HOTĂRÂRE nr.1.232 din 13 octombrie 2005
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene
Textul actului publicat în M.Of. nr. 943/21 oct. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - După articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr.68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 1 februarie 2005, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Pentru realizarea activităților specifice Centrului se aprobă achiziționarea și utilizarea, conform legii, a unui autoturism cu un consum lunar mediu de carburant de 400 litri.

(2) Sumele necesare pentru achiziționarea autoturismului prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul Centrului."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.232.


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.