. 3
408.2-408.6 14 3.8.6. 10
408.43 10 3.8.6.1. 3
408.500-408.503 21 3.8.6. 10
408.505 14 3.8.6. 10
408.53 16 3.8.6. 10
408.7 15 3.8.7. 12
408.740 13 3.8.7. 12
408.77 5 3.8.7.1. 5
408.8 14 3.8.8. 12
408.80 15 3.8.8. 12
408.82 12 3.8.8. 12
408.95 24 3.8.8. 12
408.87 14 3.8.8. 12
408.890-408.893 si 408.895 11 3.8.8. 12
408.894 si
408.896 15 3.8.8. 12
408.9 7 3.8.9. 7 409 3.9.
--- ---
409.0 28 3.9.1. 13
409.00 18 3.9.1. 13
409.020.0 7 3.9.1.1. 7
409.020.1;

409.020.6 si
409.021 23 3.9.1. 13
409.033-409.036 35 3.9.1. 13
409.04 30 3.9.1. 13
409.050.3 23 3.9.1. 13
409.060-409.065 si
409.067-409.068 30 3.9.1. 13
409.066 18 3.9.1. 13
409.07 14 3.9.1. 13
409.1 28 3.9.2. 10
409.102-409.103 si
409.12 23 3.9.2. 10
409.11 si
409.160-409.161 30 3.9.2. 10
409.13 35 3.9.2. 10
409.162-409.164 23 3.9.2. 10
409.170 35 3.9.2. 10
409.171-409.174 18 3.9.2. 10
409.18-409.19 23 3.9.2. 10
409.2 23 3.9.3. 10
409.3 19 3.9.4. 14
409.301 14 3.9.4. 14
409.34 24 3.9.4. 14
409.4 10 3.9.5. 10
409.40 7 3.9.5.1. 7
409.42 6 3.9.5.2. 6 410 3.10 --- ---
410.0-410.3 18 3.10.1. 14
410.000;

410.03-410.04 12 3.10.1.1. 12
410.001 24 3.10.1. 14
410.100-410.110.

410.120-410.14 si
410.17-410.18 14 3.10.1. 14
410.20-410.26 12 3.10.1.2. 12
410.3 18 3.10.2. 12
410.30-410.32 12 3.10.2. 12
410.4-410.5 14 3.10.3. 12
410.40 12 3.10.3. 12
410.43-410.45 24 3.10.3. 12
410.9
410.90-410.92 14 3.10.4. 14 411 3.11 --- ---
411.10 18 3.11.1. 11
411.012,
411.013, 411.015 si 25 3.11.1. 11
411.022, 411.014
411.017-411.018 24 3.11.1. 11
411.016 15 3.11.1. 11
411.04 25 3.11.2. 10
411.05 30 3.11.3. 11
411.1
411.10 30 3.11.4. 12
411.101.7 12 3.11.4. 12
411.11 si
411.12 25 3.11.5. 10
411.115 18 3.11.5. 10
411.128.1 40 3.11.5. 10
411.13 20 3.11.6. 10
411.2-411.3. 18 3.11.7. 11
411.33 30 3.11.7. 11
411.4. 30 3.11.8. 11
411.401 24 3.11.8. 11
411.41
411.410 a 25 3.11.8. 11
411.411 b 18 3.11.8. 11
411.42-411.45 22 3.11.8. 11
416.46-416.47 18 3.11.8. 11
411.5 si 411.6. 18 3.11.9. 8
411.7. 25 3.11.10. 11
411.70-411.71 18 3.11.10. 11
411.8
411.80 30 3.11.11. 10
411.81 18 3.11.12. 11
411.812.0 si
411.813.1 12 3.11.12. 11
411.82 22 3.11.13. 11
411.820 24 3.11.13. 11
411.83 si
411.84 18 3.11.14. 10
411.832;

411.842;

