HOTĂRÂRE nr.1.436 din 17 noiembrie 2005
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, precum și a formei și conținutului cărții electronice de identitate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1050/25 noi. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa nr. 2 "Forma și conținutul cărții electronice de identitate" la Hotărârea Guvernului nr.1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, precum și a formei și conținutului cărții electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.113 din 27 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.2 va avea următorul cuprins:

"1.2. Dimensiunile cărții electronice de identitate sunt: lungimea = 9 mm, lățimea = 5,5 mm."

2. La punctul 2.3.2., litera d) va avea următorul cuprins:

"d) informații conforme cu exigențele Uniunii Europene."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

București, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.436.


Vineri, 09 decembrie 2022, 18:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.