LEGE nr.18 din 4 martie 1992
pentru ratificarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, a Declaratiei Romaniei in cadrul Conferintei extraordinare de la Viena din 14 iunie 1991, precum și a Conventiei cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale și tehnica, semnata la Budapesta la 3 noiembrie 1990
Textul actului publicat în M.Of. nr. 61/8 apr. 1992

LEGE Nr. 18 din 4 martie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, a Declaratiei Romaniei in cadrul Conferintei extraordinare de la Viena din 14 iunie 1991, precum si a Conventiei cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica, semnata la Budapesta la 3 noiembrie 1990

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 8 aprilie 1992 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, cu cele opt Protocoale aditionale ale sale , Declaratia Romaniei facuta la 14 iunie 1991 la Viena in cadrul Conferintei extraordinare a statelor-parti la Tratatul cu privire la armamentele conventionale in Europa, precum si Conventia cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica ale Republicii Populare Bulgaria, Republicii Federative Cehe si Slovace, Republicii Polonia, Romaniei, Republicii Ungare si Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, semnata la Budapesta la 3 noiembrie 1990.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) sin Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN TRATAT*) cu privire la fortele armate conventionale in Europa Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Canada, Republica Federativa Ceha si Slovaca, Regatul Danemarcei, Republica Franceza, Rpublica Federala Germania, Republica Elena, Republica Ungaria, Republica Islanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Norvegiei, Regatul Olandei, Republica Polonia, Republica Portugheza, Romania, Regatul Spaniei, Republica Turcia, Statele Unite ale Americii, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, denumite in cele ce urmeaza state-parti, pornind de la Mandatul negocierilor asupra fortelor armate conventionale din Europa, din 10 ianuarie 1989, si purtind aceste negocieri la Viena, incepind de la 9 martie 1989, pornind de la obiectivele si scopurile Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, in cadrul careia s-au desfasurat negocierile prezentului tratat, reamintind obligatia lor de a se abtine, in relatiile dintre ele, ca si in relatiile internationale in general, de la amenintare cu sau folosirea fortei impotriva integritatii teritoriale sau independentei politice ale oricarui stat, sau in oricare alt mod incompatibil cu scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite, constiente de necesitatea de a preveni orice conflict armat in Europa, constiente de responsabilitatea comuna pe care ele o au pentru a realiza o mai mare stabilitate si securitate in Europa, straduindu-se sa inlocuiasca confruntarea militara cu un nou model de relatii de securitate intre toate statele-parti, bazat pe cooperare pasnica, si sa contribuie, in acest fel, la depasirea divizarii Europei, angajate fata de obiectivele realizarii unui echilibru singur si stabil al fortelor armate conventionale in Europa, la niveluri tot mai joase, al eliminarii disparitatilor ce aduc prejudicii stabilitatii si securitatii si al eliminarii, ca o masura de inalta prioritate, a capacitatii de lansare a unui atac prin surprindere si de initiere a unei actiuni ofensive de mare amploare in Europa, reamintind ca au semnat sau aderat la Tratatul de la Bruxelles din 1948, Tratatul de la Washington din 1949 sau Tratatul de la Varsovia din 1955 si ca au dreptul de a fi sau nu parte la tratate de alianta, angajate fata de obiectivul de a se asigura ca, in cadrul zonei de aplicare a tratatului, cantitatile totale de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat nu vor depasi 40.000 tancuri de lupta, 60.000 vehicule blindate de lupta, 40.000 piese de artilerie, 13.600 avioane de lupta si 4.000 elicoptere de atac, afirmind ca acest tratat nu urmareste sa afecteze in vreun fel interesele de securitate ale nici unui stat, afirmind angajamentul lor de a continua procesul de control al armamentelor conventionale, inclusiv prin negocieri, avind in vedere necesitatile viitoare pentru stabilitatea europeana in lumina evolutiilor politice din Europa, au convenit asupra celor ce urmeaza:

ART. 1

1. Fiecare stat-parte isi indeplineste obligatiile inscrise in prezentul tratat, in conformitate cu prevederile sale, inclusiv acele obligatii care se refera la urmatoarele cinci categorii de forte armate conventionale: tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, artilerie, avioane de lupta si elicoptere de lupta.

2. Fiecare stat-parte pune, de asemenea, in aplicare celelalte masuri prevazute in prezentul tratat, care urmaresc sa garanteze securitatea si stabilitatea atit in perioada de efectuare a reducerilor fortelor armate conventionale, cit si dupa realizarea acestor reduceri.

3. Prezentul tratat include Protocolul privind tipurile existente de armamente si echipamente conventionale, denumit in continuare Protocolul privind tipurile existente, cu o anexa, Protocolul privind procedurile ce reglementeaza reclasificarea modelelor sau variantelor specifice de avion de antrenament cu capacitate de lupta in avion de antrenament neinarmat, denumit in continuare Protocolul privind reclasificarea avioanelor, Protocolul privind procedurile ce reglementeaza reducerea armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa, denumit in continuare Protocolul privind reducerea, Protocolul privind procedurile ce reglementeaza categorisirea elicopeterelor de lupta si recategorisirea elicopterelor de atac polivalente, denumit in continuare Protocolul privind recategorisirea elicopterelor, Protocolul privind notificarea si schimbul de informatii, denumit in continuare Protocolul privind schimbul de informatii, cu o anexa privind formularele pentru schimbul de informatii, denumita in continuare anexa privind formularele, Protocolul privind inspectiile , Protocolul privind Grupul consultativ comun si Protocolul privind aplicarea provizorie a unor prevederi ale Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, denumit in continuare Protocolul privind aplicarea provizorie. Fiecare din aceste documente constituie parti integrante ale prezentului tratat.

ART. 2

1. Pentru scopurile prezentului tratat:
A) Termenul grup de state-parti inseamna grupul de state-parti care au semnat Tratatul de la Varsovia**) din 1955, compus din Republica Bulgaria, Republica Federativa Ceha si Slovaca, Republica Polonia, Romania, Republica Ungaria si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, sau grupul de state-parti care au semnat sau aderat la Tratatul de la Bruxelles***) din 1948 sau la Tratatul de la Washington****) din 1949, compus din Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Republica Franceza, Republica Federala Germania, Republica Elena, Republica Islanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Regatul Norvegiei, Republica Portugheza, Regatul Spaniei, Republica Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii.
--------------*) Traducere **) Tratatul de prietenie, cooperare si asistenta mutuala, semnat la Varsovia, la 14 mai 1955.
***) Tratatul privind colaborarea economica, sociala si culturala si autoapararea colectiva, semnat la Bruxelles la 17 martie 1948.
****) Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949.
B) Termenul zona de aplicare inseamna intregul teritoriu de uscat al statelor-parti in Europa, de la Oceanul Atlantic la Muntii Urali, care include teritoriile europene insulare ale statelor-parti, inclusiv Insulele Faroe ale Regatului Danemarcei, Svalbard, inclusiv Insula Ursului a Regatului Norvegiei, Insulele Azore si Madeira ale Republicii Portugheze, Insulele Canare ale Regatului Spaniei, Franz Iosif si Novaia Zemlea ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. In cazul Uniunii Republicilor Sovietice Socialite, zona de aplicare include intregul teritoriu care se intinde la Vest de riul Ural si Marea Caspica. In cazul Republicii Turcia, zona de aplicare include teritoriul Republicii Turcia la Nord si Vest de o linie care porneste de la punctul de intersectie al frontierei turcesti cu paralela 39 spre Muradiye, Patnos, Karayazi, Iekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gozne si apoi spre mare.
C) Termenul tanc de lupta inseamna un vehicul blindat de lupta autopropulsat , cu mare capacitate de foc, dispunind de un tun principal pentru foc direct cu viteza initiala ridicata, necesar pentru a angaja tinte blindate sau alte obiective, cu o mare mobilitate in orice teren, asigurind un nivel ridicat de protectie, care nu este conceput si nici echipat in mod special pentru transportul de efective de lupta. Astfel de vehicule blindate reprezinta principalele sisteme de arme pentru formatiunile de tancuri si alte formatiuni blindate ale trupelor de uscat.
Tancurile de lupta sint vehicule blindate de lupta pe senile, cintarind, daca incarcatura, cel putin 16,5 tone, care sint inarmate cu un tun de calibru de cel putin 75 mm, ce se poate roti 360 grade.
In plus, vor fi considerate tancuri de lupta oricare vehicule de lupta blindate, pe roti, ce vor intra in serviciu si care vor indeplini toate celelalte criterii aratate mai sus.
D) Termenul vehicul blindat de lupta inseamna un vehicul autopropulsat, cu protectie blindata si cu capacitate de deplasare in orice teren. Vehiculele blindate de lupta includ transportoarele blindate de trupe, vehiculele blindate de lupta a infanteriei si vehiculele de lupta cu armament greu.
Termenul transportor blindat de trupe inseamna un vehicul blindat de lupta care este conceput si echipat sa transporte o grupa de infanterie pentru lupta si care, de regula, este inarmat cu un armament integrat sau organic, cu un calibru mai mic de 20 mm.
Termenul vehicul blindat de lupta a infanteriei inseamna un vehicul blindat de lupta conceput si echipat in primul rind pentru a transporta o grupa de infanterie pentru lupta, care asigura, in mod normal, posibilitatea pentru luptatori de a executa foc din interiorul vehiculului, sub protectia blindajului , si care este inarmat din constructie cu un tun cu calibrul de cel putin 20 mm si, uneori, cu o instalatie de lansare a rachetelor antitanc. Masina de lupta a infanteriei reprezinta principalul sistem de arme pentru formatiunile de infanterie sau de infanterie mecanizata/moto din trupele de uscat.
Termenul vehicul de lupta cu armament greu inseamna un vehicul blindat de lupta, cu un tun integrat pentru tragere directa de cel putin 75 mm, cintarind cel putin 6,0 tone - greutate fara incarcatura - si care nu cade sub incidenta definitiilor transportului blindat de trupe, vehiculului blindat de lupta a infanteriei sau tancului de lupta.
E) Termenul greutate fara incarcatura inseamna greutatea unui vehicul care exclude greutatea munitiei, carburantilor, lubrifiantilor blindajului reactiv demontabil, pieselor de schimb, sculelor si accesoriilor, echipamentelor de trecere pe sub apa, echipajului si echipamentelor personale.
F) Termenul artilerie inseamna sistemele de mare calibru capabile sa loveasca obiective terestre, in primul rind prin executarea de foc indirect.
Asemenea sisteme de artilerie asigura sprijinul de baza cu foc indirect pentru formatiunile de arme intrunite.
Sistemele de artilerie de mare calibru sint tunurile, obuzierele, piesele de artilerie combinind caracteristici de tunuri si de obuziere, aruncatoarele si sistemele multiple de lansare proiectile reactive cu calibru de 100 mm si mai mare. Pe linga aceasta, orice viitor sistem de foc direct de mare calibru, care are o capacitate secundara eficace de foc indirect va fi luat in calcul la plafoanele pentru artilerie.
G) Termenul forte armate conventionale stationate inseamna fortele armate conventionale apartinind unui stat-parte care sint stationate, in zona de aplicare, pe teritoriul unui alt stat-parte.
H) Termenul loc desemnat pentru depozitare permanenta inseamna un amplasament cu limite fizice stabilite in mod precis, in care se afla armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, care sint incluse in plafoanele totale, dar care nu fac obiectul limitarii armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat din unitatile militare active.
I) Termenul vehicul blindat lansator de pod inseamna un vehicul blindat autopropulsat transportor-lansator, capabil sa transporte si, prin intermediul sistemelor de care dispune din constructie, sa lanseze si sa recupereze o structura de pod. Acest vehicul, continind o structura de pod, functioneaza ca un sistem integrat.
J) Termenul armamente si echipamente conventionale, limitate prin tratat inseamna tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, artileria, avioanele de lupta si elicopterele de atac care fac obiectul limitarilor numerice prevazute in art. 4, 5 si 6.
K) Termenul avion de lupta inseamna un aparat de zbor cu aripa fixa sau aripa cu geometrie variabila, inarmat si echipat pentru lovirea tintelor prin folosirea rachetelor dirijate, proiectilelor reactive nedirijate, bombelor, mitralierelor, tunurilor sau altor arme de distrugere, precum si orice model sau varianta a unui astfel de aparat de zbor, care indeplineste alte functii militare, cum ar fi lupta electronica sau cercetarea. Termenul avion de lupta nu include avioanele de antrenament primar.
L) Termenul elicopter de lupta inseamna un aparat de zbor cu aripa rotativa, inarmat si echipat pentru a lovi tinte sau echipat pentru indeplinirea altor functii militare. Termenul elicopter de lupta include elicopterele de atac si elicopterele de sprijin de lupta. Termenul elicopter de lupta nu include elicopterele de transport neinarmate.
M) Termenul elicopter de atac inseamna elicopter de lupta echipat pentru intrebuintarea armamentului dirijat antitanc, aer-sol sau aer-aer si echipat cu un sistem integrat de ochire si comanda a focului pentru aceste armamente.
Termenul elicopter de atac include elicopterele specializate de atac si elicopterele de atac polivalente.
N) Termenul elicopter specializat de atac inseamna un elicopter de atac destinat in principal pentru intrebuintarea armamentului dirijat.
O) Termenul elicopter de atac polivalent inseamna un elicopter de atac destinat sa indeplineasca functii militare multiple si echipat pentru intrebuintarea armamentului dirijat.
P) Termenul elicopter de sprijin de lupta inseamna un elicopter de lupta care nu indeplineste cerintele pentru a fi clasificat ca elicopter de atac si care poate fi echipat cu o varietate de armamente pentru autoaparare si lovirea tintelor de suprafata, cum ar fi mitraliere, tunuri si proiectile reactive nedirijate, bombe sau casete cu bombe, ori echipat pentru indeplinirea altor functii militare.
Q) Termenul armamente si echipamente conventionale - obiect al tratatului inseamna tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, artileria, avioanele de lupta, avioanele de antrenament primar, avioanele de antrenament neinarmate, elicopterele de lupta, elicopterele de transport neinarmate, vehiculele blindate lansatoare de poduri, vehicule aparent transportoare blindate de trupe si vehiculele aparent vehicule de lupta a infanteriei care fac obiectul schimbului de informatii in conformitate cu Protocolul privind schimbul de informatii.
R) Termenul in serviciu, asa cum se aplica fortelor armate conventionale, armamentelor si echipamentelor conventionale, inseamna tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, artileria, avioanele de lupta, elicopterele de lupta, vehicule blindate lansatoare de poduri, vehiculele aparent transportoare blindate de trupe, vehiculele aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei, elicopterele de transport neinarmate, avioanele de antrenament neinarmate si avioanele de antrenament primar care sint in zona de aplicare, cu exceptia celor apartinind organizatiilor destinate si structurate sa indeplineasca functii de securitate interna in timp de pace sau care corespund exceptiilor prevazute in art. 3.
S) Termenii vehicul aparent transportor blindat de trupe si vehicul aparent vehicul blindat de lupta a infanteriei inseamna vehicule blindate bazate pe aceleasi sasiuri si asemanatoare in exterior cu transportorul blindat de trupe, respectiv cu vehiculul blindat de lupta a infanteriei, care nu au tunuri de calibrul 20 mm si mai mare si care au fost construite sau modificate in asa fel incit sa nu permita transportul unei grupe de infanterie pentru lupta. Avind in vedere prevederile Conventiei de la Geneva din 12 august 1949 - Pentru imbunatatirea soartei ranitilor si bolnavilor din fortele armate in companie -, care confera un statut special ambulantelor, ambulantele transportoare blindate nu vor fi considerate vehicule aparent vehicule blindate de lupta sau vehicule aparent transportoare blindate de trupe.
T) Termenul loc pentru reducere inseamna un loc precis desemnat, unde se efectueaza reducerea armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat in conformitate cu prevederile art. 8 al tratatului.
U) Termenul obligatie de reducere inseamna cantitatea din fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat pe care un statparte se obliga sa o reduca in timpul perioadei de 40 de luni urmatoare intrarii in vigoare a tratatului, pentru a asigura conformitatea au art. 7.

2. Tipurile de armamente si echipamente conventionale existente ce fac obiectul acestui tratat sint enumerate in Protocolul privind tipurile existente.
Lista tipurilor existente va fi periodic actualizata, in conformitate cu art.
16, paragraful 2, subparagraful D) si sectiunea a IV-a a Protocolului privind tipurile existente. Astfel de actualizari ale listelor de tipuri existente nu vor fi considerate ca amendamente la prezentul tratat.

3. Tipurile existente de elicoptere de lupta mentionate in Protocolul privind tipurile existente vor fi clasificate in conformitate cu sectiunea I a Protocolului privind recategorisirea elicopterelor.

ART. 3

1. Pentru scopurile prezentului tratat, statele-parti vor aplica urmatoarele reguli de calcul:
Toate tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, artileria de lupta si elicopterele de atac, in zona de aplicare, asa cum sint definite in art. 2, fac obiectul limitarilor numerice si al altor prevederi stipulate in art. 4, 5 si 6, cu exceptia celor care, potrivit practicilor normale ale unui stat-parte:
A) sint in curs de fabricatie, inclusiv in incercari legate de fabricatie;
B) sint folosite numai pentru nevoile de cercetare si dezvoltare;
C) apartin colectiilor istorice;
D) asteapta stabilirea destinatiei, dupa ce au fost scoase din serviciu conform prevederilor art. 9;
E) asteapta sau sint in curs de renovare pentru export sau reexport si sint retinute temporar in zona de aplicare. Astfel de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, artilerie, avioane de lupta si elicoptere de atac trebuie sa fie amplasate oriunde in afara locurilor declarate in conformitate cu prevederile sectiunii a V-a a Protocolului privind schimbul de informatii sau in nu mai mult de 10 locuri declarate, care au fost notificate in schimbul anual de informatii din anul precedent. In acest ultim caz, ele trebuie sa fie dispuse in mod distinct, separat de armamentele si echipamentele conventionale limitate prin prezentul tratat;
F) sint, in cazul transportoarelor blindate de trupe, vehiculelor blindate de lupta a infanteriei, vehiculelor de lupta cu armament greu sau elicopterelor de atac polivalente, detinute de organizatii destinate si structurate sa indeplineasca functii de securitate interna in timp de pace; sau G) sint in tranzit prin zona de aplicare, de la un amplasament din afara zonei de aplicare spre o destinatie finala din afara zonei de aplicare, si se gasesc in zona de aplicare pentru un total de nu mai mult de 7 zile.

2. Daca, in ce priveste orice astfel de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, artilerie, avioane de lupta sau elicoptere de atac, a caror notificare este ceruta de prevederile sectiunii a IV-a a Protocolului privind schimbul de informatii, un stat-parte notifica un numar neobisnuit de mare in mai mult de doua schimburi de informatii anuale succesive, acesta, daca i se va cere, va explica motivele in Grupul consultativ comun.

ART. 4

1. In zona de aplicare, asa cum este definita in art. 2, fiecare stat-parte va limita si, daca este necesar, va reduce cantitatile sale de tancuri de lupta, piese de artilerie, vehicule blindate de lupta, avioane de lupta si elicoptere de atac, astfel incit, dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat si ulterior, pentru grupul de state-parti caruia ii apartine, asa cum este definit in art. 2, numarul total sa nu depaseasca:
A) 20.000 tancuri de lupta, din care cel mult 16.500 in unitati active;
B) 30.000 vehicule blindate de lupta, din care cel mult 27.300 in unitati active. Din 30.000 vehicule blindate de lupta, nu mai mult de 18.000 vor fi vehicule blindate de lupta a infanteriei si vehicule de lupta cu armament greu;
din vehiculele blindate de lupta a infanteriei si vehiculele de lupta cu armament greu, cel mult 1.500 vor fi vehicule de lupta cu armament greu;
C) 20.000 piese de artilerie, din care cel mult 17.000 in unitati active;
D) 6.800 avioane de lupta; si E) 2.000 elicoptere de atac.
Tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta si artileria care nu se afla in unitati active vor fi dispuse in locurile desemnate pentru depozitare permanenta, asa cum sint definite in art. 2, si vor fi amplasate numai in zona mentionata in paragraful 2 al acestui articol. Astfel de locuri desemnate pentru depozitare permanenta vor putea fi amplasate si in acea parte a teritoriului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cuprinzind regiunea militara Odesa si partea de Sud a regiunii militare Leningrad. In regiunea militara Odesa nu vor fi depozitate mai mult de 400 tancuri de lupta si mai mult de 500 piese de artilerie. In partea de Sud a regiunii militare Leningrad vor fi depozitate nu mai mult de 600 tancuri de lupta, nu mai mult de 800 vehicule blindate de lupta, inclusiv nu mai mult de 300 vehicule blindate de lupta de orice tip, diferenta constind in transportoare blindate de trupe, si nu mai mult de 400 piese de artilerie. Prin partea de Sud a regiunii militare Leningrad se intelege teritoriul din cadrul regiunii militare Leningrad se intelege teritoriul din cadrul acestei regiuni militare situat la Sud de o linie Est-Vest de 60 grade si 15 minute latitudine nordica.