411.844 12 3.11.14. 10
411.85 25 3.11.15. 12
411.86 30 3.11.15. 12
411.8676 25 3.11.15. 12
411.87-411.90 22 3.11.16. 12
411.873 24 3.11.16. 12
411.876 30 3.11.16. 12
411.881.1 si
411.888 18 3.11.16. 12
411.894-411.895 12 3.11.16. 12 412 12 3.12 10 --- ---
412.4 14 3.12. 10
412.50-412.51 25 3.12. 10 413 3.13 --- ---
413.0 27 3.13.1. 11
413.000 50 3.13.1.1. 20
413.001-413.003 20 3.13.1.2. 15
413.008 si
413.035 14 3.13.1. 11
413.029 16 3.13.1. 11
413.04 20 3.13.1. 11
413.1. 16 3.13.1. 11
413.2 18 3.13.3. 10
413.3.-413.6 27 3.13.4. 11
413.43-413.44 20 3.13.4. 11
413.50 20 3.13.4. 11
413.7 33 3.13.4. 11 414 3.14.
--- ----
414.0 14 3.14.1. 11
414.1 11 3.14.2. 10
414.12 16 3.14.2. 10
414.14 14 3.14.2. 10
414.16 16 3.14.2. 10
414.2 si 414.3 18 3.14.4. 12
414.302-414.303 si
414.305-414.306 27 3.14.3. 17
414.304 13 3.14.5. 10
414.4
414.40 27 3.14.6. 18
414.41 16 3.14.7. 16
414.5 14 3.14.8. 10
414.6
414.60 22 3.14.9. 12
414.61-414.63;

414.64 16 3.14.9. 12
414.7
414.70 34 3.14.10. 15 4414.702.0
414.702.1 si
414.702.8
414.702.9 22 3.14.10. 15
414.703 si 414.704.1 28 3.14.10. 15
414.704.0 40 3.14.10. 15
414.705 25 3.14.10. 15
414.71-4414.72 16 3.14.11. 12
414.710 si
414.716 9 3.14.11. 12
414.723 45 3.15.11. 12
414.73 15 3.14.12. 12
414.8 18 3.14.13. 15
414.9 14 3.14.14. 10
414.91 18 3.14.14. 10 415 3.15.
--- ----
415.0
415.00 20 3.15.1. 11
415.001-415.002 20 3.15.1. 11
415.003-415.005 12 3.15.1. 11
415.01 12 3.15.1. 11
415.010.1 12 3.15.1. 11
415.010.2 si
415.012.0
415.012.2 20 3.15.1. 11
415.012.3 12 3.15.1. 11
415.012.5 si
415.013.0 8 3.15.1. 11
415.013.1
415.013.4 25 3.15.1. 11
415.013.5
415.013.7 15 3.15.1. 11
415.014-415.015 12 3.15.1. 11
415.1 18 3.15.1. 11
415.104 18 3.15.1. 11
415.105 24 3.15.1. 11
415.2-415.7 12 3.15.2. 12
415.61 30 3.15.2. 12 416 3.17.
--- ----
416.0 3.17.1.

