HOTĂRÂRE nr.434 din 2 septembrie 1993
pentru modificarea și completarea prevederilor Hotararii Guvernului nr.594/1992, in vederea intaririi regimului importurilor și exporturilor de articole și tehnologii supuse controlului destinatiei finale, precum și celui al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice și biologice și a rachetelor purtatoare de asemenea arme
Textul actului publicat în M.Of. nr. 217/3 sep. 1993

HOTARIRE Nr. 434 din 2 septembrie 1993 pentru modificarea si completarea prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 594/1992 , in vederea intaririi regimului importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, precum si celui al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 3 septembrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Hotarirea Guvernului nr. 594/1992 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ART. 17 - (1) Pentru avizarea licentelor de import si export de produse speciale, prevazute in anexa nr. 1, grupa 2 COCOM, se constituie Oficiul de Control al Importurilor si Exporturilor de Produse Speciale din cadrul Ministerului Apararii Nationale - Departamentul inzestrarii armatei.
(2) Avizul prevazut la alineatul precedent se poate acorda numai agentilor economici abilitati de Oficiul de Control al Importurilor si Exporturilor de Produse Speciale sa efectueze operatiuni de comert exterior cu asemenea produse.
"
2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 20 - (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotariri se constituie, ca organ de specialitate independent, in structura Guvernului, Agentia Nationala de Control al Exporturilor, cu sediul in Bucuresti, denumita in continuare agentie. Agentia este condusa de un presedinte cu rang de subsecretar de stat si are schema organizatorica prezentata in anexa nr. 9.
(2) Agentia este coordonata de un consiliu interministerial compus din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comertului, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Finantelor - Directia Generala a Vamilor, Ministerului Industriilor, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare, Ministerului de Interne, Ministerului Comunicatiilor Departamentului pentru Integrare Europeana si Oficiului de Stat pentru Probleme Speciale, la nivel de secretar sau subsecretar de stat".
(3) Articolul 20 se completeaza cu un nou alineat, avind urmatorul continut:
"(4) Secretariatul General al Guvernului va asigura mijloacele de transport auto necesare agentiei, potrivit prevederilor legale, precum si aparatura de prelucrare automata a datelor, de capacitate medie mare."
4. Anexa nr. 9 se inlocuieste cu anexa nr. I la prezenta hotarire.

ART. 2
Anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 860/1992 se completeaza cu cuprinsul anexei nr. I la prezenta hotarire.

ART. 3
Hotarirea Guvernului nr. 547/1992 se abroga.

ART. 4
Personalul Secretariatului General al Guvernului se suplimenteaza cu posturile prevazute in anexa nr. II, pentru deservirea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor.

ART. 5
Personalul angajat la Agentia Nationala de Control al Exporturilor se considera transferat in interesul serviciului.
Angajarea pina la numarul maxim prevazut in schema se face, pe masura necesitatilor, prin ordin al presedintelui agentiei.

ART. 6
Cheltuielile necesare organizarii, functionarii si dotarii Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pe anul 1993 se vor asigura din creditele bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului pentru anul 1993.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministrul justitiei, Petre Ninosu Ministru de interne, George Ioan Danescu Ministrul comunicatiilor, Andrei Chirica Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, Aurel Constantin Ilie Secretar de stat, seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, Nicolae Popescu Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu Ministrul Apararii Nationale, general-locotenent Niculae Spiroiu Ministrul industriilor, Dumitru Popescu p. Ministrul comertului, Mihai Berinde, secretar de stat Secretar de stat, seful Departamentului pentru Integrare Europeana, Napoleon Pop ANEXA I -------------------------------------------I AGENTIA NATIONALA DE CONTROL I I AL EXPORTURILOR I I PRESEDINTE - SUBSECRETAR DE STAT -------I I I 57*) I I___________________________________________I I ------------------------------------------I I ----------------------- ---------------------------I DIRECTIA GENERALA I I DIRECTIA GENERALA I I DE CONTROL COCOM I I RELATII INTERNATIONALE I I SI NEPROLIFERARE I I SI PREGATIRE PERSONAL I I DIRECTOR GENERAL I I DIRECTOR GENERAL I ----------------------- --------------------------- I I ----------------------- ----------------------------I I I I I I I -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------Directia Directia Sectorul Directia Sectorul Sectorul Sectorul COCOM neproli- legis- prega- de proto- informaferare latie tire si legatura col-re- tica si ju- instru- cu latii ridic ire ministe- externe personal rele -------- -------- --------- -------- -------- -------- ---------------*) Plus 20% personal muncitor-deservire.
ANEXA II SUPLIMENTAREA personalului Secretariatului General al Guvernului pentru deservirea agentiei - un post contabil - trei posturi - sectorul documente secrete - doua posturi gestionari - patru posturi conducatori auto.
---------------


Vineri, 01 martie 2024, 02:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.