HOTĂRÂRE nr.557 din 15 septembrie 1992
privind unele masuri de constituire a fondului asigurarilor sociale pentru agricultori
Textul actului publicat în M.Of. nr. 246/5 oct. 1992

HOTARIRE NUMAR: 557 DIN 15/9 /92 privind unele masuri de constituire a fondului asigurarilor sociale pentru agricultori

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 246 DIN 5 /10/92

ART. 1
(1) Veniturile fondului de pensii si asigurari sociale pentru agricultori se constituie din contributia agentilor economici cu personalitate juridica care produc, industrializeaza si comercializeaza produse agricole;
(2) Pentru determinarea cuantumului contributiei agentilor economici, prevazuta la alin. (1), cotele aplicate la totalul veniturilor realizate din acti vitatea lor, dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor diferentiate pe tipuri de activitati in care se incadreaza agentii eco nomici, sint cele prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarire;
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si agentilor economici cu personalitate juridica care industrializeaza sau comercializeaza produse agricole si alimentare din tara sau din import, indiferent de ponderea acestor activitati in totalul veniturilor realizate.

ART. 2
(1) Agentii economici au obligatia virarii lunare, in contul special deschis la Banca Agricola - S.A., a sumelor calculate potrivit art. 1, in termen de 15 zile de la expirarea lunii precedente;
(2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finan telor vor elabora si emite instructiuni privind modul de calcul si de virare a sumelor datorate fondului de pensii si asigurari sociale ale a agri cultorilor.

ART. 3
Organele de specialitate din aparatul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Economiei si Finantelor au obligatia sa verifice la agentii economici corectitudinea calcularii si virarii contributiei pentru constituirea veniturilor fondului de pensii si asigurari sociale pentru agri cultori.

ART. 4
Prezenta hotarire intra in vigoare la 1 octombrie 1992.
ANEXA: 1 COTELE aplicate la veniturile realizate de agentii economici, dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor, pentru stabilirea contributiei la constituirea fondului de pensii si asigurari sociale pentru agricultori Activitatea Cota - %

I. Productia agricola 2,0
1. Agricultura (productia vegetala si animala) - societati comerciale agricole - societati agricole cooperatiste - alti agenti economici producatori de produse agricole primare vegetale si animale
2. Economia vinatului (exclusiv vinatul sportiv)
3. Piscicultura si pescuit (exclusiv pescuitul sportiv) II. Activitatea de industrializare 3,5
1. Industria alimentara, a bauturilor si tutunului - productia, prelucrarea si conservarea carnii - prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste - prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor - productia uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale - fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon - fabricarea produselor pentru hrana animalelor - productia de panificatie si patiserie, biscuiti, piscoturi - fabricarea de zahar, cacao, ciocolata, a produselor zaharoase - fabricarea pastelor fainoase alimentare, a produselor fainoase - prelucrarea ceaiului si cafelei - fabricarea condimentelor - fabricarea preparatelor dietetice - fabricarea bauturilor, maltului si productia de ape minerale
2. Industria tutunului
3. Pregatirea fibrelor si filarea in fire (exclusiv sintetice)
4. Prelucrarea si vopsirea blanurilor naturale
5. Tabacirea si finisarea pieilor naturale
6. Alte activitati de prelucrare a produselor agricole si alimentare III. Activitatea de comercializare 4,0 - Comert cu produse agricole, produse alimentare si alimentatie publica NOTA:
Agentii economici care realizeaza, concomitent, venituri din productia agricola, industrializarea produselor agricole si alimentare si comerciali zarea acestora, sau numai din doua din grupele de mai sus, daca din evidente le contabile care rezulta distinct veniturile realizate pe fiecare grupa, vor aplica cotele aferente la veniturile grupei respective.
In cazul in care din evidenta contabila nu rezulta separarea veniturilor pe grupele respective, se va aplica cota cea mai mare aferenta activitatii desfasurate la totalul veniturilor realizate.
Pentru activitatea de comercializare, cota de 4% se calculeaza asupra adaosului comercial.


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.