416.00
416.000-416.004 20 3.17.1.1.1. 8 14 3.17.1.1.1. 8 10 3.17.1.1.2. 6 4 3.17.1.1.3. 4 18 3.17.1.1.1. 8
416.005-416.006 a 18 3.17.1.1.1. 8 b 4 3.17.1.1.3. 4
416.007 14 3.17.1.1.1. 8
416.01 18 3.17.1.2. 10
416.020-416.022 24 3.17.1.3.1. 8 10 3.17.1.3.2. 6
416.023 3 3.17.1.3.3. 3
416.024 10 3.17.1.4. 10
416.03-416.04 12 3.17.1.5. 8
416.05-416.06 18 3.17.1.6. 10
416.07 14 3.17.1.7. 10
416.1 3.17.2.
----- ------
416.10-416.12 16 3.17.2.1. 12
416.102-416.103 27 3.17.2.1. 12
416.104-416.106 10 3.17.2.1. 12
416.13 416,14 17 3.17.2.2. 10 27 3.17.2.2.1. 20
416.15 10 3.17.2.3. 10
416.2 16 3.17.3.1. 8
416.25 8 3.17.3.1. 8
416.26-416.28 27 3.17.3.2. 10
416.3-416.4 27 3.17.3.2. 10
416.5 16 3.17.4. 10
416.50 32 3.17.4. 10
416.6 20 3.17.5. 12
416.66 24 3.17.5. 12
416.7. 15 3.19. 12
416.71 24 3.19. 10
416.8 a 30 3.17.6. a 25 b 20 b 20 c 12 c 12
416.80 36 3.17.6. a 25
416.84 si 416.85 30 a 25
416.9 a 20 3.17.7. a 15 b 12 b 12 c 10 c 10
416.91-416.94 25 3.17.7. a 15 417 22 3.18. 15 419 12 3.19. 10
419.3. 20 3.19. 10 42 3.20 --- ---420 - -
420.000 - 3.20.1.1. 12 3.20.1.1.2. 8 13 3.20.1.1.3. 10
420.001-420.002 si
420.010-420.6 10 3.20.1.2. 6 20 3.1.5. 12 421 3.20.2.
--- ------
421.0 20 3.20.2.1. 10
421.06 14 3.20.2.1. 10
421.1-421.2 10 3.20.2.2. 6
421.3-421.4 8 3.20.2.3. 6
421.5 12 3.20.2.4. 8
421.50 7 3.20.2.4. 8 422 10 3.20.3.4. 8
422.01-422.02 10 3.20.3.1. 6
422.1 15 3.20.3.2. 10
422.5 5 3.20.3.3. 4
422.6 10 3.20.3.4. 8 423 7 3.20.4. 6
423.3-423.4 10 3.20.4. 6
423.7 12 3.20.4. 6 424 27 3.20.5. 15
424.01 30 3.20.5.1. 20
424.2 15 3.20.5. 15 425 13 3.20.6. 8
425.00 16 3.20.6.1. 10
425.01 14 3.20.6.1. 10
425.022-425.023 si
425.04-425.06 6 3.20.6.2. 4
425.1-425.5 8 3.20.6. 8 426
426.1. 14 3.20.7. 8
426.11 10 3.20.7.1. 4
426.120 10 3.20.7.2. 7
426.121 12 3.20.7.2. 7
426.21 7 3.20.7.2. 7
426.3 18 3.20.7.4. 10
426.4-426.6 a 11 3.20.7.5. 8 b 14 3.20.7.5. 8 427 12 3.20.8. 8 428 12 3.20.9. 6 43 3.21.
-- ----430
430.00 20 3.21.1.2. 10
430.01-430.02 12 3.21.1.2. 10 a 10 3.21.1.2. 10
430.1-430.2 7 3.21.1.2.1. 7
430.3 16 3.21.1.2. 10
430.4 10 3.21.1.2. 10
430.5-430.6; 13 3.21.1.2. 10 431 si 432
432.0, 432.100,
432.110, 432.120, 4322.13 si 432.14 10 3.21.1.3. 8 433 10 3.21.1.4. 10 434 - -
434.0 14 3.21.1.5. 11
434.01 16 3.21.1.5. 11
434.1 11 3.21.1.5. 11
434.101-434.14 11 3.21.1.5. 11
434.2 12 3.21.1.5. 11
434.3 12 3.21.1.5. 11
434.4-434.5 16 3.21.1.5. 11
434.41 15 3.21.1.5. 11
434.6 25 3.21.1.5. 11 435 3.21.2.

