LEGE nr.384 din 16 decembrie 2005
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1162/21 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.573 din 4 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

- La articolul I punctul 6, alineatele (2) și (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"(2) În scopul stabilirii unei concepții unitare în vederea realizării obiectivului și atribuțiilor prevăzute la art. 2, se înființează comisia interministerială formată din câte un reprezentant al Ministerului Economiei și Comerțului, al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Integrării Europene, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, al Agenției Române pentru Investiții Străine și al Comisiei Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale.

(3) Membrii comisiei interministeriale vor fi desemnați de către instituțiile prevăzute la alin. (2)."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 decembrie 2005.
Nr. 384.


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 01:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.