2. In zona compusa din intregul teritoriu terestru din Europa, inclusiv toate teritoriile europene insulare, al Regatului Belgiei, Republicii Federative Cehe si Slovace, Regatului Danemarcei, inclusiv Insulele Faroe, Republicii Franceze, Republicii Federale Germania, Republicii Ungaria, Republicii Italiene, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatului Olandei, Republicii Polonia, Republicii Portugheze, inclusiv Insulele Azore si Madeira, Regatului Spaniei, inclusiv Insulele Canare, Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si acea partea a teritoriului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, la Vest de Muntii Ural, cuprinzind regiunile militare Baltica, Bielorusa, Carpati, Kiev, Moscova si Volga-Ural, fiecare stat-parte va limita si, daca este necesar, va reduce tancurile de lupta, piesele de artilerie si vehiculele blindate de lupta, astfel incit, dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat si in continuare, pentru grupul de state-parti caruia ii apartine, cantitatile sa nu depaseasca:
A) 15.300 tancuri de lupta, din care cel mult 11.800 in unitati active;
B) 24.100 vehicule blindate de lupta, din care cel mult 21.400 in unitati active;
C) 14.000 piese de artilerie, din care cel mult 11.000 in unitati active.

3. In zona compusa din intregul teritoriu terestru din Europa, inclusiv toate teritoriile europene insulare, al Regatului Belgiei, Republicii Federative Cehe si Slovace, Regatului Danemarcei, inclusiv Insulele Faroe, Republicii Franceze, Republicii Federale Germania, Republicii Ungare, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Olandei, Republicii Polonia, Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si acea parte a teritoriului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cuprinzind regiunile militare Baltica, Bielorusa, Carpati si Kiev, fiecare stat-parte va limta si, daca este necesar, va reduce, tancurile sale de lupta, piesele de artilerie si vehiculele blindate de lupta, astfel incit dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat si in continuare, pentru grupul de state-parti caruia ii apartine, cantitatile totale in unitati active sa nu depaseasca:
A) 10.300 tancuri de lupta;
B) 19.260 vehicule blindate de lupta;
C) 9.100 piese de artilerie; si D) In regiunea militara Kiev, cantitatile totale in unitatile active si in locurile desemnate pentru depozitare permanenta, luate impreuna, sa nu se depaseasca:
1) 2.250 tancuri de lupta;
2) 2.500 vehicule blindate de lupta; si 3) 1.500 piese de artilerie.

4. In zona compusa din intregul teritoriu terestru din Europa, inclusiv toate teritoriile europene insulare, al Regatului Belgiei, Republicii Federative Cehe si Slovace, Republicii Federale Germania, Republicii Ungaria, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Olandei si Republicii Polonia, fiecare statparte va limita si, daca va fi necesar, va reduce tancurile sale de lupta, vehiculele blindate de lupta si piesele de artilerie, astfel incit, dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat si in continuare, pentru grupul de state-parti caruia ii apartine, cantitatile totale in unitati active sa nu depaseasca:
A) 7.500 tancuri de lupta;
B) 11.250 vehicule blindate de lupta; si C) 5.000 piese de artilerie.

5. Statele-parti apartinind aceluiasi grup de state-parti pot amplasa tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie in unitati active, in fiecare din zonele descrise in acest articol si art. 5, paragraful 1, subparagraful A), pina la limitarile numerice ce se aplica acelei zone, corespunzator nivelurilor maxime pentru armamentele si echipamentele existente, notificate conform art. 7 si cu conditia ca nici un stat-parte sa nu stationeze forte armate conventionale pe teritoriul unui alt stat-parte fara acordul respectivului stat-parte.

6. Daca cantitatile totale de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si artilerie ale unui grup de state-parti, in unitati active, in zona de aplicare descrisa in paragraful 4 al acestui articol, sint mai mici decit limitarile numerice stabilite la paragraful 4 al acestui articol si cu conditia ca nici un stat-parte sa nu fie in acest fel impiedicat sa-si atinga nivelurile sale maxime de dotare pentru armamentele si echipamentele pe care le detine, notificate conform art. 7, paragrafele 2, 3 si 5, atunci cantitati egale cu diferenta intre cantitatile totale din fiecare din categoriile de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie si limitarile numerice specifice pentru acea zona pot fi amplasate de statele-parti apartinind aceluiasi grup de state-parti in zona descrisa in paragraful 3 al acestui articol, cu respectarea limitarilor numerice mentionate in paragraful 3 al acestui articol.

ART. 5

1. Pentru a garanta ca securitatea nici unui stat-parte nu este prejudiciata in nici un moment:
A) in zona compusa din intregul teritoriu terestru din Europa, inclusiv toate teritoriile europene insulare, al Republicii Bulgaria, Republicii Elene, Republicii Islanda, Regatului Norvegiei, Romaniei, acea parte a Republicii Turcia cuprinsa in zona de aplicare si acea parte a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cuprinzind regiunile militare Leningrad, Odesa, Transcaucaz si Caucazul de Nord, fiecare stat-parte isi va limita si, daca va fi necesar, va reduce tancurile sale de lupta, piese de artilerie si vehiculele blindate de lupta, astfel incit, dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a tratatului si in continuare, pentru grupul de state-parti caruia ii apartin, cantitatile totale in unitatile active sa nu depaseasca diferenta dintre limitarile numerice totale stabilite in art. 4, paragraful 1 si cele din art. 4, paragraful 2, adica:
1) 4.700 tancuri de lupta;
2) 5.900 vehicule blindate de lupta; si 3) 6.000 piese de artilerie.
B) independent de limitarile numerice stabilite in subparagraful A) al acestui paragraf, un stat-parte sau state-parti pot amplasa, pe o baza temporara , pe teritoriul membrilor aceluiasi grup de state-parti, in cadrul zonei descrise in subparagraful A) al acestui paragraf, cantitatile totale suplimentare in unitati active, pentru fiecare grup de state-parti, care sa nu depaseasca:
1) 459 tancuri de lupta;
2) 723 vehicule blindate de lupta; si 3) 420 piese de artilerie.
C) cu conditia ca, pentru fiecare grup de state-parti, nu mai mult de o treime din fiecare din aceste cantitati totale suplimentare sa fie amplasata in teritoriul oricarui stat-parte, in cadrul zonei descrise in subparagraful A) al acestui paragraf, adica 1) 153 tancuri de lupta;
2) 241 vehicule blindate de lupta; si 3) 140 piese de artilerie.

2. Nu mai tirziu de momentul inceperii amplasarii, statul-parte sau stateleparti care efectueaza amplasarea si statul-parte sau statele-parti primitoare notifica aceasta tuturor celorlalte state-parti, specificind numarul total pentru fiecare categorie de tancuri de lupta, piese de artilerie si vehicule blindate de lupta amplasate. Statul-parte sau statele-parti care au efectuat amplasarea si statul-parte sau statele-parti primitoare notifica, tuturor celorlalte state-parti, retragerea acelor tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie temporar amplasate, in 30 de zile de la efectuarea acesteia.

ART. 6
In scopul de a garanta ca nici un stat-parte nu poseda mai mult de aproximativ o treime din armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat in zona de aplicare, fiecare stat-parte va limita si, daca este necesar, reduce tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac, astfel incit, dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat si in continuare, cantitatile in zona de aplicare pentru fiecare stat-parte sa nu depaseasca:
A) 13.300 tancuri de lupta;
B) 20.000 vehicule blindate de lupta;
C) 13.700 piese de artilerie;
D) 5.150 avioane de lupta; si E) 1.500 elicoptere de atac.

ART. 7

1. Pentru ca limitele prevazute in art. 4, 5 si 6 sa nu fie depasite, nici un stat-parte nu va depasi, dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, nivelurile maxime pe care acesta le-a convenit in prealabil in cadrul grupului sau de state-parti, potrivit paragrafului 7 al acestui articol, pentru armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat de care dispune si pe care le-a notificat conform prevederilor acestui articol.

2. Fiecare stat-parte va notifica, la semnarea prezentului tratat, tuturor celorlalte state-parti, nivelurile maxime pentru armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat de care dispune. Notificarea nivelurilor maxime pentru armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat de care dispune, facuta de catre fiecare stat-parte la semnarea prezentului tratat , ramine valabila pina la data specificata intr-o notificare ulterioara, potrivit paragrafului 3 al acestui articol.

3. In conformitate cu limitele prevazute in art. 4, 5 si 6, fiecare statparte are dreptul a-si schimba nivelurile maxime pentru armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat de care dispune. Orice schimbare a nivelurilor maxime de dotari si limitate prin tratat ale unui statparte va fi notificata de catre acel stat-parte tuturor celorlalte state-parti, cu cel putin 90 de zile inaintea datei, precizate in notificare, la care o astfel de schimbare devine efectiva. Pentru a nu depasi nici una dintre limitele prevazute in art. 4 si 5, orice crestere a nivelurilor maxime de dotari conventionale ale unui stat-parte, care ar putea astfel cauza depasirea acelor limite, va fi precedata sau insotita de o reducere corespunzatoare a nivelurilor maxime pentru armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat de care dispune unui sau mai multe state-parti apartinind aceluiasi grup de state-parti, notificate anterior. Notificarea schimbarii nivelurilor maxime ale dotarilor ramine valabila incepind cu data precizata in notificare, pina la data precizata intr-o notificare ulterioara a unei schimbari potrivit acestui paragraf.

4. Fiecare notificare, ceruta de paragraful 2 sau 3 al acestui articol pentru vehiculele blindate de lupta va include, de asemenea, nivelurile maxime de dotare cu vehicule blinate de lupta a infanteriei si vehiculele de lupta cu armament greu ale statului-parte care face notificarea.

5. Cu 90 de zile inaintea expirarii perioadei de 40 de luni pentru reduceri, prevazuta in art. 8 si in momentul oricarei notificari ulterioare a unei schimbari, potrivit paragrafului 3 al acestui articol, fiecare stat-parte va notifica nivelurile maxime pentru tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie de care dispune, avind in vedere fiecare din zonele descrise in art. 4 paragrafele 2-4 si art. 5, paragraful 1, subparagraful A).

6. O reducere a numarului de armamente si echipamente limitate prin tratat de care dispune un stat-parte si supuse notificarii potrivit Protocolului privind schimbul de informatii nu va da, prin ea insasi, nici un drept vreunui alt stat-parte de a creste nivelurile maxime pentru dotarile sale supuse notificarii potrivit acestui articol.

7. Este de responsabilitatea unica a fiecarui stat-parte, in mod individual, de a asigura ca nivelurile maxime de dotari notificate potrivit prevederilor acestui articol sa nu fie depasite. Statele-parti apartinind aceluiasi grup de state-parti se vor consulta in scopul de a se asigura ca nivelurile maxime de dotari notificate potrivit prevederilor acestui articol, insumate corespunzator, nu depasesc limitele prevazute in art. 4, 5 si 6.

ART. 8

1. Limitarile numerice stabilite in art, 4, 5 si 6 vor fi realizate numai prin mijloace de reducere, in conformitate cu Protocolul privind reducerea, Protocolul privind recategorisirea elicopterelor, Protocolul privind reclasificarea avioanelor, nota din sectiunea I paragraful 2, subparagraful A) a Protocolului privind tipurile existente si Protocolul privind inspectiile.

2. Categoriile de armamente si echipamente conventionale care fac obiectul reducerii sint tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac. Tipurile specifice sint enumerate in Protocolul privind tipurile existente.
A) Tancurile de lupta si vehiculele blindate de lupta vor fi reduse prin distrugere, conversiune pentru scopuri nemilitare, expunere statica sau prin utilizarea ca tinte terestre sau, in cazul transportoarelor blindate de trupe, prin modificare in conformitate cu nota din sectiunea I paragraful 2, subparagraful A) din Protocolul privind tipurile existente.
B) Piesele de artilerie vor fi reduse prin distrugere sau expunere statica sau, in cazul pieselor de artilerie autopropulsate, prin utilizare ca tinte terestre.
C) Avioanele de lupta vor fi reduse prin distrugere, expunere statica, utilizare prin scopuri de instructie de sol sau, in cazul modelelor sau variantelor specifice de avioane de antrenament cu capacitate de lupta, prin reclasificarea in avioane de antrenament neinarmate.
D) Elicopterele specializate de atac vor fi reduse prin distrugere, expunere statica sau utilizare pentru scopuri de instructie la sol.
E) Elicopterele de atac polivalente vor fi reduse prin distrugere, expunere statica, utilizare pentru scopuri de instructie la sol, sau prin recategorisire.

3. Armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat vor fi considerate reduse dupa efectuarea procedurilor stabilite in protocoalele enumerate in paragraful 1 al acestui articol si dupa notificare, asa cum este cerut prin aceste protocoale. Armamentele si echipamentele astfel reduse nu vor mai fi luate in calculul limitarilor numerice stabilite in art. 4, 5 si 6.

4. Reducerile vor fi efectuate in trei faze si vor fi terminate cel mai tirziu in 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, astfel incit:
A) pina la sfirsitul primei faze de reducere, adica cel mai tirziu in 16 luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, fiecare stat-parte va asigura ca cel putin 25 la suta din obligatia sa totala de reducere, pentru fiecare din categoriile de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, a fost redusa:
B) pina la sfirsitul celei de-a doua faze de reducere, adica cel mai tirziu in 28 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, fiecare stat-parte va asigura ca cel putin 60 la suta din obligatia sa totala de reducere, pentru fiecare din categoriile de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, a fost redusa;
C) pina la sfirsitul fazei a treia de reducere, adica cel mai tirziu in 40 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, fiecare stat-parte va avea indeplinita obligatia sa totala de reducere pentru fiecare din categoriile de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat. Statele-parti care efectueaza conversiunea pentru scopuri nemilitare vor asigura ca conversiunea tuturor tancurilor de lupta in conformitate cu sectiunea a VIII-a a Protocolului privind reducerea a fost incheiata pina la sfirsitul fazei a treia de reducere; si D) vehiculele blindate de lupta considerate ca reduse, prin faptul ca au fost partial distruse conform sectiunii a VIII-a din Protocolul privind reducerea, trebuie sa fie integral convertite pentru scopuri nemilitare sau distruse, in conformitate cu sectiunea a IV-a a Protocolului privind reducerea, cel mai tirziu in 64 de luni de la intrarea in vigoarea a prezentului tratat.

5. Armamentele si echpamentele conventionale limitate prin tratat ce vor fi reduse trebuie declarate prezente in zona de aplicare in schimbul de informatii efectuat la semnarea tratatului.

6. Fiecare stat-parte va notifica tuturor celorlalte state-parti, cel mai tirziu in 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, obligatia sa de reducere.

7. Sub rezerva prevederilor paragrafului 8 al acestui articol, obligatia de reducere a unui stat-parte pentru fiecare categorie nu va fi mai mica decit diferenta dintre dotarile sale, notificata conform Protocolului privind schimbul de informatii, la semnarea sau la intrarea in vigoare a prezentului tratat, retinindu-se numarul cel mai mare si nivelurile maxime pentru dotarile sale notificate conform art. 7.

8. Orice revizuire ulterioara a dotarilor unui stat-parte notificate in conformitate cu Protocolul privind schimbul de informatii, sau a nivelurilor maxime pentru dotarile notificate in concordanta cu art. 7, va fi reflectata printr-o ajustare notificata a obligatiei sale de reducere. Orice notificare a unei micsorari a obligatiei de reducere a unui stat-parte va fi precedata sau insotita fie de o notificare a unei cresteri corespunzatoare a dotarilor, fara a se depasi nivelurile maxime pentru dotarile notificate conform art. 7 de catre unul sau mai multe state-parti, apartinind aceluiasi grup de state-parti, fie de o notificare a unei cresteri corespunzatoare a obligatiei de reducere a unuia sau mai multor astfel de state-parti.

9. La intrarea in vigoare a prezentului tratat, fiecare stat-parte notifica tuturor celorlalte state-parti, in conformitate cu Protocolul privind schimbul de informatii, amplasarea locurilor sale de reducere, inclusiv acelea unde va fi realizata conversiunea finala pentru scopuri nemilitare a tancurilor de lupta si vehiculelor blindate de lupta.

10. Fiecare stat-parte are dreptul sa desemneze atitea locuri de reducere cite doreste, sa revizuiasca fara restrictie alegerea unor astfel de locuri si sa realizeze simultan reducerea si conversiunea finala in maximum 20 de locuri.
Statele-parti vor avea dreptul sa foloseasca in comun locuri pentru reducere, pe baza acordului reciproc.

11. Independent de prevederile paragrafului 10 al acestui articol, in timpul perioadei de validare a datelor de baza, care este intervalul dintre intrarea in vigoarea a prezentului tratat si 120 de zile dupa intrarea in vigoarea a prezentului tratat, reducerea va fi realizata simultan in nu mai mult de 2 locuri pentru reducere pentru fiecare stat-parte.

12. Reducerea armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat va fi realizata in locuri pentru reducere, in interiorul zonei de aplicare, daca nu se specifica altfel in protocoalele mentionate in paragraful 1 al acestui articol.

13. Procesul de reducere, inclusiv rezultatele conversiunii armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat, pentru scopuri nemilitare, atit in perioada de reducere cit si in cele 24 de luni care urmeaza perioadei de reducere, vor constitui obiect al inspectiei fara drept de refuz, in conformitate cu Protocolul privind inspectiile.

ART. 9

1. In afara de scoaterea din serviciu in conformitate cu prevederile art. 8, tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac, in zona de aplicare, vor fi scoase din serviciu numai prin declasare, cu conditia ca:
A) asemenea armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat sa fie declasate, in asteptarea unei afectari, in nu mai mult de 8 locuri, care vor fi notificate ca locuri declarate conform Protocolului privind schimbul de informatii si vor fi indicate in astfel de notificari ca zone cu armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat pentru declasare. Daca in aceste locuri se afla armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat declasate, precum si orice alte armamente si echipamente conventionale ce fac obiectul tratatului, armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat declasate vor fi identificate separat; si B) cantitatile de armamente si echipamente conventionale declasate sa nu depaseasca, separat, pentru fiecare stat-parte, 1 la suta din dotarile sale notificate de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat sau un total de 250, retinindu-se numarul cel mai mare, din care nu mai mult de 200 vor fi tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie si nu mai mult de 50 vor fi elicoptere de atac si avioane de lupta.

2. Notificarea declasarii va include cantitatea si tipul armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat declasate, precum si locul declasarii si va fi transmisa tuturor celorlalte state-parti, in conformitate cu sectiunea a IX-a paragraful 1, subparagraful B) din Protocolul privind schimbul de informatii.

ART. 10

1. Locurile desemnate pentru depozitare permanenta vor fi notificate tuturor celorlalte state-parti in conformitate cu Protocolul privind schimbul de informatii, de catre statul-parte caruia ii apartin armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat aflate in locurile desemnate pentru depozitare permanenta. Notificarea va cuprinde denumirea si amplasarea locurilor destinate pentru depozitare permanenta, inclusiv coordonatele geografice, cantitatile de tipuri pentru fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat din fiecare loc de depozitare.

