LEGE nr.289 din 11 octombrie 2005
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 922/17 oct. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se interzice accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice.

(2) Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limita a 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. Pe teritoriul localităților zonele de siguranță vor fi în mod obligatoriu semnalizate.

Art. 2. - Se interzice intrarea sau staționarea persoanelor neautorizate în zonele unde accesul este interzis prin afișe ori semne corespunzătoare din perimetrul stațiilor de cale ferată, reviziilor, depourilor și triajelor de rețea.

Art. 3 - (1) Persoană neautorizată este, în înțelesul art. 1 și 2, orice persoană care nu are calitatea de angajat al căilor ferate sau care, deși are această calitate, nu are atribuții de serviciu în zonele de siguranță a infrastructurii feroviare publice sau, după caz, în zonele prevăzute la art. 2.

(2) Nu sunt considerate persoane neautorizate persoanele care intră sau staționează în zona de siguranță, dacă prezența ori staționarea acestora este motivată de folosința unui drum public, de efectuarea de lucrări la un teren agricol sau de folosința unei proprietăți private aflate în interiorul zonei de siguranță.

Art. 4. - (1) Fapta persoanei neautorizate de a pătrunde, fără drept, în zonele prevăzute la art. 1 și 2 și de a refuza părăsirea lor constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la 300 lei la 15.000 lei sau cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

(2) În cazul în care fapta se săvârșește de o persoană având asupra sa o armă, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopții ori prin violență, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 5. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a căii ferate, a materialului rulant, precum și a instalațiilor, accesoriilor sau a altor componente ale acestora constituie infracțiunea de distrugere și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani.

(2) Tentativa la faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsește.

Art. 6. - (1) Sustragerea de componente ale căii ferate, de bunuri din vagoanele care sunt în compunerea unui tren aflat în circulație sau programat pentru circulație constituie infracțiunea de furt calificat și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare o tulburare gravă în activitatea de transport pe calea ferată sau a produs poluarea mediului înconjurător ori degradarea gravă a solului se pedepsește cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

(3) Tentativa la faptele prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.

Art. 7. - Dacă faptele prevăzute la art. 5 și 6 sunt săvârșite de către un angajat al căii ferate sau de către o persoană cu atribuții în siguranța circulației pe calea ferată, la maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă se poate adăuga un spor de până la 2 ani.

Art. 8. - Infracțiunile contra vieții și integrității corporale, săvârșite asupra unui angajat al căilor ferate sau a unei alte persoane cu atribuții în siguranța circulației pe calea ferată, în timpul activității, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită, la maximul special, dacă acesta nu este îndestulător, putându-se adăuga un spor de până la 3 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă pct. 13, 15, 44, 45 și 48 ale alin. 1 al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 11 octombrie 2005.
Nr. 289.


Vineri, 21 iunie 2024, 03:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.