435.0 16 3.21.2.1. 12
435.00 si 435.06 15 3.21.2.1. 12
435.1-435.2 10 3.21.2.2. 10
435.24 15 3.21.2.2. 10
435.3 12 3.21.2.3. 12
435.32 20 3.21.2.3. 12
435.4-435.5 20 3.21.2.4. 12
435.40 27 3.21.2.4. 12
435.50-435.51 10 3.21.2.4. 12
435.6 15 3.21.2.5. 12
435.62-435.63 25 3.21.2.5. 12
435.7 10 3.21.2.6. 10 436-437 12 3.21.3. 10 44 3.22 -- ---4400 3.22.1.

440.0 10 3.22.1.1. 10
440.01-440.02 25 3.22.1.1. 10
440.1 27 3.22.1.1. 10
440.13 18 3.22.1.1. 10
440.2-440.5 24 3.22.1. 10
440.6 42 3.22.1.2. 20
440.600 30 3.22.1.2. 20
440.612 si 440.62
440.65 30 3.22.1.2.1. 20
440.7 30 3.22.1.3. 20
440.73-440.76 24 3.22.1.3. 20
440.8 si 440.9 24 3.22.1.4 14 45 3.22.1.4 14 441 12 3.22.2. 12 442
442.0
442.00 18 3.22.3.1. 11
442.01 12 3.22.3.2. 5
442.02 6 -
442.2 25 3.22.3.3 20
442.23 20 3.22.3.3. 20
442.4 42 3.22.3.4. 25
442.5 35 3.22.3.6. 20
442.9 - 4442.90-442.91 35 3.22.3.7. 20
442.93-442.94 35 3.22.3.7. 20 443 20 3.22.4.1. 12
443.0 24 3.22.4.1. 12
443.2 si
443.6-12 12 3.22.4.2. 10 444 20 3.22.5.1. 15
444.082-444.083 28 3.22.5.1. 15
444.12 24 3.22.5.2. 12
444.122 30 3.22.5.2.1. 18
444.2 si 444.491 12 3.22.5.2.2. 12
444.40-444.47 si
444.490 32 3.22.5.2.1. 18
444.6 15 3.22.5.1. 15
444.609 6 - 445 12 3.22.6. 7
445.0 18 3.22.6.1. 13
445.27 12 3.22.6.2. 12
445.2 10 3.22.6.3. 10
445.5 20 3.22.6.4. 13
445.622 5 3.22.6.5. 5
445.90 10 3.22.6.6. 6 446 11 3.22.7. 6
446.1 si 446.24 12 3.22.7.1. 17
446.20-446.22 8 3.22.7. 6 447 10 3.22.7. 6
447.0 11 3.22.7. 6 45 3.23.
-- ----450 10 3.23.1. 7
450.1-450.2 si
450.5-450.7 14 3.23.1. 7 451 12 3.23.2. 10 452 12 3.23.3. 10 453 14 3.23.4. 10 454 10 3.23.5. 10
454.0-454.2 12 3.23.5. 10 455 12 3.23.6. 9
455.1-455.3 10 3.23.6. 9 456 17 3.23.7. 15 457 10 3.23.8. 7 46 3.24.
-- ----460 14 3.24.1. 10 461 13 3.24.1. 10 462 10 3.24.2. 8
462.50 20 3.24.3. 14
462.52-462.55 14 3.24.3. 14
462.56 32 3.24.3.1. 18
462.57 32 3.24.3. 14 463 15 3.24.2. 8 464 24 3.24.4. 24
464.00-464.03 10 3.24.4.1. 10
464.15 40 3.24.4.2. 30
464.2 50 3.24.4.3. 40 47 3.25.
-- ----470-472 12 3.25.1. 10 473-474 20 3.25.2. 10 475 15 3.25.3. 10 476 18 3.25.4. 12 477 24 3.25.4. 15 478 12 3.25.6. 12 479 21 3.25.7. 10
479.000 10 3.25.7. 10
479.001 17 3.27.7. 10 49 3.26.
-- ----490 12 3.26.1. 10
490.0 si 490.10 14 3.26.1. 10
490.11; 490.13
490.15 si 490.17 6 3.26.1.1. 6
490.20 si 490.231
490.24-490.30
490.32; 490.35;

