HOTĂRÂRE nr.594 din 2 septembrie 1991
privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele și remorcile acestora care circula pe drumurile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 184/13 sep. 1991

HOTARIRE NUMAR: 594 DIN 2 /9 /91 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 184 DIN 13/9 /91
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Autovehiculele si remorcile acestora pot circula pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica corespunde normelor si standardelor nationale de siguranta rutiera si protectie a mediului inconjurator.

ART. 2
Pentru a putea fi mentinute in circulatie, autovehiculele si remorcile inmatriculate vor fi supuse, periodic, de catre proprietari, unei inspectii tehnice, astfel:
a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele si autobuzele, precum si autovehiculele destinate invatarii conducerii, la cel mult 6 luni;
b) automobilele utilitare, mixte, specializate si speciale, autoremorcherele si remorcile acestora, avind masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t, precum si tractoarele rutiere si remorcile acestora, la cel mult un an;
c) autoturismele, autorulotele, motocicletele, motoretele si remorcile acestora, precum si automobilele si remorcile acestora prevazute la lit. b), avind masa totala maxima autorizata ce nu depaseste 3,5 t, la cel mult doi ani.
Autovehiculele prevazute la alin. 1 lit. a) se supun primei inspectii tehnice dupa un an, daca la data primei inmatriculari sint noi.
Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice se socoteste de la data primei inmatriculari, iar pentru urmatoarea inspectie de la data celei precedente.

ART. 3
(1) Inspectia tehnica se efectueaza in statii de inspectie tehnica autorizate si consta in verificarea starii tehnice a vehiculului, fara demontare, utilizindu-se aparatura adecvata.
(2) Daca vehiculul corespunde normelor prescrise, statia de inspectie tehnica consemneaza in anexa certificatului de inmatriculare data pina la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica si aplica ecusonul de inspectie tehnica pe placa de inmatriculare.
(3) Daca starea tehnica nu corespunde in totalitate normelor prescrise, statia de inspectie tehnica poate permite circulatia pe o perioada care nu poate depasi 30 de zile.

ART. 4
Statiile de inspectie tehnica vor executa inspectii tehnice la un tarif unic, corespunzator categoriei de vehicul.

ART. 5
(1) Autovehiculele si remorcile care urmeaza sa fie inmatriculate pentru prima data in Romania nu pot avea o vechime mai mare de opt ani si trebuie sa fie omologate pentru circulatia pe drumurile publice prin Registrul Auto Roman.
(2) Omologarea vehiculelor pentru circulatia pe drumurile publice este individuala sau de tip.
(3) Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice va fi solicitata de catre producatori sau reprezentantii autorizati ai acestora ori, dupa caz, de persoanele care le importa sau le construiesc din piese detasate.

ART. 6
(1) Omologarea individuala se acorda pentru autovehiculele si remorcile care au fost anterior inmatriculate in alte tari, celor noi, construite in tara sau importate in serie mai mica de 10 bucati de acelasi tip, pe an, precum si celor construite din piese detasate.
(2) Omologarea individuala se acorda de catre reprezentantul Registrului Auto Roman din cadrul statiei de inspectie tehnica, autorizata in acest sens, din judetul sau municipiul Bucuresti unde isi are domiciliul (sediul) persoana care solicita omologarea.
(3) Daca vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei si de protectie a mediului inconjurator, precum si folosintei careia ii este destinat, reprezentantul Registrului Auto Roman elibereaza cartea de identitate a vehiculului.

ART. 7
(1) Omologarea de tip se acorda pentru autovehiculele si remorcile noi, construite in tara sau importate in serie mai mare de 10 bucati de acelasi tip, pe an.
(2) Daca tipul de vehicul corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei si de protectie a mediului inconjurator, precum si folosintei careia ii este destinat, Registrul Auto Roman elibereaza un certificat de omologare pentru circulatie, continind descrierea sumara a elementelor care caracterizeaza acest tip de vehicul.
(3) Producatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa mentioneze in cartea de identitate, pe care o elibereaza pentru fiecare vehicul pe care il livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse in certificatul de omologare pentru circulatie.

ART. 8
Pentru verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice, Ministerul Transporturilor ii revin urmatoarele atributii:
a) elaborarea, impreuna cu Ministerul de Interne, a conditiilor tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele, precum si a metodologiei de inspectie tehnica si omologare pentru circulatie a autovehiculelor si remorcilor acestora;
b) autorizarea, impreuna cu Ministerul de Interne, a infiintarii si functionarii statiilor de inspectie tehnica, tinind seama de dotarea materiala si nivelul de calificare profesionala a personalului acestora;
c) stabilirea tarifului pentru inspectia tehnica in functie de categoria vehiculelor;
d) controlul modului cum se desfasoara activitatea statiilor de inspectie tehnica si dispunerea masurilor corespunzatoare;
e) asigurarea specializarii profesionale a personalului statiilor de inspectie tehnica;
f) controlul la producator sau vinzator in ce priveste conformitatea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor cu tipul omologat pentru circulatie si dispunerea retragerii omologarii pentru circulatie, in caz de neconcordanta ;
g) sa solicite producatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia sa remedieze, pe cheltuiala sa, defectiunile de fabricatie constatate in mod repetat la mai multe vehicule de acelasi tip, care pun sau pot pune in pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului inconjurator. Daca defectiunile sint grave, poate dispune impreuna cu Ministerul de Interne, interdictia de folosire pina la remediere, sau retragerea din circulatie a tuturor vehiculelor de tipul respectiv. Aceste prevederi nu scutesc producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia de raspunderea ce-i revine, potrivit legii, pentru pagubele produse proprietarilor prin interdictia de folosire ori retragerea din circulatie a vehiculelor respective.

ART. 9
(1) Nerespectarea dispozitiilor din prezenta hotarire constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologarii pentru circulatie;
b) cu amenda de 10.000 lei la 20.000 lei pentru comercializarea de vehicule ale caror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor mentionate in cartea de identitate a vehiculului;
c) cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru depasirea pina la o luna a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspectia tehnica;
d) cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru depasirea intre o luna si doua luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspectia tehnica;
e) cu amenda de la 800 lei la 1.500 lei pentru depasirea intre doua luni si patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspectia tehnica;
f) cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru depasirea peste patru luni a termenului de prezentare a autovehiculului sau remorcii acestuia la inspectia tehnica;
g) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru atestarea drept corespunzatoare a starii tehnice a unui vehicul care nu indeplineste conditiile tehnice pentru circulatia pe drumurile publice.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la lit. a) si b) se fac de functionarii desemnati de Ministerul Transporturilor, iar a celor prevazute la lit. c), d), e), f), g) si de catre ofiterii si subofiterii de politie.

ART. 10
In masura in care prezenta hotarire nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 9 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 11
Articolele 81 si 126 lit. b) (privind amenda prevazuta pentru nerespectarea dispozitiilor art. 44 pct. 2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.328/1966, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

ART. 12
Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN -----------------------


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 02:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.