ORDIN nr.972 din 10 octombrie 2005
al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "ARC Parc Industrial" - S.R.L. Dej
Textul actului publicat în M.Of. nr. 922/17 oct. 2005

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, ale art. 4 și art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societății Comerciale "ARC Parc Industrial" - S.R.L. Dej, denumită mai jos societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/2306/2005, cod unic de înregistrare 17706087 și sediul social în Cluj-Napoca, str. Godeanu nr. 12, ap. 50, județul Cluj.

Art. 2. - (1) Titlul de parc industrial este valabil pentru terenul care are următoarele date de identificare:

a) este situat în municipiul Dej, str. Vâlcele fără număr, județul Cluj, și este delimitat la nord de terenuri aflate în proprietate privată, la est de canal și drum, la vest de drum și terenuri aflate în proprietate privată și la sud de un drum betonat;
b) are o suprafață de 40,185 ha;
c) se află în folosința societății-administrator pe o perioadă de 30 de ani.

(2) Amplasamentul parcului industrial este prevăzut în anexa la prezentul ordin, care se comunică celor interesați de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 3. - Titlul de parc industrial se acordă pe o perioadă de 30 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 4. - Societatea-administrator transmite Ministerului Administrației și Internelor:

a) datele de identificare a fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I;
b) datele de identificare a fiecărui agent economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;
c) rapoartele semestriale privind activitățile realizate în parcul industrial.

Art. 5. - Societatea-administrator, deținătoare a titlului de parc industrial, urmărește realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002.

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

București, 10 octombrie 2005.
Nr. 972.


Vineri, 21 iunie 2024, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.