LEGE nr.247 din 19 iulie 2005
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Textul actului publicat în M.Of. nr. 955/27 oct. 2005

În titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.653 din 22 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției "Monitorul Oficial, Partea I"):
- la art. I pct. 3, alin. (22) al art. 1, în loc de: "...standardelor intenționale de evaluare" se va citi: "...standardelor internaționale de evaluare".


Duminică, 10 decembrie 2023, 00:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.