ORDIN nr.1.058 din 14 decembrie 2005
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "VITAL GAZ" - S.A. București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1141/16 dec. 2005

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) și (5) și ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. București, și se aprobă coeficienții elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizat de Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. București, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilește tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile în care Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. București deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu conține TVA.

Art. 4. - (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitățile în care Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. București deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale.

(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.

Art. 5. - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr.184/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 17 martie 2005, cu modificările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Ștefan Cosmeanu

București, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.058.


Vineri, 19 iulie 2024, 01:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.