490.41-490.42 si
490.44 15 3.26.1. 10
490.36 si 490.38 20 3.26.1. 10 491 si 493 12 3.26.2. 12 492 8 3.26.3. 8
492.2-492.3 10 3.26.3. 8
493.3 14 3.26.2.1 15
493.0-493.2 24 3.26.2.1 15 494 3.26.4.
--- ------
494.0-494.1 si
494.3-494.4 24 3.26.4. 10
490.001 si
494.10-494.12 10 3.26.4. 10
494.2 a 18 3.26.4. 10 b 10 3.26.4. 10
494.5 70 3.26.4 50 495 18 3.26.5. 12 496 - -
496.0 a 18 3.26.6. 12 b 10 3.26.6. 12 c 6 3.26.6. 12
496.1-496.2 12 3.26.6. 12 CATEGORIA 5 GRUPA 4 ----------- ------50 4.1.
-- ---500 15 4.1.1. 10
500.002; 500.005;

500.007.2 si
500.040-500.041 10 4.1.1. 10
500.03; 500.042;

500.06; 500.0070;

500.2 si 500.6 30 4.1.1. 10
500.1 si
500.3-500.5 25 4.1.1. 10 501-502 20 4.1.2. 10
501.071.1 50 4.1.2.1. 20
501.11;

501.2-501.413;

501.512-501.513 si 502.01 12 4.1.2. 10 51 12 4.2. 10
510.0-510.2;

510.40-510.41;

510.5-510.6 si
511.0 28 4.2.1. 14
511.1-511.8;

512.0-512.1 si
512.3-512.5 30 4.2.2. 10 52 20 4.3. 10 a 12 4.3. 10
521.0 6 4.3.1. 6
527.8 si 529 12 4.3. 10 53 20 4.4. 10
530.0-530.3 6 4.4.1. 6
532.20 si 532.30 5 4.4.2. 5 54 si 55 22 4.5. 10 56 20 4.6. 15 57 18 4.8. 10 58 12 4.9. 6 580-581 18 4.9. 6 584 12 4.9. 6 586 8 4.9. 6 CATEGORIA 6 GRUPA 5 ----------- ------60 5.1.
-- ---600-601 35 5.1.1. 20
600.3 40 5.1.1. 20
600.5-600.6 si
600.72 40 5.1.1. 20
600.8 24 5.1.1. 20 602 a 40 5.1.2. 20 b 36 5.1.2. 20 603 si 604 40 5.1.2. 20
603.17 30 5.1.2. 20
603.21-603.24 si
603.26 32 5.1.2. 20 605 25 5.1.2. 20 606
606.0-606.1 40 5.1.3. 20
606.2 30 5.1.3. 20
606.21 40 5.1.3. 20
606.3 25 5.1.3. 20
606.4 25 5.1.3. 20
606.5 18 5.1.4. 10
606.6 24 5.1.4. 10 607 a 40 5.1.5. 20 b 36 5.1.5. 20 608 40 5.1.5. 20 609 24 5.1.8. 20
609.2-609.3 18 5.1.7. 18
609.4-609.5 18 5.1.7. 18
609.40; 609.41,
609.50 18 5.1.6. 10
609.51 8 5.1.6. 10
609.6 40 5.1.8. 20 61 5.2.
-- ---610 5.2.1.