2. Locurile desemnate pentru depozitare permanenta vor contine numai acele facilitati necesare depozitarii si intretinerii armamentelor si echipamentelor (de exemplu: antrepozite, garaje, ateliere si magaziile lor, precum si alte elemente de intretinere). Locurile desemnate pentru depozitare permanenta nu vor cuprinde poligoane de tragere sau terenuri de instructie pentru utilizarea de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat. Locurile desemnate pentru depozitare permanenta vor contine numai armamente si echipamente apartinind fortelor armate conventionale ale unui stat-parte.

3. Fiecare loc desemnat pentru depozitare permanenta va avea un perimetru bine definit din punct de vedere fizic, marcat printr-un gard imprejmuitor continuu, ca o inaltime de cel putin 1,5 m. Gardul imprejmuitor nu va avea mai mult de trei porti, reprezentind singurele puncte prin care sa se efectueze intrarea si iesirea armamentelor si echipamentelor.

4. Armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, amplasate in locurile desemnate pentru depozitare permanenta, vor fi luate in calcul ca armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat care nu sint in unitati active, inclusiv cind acestea sint scoase in mod temporar conform prevederilor paragrafelor 7, 8, 9 si 10 ale acestui articol. Armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, din alte depozite decit cele desemnate pentru depozitare permanenta, vor fi luate in calcul ca armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat aflate in unitati active.

5. In locurile desemnate pentru depozitare permanenta nu se vor amplasa unitati si formatiuni active, cu exceptia celor prevazute la paragraful 6 al acestui articol.

6. In locurile desemnate pentru depozitare permanenta vor fi amplasate numai efectivele necesare securitatii si functionarii locurilor desemnate pentru depozitare permanenta sau pentru intretinerea armamentelor si echipamentelor depozitate in acestea.

7. In scopul intretinerii, repararii sau modificarii armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat, amplasate in locurile desemnate pentru depozitare permanenta, fiecare stat-parte va avea dreptul, fara notificare prealabila, sa scoata si sa mentina simultan, in afara locurilor desemnate pentru depozitare permanenta, pina la 10 la suta din dotarile notificate pentru fiecare categorie de armament si echipament din fiecare loc destinat pentru depozitare permanenta, rotunjit pina la numarul intreg cel mai apropiat, sau 10 bucati din armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, pentru fiecare categorie din fiecare loc desemnat pentru depozitare permanenta, retinindu-se numarul cel mai mic.

8. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 7 al acestui articol, nici un stat-parte nu va scoate armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat din locurile desemnate pentru depozitare permanenta decit daca a fost transmisa o notificare in acest sens tuturor celorlalte state-parti, cu cel putin 42 de zile inainte de a se efectua aceasta operatiune. Notificarea va fi facuta de statul-parte caruia ii apartine armamentul si echipamentul conventional limitat prin tratat. Notificarea va specifica:
A) amplasarea locului desemnat pentru depozitare permanenta din care vor fi scoase armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, precum si cantitatile, pe tipuri, din fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat ce vor fi scoase;
B) data scoaterii si data reintroducerii armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat; si C) amplasarea si utilizarea preconizate pentru armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, pe timpul cit acestea se afla in afara locurilor desemnate pentru depozitare permanenta.

9. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 7 de mai sus, numarul total de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, scoase si mentinute in afara locurilor desemnate pentru depozitare permanenta de catre state-parti apartinind aceluiasi grup de state-parti, nu va depasi in nici un moment urmatoarele niveluri:
A) 550 tancuri de lupta;
B) 1.000 vehicule blindate de lupta; si C) 300 piese de artilerie.

10. Armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, scoase din locurile desemnate pentru depozitare permanenta potrivit paragrafelor 8 si 9 ale acestui articol, vor fi reintroduse in locurile desemnate pentru depozitare permanenta nu mai tirziu de 42 de zile dupa scoaterea lor, cu exceptia acelor armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat scoase pentru transformare in industrie. Acestea vor fi reintroduse in locurile desemnate pentru depozitare permanenta imediat dupa terminarea transformarii.

11. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa inlocuiasca armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, amplasate in locurile desemnate pentru depozitare permanenta. Fiecare stat-parte va notifica tuturor celorlalte state-parti, la inceperea inlocuirii, numarul, amplasarea, tipurile si destinatia armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat ce sint in curs de inlocuire.
ART. 11
1. Fiecare stat-parte isi va limita numarul vehiculelor blindate lansatoare de poduri astfel incit, in termen de 40 de luni dupa intrarea in vigoare a prezentului tratat si in continuare, pentru grupul de state-parti caruia ii apartine, numarul total de vehicule blindate lansatoare de poduri din unitatile active, in zona de aplicare, sa nu depaseasca 740.

2. Toate vehiculele blindate lansatoare de poduri din zona de aplicare, care depasesc numarul total prevazut la paragraful 1 al acestui articol pentru fiecare grup de state-parti, se pastreaza in locuri desemnate pentru depozitare permanenta, asa cum sint definite in art. 2 din prezentul tratat. Cind vehiculele blindate lansatoare de poduri sint pastrate in locuri desemnate pentru depozitarea permanenta, fie separat fie impreuna cu armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, prevederile art. 10, pararafele 1 - 6, se vor aplica atit vehiculelor blindate lansatoare de poduri, cit si armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat.
Vehiculele blindate lansatoare de poduri pastrate in locurile desemnate pentru depozitare permanenta nu vor fi considerate ca aflindu-se in unitati active.

3. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 6 al acestui articol, vehiculele blindate lansatoare de poduri pot fi scoase din locurile desemnate pentru depozitare permanenta, potrivit prevederilor paragrafelor 4 si 5 ale acestui articol, numai dupa ce despre aceasta se notifica tuturor celorlalte state-parti, cu cel putin 42 de zile inainte. Aceasta notificare va specifica:
A) amplasarea locurilor desemnate pentru depozitare permanenta din care vehiculele blindate lansatoare de poduri vor fi scoase si numarul de vehicule blindate lansatoare de poduri ce va fi scos din fiecare din aceste locuri;
B) datele scoaterii si datele reintroducerii vehiculelor blindate lansatoare de poduri in locurile desemnate pentru depozitare permanenta; si C) utilizarea preconizata pentru vehiculele blindate lansatoare de poduri, pe timpul cit acestea sint scoase din locurile desemnate pentru depozitare permanenta.

4. Cu exceptia celor prevazute la paragraful 6 al acestui articol, vehiculele blindate lansatoare de poduri scoase din locurile desemnate pentru depozitare permanenta vor fi reintroduse in acestea nu mai tirziu de 42 de zile de la data efectiva a scoaterii.

5. Numarul total de vehicule blindate lansatoare de poduri scoase si aflate in afara locurilor desemnate pentru depozitare permanenta nu va depasi in nici un moment 50, pentru fiecare grup de state-parti.

6. In scopul intretinerii sau modificarii, statele-parti vor avea dreptul sa scoata si sa mentina simultan, in afara locurilor desemnate pentru depozitare permanenta, pina la 10 la suta, rotunjit pina la cel mai apropiat numar intreg, din dotarile lor notificate in vehicule blindate lansatoare de poduri din fiecare din locurile desemnate pentru depozitare permanenta sau 10 vehicule blindate lansatoare de poduri din fiecare loc desemnat pentru depozitare permanenta, retinindu-se numarul cel mai mic.

7. In cazul unor calamitati naturale implicind inundatii sau avarierea podurilor permanente, statele-parti vor avea dreptul sa scoata vehiculele blindate lansatoare de poduri din locurile desemnate pentru depozitare permanenta. Astfel de actiuni vor fi notificate tuturor celorlalte state-parti, in momentul scoaterii.

ART. 12

1. Vehiculele blindate de lupta a infanteriei detinute de organizatiile unui stat-parte destinate si structurate sa indeplineasca functii de securitate interna in timp de pace, care nu sint structurate si organizate pentru lupte terestre impotriva unui inamic extern, nu sint limitate prin prezentul tratat.
Cu toate acestea, pentru a imbunatati aplicarea prezentului tratat si a da asigurarea ca numarul unor astfel de armamente detinute de asemenea organizatii nu vor fi folosite pentru eludarea prevederilor prezentului tratat, orice cantitate de astfel de armamente depasind 1.000 de vehicule blindate de lupta a infanteriei, alocate de un stat-parte organizatiilor destinate si structurate sa indeplineasca functii de securitate interna pe timp de pace, va constitui parte a nivelurilor permise, mentionate in art. 4, 5 si 6. Nu mai mult de 600 vehicule blindate de lupta a infanteriei ale unui stat-parte, alocate unor astfel de organizatii vor putea fi amplasate in acea parte a zonei de aplicare descrisa in subparagraful A), paragraful 1 al art. 5. Fiecare stat-parte va asigura ca astfel de organizatii se vor abtine de la achizitionarea de mijloace de lupta peste cele necesare satisfacerea cerintelor securitatii interne.

2. Un stat-parte care intentioneaza sa realoce tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta a infanteriei, artilerie, elicoptere de atac si vehicule blindate lansatoare de poduri, aflate in inzestrarea fortelor sale armate conventionale, oricarei organizatii a acelui stat-parte care nu apartine fortelor sale armate conventionale, va notifica aceasta tuturor celorlalte state -parti, nu mai tirziu de data la care o astfel de realocare devine efectiva. O astfel de notificare va specifica data efectiva a realocarii, data la care astfel de echipamente vor fi transferate, precum si cantitatile, pe tipuri, ale armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin prezentul tratat ce sint realocate.

ART. 13

1. In scopul de a se asigura verificarea respectarii prevederilor prezentului tratat, fiecare stat-parte va transmite notificari si va efectua schimb de informatii in legatura cu armamentele si echipamentele sale conventionale, potrivit prevederilor Protocolului privind schimbul de informatii .

2. Astfel de notificari si schimburi de informatii vor fi transmise in conformitate cu art. 17.

3. Fiecare stat-parte va fi raspunzator de propriile sale informatii;
primirea unor astfel de informatii si notificari nu implica validarea sau acceptarea informatiilor transmise.

ART. 14

1. In scopul de a se asigura verificarea respectarii prevederilor prezentului tratat, fiecare stat-parte va avea dreptul sa efectueze si obligatia sa accepte, in zona de aplicare, inspectii in conformitate cu prevederile Protocolului privind inspectiile.

2. Scopul unor astfel de inspectii va fi:
A) sa verifice, pe baza informatiilor furnizate potrivit Protocolului privind schimbul de informatii, respectarea de catre statele-parti a limitarilor numerice stabilite in art. 4, 5 si 6;
B) sa urmareasca procesul de reducere a tancurilor de lupta, vehiculelor blindate de lupta, pieselor de artilerie, avioanelor de lupta si elicopterelor de atac, efectuat la locurile pentru reducere in conformitate cu art. 8 si Protocolul privind reducerea; si C) sa urmareasca certificarea elicopterelor de atac polivalente recategorisite si a avioanelor de antrenament cu capacitate de lupta rteclasificate, executata conform Protocolului privind recategorisirea elicopterelor si Protocolului privind reclasificarea avioanelor.

3. Nici un stat-parte nu va exercita drepturile enuntate in paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, fata de statele-parti care apartin grupului de stateparti al carui membru este, cu scopul de a eluda obiectivele regimului de verificare.

4. In cazul unei inspectii efectuate in comun de mai multe state-parti, unul dintre acestea va fi responsabil de indeplinirea prevederilor prezentului tratat.

5. Numarul de inspectii, conform sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale Protocolului privind inspectiile, pe care fiecare stat-parte va avea dreptul sa le efectueze si obligatia sa le accepte in timpul fiecarei perioade de timp date va fi stabilit in conformitate cu prevederile sectiunii a II-a a acelui protocol.

6. La expirarea perioadei de validare a nivelurilor ramase, de 120 de zile, fiecrea stat-parte va avea dreptul sa efectueze si fiecare stat-parte va avea obligatia sa accepte, in zona de aplicare, un numar convenit de inspectii aeriene. Astfel de numere convenite si alte prevederi aplicabile vor fi dezvoltate in timpul negocierilor la care se refera art. 18.

ART. 15

1. In scopul de a se asigura verificarea respectarii prevederilor prezentului tratat, fiecare stat-parte va avea dreptul ca, in afara de procedurile incluse in art. 14, sa foloseasca mijloacele tehnice nationale si multinationale de verificare pe care le are la dispozitie, de o maniera care sa respecte principiile general recunoscute ale dreptului international.

2. Un stat-parte nu se va interfera cu mijloacele tehnice nationale si multinationale de verificare ale unui alt stat-parte care actioneaza potrivit prevederilor din paragraful 1 al acestui articol.

3. Un stat-parte nu va recurge la masuri care sa impiedice verificarea respectarii prevederilor prezentului tratat prin mijloacele tehnice nationale sau multinationale de verificare ale altui stat-parte, care actioneaza potrivit prevederilor din paragraful 1 al acestui articol. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul practicilor de acoperire sau mascare a procesului normal de instruire a trupelor, a activitatilor de intretinere sau a altor activitati care implica armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat.

ART. 16

1. Pentru a promova obiectivele si a aplica prevederile prezentului tratat, statele-parti creeaza un Grup consultativ comun.

2. In cadrul Grupului consultativ comun, statele-parti vor:
A) examina probleme referitoare la aplicarea sau eventuala eludare a prevederilor prezentului tratat;
B) cauta sa rezolve ambiguitatile si diferentele de interpretare ce pot apare pe parcursul aplicarii prezentului tratat;
C) analiza si, in cazul in care va fi posibil, vor conveni masuri de crestere a viabilitatii si eficientei prezentului tratat;
D) aduce la zi listele continute in Protocolul privind tipurile existente, astfel cum se prevede la art. 2 paragraful 2;
E) rezolva probleme tehnice, in scopul stabilirii practicilor uniforme intre statele-parti privind modul de aplicare a prezentului tratat;
F) elabora sau revizui, in cazul in care va fi necesar, regulile de procedura, metodele de lucru, baremurile de participare la cheltuielile Grupului consultativ comun si ale conferintelor convocate in conformitate cu prevederile prezentului tratat se repartizarea cheltuielilor pentru inspectii intre statele -parti;
G) analiza si elabora masuri corespunzatoare, care sa asigure ca informatiile, obtinute in cadrul schimbului de informatii intre statele-parti sau ca rezultat al inspectiilor prevazute de prezentul tratat, sint folosite numai pentru scopurile prezentului tratat, tinind seama de cerintele specifice ale fiecarui stat-parte privind protectia informatiilor pe care acel stat-parte le mentioneaza ca fiind sensibile;
H) examina, la cererea oricarui stat-parte, orice problema pe care un statparte doreste sa o supuna dezbaterii la o conferinta ce urmeaza a fi convocata in conformitate cu art. 21; o asemenea examinare nu va aduce insa prejudicii dreptului oricarui stat-parte de a recurge la procedurile prevazute in art. 21;
si I) examina problemele in disputa ce rezulta din aplicarea prezentului tratat .

3. Fiecare stat-parte va avea dreptul de a aduce in fata Grupului consultativ comun si inscrie pe ordinea sa de zi orice problema referitoare la prezentul tratat.

4. Grupul consultativ comun va adopta decizii sau va face recomandari, prin consens. Consensul va fi inteles ca insemnind lipsa oricarei obiectii a vreunui reprezentant al unui stat-parte la adoptarea unei decizii sau formularea unei recomandari.

5. Grupul consultativ comun poate propune amendamente la prezentul tratat, pentru a fi examinate si adoptate in conformitate cu art. 20. Grupul consultativ comun poate, de asemenea, conveni asupra imbunatatirii viabilitatii si eficientei prezentului tratat, in concordanta cu prevederile acestuia. In afara unor astfel de imbunatatiri referitoare numai la probleme minore, de natura administrativa sau tehnica, aceste imbunatatiri vor fi obiect al examinarii si adoptarii in concordanta cu art. 20, inainte ca ele sa devina efective.

6. Nimic in acest articol nu va fi considerat ca interzice sau restringe oricarui stat-parte posibilitatea de a cere informatii sau de a organiza consultari cu alte state-parti in probleme referitoare la acest tratat si aplicarea lui, pe canale sau in organisme altele decit Grupul consultativ comun.

7. Grupul consultativ comun va urma procedurile prevazute in Protocolul privind Grupul consultativ comun.

ART. 17
Statele-parti vor transmite informatiile si notificarile, cerute prin prezentul tratat, in forma scrisa. Acestea vor folosi canalele diplomatice sau alte canale oficiale destinate de catre ele, inclusiv si indeosebi reteaua de comunicatii ce va fi stabilita printr-un aranjament separat.

ART. 18

1. Dupa semnarea prezentului tratat, statele-parti vor continua negocierile privind fortele armate conventionale, pe baza aceluiasi mandat si in scopul dezvoltarii prezentului tratat.

2. Obiectivul acestor negocieri va fi incheierea unui acord cu privire la masurile suplimentare care sa conduca la cresterea securitatii si stabilitatii in Europa si, potrivit mandatului, inclusiv masurile pentru limitarea efectivelor fortelor lor armate conventionale in zona de aplicare.

3. Statele-parti vor cauta sa incheie aceste negocieri nu mai tirziu de urmatoarea Reuniune a Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ce va avea loc la Helsinki in anul 1992.

ART. 19

1. Prezentul tratat va avea o durata nelimitata. Acesta va putea fi completat printr-un tratat ulterior.

2. Fiecare stat-parte are dreptul, in exercitarea suveranitatii sale nationale, de a se retrage din prezentul tratat, daca hotaraste ca evenimente extraordinare in legatura cu problemele ce formeaza obiectul acestui tratat au pus in pericol interesele sale supreme. Un stat-parte care intentioneaza sa se retraga va informa despre hotarirea sa de a proceda astfel depozitarul si toate celelalte state-parti. O astfel de informare va fi transmisa cu cel putin 150 de zile inaintea retragerii intentionate din prezentul tratat. Aceasta va include o declaratie referitoare la evenimentele extraordinare pe care statul-parte le considera ca punind in pericol interesele sale supreme.

3. In mod deosebit, fiecare stat-parte va avea dreptul, in exercitarea suveranitatii sale nationale, de a se retrage din prezentul tratat, daca un alt stat-parte creste numarul de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, avioane de lupta sau elicoptere de atac de care dispune, asa cum sint definite in art. 2 al prezentului tratat, care se afla in afara ariei de limitare a prezentului tratat, in astfel de proportii ce creeaza o amenintare evidenta pentru echilibrul de forte in cadrul zonei de aplicare.

ART. 20

1. Orice stat-parte poate propune amendamente la prezentul tratat. Textul amendamentului propus va fi prezentat depozitarului care il va transmite tuturor statelor-parti.

2. Daca un amendament este aprobat de catre toate statele-parti, acesta va intra in vigoare in conformitate cu procedurile prevazute in art. 22, care reglementeaza problema intrarii in vigoare a prezentului tratat.

ART. 21

1. La 46 de luni de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, si dupa aceea la intervale de 5 ani, depozitarul va convoca o conferinta a statelorparti pentru a examina modul de functionare a prezentului tratat.

2. Depozitarul va convoca o conferinta extraordinara a statelor-parti, daca aceasta este solicitata de catre oricare stat-parte care apreciaza ca au aparut imprejurari exceptionale care privesc tratatul, in special in cazul in care un stat-parte si-a anuntat intentia de a parasi grupul sau de state-parti sau de a se alatura celuilalt grup de state-parti, asa cum sint definite in art. 2, paragraful 1, subparagraful A). Pentru a permite celorlalte state-parti sa se pregateasca pentru o asemenea conferinta, cererea va include motivul pentru care acel stat-parte considera o conferinta extraordinara. Conferinta va examina circumstantele prezentate in cerere si influenta lor asupra aplicarii tratatului. Conferinta se va deschide nu mai tirziu de 15 zile de la primirea cererii si, afara de cazul in care se va hotari altfel, nu va dura mai mult de 3 saptamini.

3. Depozitarul va convoca o conferinta a statelor-parti pentru a examina un amendament care este propus in conformitate cu art. 20, in cazul in care trei sau mai multe state-parti vor prezenta o asemenea cerere. O asemenea conferinta se va deschide nu mai tirziu de 21 de zile de la primirea cererilor respective.

