HOTĂRÂRE nr.1.105 din 16 octombrie 1990
privind stabilirea conditiilor de acordare a sprijinului material pentru urmasii membrilor Academiei Romane
Textul actului publicat în M.Of. nr. 295 bis/21 noi. 1992

HOTARIRE NUMAR: 1105 DIN 16/10/90 privind stabilirea conditiilor de acordare a sprijinului material pentru urmasii membrilor Academiei Romane

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 295 BIS DIN 21/11/92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
(1) Se autoriza Academia Romana sa stabileasca sprijinul material lunar care se acorda, potrivit legii, vaduvelor si copiilor minori ai membrilor Academiei Romane, la urmatoarele procente din indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr.5/1990:
- 65% din indemnizatia membrilor titulari;
- 85% din indemnizatia membrilor corespondenti.
(2) Sprijinul material impreuna cu pensia de urmas acordata, potrivit legii, vaduvei si copiilor minori, sau cu pensia proprie a vaduvei, nu poate depasi plafoanele lunare, in raport cu numarul beneficiarilor de sprijin, aratate in tabelul urmator:
---------------------------------------------------------------------------Plafoane lunare -lei-------------------------------------Calitatea sustinatorului pentru pentru pentru decedat un beneficiar doi benefici- trei sau ari mai multi beneficiari ---------------------------------------------------------------------------Membru titular 5.000 6.000 7.000 Membru corespondent 4.000 5.000 6.000 ---------------------------------------------------------------------------(3) Academia Romana poate actualiza aceste plafoane, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
(4) Vaduvele beneficiaza de prevederile alin. (2), daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.

ART. 2
Urmasii membrilor Academiei Romane carora li se acorda sprijin material, in conditiile prevazute de prezenta hotarire, beneficiaza de toate drepturile la asistenta medicala gratuita in spitale si ambulatoriu, intretinere si medicamente pe timpul internarii, trimitere la tratament sau odihna in statiunile balneoclimaterice, precum si celelalte inlesniri si facilitati conferite de lege pesionarilor in cadrul asigurarilor sociale de stat.

ART. 3
(1) Beneficiarilor de sprijin material li se suspenda plata acestui sprijin pe timpul cit realizeaza venituri din prestarea unei activitati salarizate, in calitate de membru al unei cooperative mestesugaresti, ori dintr-o activitate pe cont propriu.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), persoanele in cauza au obligatia ca, in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, sa comunice Academiei Romane noua situatie, pentru suspendarea platii sprijinului.

ART. 4
Pentru vaduvele membrilor Academiei Romane decedati inainte de 10 februarie 1990, care - desi indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat - au optat, inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotariri, pentru sprijinul material acordat de Academia Romana, renuntind la stabilirea pensiei de urmas cuvenite, cererile de pensii vor fi solutionate incepind cu data de 1 octombrie 1990.

ART. 5
Ministerul Resurselor si Industriei si Ministerul Finantelor vor introduce in bugetul pe anul 1990 modificarile rezultate din aplicarea prezentei hotariri, pe baza propunerilor Academiei Romane si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 6
Prezenta hotarire intra in vigoare pe data de 1 octombrie 1990 si se va aplica pina la adoptarea reglementarilor referitoare la noile conditii de stabilire a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN -------------


Marți, 21 martie 2023, 15:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.