DECRET-LEGE nr.4 din 5 ianuarie 1990
privind organizarea și functionarea Academiei Romane
Textul actului publicat în M.Of. nr. 3/6 ian. 1990

DECRET-LEGE NR. 4 DIN 5 IANUARIE 1990 privind organizarea si functionarea Academiei Romane

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 3 DIN 6 ianuarie 1990
Tinind seama de necesitatea organizarii, pe baze noi, a intregii activitati stiintifice si culturale a tarii, a reuniunii celor mai de seama forte creatoare ale natiunii in scopul servirii intereselor poporului, al propasirii patriei, precum si in vederea renasterii celei mai inalte institutii de stiinta si cultura a tarii, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1
Academia Romana, cel mai inalt for stiintific si cultural al tarii, reuneste personalitatile de o deosebita valoare ale stiintei, tehnicii, invatamintului, culturii si artei romane, reprezentind spiritualitatea creatoare a natiunii.

ART. 2
Academia Romana va functiona autonom si este finantata de la bugetul de stat.

ART. 3
Academia Romana isi intemeiaza intreaga activitate pe principiul promovarii si dezvoltarii adevaratelor valori, urmarind sa contribuie la asezarea pe baze noi, democratice, a stiintei si culturii romane, la afirmarea acestora pe plan national si international.

ART. 4
Academia Romana se compune din membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti.
Academia Romana are un numar de maximum 181 membri titulari si corespondenti.

ART. 5
Membrii titulari ai Academiei Romane sint actualii membri ai Academiei

R.S.R. si acei membri corespondenti care vor fi aprobati cu votul a 2/3 din membrii titulari, in cel mult 15 zile de la data prezentului decret-lege.

ART. 6
Organul suprem de conducere al Academiei Romane este adunarea generala, care reuneste membrii sai titulari si corespondenti.
Adunarea generala a academiei alege pe presedintele academiei pe o durata de 4 ani. Presedintele academiei poate fi reales o singura data, pe durata unui nou mandat, dar nu in continuarea celui precedent.

ART. 7
Membrii Academiei Romane sint alesi dintre oamenii de stiinta si cultura de inalta tinuta cetateneasca si morala, care sau distins prin lucrari originale de mare valoare teoretica sau practica si contribuie activ la progresul spiritual al tarii si propasirea natiunii.

ART. 8
Membrii Academiei Romane se aleg de adunarea generala pe baza propunerilor prezentate de unitatile de cercetare, invatamint si productie, de institutiile de cultura, precum si de membrii titulari ai academiei, potriivit criteriilor si procedurilor aprobate de adunarea generala.

ART. 9
Adunarea generala a Academiei Romane poate exclude din rindurile sale pe acei membri care au desfasurat activitati potrivnice intereselor tarii si poporului roman, dovedite si recunoscute public.

ART. 10
Academia Romana are filiale in principalele centre stiintifice si culturale ale tarii stabilite de adunarea generala.
In subordinea Academiei Romane pot functiona unitati stiintifice, de cercetare fundamentala si de cercetari avansate, cu avizul guvernului. Unitatile academiei pot depasi finantarea de la buget prin contracte cu alte unutati.
De asemenea in subordinea sa functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, Biblioteca academiei si Editura academiei.

ART. 11
Academia Romana intretine relatii directe cu academii si institutii similare din alte tari.

ART. 12
Academia Romana va decerna premii pentru stimularea cu prioritate a creatiei stiintifice si culturale a tineretului.

ART. 13
In termen de cel mult 30 de zile de la data prezentului decret-lege va fi convocata adunarea generala a academiei, care va alege presedintele academiei. Incepind cu anul 1990 se vor organiza alegeri de noi membri ai academiei.

ART. 14
Academia Romana are un aparat propriu.
Numarul si structura personalului din aparatul propriu se stabilesc de adunarea generala a academiei, cu avizul guvernului.

ART. 15
Activitatea Academiei Romane si a organelor sale se stabileste prin statut aprobat de adunarea generala a academiei.

ART. 16
Pe data prezentului decret-lege se abroga Decretul nr.97/1984 privind masuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii Socialiste Romania si a unitatilor din subordine.


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 17:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.