4. In cazul in care un stat-parte notifica hotarirea sa de a se retrage din prezentul tratat, in conformitate cu art. 19, depozitarul va convoca o conferinta a statelor-parti, care se va deschide nu mai tirziu de 21 de zile de la primirea cererii de retragere, pentru a fi examinate problemele referitoare la retragerea din prezentul tratat.

ART. 22

1. Prezentul tratat va fi supus ratificarii de catre fiecare stat-parte, in conformitate cu procedurile sale constitutionale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe linga Guvernul Regatului Olandei, desemnat prin prezentul articol ca depozitar.

2. Prezentul tratat va intra in vigoare la 10 zile dupa ce toate stateleparti, mentionate in preambul, au depus instrumentele de ratificare.

3. Depozitarul va informa cu promptitudine toate statele-parti despre:
A) depunerea fiecarui instrument de ratificare;
B) intrarea in vigoare a prezentului tratat;
C) orice retragere potrivit art. 19 al prezentului tratat si data efectiva a acesteia;
D) textul oricarui amendament propus potrivit art. 20;
E) intrarea in vigoare a oricarui amendament la prezentul tratat;
F) orice cerere de a se convoca o conferinta potrivit art. 21.
G) convocarea unei conferinte in conformitate cu art. 21; si H) orice alta problema asupra careia, prin prezentul tratat, depozitarul este obligat sa informeze statele-parti.

4. Prezentul tratat va fi inregistrat de catre depozitar in conformitate cu art. 102 din Carta O.N.U.

ART. 23
Originalul prezentului tratat, ale carui texte in engleza, franceza, germana , italiana, rusa si spaniola sint toate autentice, va fi depus in arhivele depozitarului. Copii certificate ale prezentului tratat vor fi transmise de catre depozitar tuturor statelor-parti.
Drept pentru care, subsemnatii, imputerniciti in mod corespunzator, am semnat prezentul tratat.
Incheiat la Paris, la 19 noiembrie 1990.
Pentru Regatul Belgiei, Excelenta Sa domnul Wilfried Martens, prim-ministru Excelenta Sa domunul Mark Eyskens, ministru al afacerilor externe Pentru Republica Bulgaria Excelenta Sa domnul Jeliu Jelev, presedintele Republicii Bulgaria Excelenta Sa domnul Andrei Lukanov, ministru al afacerilor externe Pentru Canada, Excelenta Sa domnul Brian Mulroney, prim-ministru Excelenta Sa domnul Joe Clark, secretar de stat pentru afaceri externe Pentru Republica Federativa Ceha si Slovaca, Excelenta Sa domnul Vaclav Havel, presedintele Republicii Federative Cehe si Slovace Excelenta Sa domnul Jiri Dienstbier, ministru al afacerilor externe Pentru Regatul Danemarcei, Excelenta Sa domnul Poul Schluter, prim-ministru Excelenta Sa domnul Uffe Ellemann-Jensen, ministru al afacerilor externe Pentru Republica Franceza, Excelenta Sa domnul Francois Mitterand, presedintele Republicii Franceze Excelenta Sa domnul Michel Rocard, prim-ministru Excelenta Sa domnul Roland Dumas, ministru de stat, ministru al afacerilor externe Pentru Republica Federala Germania, Excelenta Sa domnul Helmut Kohl, cancelar Excelenta Sa domunul Hans-Dietrich Genscher, ministrul afacerilor externe Pentru Republica Elena, Excelenta Sa domnul Constantin Mitsotakis, prim-ministru Excelenta Sa domnul Andonis Samaras, ministrul afacerilor externe Pentru Republica Islanda, Excelenta Sa domnul Steingrimur Hermannsson, prim-ministru Excelenta Sa domnul Jon Baldrin Hannibalsson, ministrul afacerilor externe Pentru Republica Italiana, Excelenta Sa domnul Giulio Andreotti, prim-ministru Excelenta Sa domnul Gianni De Michelis, ministrul afacerilor externe Pentru Marele Ducat al Luxemburgului, Excelenta Sa domnul Jacques Santer, prim-ministru Excelenta Sa domnul Jacques Poos, ministrul afacerilor externe Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord Excelenta Sa doamna Margaret Thatcher, prim-ministru Excelenta Sa domnul Douglas Hurd, secretar de stat pentru afaceri externe Pentru Regatul Norvegiei, Excelenta Sa domnul Gro Harlem Brundtland, ministru al afacerilor externe Pentru Regatul Olandei, Excelenta Sa domnul Ruud Lubbers, prim-ministru Excelenta Sa domnul Henry Van Den Broek, ministru al afacerilor externe Pentru Republica Polonia, Excelenta Sa domnul Tadeusz Mazowieski, presedintele Consiliului de Ministri Excelenta Sa domnul Kvzysztof Skubiszewski, ministru al afacerilor externe Pentru Republica Portugheza, Excelenta Sa domnul Anibal Cavaco Silva, prim-ministru Excelenta Sa domnul Joao Deus Pinheiro, ministru al afacerilor externe Pentru Romania, Excelenta Sa domnul Ion Iliescu, presedintele Romaniei Excelenta Sa domnul Adrian Nastase, ministru al afacerilor externe Pentru Regatul Spaniei, Excelenta Sa domnul Felipe Gonzales, presedintele guvernului Excelenta Sa domnul Francisco Ordonez, ministru al afacerilor externe Pentru Statele Unite ale Americii Excelenta Sa domnul George Bush, presedintele Statelor Unite ale Americii Excelenta Sa domnul James Baker, secretar de stat Pentru Republica Turcia, Excelenta Sa domnul Turgut Ozal, presedintele Republicii Turcia Excelenta Sa domnul Yildirim Akbulut, ministru al afacerilor externe Pentru Republica Ungaria, Excelenta Sa domnul Joszef Antall, prim-ministru Excelenta Sa domnul Geza Jeszenszky, ministru al afacerilor externe Pentru Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, Excelenta Sa domnul Mihail Gorbaciov, presedintele Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice Excelenta Sa domnul Eduard Sevargnadze, ministru al afacerilor externe PROTOCOL privind tipurile existente de armamente si echipamente conventionale Statele-parti convin in cele ce urmeaza: a) listele, valabile la data semnarii tratatului, cu tipurile existente de armamente si echipamente conventionale supuse masurilor de limitare, reducere, schimb de informatii si verificare; b) procedurile pentru furnizarea datelor tehnice si a fotografiilor corespunzatoare acestor tipuri existente de armamente si echipamente; si c) procedurile pentru actualizarea listelor cu aceste tipuri existente de armamente si echipamente conventionale cu art. 2 al Tratatului cu privire la fortele armate conventionale, in Europa, din 19 noiembrie 1990, denumit in continuare tratat.
SECTIUNEA I Tipurile existente de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat
1. Tipurile existente de tancuri de lupta sint:
M - 1 M - 60 M - 48 M - 47 Leopard 1 Leopard 2 AMX - 30 Challenger Chieftain Centurion M - 41 NM - 116 T - 54 T - 55 T - 72 T - 34 T - 54 T - 55 T - 62 T - 64 T - 72 T - 80 TR - 85 TR - 580 Toate modelele si variantele unui tip existent de tanc de lupta mentionat mai sus sint considerate a fi tancuri de lupta de acel tip.

2. Tipurile existente de vehicule blindate de lupta sint:
A) Transportoare blindate de trupe YPR - 765 AMX - 13 VTT M 113 M 75 Spartan Grizzly Tpz - 1 Fuchs VAB M 59 Leonidas VCC 1 VCC 2 Saxon AFV 432 Saracen Humber BDX BMR - 600 Chaimite V 200 V 150 S BTR - 40 BTR - 152 BTR - 50 BTR - 60 OT - 62 (TOPAS) OT - 64 (SKOT) OT - 90 FUG D - 442 BTR - 70 BTR - 80 BTR - D TAB - 77 OT - 810 PSZH D - 994 TABC - 79 TAB - 71 MLVM MT - LB*) EBR - ETT M3A1 YP 408 BLR VIB LVTP - 7 6614/G BTR - 152 BTR - 50 BTR - 60 BTR - 70 MT - LB*) Toate modelele si variantele unui tip existent de transportor blindat de trupe mentionat mai sus sint considerate a fi transportoare blindate de trupe din acel tip, mai putin in cazul in care aceste modele si variante sint incluse in lista vehiculelor aparent transportoare blindate de trupe din sectiunea a IIa, paragraful 1 a prezentului protocol.
B) Vehicule blindate de lupta a infanteriei YPR - 765 (25 mm) Marder AMX - 10P Warrior M2/M3 Bradley AFV - 423 Rarden NM - 135 BMP - 1/BRM - 1 BMP - 2 BMP - 1/BRM - 1 BMP - 2 BMP - 23 MLI - 84 BMD - 1 BMD - 2 BMP - 3 Toate modelele si variantele unui tip existent de vehicul blindat de lupta a infanteriei mentionat mai sus sint considerate a fi vehicule blindate de lupta a infanteriei de acel tip, mai putin in cazul in care aceste modele si variante sint incluse in lista cu vehicule aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei din sectiunea a II-a, paragraful 2 din prezentul protocol.
*) Aceste vehicule blindate usoare multifunctionale pot fi, in mod exceptional, modificate, in termen de 40 de luni de la intrarea in vigoare a tratatului, in vehicul aparent transportor blindat de trupe, mentionat in sectiunea a II-a, paragraful 1 din prezentul protocol sub denumirea de MT-LB-AT, prin transformarea interiorului vehiculului prin demontarea banchetei din stinga pentru grupa de infanterie de lupta si prin sudarea rastelelor pentru munitie de laterale si plafon, in minimum 6 puncte, astfel incit vehiculul sa nu fie capabil sa transporte o grupa de infanterie pentru lupta. Asemenea modificari pot fi realizate in alte locuri decit locurile pentru reducere.
Transportoarele blindate de trupe MT-LB care nu au fost modificate vor fi comunicate, in conformitate cu Protocolul privind schimbul de informatii, ca transportoare blindate de trupe.
C) Vehicule de lupta cu armament greu AMX - 10RC ERC 90 Sagaye BMR - 625 - 90 Commando V 150 Scorpion Saladin JPK - 90 M - 24 AMX - 13 EBR - 75 Panhard PT - 76 PT - 76 SU - 76 SU - 100 ISU - 152 Toate modelele si variantele unui tip existent de vehicule de lupta cu armament greu mentionat mai sus vor fi considerate a fi vehicule de lupta cu armament greu de acel tip.

3. Tipurile existente de piese de artilerie sint:
A) Tunuri, obuziere si piese de artilerie combinind caracteristici de tun si obuzier 105 mm: Tun usor 100 mm: Tun de cimp 105 mm BS - 3 M 18 Tun de cimp Model 53 Tun Krupp Obuzier Skoda 105 mm (Model 1914/ 1934, 1930, 1934) Tun R Metal 105 mm Obuzier 105 mm Obuzier Skoda Obuzier M 56 (Model 1939) Obuzier tractat 105 mm: Tun de cimp M 101 Schneider (Model 1936) Obuzier tractat M 102 Tun autopropulsat Abbot Obuzier autopropulsat M 108 120 mm: Obuzier 2B16 Obuzier autopropulsat M 52 Obuzier autopropulsat 2S9 Obuzier HM - 2 105 mm Tun M - 38 122 mm: Obuzier D30 (Skoda) Obuzier Obuzier M30 AU 50 105 mm Obuzier tractat Obuzier D74 R58/M26 Obuzier autopropulsat 2S1 Tun A19 (Model 31/37) 122 mm: Tun de cimp Obuzier autopropulsat 122/46 (Model 1989) Obuzier D 30 Obuzier M 30 Obuzier autopropulsat 2S1 130 mm: Tun M 46 140 mm: Obuzier tractat 130 mm: Tun '82
5.5" (139,7 mm) Tun M46 150 mm: Tun Skoda 150 mm: Obuzier Skoda 150 mm (Model 1934) 152 mm: Tun obuzier D 20 Obuzier Ceh Obuzier autopropulsat 2S3 (Model 1937) 155 mm: Obuzier tractat 152 mm: Obuzier D1 M114 Obuzier tractat Obuzier autopropulsat 2S3 (M - 139) Obuzier 2A65 Obuzier tractat Obuzier - tun FH - 70 ML 20 Obuzier auto- Tun-obuzier propulsat M 109 D 20 Obuzier tractat Tun '81 M198 Tun TRF1 Tun 2A36 155 mm Tun AUF1 Obuzier - tun 155 mm autopropulsat Dana M77 Tun AMF 3 Tun autopropulsat 2S5 155 mm Tun BF50 Obuzier auto155 mm propulsat 2S19 Obuzier auto- Tun-obuzier propulsat M 44 '85 Tun tractat M 59 Obuzier Model 1938 Obuzier autopropulsat SP 70 Obuzier '81 175 mm: Tun M107SP 203 mm: Obuzier tractat 203 mm: Obuzier B4 M115 Obuzier autopropulsat M 110 Tun autopropulsat Obuzier autopropulsat M 55 Tun autopropulsat 2S7 B) Aruncatoare 107 mm: 4,2" (amplasat in teren sau 107 mm: Aruncator pe vehicul blindat M106) M - 1938 120 mm: Brandt (M60, 120 mm: 2B11 (2S12) M - 120 - 60 M 120 SLM - 120 - Model '38/43 AM - 50) M120 RTF 1 Tundzha/ M120 M51 Aruncator autopropulsat Tundzha Sani (pe MT - LB) "Soltam/ Aruncator Tampella" model 1982 (amplasat in teren sau B - 24 pe vehicul blindat 160 mm: M160 M113) "Ecia" Mod. L 240 mm: M240 (amplasat in Aruncator teren, pe BMR - autopropulsat 600 sau pe 2S4 vehicul blindat M113) HY12 ("Tosam") 2B 11 (2S12) C) Sisteme multiple de lansare proiectile reactive 110 mm: LARS 122 mm: BM - 21 (BM - 21 - 1, BM - 21 C) 122 mm: BM - 21 RM - 70 RM - 70 140 mm: Teruel MLAS APR - 21 APR - 40 227 mm: MLRS 130 mm: M - 51 RM - 130 BM - 13

R.2 140 mm: BM - 14 220 mm: BM - 22/27 240 mm: BM - 24 280 mm: Uragan 9P140 300 mm: "Smerch" Toate modelele si variantele unui tip existent de piesa de artilerie mentionat mai sus sint considerate a fi piese de artilerie de acel tip.

4. Tipurile existente de avioane de lupta sint:
A-7 IAR-93 A-10 Alpha Jet A IL-28 AM-X Buccaneer MiG-15 Canberra MiG-17 Draken MiG-21 F-4 MiG-23 F-5 MiG-25 F-15 MiG-27 F-16 MiG-29 F-18 MiG-31 F-84 SU-7 SU-15 F-102 TU-16 F-104 SU-17 F-111 SU-20 G-91 SU-22 Harrier SU-24 Hunter SU-25 Jaguar SU-27 Lightning TU-22 MiG-21 MiG-23 MiG-29 MB-339 TU-22M Mirage F-1 Mirage III TU-128 Mirage IV Mirage V YAK-28 Mirage 2000 SU-22 Tornado Toate medelele si variantele unui tip existent de avion de lupta mentionat mai sus sint considerate a fi avioane de lupta de acel tip.

5. Tipurile existente de elicoptere de atac sint:
A) Elicoptere specializate de atac AH-1 Cobra Mi-24 AH-64 Apache A-129 Mangusta Mi-24 Sub rezerva prevederilor sectiunii I paragraful 3 ale Protocolului privind recategorisirea elicopterelor, toate modelele sau variantele unui tip existent de elicopter specializat de atac mentionat mai sus sint considerate a fi elicoptere specializate de atac de acel tip.
B) Elicoptere de atac polivalente A-109 Hirundo IAR-316 Alouette III Mi-8/Mi-17 Fennec AS 550 C-2 Lynx OH-58 Kiowa/AB-206/ CH-136 PAH-1/B0-105 Gazelle Scout Wessex Mi-8 Sub rezerva prevederilor sectiunii I, paragraful 4 si 5 din Protocolul privind recategorisirea elicopterelor, toate modelele si variantele unui tip de elicoptere de atac polivalente mentionat mai sus considerate a fi elicoptere de atac polivalente de acel tip.
SECTIUNEA a II-a Tipurile existente de armamente si echipamente conventionale care nu sint limitate prin tratat
1. Tipurile existente de vehicule aparent transportoare blindate de trupe sint:
YPR-765 MILAN BTR-40 CP CP BTR-50 PU PUM P PRCOC1 PUR 82 PRCOC2 PK (MRF) PRCOC4 UR-76 PRCOC5 PK (B) PRMR MTP-1 AMX-13 VTT MILAN BTR-152 CP PC BTR-60 PU M113 MILAN PU-12/PA PU-12 A1/A2(ATGW) PAU E/W TOW BBS ARTFC ABS ARTOBS R-137 B FACONT R-140 BM MORTFC R-145 A1E R-156 Transportor Aruncatoare R-409 BM SIG P-238BT HFTRSM P-240BT CP P-241BT CPSVC E-351BR A1CP R-975 A1ECP MTP-2 4,2"/M106 A1 4,2" 1V18, 1V19 M106 81 mm 1V118 M-125 81 mm B M125 A1 81 mm BTR-70 KShM M125 A2 81 mm SPR-2 NM-125 81 mm BREM TPz-1 FUCHS ZS-88 HFTRSM Kh AD CP BTR-80 1V119 CP RCHM-4 ENGRCP BTR-D ZD ELOKA RD NBC OT-62 (TOPAZ) RASIT CP M59 CP WPT/DPT-62 LEONIDAS 1 BREM VAB PC R-2M BMR-600 SIG R-3M R-3MT PC R-4MT 81 mm OT-64 (SKOT) SPARTAN STRIKER CP SAMSON R-3Z CP R-2M JAVELIN R-3MT SAXON AD R-4 R-4MT CP R-2AM MAINT PROPAGANDA AFV432 CP/RA R-4M 81 mm R-6 CYMB WPT/DR-64 AFV 435 BREM AFV 436 S-260 inz AFV 439 S-260 art HUMBER SQUIRT OT-810 R-112 OT 90 VP 90 SARACEN FUG D-442 SQUIRT VS CP OT-65 CH ADR OT-65/R-112 OT-65DP YP-408 PWMR MRP P WCO PSZH D-944 PWAT CP PWRDR MT-LB AT PWV KShM-R-81 BTR-50 PU R-80 PK (MRF) 9S743 PK (B) PI BTR-60PU12/PA PU-12 1W-13-16 BBS 1W-21-25 ABS 1W-12 R-137B MP-21-25 R-140BM AFMS R-145 R-381T R-156 R-330P R-409BM BETA 3M P-238BT SPR-1 P-240BT WPT/DTP P-241BT BREM B MT-LB TRI PI MTP-LB IW-13-16 BRM Sova/BRM 30 MP-21-25 TAB-71 A AFMS TERA-71-L R-381T AR R-330P TAB-77 A BETA-3M TERA-77-L MTP-LB RCH-84 PCOMA TABC-79 AR A-POMA TAB TCG-80 MLVM AR
2. Tipurile existente de vehicule aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei sint:
WARRIOR RA BMP-1 KSh REP 9S743 REC PRP-3, -4 BMP-1 MP-31 MP-31 MTP B SVO DTB-80 VPV IRM MTP BREM-4, -2, -D BMD-1 KSh BRM-1 KSh
3. Tipurile existente de avioane de antrenament primar care sint concepute si construite pentru instructia initiala de zbor si care pot dispune numai de capacitate limitata in armament necesara pentru antrenament de baza in tehnica intrebuintarii armamentelor sint:
Alpha Jet E C-101 Aviojet Fouga 90 Hawk Jet Provost L-39 MB-326 PD-808 T-2 T-33/CT-133 T-37 T-38 I-22 IAR-99 L-29 L-39 TS-11
4. Tipurile existente de elicoptere de sprijin de lupta sint:
A-109 Hirundo IAR-316 AB-412 IAR-330 Alouette II Mi-2 Alouette III Mi-6 Blackhawk Mi-8/Mi-17 Fennec AS 555 A Bell 47/AB47/Sioux BO-105 CH-53 Chinook Hughes 300 Hughes 500/OH-6 OH-58 Kiowa/AB-206/ CH-136 Puma Sea King UH-1A/1B/AB-204 UH-1D/1H/AB-205 UH-1N/AB-212 Wessex Mi-8
5. Tipurile existente de elicoptere de transport neinarmate, care nu sint echipate pentru folosirea de arme sint:
AB-47 AB-412 Mi-2 Alouette II Mi-26 CH 53 SA-365 N Dauphin Chinook W-3 Sokol Cougar AS 532 U Dauphin AS 365 N1 Hughes 300 NH-500 Puma Sea King/H-3F/HAR 3 SH-3D UH-1F/1H/AB-205 UH-1N/AB-212
6. Tipurile existente de vehicule blindate lansatoare de poduri sint:
M47 AVLB MTU M48 AVLB MT-20 M60 AVLB MT-55A Centurion AVLB MTU-72 Chieftain AVLB BLG-60 Brueckenlegepanzer BLG-67M Biber/Leopard 1AVLB BLG-62M2 SECTIUNEA a III-a Date tehnice si fotografii
1. Datele tehnice, potrivit categoriilor convenite in anexa la prezentul protocol, impreuna cu fotografiile ce prezinta vederi ale partilor dreapta sau stinga, de sus si din fata pentru fiecare tip existent de armamente si echipamente conventionale mentionate in sectiunile I si a II-a ale acestui protocol, vor fi transmise de catre fiecare stat-parte tuturor celorlalte stateparti, la semnarea tratatului. In plus, fotografiile vehiculelor aparent transportoare blindate de trupe si ale vehiculelor aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei vor include o vedere a acestor vehicule astfel incit sa prezinte clar configuratia lor interna, ce ilustreaza caracteristicile specifice care determina clasificarea acestui vehicul special ca asemanator in exterior cu modelul de baza. Pot fi asigurate fotografii in plus fata de cele cerute de acest paragraf, dupa cum considera fiecare stat-parte.