610.0
610.00 200 5.2.1.1. 5 mii km
610.01 - 250 5.2.1.1. 5 mii km - 290 5.2.1.1. 5 mii km
610.002 400 5.2.1.1. 5 mii km a 250 mii km 5.2.1.1. 5
610.03 450 " 5.2.1.1. 5
610.1
610.10 300 " 5.2.1.2. 6 a 270 " 5.2.1.2. 6
610.11 350 " 5.2.1.3. 9 a 300 " 5.2.1.3. 9
610.12 350 " 5.2.1.3. 9 a 300 " 5.2.1.3. 9 b - 400 " 5.2.1.3. 9 - 500 " 5.2.1.3. 9
610.13 a 500 " 5.2.1.3. 9 b 600 " 5.2.1.3. 9 c 475 " 5.2.1.3. 9 d 400 " 5.2.1.3. 9 e 500 " 5.2.1.3. 9
610.2 si 610.20 Norma autovehicul din care deriva 5.2.1.2. 6
610.4-610.5 8 5.2.1.4. 4 a 6 5.2.1.4. 4 611 5.2.2 --- ----
611.0
611.00 235 mii km 5.2.2.1. 5
611.01 310 " 5.2.2.1. 5 - 275 " 5.2.2.2. 6
611.02 - 350 " 5.2.2.2. 6 - 450 " 5.2.2.2. 6 a 280 " 5.2.2.2. 6 b 400 " 5.2.2.2. 6 c 500 " 5.2.2.2. 6
611.03 550 " 5.2.2.2. 6 a 400 " 5.2.2.2. 6 b 500 " 5.2.2.2. 6
611.04 235 " 5.2.2.3. 5
611.05 275 " 5.2.2.3. 5
611.06 a 300 " 5.2.2.4. 6 b 400 " 5.2.2.4. 6 c 500 " 5.2.2.4. 6
611.1 - -
611.10 275 " 5.2.2.5. 4
611.11 400 " 5.2.2.6. 5 a 275 " 5.2.2.6. 5 b 350 " 5.2.2.6. 5 c 430 " 5.2.2.6. 5
611.12 550 " 5.2.2.6. 5 a 460 " 5.2.2.6. 5
611.13 6 ani 5.2.2.5. 4
611.2 - -
611.20 235 mii km
611.21 310 " 5.2.2.8. 6 a 275 " 5.2.2.8. 6
611.22 350 " 5.2.2.8. 6 - 450 " 5.2.2.8. 6 a 280 " 5.2.2.8. 6 b 400 " 5.2.2.8. 6
611.23 500 " 5.2.2.8. 6 a 400 " 5.2.2.8. 6 b 500 " 5.2.2.8. 6
611.3 - -
611.30 235 " 5.2.2.9. 5
611.31 310 " 5.2.2.9. 5 a 300 " 5.2.2.9. 5
611.32 500 " 5.2.2.10. 6 a 400 " 5.2.2.10. 6 b 500 " 5.2.2.190 6
611.33 300 " 5.2.2.9. 5
611.34 500 " 5.2.2.10. 6 a 300 " 5.2.2.10. 6 b 400 " 5.2.2.10. 6 c 500 " 5.2.2.10. 6
611.35 60 " 5.2.2.10. 6
611.39 a 235 " 5.2.2.9. 5
611.4
611.40 a 400 " 5.2.2.11. 6 b 550 " 5.2.2.11. 6
611.41 a 400 " 5.2.2.11. 6 b 650 " 5.2.2.11. 6 c 300 " 5.2.2.11. 6 d 200 " 5.2.2.11. 6 e 400 " 5.2.2.11. 6 f 300 " 5.2.2.11. 6 g 500 " 5.2.2.11. 6
611.5
611.50 10 ani 5.2.2.12. 5
611.51-611.52 10 ani 5.2.2.12. 5
611.6
611.60-611.61 si
611.6 3 210 mii km 5.2.2.13. 6 a 6 ani 5.2.2.13. 6
611.62 300 mii km 5.2.2.14. 8 a 16 ani 5.2.2.14. 8
611.64-611.66 240 mii km 5.2.2.15. 6
611.7
611.70-611.74 a 400 " 5.2.2.16. 6 b 650 " 5.2.2.16. 6 c 280 " 5.2.2.16. 6 d 400 " 5.2.2.16. 6 e 500 " 5.2.2.16. 6
