ORDIN nr.1.944 din 14 noiembrie 2005
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță", indicativ ST 009-05
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1086/2 dec. 2005

În conformitate cu art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică "Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță", indicativ ST 009-05, elaborată de Institutul Național de CercetareDezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor INCERC București, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.180/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță", indicativ ST 009-04 (revizuire specificație tehnică ST 009-96), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 și nr. 426 bis din 19 mai 2005, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 14 noiembrie 2005.
Nr. 1.944.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.086 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.