2. Fiecare tip existent de armamente si echipamente conventionale, mentionat in sectiunile I si a II-a ale prezentului protocol, va avea un model sau o varianta a acelui tip, desemnata ca exemplar de referinta. Vor fi asigurate fotografii pentru fiecare exemplar desemnat astfel, potrivit paragrafului 1 al acestei sectiuni. Nu vor fi cerute fotografii ale modelelor si variantelor unui tip ce nu are diferente semnificative, observabile din exterior, fata de exemplarul de referinta al acelui tip. Fotografiile fiecarui exemplar al unui tip vor purta o mentiune privind denumirea tipului existent si nomenclatura nationala pentru toate modelele si variantele tipului pe care le reprezinta fotografiile exemplarului. Fotografiile fiecarui exemplar de referinta al unui tip vor avea inscrise datele tehnice pentru acel tip, potrivit categoriilor convenite in anexa la prezentul protocol. In plus, se vor specifica toate modelele si variantele tipului pe care il reprezinta exemplarului. Aceste date tehnice vor fi inscrise sub imaginea fotografiei laterale.
SECTIUNEA a IV-a Actualizarile listelor de tipuri existente si obligatiile statelor-parti
1. Prezentul protocol reprezinta acordul statelor-parti numai in privinta tipurilor existente de armamente si echipamente conventionale, precum si in legatura cu categoriile de date tehnice prevazute in sectiunile I si a II-a ale anexei la prezentul protocol.

2. Fiecare stat-parte este responsabil pentru exactitatea datelor tehnice ale armamentelor si echipamentelor conventionale proprii, comunicate in conformitate cu sectiunea a III-a a prezentului protocol.

3. Fiecare stat-parte va notifica tuturor celorlalte state-parti la intrarea in inzestrarea fortelor armate ale statului-parte, in zona de aplicare despre:
a) oricare nou tip de armamente si echipamente conventionale care corespunde uneia din definitiile din art. 2 al tratatului sau cade sub incidenta unei categorii inscrise in listele acestui protocol si b) oricare nou model sau varianta a unui tip specificat in prezentul protocol. Totodata, fiecare statparte va comunica tuturor celorlalte state-parti datele tehnice si fotografiile cerute de sectiunea a III-a a prezentului protocol.

4. Indata ce este posibil si, in orice caz, nu mai tirziu de 60 de zile de la notificarea facuta potrivit paragrafului 3 al acestei sectiuni, statele-parti vor initia actiuni de actualizare, in conformitate cu prevederile stipulate in art. 16 al tratatului si Protocolului privind Grupul consultativ comun, a listelor de tipuri existente de armamente si echipamente conventionale, din sectiunile I si a II-a ale prezentului protocol.
ANEXA 1 la Protocolul privind tipurile existente de armamente si echipamente conventionale SECTIUNEA I Categorii convenite de date tehnice Sint convenite urmatoarele categorii de date tehnice pentru fiecare model si varianta ale tipurilor existente de armamente si echipamente conventionale:

1. Tancuri de lupta - Tipul existent - Denumirea nationala - Calibrul tunului principal - Greutatea fara incarcatura
2. Vehicule blindate de lupta Transportoare blindate de trupe - Tipul existent - Denumirea nationala - Tipul si calibrul armamentelor, daca exista Vehicule blindate de lupta a infanteriei - Tipul existent - Denumirea nationala - Tipul si calibrul armamentelor Vehicule de lupta cu armament greu - Tipul existent - Denumirea nationala - Calibrul tunului principal - Greutatea fara incarcatura
3. Artilerie Tunuri, obuziere si piese de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere - Tipul existent - Denumirea nationala - Calibrul Aruncatoare - Tipul existent - Denumirea nationala - Calibrul Sisteme multiple de lansare proiectile reactive - Tipul existent - Denumirea nationala - Calibrul
4. Avioane de lupta - Tipul existent - Denumirea nationala
5. Elicoptere de atac - Tipul existent - Denumirea nationala
6. Vehicule aparent transportoare blindate de trupe - Tipul existent - Denumirea nationala - Tipul si calibrul armamentelor, daca exista
7. Vehicule aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei - Tipul existent - Denumirea nationala - Tipul si calibrul armamentelor, daca exista
8. Avioane de antrenament primar - Tipul existent - Denumirea nationala - Tipul armamentelor, daca exista
9. Elicoptere de sprijin de lupta - Tipul existent - Denumirea nationala
10. Elicoptere de transport neinarmate - Tipul existent - Denumirea nationala
11. Vehicule blindate lansatoare de poduri - Tipul existent - Denumirea nationala.
SECTIUNEA a II-a Specificatii pentru fotografii Fotografiile furnizate potrivit sectiunii a III-a a prezentului protocol vor fi alb-negru. Este permisa folosirea blitz-ului si a echipamentului de iluminat . Obiectul ce este fotografiat va contrasta cu fondul fotografiei. Toate fotografiile vor avea o inalta definitie, cu ton continuu si focalizare mare. Se vor executa fotografii cu dimensiunile 13 cm pe 18 cm, fara a include o margine . Pentru prezentari, altele decit de sus, toate fotografiile vor fi realizate de la acelasi nivel cu cel al echipamentului ce este fotografiat, cu aparatul de fotografiat dispus in lungul sau perpendicular pe axul longitudinal al obiectului ce este fotografiat; pentru vederea de sus, fotografiile vor reprezenta imaginea partii superioare si pot reda aspectele posterioare ale echipamentului. Obiectul ce este fotografiat va ocupa cel putin 80 la suta din fotografie fie in plan orizontal, fie in cel vertical. In fiecare fotografie va fi inclus, impreuna cu obiectul respectiv, un reper de referinta. Reperul va avea segmente alternative, albe si negre, cu lungimea de o jumatate de metru.
Acesta va fi suficient de lung pentru a asigura masurarea exacta si va fi amplasat pe obiectiv, sau in fata acestuia, ori in imediata lui apropiere.
Fiecare fotografie va fi etichetata pentru a furniza informatiile cerute de paragraful 2 al sectiunii a III-a a prezentului protocol, precum si data la care a fost executata fotografia.
PROTOCOL privind procedurile ce reglementeaza reclasificarea modelelor sau variantelor de avion de antrenament cu capacitate de lupta in avion de antrenament neinarmat Statele-parti convin, prin cele ce urmeaza, procedurile ce reglementeaza dezarmarea completa si certificarea statutului de neinarmat a anumitor modele sau variante de avioane de antrenament cu capacitate de lupta, in conformitate cu art. 8 din Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa, din 19 noiembrie 1990, denumit in cele ce urmeaza tratat.
SECTIUNEA I Prevederi generale
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa reduca, din limitele numerice pentru avioanele de lupta de la art. 4 si 6 ale tratatului, numai acele modele si variante de avioane de antrenament cu capacitate de lupta specificate in sectiunea a II-a, paragraful 1, a prezentului protocol, in conformitate cu procedurile stabilite prin acest protocol.
A) Fiecare stat-parte va avea dreptul sa reduca din limitele numerice de avioane de lupta de la art. 4 si 6 ale tratatului anumite modele sau variante de avioane inscrise in sectiunea a II-a, paragraful 1, a acestui protocol, care au oricare din componentele prevazute in sectiunea a III-a, paragrafele 1 si 2, a acestui protocol, numai prin dezarmare completa si certificare.
B) Fiecare stat-parte va avea dreptul sa reduca din limitele numerice de avioane de lupta de la art. 4 si 6 ale tratatului anumite modele sau variante de avioane inscrise in sectiunea a II-a, paragraful 1, a acestui protocol, care nu au nici una din componentele stabilite in sectiunea a III-a, paragrafele 1 si 2 , a acestui protocol, numai prin certificare.

2. Modelele si variantele de avioane de antrenament cu capacitate de lupta, specificate in sectiunea a II-a a prezentului protocol, pot fi dezarmate si certificate, sau numai certificate, in termen de 40 de luni dupa intrarea in vigoare a tratatului. Astfel de avioane se iau in calcul in limitele numerice pentru avioane de lupta de la art. 4 si 6 ale tratatului pina in momentul in care au fost certificate ca neinarmate in conformitate cu procedurile stabilite in sectiunea a IV-a a prezentului protocol. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa reduca din limitele numerice de avioane de lupta, de la art. 4 si 6 ale tratatului, nu mai mult de 550 de astfel de avioane, din care nu mai mult de 130 vor fi din modelul MIG-25U sau variante ale acestuia.

3. Nu mai tirziu de intrarea in vigoare a tratatului, fiecare stat-parte va notifica tuturor celorlalte state-parti:
A) numarul total, pentru fiecare model sau varianta specifica de avioane de antrenament cu capacitate de lupta, pe care statul-parte intentioneaza sa le dezarmeze si sa le certifice in conformitate cu sectiunea I, paragraful 1, subparagraful A), sectiunile a III-a si a IV-a ale prezentului protocol; si B) numarul total, pentru fiecare model sau varianta specifica de avioane de antrenament cu capacitate de lupta, pe care statul-parte intentioneaza numai sa le certifice in conformitate cu sectiunea I, paragraful 1, subparagraful B) si sectiunea a IV-a a acestui protocol.

4. Fiecare stat-parte utilizeaza oricare dintre mijloacele tehnologice pe care le considera necesare, pentru a pune in practica procedurile de dezarmare completa, prevazute in sectiunea a III-a a prezentului protocol.
SECTIUNEA A II-A Modelele si variantele de avioane de antrenament cu capacitate de lupta ce fac obiectul dezarmarii complete si al certificarii
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa reduca din limitele numerice de avioane de lupta de la art. 4 si 6 ale tratatului, in conformitate cu prevederile acestui protocol, numai urmatoarele modele si variante specifice de avioane de antrenament cu capacitate de lupta:
SU - 15 U SU - 17 U SU - 15 U MiG - 21 U UiL - 28 MiG - 23 U MiG - 25 U
2. Lista de mai sus a modelelor sau variantelor specifice de avioane de antrenament cu capacitate de lupta este finala si nu face obiectul revizuirii.
SECTIUNEA a III-a Procedura de dezarmare completa
1. Modelele sau variantele de avioane de antrenament cu capacitate de lupta total dezarmate vor fi facute incapabile sa utilizeze, in viitor, orice tip de sisteme de arme, precum si sa foloseasca ulterior sisteme de lupta radioelectronica si cercetare, prin inlaturarea urmatoarelor componente:
A) dispozitive specifice pentru acrosarea sistemelor de arme, cum sint punctele speciale de prindere, dispozitivele de lansare sau punctele de montare a armamentelor;
B) aparatura si tablourile de bord ale sistemului de control al armamentelor , inclusiv ale sistemelor de selectare, armare si comanda a focului sau de lansare a armamentelor;
C) aparatura echipamentului de ochire si a sistemelor de dirijare a armamentelor, care nu sint integrate sistemelor de navigatie si control-zbor; si D) aparatura si tablourile sistemelor de lupta radio electronica si cercetare, inclusiv antenele asociate.

2. Independent de cele prevazute de paragraful 1 al acestei sectiuni, oricare dintre punctele speciale de acrosare care fac parte integranta din avion , precum si oricare elemente speciale ale punctelor de acrosare pentru scopuri generale, care sint utilizate numai cu sistemele mentionate in paragraful 1 al acestei sectiuni, se fac incapabile pentru folosirea viitoare cu asemenea sisteme. Circuitele electrice pentru sistemele de armamente, lupta radioelectronica si cercetare descrise in paragraful 1 al acestei sectiuni se fac incapabile de utilizarea in viitor, prin scoaterea cablajului sau, daca aceasta nu este posibila din punct de vedere tehnic, prin taierea si scoaterea de sectiuni de cablaj in zonele accesibile.

3. Fiecare stat-parte va comunica tuturor celorlalte state-parti cu cel putin 42 de zile inainte de dezarmarea completa a primului avion din fiecare model sau varianta de avion de antrenament cu capacitate de lupta specificata in sectiunea a II-a a prezentului protocol, urmatoarele informatii:
A) o schema bloc de baza, reprezentind toate componentele principale ale sistemelor de armamente, inclusiv echipamentul de ochire si sistemele de dirijare a armamentelor, dispozitivele destinate acrosarii armamentelor, precum si elementele sistemelor pentru lupta radioelectronica si cercetare, functia de baza a acestor componente descrise in paragraful 1 al acestei sectiuni si conexiunile functionale dintre ele;
B) o descriere generala a procedurilor de dezarmare, inclusiv o lista a componentelor ce se demonteaza; si C) o fotografie a fiecarei componente ce se demonteaza, prezentind pozitia acesteia in avion inainte de demontare, si o fotografie a aceleiasi pozitii dupa ce componenta respectiva a fost demontata.
SECTIUNEA a IV-a Proceduri de certificare
1. Fiecare stat-parte care intentioneaza sa dezarmeze si sa certifice sau numai sa certifice modele sau variante de avioane de antrenament cu capacitate de lupta va proceda in conformitate cu urmatoarele proceduri de certificare, in scopul de a asigura ca un asemenea avion nu poseda nici una dintre componentele prevazute in sectiunea a III-a, paragrafele 1 si 2 din prezentul protocol.

2. Fiecare stat-parte va notifica, in conformitate cu sectiunea a IX-a, paragraful 3, a Protocolului privind inspectiile, tuturor celorlalte state-parti fiecare certificare. In cazul unei prime certificari pentru un avion care nu necesita dezarmare completa, statul-parte care intentioneaza sa faca certificarea va comunica tuturor celorlalte state-parti informatiile prevazute in sectiunea a III-a, paragraful 3, subparagrafele A), B) si C) din prezentul protocol pentru un model sau o varianta inarmata a aceluiasi tip de avion.

3. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa inspecteze certificarea unui avion de antrenament cu capacitate de lupta, in conformitate cu sectiunea a IX-a a Protocolului privind inspectiile.

4. Procesul de dezarmare completa si certificare sau numai de certificare se considera incheiat in momentul in care procedurile de certificare mentionate in prezenta sectiune s-au realizat integral, indiferent daca un stat-parte isi exercita sau nu drepturile de inspectie a certificarii, descrise in paragraful 3 al acestei sectiuni si sectiunii a IX-a a Protocolului privind inspectiile, cu conditia ca, in cadrul a 30 de zile de la primirea notificarii incheierii certificarii si reclasificarii, conform paragrafului 5 din aceasta sectiune, nici un stat-parte sa nu fi notificat tuturor celorlalte state-parti ca acesta considera ca exista o ambiguitate cu privire la procesul de certificare si reclasificare. In situatia aparitiei unei astfel de ambiguitati, o asemenea reclasificare nu va fi considerata incheiata pina cind problema legata de ambiguitate nu este solutionata.

5. Statul-parte care efectueaza certificarea va notifica tuturor celorlalte state-parti despre terminarea certificarii, in conformitate cu sectiunea a IX-a a Protocolului privind inspectiile.

6. Certificarea se va efectua in zona de aplicare. Statele-parti apartinind aceluiasi grup de state-parti vor avea dreptul sa foloseasca in comun locuri pentru certificare.
SECTIUNEA a V-a Proceduri pentru schimbul de informatii si verificare Toate modelele si variantele de avioane de antrenament cu capacitate de lupta, certificate ca neinarmate, fac obiectul schimbului de informatii in conformitate cu prevederile Protocolului privind schimbul de informatii si al verificarii, inclusiv prin inspectii in conformitate cu Protocolul privind inspectiile.
PROTOCOL privind procedurile ce reglementeaza reducerea armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa Statele-parti convin procedurile ce reglementeaza reducerea armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat, asa cum sint prevazute in art . 8 al Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, din 19 noiemnrie 1990, denumit in continuare tratat.
SECTIUNEA I Cerinte generale pentru reducere
1. Armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat se vor reduce in conformitate cu procedurile prevazute in prezentul protocol si in alte protocoale enuntate in art. 8, paragraful 1 al tratatului. Oricare din aceste proceduri va fi considerata suficienta pentru efectuarea reducerii, cind se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 8 sau ale prezentului protocol.

2. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa utilizeze orice mijloace tehnologice pe care le considera corespunzatoare pentru a pune in aplicare procedurile de reducere a armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat.

3. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa demonteze, sa retina si sa foloseasca acele componente si parti ale armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat care nu sint prin ele insele obiect al reducerii, potrivit prevederilor sectiunii a II-a a acestui protocol, si sa dispuna de utilizarea materialelor rezultate.

4. Cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in prezentul protocol, armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat se reduc in asa fel incit sa se previna folosirea sau restaurarea lor ulterioara pentru scopuri militare.

5. Dupa intrarea in vigoare a tratatului vor putea fi propuse proceduri suplimentare de reducere, de catre oricare stat-parte. Astfel de propuneri vor fi comunicate tuturor celorlalte state-parti, aratind detaliile acestor proceduri in aceeasi forma ca si pentru procedurile incluse in prezentul protocol. Oricare asemenea procedura va fi considerata suficienta pentru efectuarea reducerii de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, dupa luarea hotaririi in acest sens de catre Grupul consultativ comun.
SECTIUNEA a II-a Norme de prezentare la locurile pentru reducere
1. Fiecare exemplar de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, destinat sa fie redus, se prezinta la un loc pentru reducere. Fiecare asemenea exemplar se compune din minimum urmatoarele parti si elemente:
A) Pentru tancuri de lupta: cutia blindata, turela si armamentul principal integrat. In sensul prezentului protocol, se considera ca armamentul principal integrat al unui tanc de lupta include teava tunului, sistemul culatei, pivotii leaganului si suportii pentru pivotii leaganului;
B) Pentru vehiculele blindate de lupta: cutia blindata, turela si armamentul principal integrat, daca exista. In sensul prezentului protocol, se considera ca armamentul principal integrat al unui vehicul blindat de lupta include teava tunului, sistemul culatei, pivotii leaganului si suportii pentru pivotii leaganului. Pentru scopurile prezentului protocol, se considera ca armamentul principal integrat nu include mitralierele cu un calibru mai mic de 20 mm, toate acestea putind fi recuperate;
C) Pentru artilerie: teava tunului, sistemul culatei, leaganul, inclusiv pivotii leaganului si suportii pentru pivotii leaganului, falcelele, daca este cazul sau tuburile de lansare sau rampele de lansare si suportii lor, sau tevile de aruncator si placile lor de baza. De asemenea, in cazul pieselor de artilerie autopropulsate, se prezinta, daca exista, cutia blindata a vehiculului si turela.
D) Pentru avioanele de lupta: fuzelajul; si E) Pentru elicopterele de atac: fuzelajul, inclusiv zona de fixare a transmisiei.