611.75 5 ani 5.2.2.17. 5
611.79 a 300 mii km 5.2.2.16. 6
611.8 5 ani 5.2.2.18. 4
611.9 - -
611.90 - -
611.900 250 mii km 5.2.2.18. 4
611.901 5 ani 5.2.2.18. 4 612
612.0-612.3 8 ani 5.2.2.19.1. 6
612.4 280 mii km 5.2.2.19.2. 5
612.5 a 220 " 5.2.2.19.2. 5 b 300 " 5.2.2.19.2. 5 c 400 " 5.2.2.19.2. 5 613 8 ani 5.2.2.10. 6 62 5.3.
-- ---620 - -
620.0 25 5.3.1. 20
620.1. 25 5.3.1. 20
620.2-620.4 si
620.7 25 5.3.3. 20
620.5 25 5.3.3. 20
620.6 25 5.3.3. 20
620.8 25 5.3.4. 20
620.9 25 5.3.5. 25 621 25 5.3.6. 20 622 - -
622.0 25 5.3.7. 20
622.1 18 5.3.8. 18
622.11 18 5.3.9. 15
622.2-622.5 25 5.3.10. 20
622.6 22 5.3.11.1. 20
622.7 12 5.3.11.2. 12
622.91 18 5.3.12. 18 623 25 5.3.13. 20
623.0 12 5.3.13.1. 12
623.1 22 5.3.13.2. 18
623.3 21 5.3.13.3. 18 624
624.0 25 5.3.14. 20
624.1-624.4 a 14 5.3.15.1. 14 b 21 5.3.15.2. 20 625
625.0
625.00-625.02 si
625.04 42 5.3.16. 20
625.03 21 5.3.16. 20
625.1 34 5.3.17. 20
625.11 30 5.3.17. 20
625.12-625.13 20 5.3.17. 20
625.2-625.3 5.3.18. 18
625.20-625.24 45 5.3.18. 18
625.23 35 5.3.18. 18
625.25-625.26 40 5.3.18. 18
625.27-625.30 si
625.32 21 5.3.19. 20
625.28, 625.31,
625.33-625.4 45 5.3.19. 20
625.41 40 5.3.20. 18
625.45 40 5.3.20. 18
625.5
625.50-625.52 21 5.3.21. 20
625.53 21 5.3.22. 22
625.6-625.7 5.3.23. 20
625.60 40 5.3.24. 20
625.61-625.71 a 21 5.3.25. 20 b 35 5.3.25. 20 626-627 35 5.3.26. 20
626.13 30 5.3.26. 20
626.14 30 5.3.26. 20
627.00 40 5.3.26. 20
627.01 25 5.3.26. 20
627.02 25 5.3.26. 20
627.03 si 627.04 30 5.3.26. 20
627.05-627.07 30 5.3.26. 20
627.10. 25 5.3.26. 20
627.12 40 5.3.26. 20 628
628.0-628.1 6628.80-628.03 si 628.10 21 5.3.27. 20
628.04-628.08 18 5.3.28. 11
628.11-628.14 14 5.3.29. 11
628.2-628.3 a 14 5.3.30.1 11 b 24 5.3.30. 15
628.4
628.40 8 5.3.31. 8
628.41-628.45 15 5.3.32. 11 63 5.4.
-- ---630-632 a 8000 h zbor 5.4.1. 12 b 20000 " 5.4.1. 12 c 25000 " 5.4.1. 12 d 22000 " 5.4.1. 12 e 24000 " 5.4.1. 12 f 40000 " 5.4.1. 12 g 45000 " 5.4.1. 12 634
634.1 a 2800 " 5.4.2. 6 b 3200 " 5.4.2. 6 c 4500 " 5.4.2. 6
634.2 a 7200 " 5.4.3. 6 64 5.5.
-- ---640 27 5.5.1. 14
640.43-6540.45,
640.48 si
640.5-640.7 42 5.5.1. 14 641
641.0-641.1 8 5.5.2. 8 65 5.6.
