ORDIN nr.1.518 din 10 octombrie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanțare ISPA
Textul actului publicat în M.Of. nr. 929/18 oct. 2005

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor amendamente la memorandumuri de finanțare ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finanțare ISPA "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța, România", ratificat prin Legea nr. 408/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 30 iulie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 15 iunie 2003 și de partea comunitară la data de 18 mai 2004);

2. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finanțare ISPA "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului CraiovaLugoj), România", ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 24 iulie 2003 și de partea comunitară la data de 25 mai 2004);

3. Amendamentul nr. 4 la Memorandumul de finanțare ISPA "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România", ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.19/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.482 din 21 august 2001, aprobată prin Legea nr. 666/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.772 din 4 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 și de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004);

4. Amendamentul nr. 4 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.22/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.488 din 22 august 2001, aprobată prin Legea nr. 667/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.772 din 4 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 15 iunie 2003 și de partea comunitară la data de 27 noiembrie 2003);

5. Amendamentul nr. 6 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.22/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.488 din 22 august 2001, aprobată prin Legea nr. 667/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.772 din 4 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 și de partea comunitară la data de 26 noiembrie 2004);

6. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", ratificat prin Legea nr. 226/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.371 din 30 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 15 iunie 2003 și de partea comunitară la data de 27 noiembrie 2003);

7. Amendamentul nr. 5 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", ratificat prin Legea nr. 226/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.371 din 30 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 noiembrie 2004 și de partea comunitară la data de 26 noiembrie 2004);

8. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, România", ratificat prin Legea nr. 372/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.713 și 713 bis din 13 octombrie 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 și de partea comunitară la data de 26 noiembrie 2004);

9. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București», România", ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.20/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.484 din 22 august 2001, aprobată prin Legea nr. 665/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.775 din 5 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 și de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004);

10. Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia Mare, Botoșani, Drobeta-Turnu Severin, Galați, Deva și Hunedoara, România", ratificat prin Legea nr. 365/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 și 707 bis din 9 octombrie 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 și de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004);

11. Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România", ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.11/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 2 februarie 2002, aprobată prin Legea nr. 152/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.249 din 15 aprilie 2002 (semnat de partea română la data de 5 decembrie 2003 și de partea comunitară la data de 28 noiembrie 2003);

12. Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finanțare ISPA "Asistență tehnică pentru întărirea capacității agențiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România", ratificat prin Legea nr. 152/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.328 din 15 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 5 noiembrie 2003 și de partea comunitară la data de 22 decembrie 2003).

Art. 2. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, amendamentul la toate memorandumurile de finanțare ISPA, semnate până în prezent, privind eligibilitatea Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Croației, Republicii Federale Iugoslavia și fostei Republici Iugoslave a Macedoniei de a participa la licitare și contractare în cadrul proiectelor ISPA (semnat de partea română la data de 26 octombrie 2004 și de partea comunitară la data de 8 septembrie 2004).

Art. 3. - Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va umări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Mara Rîmniceanu,
secretar de stat

București, 10 octombrie 2005.
Nr. 1.518.


ANEXĂ


Miercuri, 08 februarie 2023, 05:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.