2. In fiecare caz, exemplarul prezentat la locul pentru reducere, in conformitate cu paragraful 1 din aceasta sectiune, va consta dintr-un ansamblu complet.

3. In ce priveste partile si elementele armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat care nu sint specificate in paragraful 1 al acestei sectiuni, precum si partile si elementele care nu sint afectate de reducere prin procedurile din prezentul protocol, inclusiv turelele transportoarelor blindate de trupe echipate numai cu mitraliere, se poate dispune dupa cum decide statul-parte care efectueaza reducerea.
SECTIUNEA a III-a Proceduri de reducere prin distrugere a tancurilor de lupta
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa aleaga oricare dintre urmatoarele seturi de proceduri, ori de cite ori acesta efectueaza distrugerea de tancuri de lupta in locuri pentru reducere.

2. Procedura de distrugere prin decupare:
A) scoaterea echipamentului special de pe sasiu, inclusiv a echipamentului detasabil, care asigura functionarea sistemelor de armament de la bord;
B) scoaterea turelei, daca exista;
C) pentru blocul inchizator al tunului:
1) fie sudarea inchizatorului de culata, in cel putin doua locuri;
2) fie taierea a cel putin unei parti din culata, de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste inchizatorul.
D) decuparea tevii tunului in doua parti, la o distanta nu mai mare de 100 mm de la inelul culatei;
E) decuparea unuia din pivotii leaganului tunului si a suportului acestuia de la turela;
F) decuparea a doua sectiuni din perimetrul deschizaturii pentru turela din cutia blindata, fiecare constituind o portiune a sectorului cu un unghi de nu mai putin 60 de grade si de minimum 200 mm in axul radial, centrata pe axul longitudinal al vehiculului; si G) decuparea de sectiuni de blindaj de pe ambele parti ale cutiei blindate, care sa includa deschiderile pentru axele transmisiei finale, prin taieturi verticale si orizontale in blindajul lateral si taieturi in diagonala in blindajul superior sau inferior si in blindajul din fata sau din spate, astfel incit deschiderile pentru axele transmisiei finale sa se afle in portiunile decupate.

3. Procedura de distrugere prin explodare:
A) cutia blindata, obloanele si placile de vizitare vor fi deschise pentru a se mari evacuarea sulfului;
B) se va plasa o incarcatura exploziva in interiorul tevii tunului, in locul unde pivotii leaganului fac legatura cu suportul pivotului leaganului sau cu leaganul;
C) se va plasa o incarcatura exploziva in afara cutiei blindate, intre al doilea si al treilea galet de rulare sau intre al treilea si al patrulea galet de rulare in configuratia cu 6 galeti, evitindu-se punctele naturale de slaba rezistenta, cum ar fi sudurile si trapele de salvare. Incarcatura trebuie sa fie plasata in zona de rotire a turelei. O a doua incarcatura se plaseaza in interiorul cutiei blindate, de aceeasi parte a tancului, la acelasi nivel cu incarcatura exterioara, insa decalat;
D) o incarcatura exploziva se plaseaza in interiorul turelei, in zona de sprijin a armamentului principal; si F) toate incarcaturile se vor exploda simultan, astfel incit cutia blindata principala si turela sa fie sparte si deformate; inchizatorul sa fie desprins de teava tunului, topit sau deformat; teava tunului sa fie fisurata sau taiata longitudinal; umarul afetului tunului sau leaganul sa fie sparte in asa fel, incit pe ele sa nu se mai poata monta o teava de tun; iar distrugerea produsa sistemului de transmisie sa fie de asa natura, incit sa fie distrus cel putin sistemul unui galet.

4. Procedura de distrugere prin deformare A) scoaterea echipamentului special de pe sasiu, inclusiv a echipamentului detasabil, care asigura functionarea sistemelor de armament de la bord;
B) scoaterea turelei, daca exista;
C) pentru blocul inchizator al tunului:
1) fie sudarea blocului inchizator la culata in cel putin doua locuri;
2) fie taierea a cel putin unei parti din culata de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul inchizator;
D) decuparea tevii tunului in doua parti, la o distanta nu mai mare de 100 mm de la inelul culatei;
E) decuparea unuia dintre pivotii leaganului tunului;
F) cutia blindata si turela se deformeaza in asa fel, incit largimea lor sa fie, fiecare, redusa cu cel putin 20 la suta.

5. Procedura de distrugere prin spargere:
A) o sfera de lovire din otel, grea, sau ceva asemanator este lasata sa cada in mod repetat peste cutia blindata si turela, pina ce cutia blindata este sparta in cel putin trei locuri separate, iar turela in cel putin un loc;
B) loviturile sferei asupra turelei vor face inutilizabil unul din pivotii leaganului tunului si suportul sau si vor deforma in mod vizibil inelul culatei;
si C) teava tunului va fi in mod vizibil indoita sau sparta.
SECTIUNEA a IV-a Procedurile de reducere prin distrugere a vehiculelor blindate de lupta
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa aleaga oricare dintre urmatoarele seturi de proceduri, ori de cite ori acesta efectueaza distrugerea de vehicule blindate de lupta, in locuri pentru reducere.

2. Procedura de distrugere prin decupare:
A) pentru toate vehiculele blindate de lupta, scoaterea echipamentului special de pe sasiu, inclusiv a echipamentului detasabil, care asigura functioarea sistemelor de armament de la bord;
B) pentru vehiculele blindate de lupta pe senile, decuparea de sectiuni de blindaj de pe ambele parti ale cutiei blindate, care sa includa deschiderile pentru axele transmisiei finale, prin taieturi verticale si orizontale in blindajul lateral si prin taieturi diagonale in blindajul inferior sau superior si in blindajul din fata si din spate, astfel incit deschiderile pentru axele transmisiei finale sa fie incluse in portiunile decupate;
C) pentru vehiculele blindate de lupta pe roti, decuparea de sectiuni de blindaj de pe ambele parti ale cutiei blindate, care sa includa zonele de fixare a transmisiei finale a rotilor din fata, prin taieturi verticale, orizontale si neregulate in blindajul lateral, din fata, superior sau inferior, astfel incit zonele de fixare a transmisiei finale a rotilor din fata sa fie incluse in portiunile decupate, la o distanta nu mai mica de 100 mm fata de taieturi; si D) in plus, pentru vehiculele blindate de lupta a infanteriei si vehiculele de lupta cu armament greu:
1) scoaterea turelei;
2) decuparea unuia dintre pivotii leaganului si suportului sau din turela;
3) pentru blocul inchizator al tunului:
a) sudarea blocului inchizator la culata in cel putin doua locuri;
b) taierea a cel putin unei parti din culata, de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul inchizator; sau c) taierea cutiei inchizatorului in doua parti aproximativ egale;
4) decuparea tevii tunului in doua parti, la o distanta nu mai mare de 100 mm de la inelul culatei; si 5) decuparea a doua sectiuni de la perimetrul deschizaturii pentru turela din cutia blindata, fiecare constituind o portiune a sectorului cu un unghi nu mai mic de 60 de grade si de minimum 200 mm in axul radial, centrata pe axul longitudinal al vehiculului.

3. Procedura de distrugere prin explodare:
A) se plaseaza o incarcatura exploziva pe planseul interior, la mijlocul vehiculului;
B) a doua incarcatura exploziva se va plasa astfel:
1) pentru vehiculele de lupta cu armament greu, in interiorul tunului, acolo unde pivotii leaganului fac legatura cu umerii afetului sau leaganului;
2) pentru vehiculele blindate de lupta a infanteriei, in exteriorul culatei si al partii inferioare a tunului;
C) toate obloanele se inchid; si D) incarcaturile se explodeaza simultan, in asa fel incit sa disloce partile laterale si partea superioara a turelei. Pentru vehiculele de lupta cu armament greu si vehiculele blindate de lupta a infanteriei, distrugerea sistemului tunului va fi echivalenta cu cea specificata in paragraful 2, subparagraful D) din aceasta sectiune.

4. Procedura de distrugere prin spargere:
A) o sfera de lovire din otel, grea, sau ceva asemanator, este lasata sa cada in mod repetat peste cutia blindata si turela, pina ce cutia blindata sparta in cel putin trei locuri separate, iar turela, daca este cazul, intr-un loc;
B) in plus, pentru vehiculele de lupta cu armament greu:
1) loviturile sferei asupra turelei vor face inutilizabil unul dintre pivotii leaganului tunului si suportul sau si vor deforma vizibil culata; si 2) teava tunului sa fie, in mod vizibil, sparta sau indoita.
SECTIUNEA a V-a Proceduri de reducere prin distrugere a artileriei
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa aleaga oricare din urmatoarele seturi de proceduri, ori de cite ori efectueaza distrugerea de tunuri, obuziere, sau piese de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere, sisteme multiple de lansare de proiectile reactive si aruncatoare, in locuri pentru reducere.

2. Procedura de distrugere prin decupare a tunurilor, obuzierelor sau a pieselor de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere sau a aruncatoarelor, care nu sint autopropulsate:
A) demontarea echipamentului special, inclusiv a echipamentului detasabil, care asigura functionarea tunului, obuzierului sau a piesei de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere, sau a aruncatorului;
B) pentru blocul inchizator, daca exista, al tunului, obuzierului sau al piesei de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere, sau aruncatorului:
1) fie sudarea blocului inchizator la culata in cel putin doua locuri;
2) fie taierea a cel putin unei parti din culata, de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul inchizator;
C) decuparea tevii tunului sau aruncatorului in doua parti, la o distanta nu mai mare de 100 mm de la inelul culatei;
D) decuparea pivotului din stinga al leaganului si a zonei de montare a acestuia la afetul superior; si E) decuparea falcelelor tunului sau a placii de baza a aruncatorului in doua parti aproximativ egale.

3. Procedura de distrugere prin explodare a tunurilor, obuzierelor sau pieselor de artilerie combinind caracteristici de tunuri si de obuziere, care nu sint autopropulsate:
A) incarcaturile explozive se plaseaza in teava, pe unul din suportii leaganului la afetul superior si pe falcele, si se exploadeaza astfel, incit:
1) teava sa fie fisurata sau rupta longitudinal, intr-un sector de 1,5 m de la inchizator;
2) blocul inchizator sa fie spart, deformat, ori partial topit;
3) punctele de fixare dintre teava si inelul culatei si intre unul dintre pivotii leaganului si afetul superior sa fie distruse sau suficient deteriorate pentru a le face inutilizabile; si 4) falcelele sa fie separate in doua parti aproximativ egale sau suficient deteriorate pentru a le face inutilizabile.

4. Procedura de distrugere prin explodare a aruncatoarelor care nu sint autopropulsate:
Incarcaturile explozive se plaseaza in teava aruncatorului si pe placa de baza, astfel incit, atunci cind incarcaturile sint exploadate, teava aruncatorului sa fie rupta in jumatatea sa inferioara, iar placa de baza sa fie sparta in doua parti aproximativ egale.

5. Procedura de distrugere prin deformare a aruncatoarelor care nu sint autopropulsate:
A) teava aruncatorului se va indoi in mod vizibil aproximativ in punctul sau median; si B) placa de baza se va indoi aproximativ pe linia centrala, la un unghi de cel putin 45 de grade.

6. Procedura de distrugere prin decupare a tunurilor autopropulsate, obuzierelor autopropulsate si pieselor de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere autopropulsate si a aruncatoarelor autopropulsate:
A) scoaterea echipamentului special, inclusiv a echipamentului detasabil, care asigura functionarea tunului, obuzierului sau a piesei de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere sau a aruncatorului;
B) pentru blocul inchizator, daca exista, al tunului, obuzierului sau piesei de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere, sau al aruncatorului:
1) fie sudarea blocului inchizator la culata in cel putin doua locuri;
2) fie taierea a cel putin unei parti din culata, de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul inchizator;
C) decuparea tevii in doua parti, la o distanta nu mai mare de 100 mm de la inelul culatei;
D) decuparea pivotului din stinga al leaganului si a suportului sau; si E) decuparea de sectiuni de blindaj de pe ambele parti ale cutiei blindate, care sa cuprinda deschiderile pentru axele transmisiei finale, prin taieturi verticale si orizontale, in blidajul lateral si prin taieturi diagonale in blindajul inferior sau superior si in blindajul din fata sau din spate, astfel incit deschiderile pentru axele transmisiei finale sa fie incluse in portiunile decupate.

7. Procedura de distrugere prin explodare a tunurilor autopropulsate, obuzierelor autopropulsate si pieselor de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere autopropulsate si a aruncatoarelor autopropulsate:
A) pentru tunurile autopropulsate, obuzierele autopropulsate sau piesele de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere autopropulsate sau pentru aruncatoarele autopropulsate, cu turela: se va aplica metoda specificata pentru tancurile de lupta in sectiunea a III-a, paragraful 3 a prezentului protocol, in scopul obtinerii rezultatelor echivalente celor specificate in acea prevedere;
B) pentru tunurile autopropulsate, obuzierele autopropulsate sau piesele de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere autopropulsate si pentru aruncatoarele autopropulsate, fara turela: se plaseaza o incarcatura exploziva in cutia blindata, sub marginea din fata a platformei turnante care suporta teava tunului, si se detoneaza in asa fel, incit platforma sa fie separata de cutia blindata. Pentru distrugerea sistemului de tun: se va aplica metoda specificata pentru tunuri, obuziere sau piese de artilerie combinind caracteristici de tunuri si obuziere, in paragraful 3 al acestei sectiuni, in scopul obtinerii rezultatelor echivalente celor specificate in aceasta prevedere .

8. Procedura de distrugere prin spargere a tunurilor autopropulsate, obuzierelor autopropulsate sau pieselor de artilerie combinind caracteristici de tunuri si de obuziere autopropulsate si a aruncatoarelor autopropulsate:
A) o sfera de lovire din otel, grea, sau ceva asemanator este lasata sa cada in mod repetat peste cutia blindata si turela, pina ce cutia blindata este sparta in cel putin trei locuri separate, iar turela in cel putin un loc;
B) loviturile cu sfera asupra turelei trebuie sa faca inutilizabil unul din pivotii leaganului si suportul sau si sa deformeze vizibil inelul culatei; si C) teava sa fie, in mod vizibil, sparta sau indoita aproximativ in punctul sau median.

9. Procedura de distrugere prin decupare a sistemelor multiple de lansare proiectile reactive:
A) scoaterea echipamentului special de pe sistemul multiplu de lansare proiectile reactive, inclusiv a echipamentului detasabil care asigura functionarea sistemelor de lupta ale acestuia; si B) scoaterea tuburilor sau a ghidajelor de lansare, a sectoarelor dintate ale mecanismului de inaltare, a suportului tuburilor si a ghidajelor de lansare, precum si a mecanismelor de miscare in plan orizontal si taierea lor in doua parti aproximativ egale, in zone care nu reprezinta puncte de asamblare.

10. Procedura de distrugere prin explodare a sistemelor multiple de lansare proiectile: se plaseaza o incarcatura alungita de-a curmezisul tuburilor sau ghidajelor de lansare si al suportului tuburilor si ghidajelor. Dupa explodare, incarcatura trebuie sa sectioneze tuburile sau ghidajele de lansare, suportul tuburilor sau ghidajelor, precum si partile lor mobile in doua parti aproximativ egale, in zone care nu reprezinta puncte de asamblare.

11. Procedura de distrugere prin deformare a sistemelor multiple de lansare proiectile reactive: toate tuburile sau ghidajele de lansare, suportul tuburilor si ghidajelor de lansare, precum si sistemul de ochire sa fie indoite vizibil, aproximativ in punctele mediane.
SECTIUNEA a VI-a Proceduri de reducere prin distrugere a avioanelor de lupta
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa aleaga oricare dintre urmatoarele seturi de proceduri, ori de cite ori acesta efectueaza distrugerea de avioane de lupta, in locuri pentru reducere.

2. Procedura de distrugere prin decupare: fuzelajul avionului se divide in trei parti, dar nu in punctele de asamblare, prin decuparea partii anterioare, imediat in fata cabinei, si a partii posterioare, in zona centrala a sectiunii aripilor, in asa fel incit punctele de asamblare, daca acestea exista in zonele de taiere, sa se afle in partile sectionate.

3. Procedura de distrugere prin deformare: fuzelajul se deformeaza prin presare, astfel incit sa se reduca cu cel putin 30 la suta inaltimea, lungimea sau latimea acestuia.

4. Procedura de distrugere prin folosirea ca tinte teleghidate:
A) fiecare stat-parte are dreptul sa reduca, prin folosirea ca tinte teleghidate, nu mai mult de 200 avioane de lupta, pe timpul perioadei de reducere de 40 de luni;
B) tinta teleghidata se distruge in zbor, cu munitie trasa de catre fortele armate ale statului-parte caruia ii apartine tinta teleghidata;
C) daca incercarea de a dobori tinta esueaza si ea este distrusa ulterior printr-un mecanism de autodistrugere, procedurile prezentului paragraf ramin aplicabile. In caz contrar, tinta teleghidata poate fi recuperata sau poate fi declarata distrusa prin accident, conform sectiunii a IX-a a prezentului protocol, in functie de circumstante; si D) notificarea distrugerii va fi facuta tuturor celorlalte state-parti. O astfel de notificare va include tipul tintei teleghidate distruse si locul unde aceasta a fost distrusa. In termen de 90 de zile de la notificare, statul-parte care anunta aceasta reducere transmite documente probatorii, cum ar fi un raport de investigare, tuturor celorlalte state-parti. In situatia unor ambiguitati privind distrugerea unei anumite tinte teleghidate, reducerea nu va fi considerata incheiata inainte de rezolvarea definitiva a problemei.
SECTIUNEA a VII-a Proceduri de reducere prin distrugere a elicopterelor de atac
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa aleaga oricare dintre urmatoarele seturi de proceduri, ori de cite ori acesta efectueaza distrugerea de elicoptere de atac in locuri pentru reducere.

2. Procedura de distrugere prin decupare:
A) grinda posterioara sau coada se taie de la fuzelajul, astfel incit punctele de asamblare sa se gaseasca in portiunea sectionata; si B) cel putin doi suporti de fixare a transmisiei la fuzelaj vor fi taiati, deformati sau topiti.

3. Procedura de distrugere prin explodare: se pot folosi orice tip si cantitati de explozivi astfel incit, dupa explodare, fuzelajul sa fie taiat in cel putin doua parti, prin acea parte a fuzelajului care contine ansamblul transmisiei.

4. Procedura de distrugere prin deformare: fuzelajul se deformeaza prin presare, in asa fel incit sa se reduca cu cel putin 30 la suta inaltimea, lungimea sau latimea acestuia.
SECTIUNEA a VIII-a Reguli si proceduri de reducere a armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat, prin conversiunea pentru scopuri nemilitare
1. Fiecare stat-parte are dreptul sa reduca un anumit numar de tancuri de lupta si vehicule blindate de lupta, prin conversiune. Tipurile de vehicule care pot fi convertite sint mentionate la paragraful 3 al acestei sectiuni si scopurile specifice nemilitare pentru care ele pot fi convertite sint enumerate in paragraful 4 al acestei sectiuni. Vehiculele convertite nu vor fi introduse in inzestrarea fortelor armate conventionale ale unui stat-parte.

2. Fiecare stat-parte stabileste numarul de tancuri de lupta si de vehicule blindate de lupta pe care le converteste. Acest numar nu va depasi:
A) pentru tancurile de lupta, 5,7 la suta (adica maximum 750 de tancuri de lupta) din nivelul maxim de dotare in tancuri de lupta de care dispune, notificate de acesta la semnarea tratatului, potrivit art. 7 al tratatului, sau 150 de exemplare, retinindu-se cel mai mare dintre aceste doua numere; si B) pentru vehiculele blindate de lupta, 15 la suta (adica maximum 3.000 de vehicule blindate de lupta) din nivelul maxim de vehicule blindate de lupta de care dispune, notificate de acestea la semnarea tratatului, potrivit art. 7 al tratatului, sau 150 de exemplare, retinindu-se cel mai mare dintre aceste doua numere.