-- ---650 14 5.6.1. 10
650.01-650.02 si
650.1-650.2 20 5.6.1. 10
650.03 30 5.6.1. 10
650.5 25 5.6.1. 10
650.6 20 5.6.1. 10 651-653 25 5.6.2. 15
651.02 12 5.6.2.1. 12
651.13 15 5.6.2.2. 10
651.2 a 18 5.6.2.3.1. 10 b 11 5.6.2.3.2. 8 c 15 5.6.2.3.3. 10
625.5 40 5.6.2. 15
653.4 25 5.6.2. 15 654 15 5.6.3. 10
654.4 30 5.6.3.1. 20 655 21 5.6.4.2. 10 656 12 5.6.5. 10
656.000-656.03
656.11 si
654.4 14 5.6.5.1. 12
656.00-654.04 a 14 5.6.5.1. 12
656.09-656.10 a 4 5.6.5.3. 4
656.2-656.3 18 5.6.5.4. 12
656.5 14 5.6.5.4. 12 657 12 5.6.6. 12
657.0-657.2 a 18 5.6.6. 12 b 10 5.6.6. 12
657.3 a 10 5.6.6. 12 b 24 5.6.6. 12
657.4 28 5.6.6. 12 658 10 5.6.7. 10
658.1 10 5.6.7.1. 7
658.3 12 5.6.7. 10
658.6 14 5.6.7. 10 659 10 5.6.8. 10
659.41 si 659.44 6 5.6.8.1. 6
659.6 12 5.6.8. 10 66 8 5.7. 7 CATEGORIA 7 GRUPA 6 ----------- ------SUBGRUPA 6.1.
-----------71 710 10 6.1.1. 10 711 8 6.1.2. 7 712 8 6.1.2. 7 713-714 12 6.1.4. 10 CATEGORIA 8 SUBGRUPA 6.2.
----------- ------------80-81 800 a 45 6.2.1. 20 b 30 6.2.1. 20 801 a 40 6.2.1. 20 b 30 6.2.1. 20 802 32 6.2.1. 20 803 15 6.2.2. 12 804 30 6.2.2. 12 805 20 6.2.2. 12 806 15 6.2.2. 12 807 55 6.2.3. 30 808 32 6.2.1. 20 809 35 6.2.1. 20 810 25 6.2.1. 20 82 820 15 6.2.2. 12 821, 822 si 824 10 6.2.4. 8 823 si 825 6 6.2.5. 5 83 830 32 6.2.6.1. 20 831-832 24 6.2.6.2. 15 84 32 6.2.6.1. 20 85 24 6.2.7. 17 86 si 89 80 6.2.8.1. 60 32 6.2.8.2. 30 87 10 6.2.9. 10 CATEGORIA 9 GRUPA 7 ----------- ------90 900
900.0 8 7.1. 5
900.1 12 7.1. 5 a 4 7.1. 5
900.2 12 7.1. 5
900.3 12 7.1. 5 a 4 7.1. 5
900.4 4 7.1. 5
900.5 12 7.1. 5
900.6 6 7.1. 5
900.7 4 7.1. 5 a 6 7.1. 5
900.8 6 7.1. 5 a 6 7.1. 5
900.9 12 7.1. 5 901 8 7.2. 4 a 14 7.2. 4 b 25 7.2. 4 902 4 7.3. 4 903 8 7.4. 5 a 13 7.4. 5 904 15 7.5. 6 905 6 7.6. 6 91 15 7.7. 6 a 8 7.7. 6 92 A 25 7.8.1. 15 B 40 7.8.1. 15 a 100 7.8.1.1. 50 93 930 a 16 7.8.1. 15 b 25 7.8.2. 10 c 15 7.8.2. 10
930.8 12 7.8.2. 10 931 15 7.8.2. 10
931.1 si 931.3 18 7.8.2. 10 932-934 10 7.8.3. 3 94 15 7.9.1. 5 95 15 7.9.3. 10 a 6 7.9.3. 10 96-99 15 7.9.3. 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------


Marți, 06 decembrie 2022, 12:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.