3. Urmatoarele vehicule pot fi convertite pentru scopuri nemilitare: T-54; T -55; T-62; T-72; Leopard-1; BMP-1; BTR-60; OT-64. Statele-parti, in cadrul Grupului consultativ comun, pot aduce schimbari in lista vehiculelor care pot fi convertite pentru scopuri nemilitare. Aceste schimbari, conform art. 16, paragraful 5 al tratatului, vor fi considerate ca imbunatatiri la viabilitatea si eficienta tratatului, fiind legate numai de probleme minore de natura tehnica .

4. Aceste vehicule vor fi convertite pentru urmatoarele scopuri nemilitare:
A) tractoare universale;
B) buldozere;
C) vehicule contra incendiilor;
D) macarale;
E) vehicule generatoare de energie electrica;
F) vehicule - concasoare de minerale;
G) vehicule pentru cariere de suprafata;
H) vehicule de salvare;
I) vehicule de evacuare a ranitilor;
J) vehicule de transport;
K) vehicule pentru exploatari petroliere;
L) vehicule pentru inlaturarea urmarilor unor accidente chimice si petroliere;
M) vehicule spargatoare de gheata senilate;
N) vehicule pentru lucrari de protectie a mediului inconjurator.
Statele-parti, in cadrul Grupului consultativ comun, pot aduce schimbari in lista privind scopurile nemilitare. Astfel de schimbari, in conformitate cu prevederile art. 16, paragraful 5 al tratatului, vor fi considerate imbunatatiri la viabilitatea si eficienta tratatului, fiind legate numai de probleme minore de natura tehnica.

5. La intrarea in vigoare a tratatului, fiecare stat-parte notifica tuturor celorlalte state-parti numarul de tancuri de lupta si vehicule blindate de lupta planificate pentru conversiune, in conformitate cu prevederile tratatului.
Notificarea intentiei unui stat-parte de a efectua conversiunea in conformitate cu aceasta sectiune va fi transmisa tuturor celorlalte state-parti, cu cel putin 15 zile inainte, in conformitate cu sectiunea a X-a, paragraful 5 a Protocolului privind inspectiile. Se vor specifica numarul si tipurile de vehicule ce vor fi convertite, datele de incepere si de terminare a conversiunii , precum si vehiculele nemilitare ce rezulta dupa conversiune.

6. Se vor efectua urmatoarele proceduri, inaintea conversiunii tancurilor de lupta si vehiculelor blindate de lupta, in locurile pentru reducere:
A) pentru tancurile de lupta:
1) scoaterea echipamentului special de la sasiu, inclusiv echipamentul detasabil, care asigura functionarea sistemelor de armamente de la bord;
2) scoaterea turelei, daca este cazul;
3) pentru blocul inchizator al tunului:
a) fie sudarea blocului inchizator de culata in cel putin doua locuri;
b) fie taierea a cel putin unei parti din culata de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul inchizator;
4) decuparea tevii tunului in doua parti, la o distanta nu mai mare de 100 mm fata de inelul culatei;
5) decuparea unuia dintre pivotii leaganului si suportului sau din turela ; si 6) taierea si scoaterea unei portiuni din blindajul superior al cutiei blindate, incepind de la partea frontala si pina la mijlocul deschiderii pentru turela din cutia blindata, impreuna cu portiuni corespondente din blindajul lateral pe o inaltime nu mai mica de 200 mm (pentru T-64 si T-72, nu mai mica de 100 mm) sub nivelul partii de sus a blindajului din cutia blindata, precum si taierea portiunilor corespondente ale placii frontale la aceeasi inaltime.
Partea decupata din placa frontala nu va fi mai mica de treimea superioara; si B) pentru vehiculele blindate de lupta:
1) pentru toate vehiculele blindate de lupta, demontarea echipamentului special de pe sasiu, inclusiv echipamentul detasabil, care asigura functionarea sistemelor de armament de la bord;
2) pentru vehiculele cu motor in partea din spate, taierea si scoaterea unei portiuni a blindajului superior al cutiei blindate, de la partea frontala pina la camera motor-transmisie, precum si portiuni corespondente ale blindajului din fata si de pe partile laterale, pe o inaltime nu mai mica de 300 mm sub nivelul superior al compartimentului echipajului de lupta;
3) pentru vehiculele cu motor in partea din fata, taierea si scoaterea unei portiuni din placa de blindaj de deasupra cutiei blindate, de la camera motor-transmisie pina in partea din spate a vehiculului, precum si portiuni corespondente din blindajul lateral, pe o inaltime nu mai mica de 300 mm sub nivelul partii de sus a compartimentului echipajului de lupta; si 4) in plus, pentru vehiculele blindate de lupta a infanteriei si vehiculele de lupta cu armament greu:
a) scoaterea turelei;
b) decuparea unuia din pivotii leaganului si a suportului sau din turela;
c) pentru sistemul culatei tunului:
(i) sudarea blocului inchizator la culata in cel putin doua locuri;
(ii) decuparea a cel putin unei parti din culata, de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul culatei; sau (iii) decuparea cutiei culatei in doua parti aproximativ egale; si d) decuparea tevii tunului in doua parti, la o distanta nu mai mare de 100 mm de la inelul culatei.

7. Tancurile de lupta si vehiculele blindate de lupta, reduse in conformitate cu paragraful 6 din aceasta sectiune, constituie obiect de inspectie, fara drept de refuz, in conformitate cu sectiunea a X-a a Protocolului privind inspectia. Tancurile de lupta si vehiculele blindate de lupta se considera reduse dupa efectuarea procedurilor specificate in paragraful 6 al acestei sectiuni si a notificarii potrivit sectiunii a X-a a Protocolului privind inspectia.

8. Vehiculele reduse, potrivit paragraflui 7 al acestei sectiuni, se mentin ca obiect de notificare, potrivit sectiunii a IV-a a Protocolului privind schimbul de informatii, pina ce conversiunea finala pentru scopuri nemilitare a fost terminata si notificata potrivit sectiunii a X-a, paragraful 12 din Protocolul privind inspectia.

9. Vehiculele ajunse in faza finala de conversiune pentru scopuri nemilitare vor fi, de asemenea, supuse inspectiei potrivit sectiunii a X-a a Protocolului privind inspectia, cu urmatoarele modificari:
A) procesul de conversiune finala la un loc pentru reducere nu este obiect de inspectie; si B) toate celelalte state-parti au dreptul sa inspecteze vehiculele complet convertite, fara drept de refuz, dupa primirea notificarii de la statul-parte care a efectuat conversiunea finala, specificind cind procedurile de conversiune finala vor fi terminate.

10. Daca, dupa realizarea procedurilor specificate in paragraful 6 al acestei sectiuni, la un anumit vehicul, se decide sa nu se mai procedeze la conversiunea finala, atunci vehiculul va fi distrus in limitele de timp pentru conversiune, asa cum se arata in art. 8 al tratatului, in conformitate cu procedurile corespunzatoare prevazute in acest protocol.
SECTIUNEA a IX-a Proceduri in situatia de distrugere prin accident
1. Un stat-parte are dreptul sa reduca obligatia sa de reducere pentru fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat , in situatia de distrugere prin accident, intr-un procent nu mai mare de 1,5 la suta din nivelurile maxime pentru dotarile notificate la semnarea tratatului, pentru acea categorie.

2. Un exemplar din armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat va fi considerat redus, potrivit art. 8 al tratatului, daca accidentul in care acesta a fost distrus este notificat tuturor celorlalte state-parti in decurs de 7 zile dupa producerea lui. Notificarea include tipul exemplarului distrus, data accidentului, localizarea aproximativa a accidentului si circumstantele in care s-a produs accidentul.

3. In termen de 90 de zile de la notificare, statul-parte care declara o asemenea reducere va trimite o documentare probatorie, cum ar fi un raport de investigare, tuturor celorlalte state-parti, in conformitate cu art. 17 al tratatului. In cazul unor ambiguitati privind accidentul, o asemenea reducere nu va fi considerata incheiata inainte de rezolvarea definitiva a problemei.
SECTIUNEA a X-a Procedura de reducere prin expunere statica
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa reduca, prin expunere statica, un anumit numar de armamente si echipamente limitate prin tratat.

2. Nici un stat-parte nu va folosi expunerea statica pentru a reduce mai mult de 1 la suta sau 8 bucati, retinindu-se cel mai mare dintre aceste doua numere, din nivelurile maxime de dotare declarate la semnarea tratatului, pentru fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat.

3. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestei sectiuni, fiecare stat-parte va avea, de asemenea, dreptul de a mentine, in stare de functionare, doua exemplare din fiecare tip existent de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, in scopul expunerii statice. Asemenea armamente si echipamente conventionale vor fi expuse in muzee sau in alte locuri similare.

4. Armamentele si echipamentele convetionale limitate prin tratat mentinute in expunere statica sau in muzee inainte de semnarea tratatului nu fac obiectul nici unui fel de limitare numerica prevazuta de tratat, inclusiv al limitarilor numerice prevazute in paragrafele 2 si 3 ale acestei sectiuni.

5. Asemenea exemplare ce urmeaza a fi reduse prin plasarea in expunere statica trebuie sa faca obiectul urmatoarelor proceduri, in locurile pentru reducere:
A) toate exemplarele ce urmeaza a fi expuse, care dispun de motoare prin constructie, trebuie sa aiba rezervoarele incapabile de a primi combustibil; si 1) motorul (motoarele) si transmisia sa fie demontate si sistemele de fixare sa fie distruse de asa maniera, incit aceste piese sa nu mai poata fi remontate; sau 2) compartimentul motorului sa fie umplut cu beton sau cu o rasina polimerica.
B) toate exemplarele care urmeaza a fi expuse, echipate cu tunuri de 75 mm sau mai mari, cu mecanisme de inaltare si de rotire fixate permanent vor avea aceste mecanisme de inaltare si de rotire sudate astfel incit teava tunului sa nu poata fi miscata nici in inaltime, nici in azimut. In plus, acele exemplare care urmeaza a fi expuse si care utilizeaza mecanisme cu pinioane si de angrenaj sau cu pinioane si roata dintata pentru ochirea in inaltime si directie, vor avea trei dinti consecutivi taiati din angrenajul sau roata dintata de pe fiecare parte a pinionului de la teava tunului.
C) toate exemplarele care urmeaza a fi expuse si care sint echipate cu sisteme de armamente care nu indeplinesc criteriile prevazute in subparagraful B) al acestui paragraf, vor avea camera de incarcare si teava umplute fie cu beton, fie cu o rasina polimerica, incepind de la inchizator si terminind la 100 mm fata de gura tevii.
SECTIUNEA a XI-a Procedura de reducere prin utilizarea ca tinte terestre
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa reduca prin utilizarea ca tinte terestre un anumit numar de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie autopropulsate.

2. Nici un stat-parte nu va reduce, prin utilizarea ca tinte terestre, tancuri de lupta si vehicule blindate de lupta, intr-un procent mai mare de 2,5 la suta din nivelul maxim al dotarilor pentru fiecare din cele doua categorii, notificat la semnarea tratatului, in conformitate cu art. 7 al tratatului. In plus, nici un stat-parte nu are dreptul sa reduca, prin utilizarea ca tinte terestre, mai mult de 50 de piese de artilerie autopropulsate.

3. Armamentele si echipamentele conventionale, utilizate ca tinte terestre inainte de semnarea tratatului, nu vor fi obiect al vreunei limitari numerice prevazute in art. 4, 5 si 6 ale tratatului, ori al limitarii numerice prevazute in paragraful 2 al acestei sectiuni.

4. Asemenea exemplare care se reduc, prin utilizarea ca tinte terestre, vor fi supuse urmatoarelor proceduri, in locurile pentru reducere:
A) pentru tancurile de lupta si piesele de artilerie autopropulsate:
1) pentru blocul inchizator al tunului:
a) fie sudarea blocului inchizator la culata in cel putin doua locuri;
b) fie taierea a cel putin unei parti din culata, de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul inchizator;
2) taierea unuia dintre pivotii leaganului si a suportului sau din turela ; si 3) taierea de sectiuni de blindaj la ambele parti ale cutiei blindate, care sa includa deschiderile pentru axele transmisiei finale, prin taieturi verticale si orizontale in blindajul lateral si taieturi in diagonala in blindajul inferior sau superior, din fata sau din spate, astfel incit deschiderile pentru axele transmisiei finale sa fie cuprinse in portiunile taiate;
B) pentru vehicule blindate de lupta:
1) pentru blocul inchizator al tunului:
a) sudarea blocului inchizator la culata in cel putin doua locuri;
b) taierea a cel putin unei parti din culata, de-a lungul axului longitudinal al cavitatii care primeste blocul inchizator; sau c) taierea camerei inchizatorului in doua parti aproximativ egale;
2) taierea unuia dintre privotii leaganului si a suportului sau din turela;
3) pentru vehiculele blindate de lupta pe senile, taierea unei sectiuni de blindaj de pe ambele parti ale cutiei blindate, care sa includa deschiderile pentru axele transmisiei finale, prin taieturi verticale si orizontale in blindajul lateral si taieturi in diagonala in blindajul interior sau superior, in cel din fata sau din spate, astfel incit deschiderile pentru axele transmisiei finale sa fie cuprinse in portiunile taiate; si 4) pentru vehiculele blindate de lupta pe roti, taierea unor sectiuni de blindaj de pe ambele parti ale cutiei blindate, care sa includa zona de fixare a suportilor transmisiilor rotilor din fata, prin taieturi orizontale si neregulate in blindajul lateral, din fata, superior si inferior astfel incit zonele de fixare a suportilor transmisiei rotii din fata sa se afle in portiunile taiate, la o distanta nu mai mica de 100 mm fata de taieturi.
SECTIUNEA a XII-a Procedura de reducere prin utilizarea in scopuri de instruire la sol
1. Fiecare stat-parte are dreptul sa reduca, prin folosirea in scopuri de instructie la sol, un anumit numar de avioane de lupta si de elicoptere de atac.

2. Nici un stat-parte nu va reduce, prin folosirea pentru scopuri de instructie la sol, mai mult de 5 la suta din nivelul maxim al dotarilor cu avioane de lupta si elicoptere de atac pentru fiecare dintre cele doua categorii , asa cum au fost notificate la semnarea tratatului, conform art. 7 al tratatului.

3. Armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, utilizate in scopuri de instruire la sol inainte de semnarea prezentului tratat, nu vor face obiectul vreunei limitari numerice prevazute in at. 4, 5 si 6 din tratat, sau al limitarilor numerice prevazute in paragraful 2 al acestei sectiuni.

4. Asemenea exemplare ce vor fi reduse prin folosirea in scopuri de instruire la sol vor fi supuse urmatoarelor proceduri in locurile pentru reducere:
A) pentru avioane de lupta:
1) taierea fuzelajului in doua parti, in zona centrala a aripii;
2) scoaterea motoarelor, deformarea punctelor pentru fixarea motorului si , fie ca se umplu rezervoarele de combustibil cu beton, polimeri sau rasini, fie ca se demonteaza rezervoarele de combustibil si se deformeaza punctele pentru fixarea rezervoarelor de combustibil; sau 3) scoaterea tuturor sistemelor de armament si echipamentelor pentru armament, interne, externe si detasabile, demontarea derivei si deformarea punctelor de prindere a derivei si umplerea tuturor rezervoarelor de combustibil cu beton, polimeri sau componente pe baza de rasini.
B) Pentru elicoptere de atac: taierea grinzii posterioare sau a cozii de la fuzelaj, astfel incit punctul de asamblare sa se afle in portiunea sectionata.
PROTOCOL privind procedurile ce reglementeaza categorisirea elicopterelor de lupta si recategorisirea elicopterelor de atac polivalente Prin cele ce urmeaza, statele-parti convin procedurile ce reglementeaza categorisirea elicopterelor de lupta si recategorisirea elicopterelor de atac polivalente, asa cum se prevede in art. 8 al Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa din 19 noiembrie 1990, denumit in continuare tratat.
SECTIUNEA I Cerinte generale pentru categorisirea elicopterelor de lupta
1. Elicopterele de lupta sint categorisite ca elicoptere specializate de atac, de atac polivalente sau de sprijin de lupta si vor fi inscrise in liste asa cum prevede Protocolul privind tipurile existente.

2. Toate modelele sau variantele unui tip de elicoptere specializat de atac sint categorisite ca elicoptere specializate de atac.

3. Independent de prevederile paragrafului 2 al acestei sectiuni si ca unica exceptie la acest paragraf, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste poate detine o cantitate totala ce nu depaseste 100 elicoptere Mi-24 R si Mi-24 K, echipate pentru cercetare, corectarea focului artileriei sau colectarea de probe chimice, biologice si radiologice, ce nu constituie obiect al limitarii aplicate elicopterelor de atac conform art. 4 si 6 ale tratatului. Astfel de elicoptere sint obiect al schimbului de informatii, potrivit Protocolului privind notificarea si schimbul de informatii, si al inspectarii in interior, potrivit sectiunii a IV-a, paragraful 30, a Protocolului de inspectie.
Elicoptere Mi-24 R si Mi-24 K ce depasesc aceasta limita vor fi categorisite ca elicoptere specializate de atac, indiferent de felul in care sint echipate, si se iau in calcul la limitele pentru elicopterele de atac, conform art. 4 si 6 ale tratatului.

4. Fiecare stat-parte ce detine atit modele sau variante de elicopter de sprijin de lupta, cit si de elicopter de atac polivalent ale unui tip de elicopter, va categorisi ca elicoptere de atac toate elicopterele ce au oricare din caracteristicile specificate in paragraful 1, sectiunea a III-a a prezentului protocol si va avea dreptul sa categoriseasca drept elicoptere de sprijin de lupta orice elicoptere care nu au nici una din caracteristicile specificate in sectiunea a III-a, paragraful 1, al prezentului protocol.

5. Fiecare stat-parte ce detine numai modele sau variante de sprijin de lupta ale unui tip de elicopter inclus atit in lipsa elicopterelor de atac polivalente, cit si in lista elicopterelor de sprijin de lupta, din Protocolul privind tipurile existente, va avea dreptul sa categoriseasca aceste elicoptere ca elicoptere de sprijin de lupta.
SECTIUNEA a II-a Cerinte generale pentru recategorisire
1. Numai elicopterele de lupta ce sint categorisite ca elicoptere de atac polivalente, potrivit cerintelor categorisirii mentionate in acest protocol, corespund pentru recategorisirea ca elicoptere de sprijin de lupta.

2. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa recategoriseasca elicoptere de atac polivalente care au oricare din caracteristicile specificate in sectiunea a IIIa, paragraful 1, a prezentului protocol, numai prin conversiune si certificare.
Fiecare stat-parte va avea dreptul sa recategoriseasca unele elicoptere de atac polivalente care nu au nici una din caracteristicile specificate in sectiunea a III-a, paragraful 1, a prezentului protocol, numai prin certificare.

3. Fiecare stat-parte va folosi orice mijloace tehnice pe care le considera necesare pentru realizarea procedurilor de conversiune prevazute in sectiunea a III-a a prezentului protocol.

4. Fiecare elicopter de lupta supus procedurii de recategorisire va avea numarul original al seriei de fabricatie stantat permanent pe un element principal al structurii celulei.
SECTIUNEA a III-a Proceduri pentru conversiune
1. Elicopterele de atac polivalente, care se convertesc, vor fi facute incapabile de intrebuintarea ulterioara a armamentului dirijat, prin demontarea urmatoarelor componente:
A) dispozitive specifice pentru acrosarea armamentelor dirijate cum sint punctele speciale de prindere sau instalatiile de lansare. Orice astfel de puncte speciale de prindere ce sint integrate in elicopter, precum si orice elemente speciale ale dispozitivelor universale de acrosare, ce sint destinate numai intrebuintarii armamentului dirijat, vor fi aduse in incapacitate de intrebuintare ulterioara a armamentului dirijat; si B) toate sistemele integrate de conducere a focului si de ochire pentru armamentele dirijate, inclusiv prin fir.

2. Un stat-parte va furniza tuturor celorlalte state-parti, cel mai tirziu cu 42 de zile inaintea conversiunii primului elicopter de un anumit tip sau la intrarea in vigoare a prezentului tratat, in cazul in care statul-parte declara atit ca elicoptere de atac polivalente, cit si ca elicoptere de lupta, elicoptere de acelasi tip, urmatoarele informatii:
A) o schema-bloc de baza, cu reprezentarea tuturor componentelor principale ale sistemelor integrate de conducere a focului si de ochire pentru armamentele dirijate, precum si a componentelor echipamentelor destinate pentru acrosarea armamentelor dirijate, functia de baza a componentelor descrise in paragraful 1 al acestei sectiuni si conexiunile functionale dintre acestea:
B) o descriere generala a procesului de conversiune, inclusiv o lista a componentelor ce se demonstreaza; si C) fotografia fiecarei componente ce se demonteaza, reprezentind pozitia acesteia in elicopter inaintea demontarii si o fotografie a aceleiasi pozitii, dupa ce componenta respectiva a fost demontata.
SECTIUNEA a IV-a Proceduri pentru certificare
1. Fiecare stat-parte, care recategoriseste elicoptere de atac, va aplica urmatoarele proceduri de certificare pentru a oferi certitudinea ca aceste elicoptere nu poseda nici una din caractersticile specificate in sectiunea a III -a, paragraful 1, a prezentului protocol.

2. Fiecare stat-parte va notifica tuturor celorlalte state-parti fiecare certificare, in conformitate cu sectiunea a IX-a, paragraful 3 din Protocolul privind inspectiile.

3. Fiecare stat-parte va avea dreptul de a inspecta certificarea elicopterelor, potrivit sectiunii a IX-a a Protocolului privind inspectiile.

4. Procesul recategorisirii va fi considerat incheiat atunci cind procesul certificarii, prevazut in aceasta sectiune, a fost incheiat, indiferent daca vreun stat-parte isi exercita sau nu drepturile de a inspecta certificarea, descrise in paragraful 3 al acestei sectiuni si in sectiunea a IX-a a Protocolului privind inspectiile, cu conditia ca, in cadrul a 30 de zile de la primirea notificarii terminarii certificarii si recategorisirii, prevazute in paragraful 5 al acestei sectiuni, nici un stat-parte sa nu notifice tuturor celorlalte state-parti ca acesta considera ca exista vreo ambiguitate cu privire la procesul de certificare si recategorisire. In situatia aparitiei unei astfel de ambiguitati, o astfel de recategorisire nu va fi considerata incheiata pina cind problema referitoare la ambiguitate nu este solutionata.

5. Statul-parte care efectueaza certificarea va notifica, in conformitate cu sectiunea a IX-a a Protocolului privind inspectiile, tuturor celorlalte stateparti, incheierea certificarii si a recategorisirii.

6. Certificarea va fi efectuata in zona de aplicare. Statele-parti apartinind aceluiasi grup de state-parti au dreptul de a folosi in comun locurile pentru certificare.
SECTIUNEA a V-a Proceduri pentru schimbul de informatii si verificare Toate elicopterele de lupta, in zona de aplicare, vor fi obiect al schimbului de informatii, potrivit prevederilor Protocolului privind schimbul de informatii, precum si al verificarii, inclusiv prin inspectie, potrivit Protocolului privind inspectiile.
PROTOCOL privind notificarea si schimbul de informatii Statele-parti convin prin cele ce urmeaza asupra procedurilor si prevederilor referitoare la notificarea si schimbul de informatii conform art.
13 al Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, din 19 noiembrie 1990, denumit in cele ce urmeaza tratat.
SECTIUNEA I Informatii privind structura trupelor de uscat, fortelor aeriene si a aviatiei apararii antiaeriene ale fiecarui stat-parte, in zona de aplicare Fiecare stat-parte va comunica celorlalte state-parti urmatoarele informatii privind structura trupelor sale de uscat, a fortelor aeriene si a aviatiei apararii antiaeriene in zona de aplicare:
A) structura de comanda a trupelor sale de uscat, specificindu-se denumirea, destinatia si subordonarea tuturor formatiunilor si unitatilor de lupta, de asigurare de lupta si de asigurare de servicii, la fiecare nivel de comanda, in jos pina la nivelul brigada/regiment sau nivelul echivalent, inclusiv a formatiunilor si unitatilor de aparare antiaeriana subordonate, pina la nivelul de regiune militara sau nivelul echivalent. Unitatile independente, la nivelul urmator de comanda, sub nivelul de brigada/regiment, subordonate direct formatiunilor peste nivelul de brigada/regiment (de exemplu, batalioanele independente), vor fi identificate prin informatii indicind formatiunea sau unitatea careia se subordoneaza asemenea unitati; si B) structura de comanda a fortelor sale aeriene si a aviatiei apararii antiaeriene, specificindu-se denumirea, destinatia si subordonarea formatiunilor si unitatilor de la fiecare nivel de comanda in jos, pina la nivelul aripa/ regiment de aviatie sau nivelul echivalent. Unitatile independente, la nivelul urmator de comanda, sub nivelul de aripa/regiment de aviatie, subordonate direct formatiunilor peste nivelul de aripa/regiment de aviatie (de exemplu, escadrila independenta), vor fi identificate prin informatii indicind formatiunea sau unitatea careia se subordoneaza asemenea unitati.
SECTIUNEA a II-a Informatii privind dotarile globale din fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat Fiecare stat-parte va comunica celorlalte state-parti informatii privind:
A) cantitatile totale si cantitatile pe tipuri privind dotarile din fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat; si B) cantitatile totale si cantitatile pe tipuri privind dotarile in tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie limitate prin tratat, in fiecare din regiunile descrise in art. 4 si 5 ale tratatului.
SECTIUNEA a III-a Informatii privind amplasarea, cantitatile si tipurile de armamente si echipamente convetionale din inzestrarea fortelor armate conventionale ale statelor-parti
1. Pentru fiecare din formatiunile si unitatile sale notificate conform sectiunii I, paragraful 1, subparagraful A) si B) din prezentul protocol, precum si pentru batalioanele/escadrilele sau unitatile echivalente amplasate separat, subordonate acestor formatiuni si unitati, fiecare stat-parte comunica celorlalte state-parti urmatoarele informatii:
A) denumirea si amplasarea in timp de pace a formatiunilor si unitatilor sale care detin armamente si echipamente limitate prin tratat, pentru categoriile de mai jos, incluzind comandamentele, cu specificarea denumirii geografice si coordonatelor:
1) tancuri de lupta;
2) vehicule blindate de lupta;
3) piese de artilerie;
4) avioane de lupta; si 5) elicoptere de atac.
B) dotarile formatiunilor si unitatilor sale notificate conform subparagrafului A) al prezentului paragraf, dindu-se cantitatile (pe tipuri in cazul formatiunilor si unitatilor pentru nivelul divizie sau unitate echivalenta si mai jos) de armamente si echipamente conventionale mentionate in subparagraful A) al acestui paragraf si despre:
1) elicopterele de sprijin de lupta;
2) elicopterele de transport neinarmate;
3) vehiculele blindate lansatoare de poduri, specificind care sint in unitati active;
4) vehiculele aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei;
5) vehicule aparent transportoare blindate de trupe;
6) avioanele de antrenament primar;
7) avioanele de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate; si 8) elicopterele Mi-24 R si Mi-24 K care nu fac obiectul limitarilor numerice stabilite in art. 4, paragraful 1 si art. 6 ale tratatului.
C) denumirea si amplasarea normala in timp de pace a formatiunilor si unitatilor, altele decit cele notificate potrivit subparagrafului A) al acestui paragraf in care se afla urmatoarele categorii de armamente si echipamente conventionale, asa cum se definesc in art. 2 al tratatului, specificate in Protocolul privind tipurile existente sau enumerate in Protocolul privind reclasificarea avioanelor, incluzind comandamentele acestora, cu specificarea denumirii geografice si a coordonatelor:
1) elicoptere de sprijin de lupta;
2) elicoptere de transport neinarmate;
3) vehicule blindate lansatoare de poduri;
4) vehicule aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei;
5) vehicule aparent transportoare blindate de trupe;
6) avioane de antrenament primar;
7) avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate; si 8) elicoptere Mi-24 R si Mi-24 K, ce nu fac obiectul limitarilor numerice stabilite in art. 4, paragraful 1 si art. 6 al tratatului*); si D) dotarile din unitatile si formatiunile notificate potrivit subparagrafului C) al acestui paragraf, incluzindu-se numarul (pe tipuri in situatia unitatilor si formatiunilor la nivelul de divizie/unitate echivalenta si mai jos), pentru fiecare categorie specificata mai sus; si in cazul vehiculelor blindate lansatoare de poduri, al acelora care se gasesc in unitatile active.
*) Conform sectiunii I, paragraful 3, a Protocolului privind recategorisirea elicopterelor.

2. Fiecare stat-parte va comunica tuturor celorlalte state-parti informatii cu privire la armamentele si echipamentele conventionale din inzestrarea fortelor armate conventionale, dar care nu sint detinute de catre trupele de uscat, fortele aeriene militare sau aviatia apararii antiaeriene, specificind:
A) denumirea si amplasarea in timp de pace a formatiunilor si unitatilor, in jos pina la nivelul de brigada/regiment, aripa/regiment de aviatie sau echivalente, precum si a unitatilor mai mici decit niveul brigada/regiment, aripa/regiment de aviatie, care sint amplasate separat sau sint independente (de exemplu: batalioane, escadrile/echivalente), in care sint detinute armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, din categoriile de mai jos, specificindu-se denumirea geografica si coordonatele:
1) tancuri de lupta;
2) piese de artilerie;
3) vehicule blindate de lupta;
4) avioane de lupta; si 5) elicoptere de atac; si B) dotarile din unitatile si formatiunile notificate potrivit subparagrafului A) al acestui paragraf, dindu-se cantitatile (pe tipuri in situatia formatiunilor si unitatilor la nivelul diviziei sau echivalent de mai jos) armamentelor si echipamentelor conventionale enumerate si subparagraful A) al acestui paragraf, si pentru:
1) elicopterele de sprijin de lupta;
2) elicopterele de transport neinarmate;
3) vehiculele blindate lansatoare de poduri, specificindu-se care sint in unitatile active;
4) vehiculele aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei;
5) vehiculele aparent transportoare blindate de trupe;
6) avioanele de antrenament primar;
7) avioanele de antrenament cu capacitati de lupta reclasificate; si 8) elicoptere Mi-24 R si Mi-24 K ce nu fac obiectul limitarilor numerice stabilite in art.4, paragraful 1 si art. 6 ale tratatului*).

3. Fiecare stat-parte comunica celorlate state-parti urmatoarele informatii:
A) amplasarea locurilor sale destinate pentru depozitarea permanenta, specificind denumirea geografica si coordonatele, precum si numarul si tipurile de armamente si echipamente conventionale din categoriile prezentate in paragraful 1, subparagrafele A) si B) ale acestei sectiuni, aflate in asemenea locuri;
B) amplasarea depozitelor sale militare ce nu fac parte organic din unitatile si formatiunile desemnate ca obiective de verificare, a unitatilor independente pentru intretinere si reparatii, a centrelor militare de instructie si a aerodromurilor, specificindu-se denumirea geografica si coordonatele in care sint prezente, permanent sau temporar, armamente si echipamente conventionale din categoriile prezentate in paragraful 1, subparagrafele A) si B ) din aceasta sectiune, precum si dotarile din aceste locuri, pe tipuri, din fiecare categorie; si C) amplasarea locurilor in care se efectueaza reducerea de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat conform Protocolului privind reducerea, specificindu-se amplasarea - prin denumire geografica si coordonate , dotarile pe tipuri pentru fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat pregatite pentru reducere in asemenea locuri si indicind ca acesta este un loc pentru reducere.
-----------*) Conform sectiunii 1, paragraful 3, a Protocolului privind recategorisirea elicopterelor.
SECTIUNEA a IV-a Informatii privind amplasarea si cantitatile de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, avioane de lupta, elicoptere de atac in zona de aplicare, dar care nu sint in inzestrarea fortelor armate conventionale
1. Fiecare stat-parte va comunica informatii tuturor celorlalte state-parti asupra amplasarii si cantitatilor sale de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de atac si avioane de lupta prezente in zona de aplicare, care nu sint in inzestrarea fortelor sale armate conventionale , dar care au o semnificatie militara potentiala.
A) In acest sens, fiecare stat-parte comunica urmatoarele informatii:
1) in ce priveste tancurile de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele specializate de atac, precum si vehiculele blindate de lupta a infanteriei, precizate de art. 12 din tratat, detinute de catre organizatii pina la nivelul mai jos de batalion independent sau amplasat separat , sau unitate echivalenta, destinate si structurate pentru a indeplini functiuni de securitate interna in timp de pace, amplasarea, inclusiv denumirea geografica si coordonatele, a locurilor in care sint detinute asemenea armamente si echipamente, precum si cantitatile si tipurile de armamente si echipamente conventionale din aceste categorii, detinute de catre fiecare asemenea organizatii;
2) in ce priveste transportoarele blindate de trupe, vehiculele de lupta cu armament greu si elicopterele de atac polivalente detinute de organizatii destinate si structurate sa indeplineasca functiuni de securitate interna in timp de pace; cantitatile totale pentru fiecare categorie de asemenea armamente si echipamente din fiecare regiune sau district administrativ;
3) in ce priveste tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac, aflate in asteptarea afectarii inainte de a fi declasate, in conformitate cu prevederile art. 9 al tratatului, amplasarea, inclusiv denumirea si coordonatele geografice ale locurilor in care sint detinute asemenea armamente si echipamente, precum si cantitatile si tipurile pentru fiecare loc;
4) in ce priveste tancurile sale de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac, fiecare statparte va comunica tuturor celorlalte state-parti, dupa intrarea in vigoare a tratatului si concomitent cu fiecare schimb anual de informatii potrivit sectiunii a VII-a, paragraful 1, subparagraful C) din acest protocol, amplasarea locurilor in care, in mod normal, se afla un total mai mare de 15 tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie sau mai mare de 5 avioane de lupta sau mai mare de 10 elicoptere de atac care sint, potrivit art.
3, paragraful 1, subparagraful E) al tratatului, in asteptare sau renovare pentru export sau reexport si sint mentinute temporar in zona de aplicare.
Fiecare stat-parte va comunica tuturor celorlalte state-parti, dupa intrarea in vigoare a tratatului si concomitent cu fiecare schimb anual de informatii, in conformitate cu sectiunea a VII-a, paragraful 1, subparagraful C) din acest protocol, numarul unor astfel de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, avioane de lupta si elicoptere de atac. Statele-parti vor conveni, in cadrul Grupului consultativ comun, asupra formei in care informatiile asupra cantitatilor vor fi transmise in conformitate cu aceasta prevedere;
5) in ce priveste tancurile sale de lupta si vehiculele blindate de lupta, care au fost reduse si sint in asteptarea conversiunii potrivit sectiunii a VIII -a a Protocolului privind reducerea, amplasarea, inclusiv denumirea geografica si coordonatele, a locurilor in care sint tinute asemenea armamente si echipamente, precum si numarul si tipurile pentru fiecare loc; si 6) in ce priveste tancurile sale de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac, care sint utilizate exclusiv in scopuri de cercetare si dezvoltare, conform art. 3, paragraful 1, subparagraful B), al tratatului, fiecare stat-parte comunica tuturor celorlalte state-parti, dupa intrarea in vigoare a tratatului si concomitent cu fiecare schimb anual de informatii, potrivit sectiunii a VII-a, paragraful 1, subparagraful C) din prezentul protocol, numarul total pentru fiecare categorie din aceste armamente si echipamente conventionale.
SECTIUNEA a V-a Informatii privind obiectivele de verificare si locurile declarate
1. Fiecare stat-parte comunica tuturor celorlalte state-parti informatii privind obiectivele de verificare, inclusiv numarul total si denumirea pentru fiecare obiectiv de verificare, precum si o enumerare a locurilor sale declarate , asa cum sint definite in sectiunea I din Protocolul privind inspectiile, asigurind urmatoarele informatii privind fiecare loc:
A) denumirea locului si amplasarea, inclusiv denumirea si coordonatele geografice;
B) denumirea tuturor obiectivelor de verificare din acel loc, asa cum se arata in sectiunea I, paragraful 1, subparagraful J) din Protocolul privind inspectiile, intelegindu-se ca elementele subordonate la urmatorul nivel de comanda mai jos de brigada/regiment sau aripa/regiment de aviatie situate in vecinatate unul de altul sau de comandamentul imediat superior al acestor elemente pot fi socotite nu ca in locuri situate separat, daca distanta intre astfel de batalioane/escadrile sau echivalente amplasate separat sau care le separa de comandamentele lor nu depaseste 15 km;
C) cantitatile totale de tipuri de armamente si echipamente conventionale aflate in serviciul fortelor armate conventionale din fiecare categorie specificata in sectiunea a II-a a prezentului protocol, detinute in acel loc si pentru fiecare obiectiv de verificare, precum si pentru cele apartinind oricarui alt obiectiv de verificare amplasat intr-un alt loc declarat, specificindu-se denumirea pentru fiecare asemenea obiectiv de verificare;
D) in plus, pentru fiecare asemenea locuri declarate, cantitatile de armamente si echipamente conventionale care nu sint in inzestrarea fortelor armate conventionale, indicindu-se:
1) tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac in asteptarea afectarii dupa declasare in conformitate cu prevederile art. 9 din tratat sau reduse in asteptarea conversiunii, potrivit Protocolului privind reducerea; si 2) tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, avioanele de lupta si elicopterele de atac detinute de catre organizatii destinate si structurate pentru a indeplini functiuni de securitate interna in timp de pace;
E) locurile declarate care detin tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, avioane de lupta sau elicoptere de atac, in asteptare sau renovare pentru export sau reexport si mentinute temporar in zona de aplicare sau utilizare exclusiv pentru cercetare si dezvoltare, si cantitatile totale din fiecare categorie in acel loc; si F) punctul (punctele) de intrare/iesire asociate fiecarui loc declarat, inclusiv denumirea geografica si coordonatele.
SECTIUNEA a VI-a Informatii privind amplasarea locurilor din care au fost retrase armamentele si echipamentele conventionale Fiecare stat-parte va comunica anual tuturor celorlalte state-parti o data cu schimbul anual de informatii, conform sectiunii a VII-a, paragraful 1, subparagraful C) din acest protocol, informatii privind amplasarea locurilor ce fusesera notificate anterior ca locuri declarate, din care, toate armamentele si echipamentele conventionale din categoriile specificate in sectiunea a II-a, paragraful 1 din acest protocol au fost retrase pina la semnarea tratatului si daca asemenea locuri continua sa fie utilizate de catre fortele armate conventionale ale acelui stat-parte. Amplasarea acestor locuri se va notifica timp de 3 ani, dupa o asemenea retragere.
SECTIUNEA a VII-a Graficul comunicarii informatiilor din sectiunile I-V ale prezentului protocol
1. Fiecare stat-parte comunica celorlalte state-parti informatiile din sectiunile I-V ale prezentului protocol, dupa cum urmeaza:
A) la semnarea prezentului tratat, informatiile efectuate la acea data si nu mai tirziu de 90 de zile dupa semnarea tratatului, fiecare stat-parte va comunica tuturor celorlalte state-parti, in cadrul Grupului consultativ comun, toate corectiile necesare in informatiile comunicate potrivit sectiunilor a IIIa, a IV-a si a V-a ale acestui protocol. Se va considera ca aceste informatii corectate au fost comunicate la semnarea tratatului, fiind valabile la acea data ;
B) la 30 de zile dupa intrarea in vigoare a prezentului tratat, informatiile valabile la acea data;
C) la 15 decembrie ale anului in care tratatul intra in vigoare (in afara de cazul in care intrarea in vigoare se produce intr-o peroada de 60 de zile fata de 15 decembrie) si, dupa aceea, la 15 decembrie ale fiecarui an, informatii valabile la 1 ianuarie al anului urmator; si D) dupa terminarea perioadei de reducere de 40 de luni, precizata de art. 8 din prezentul tratat, informatiile valabile la acea data.
SECTIUNEA a VIII-a Informatii privind schimbarile in structurile organizatorice sau in nivelurile fortelor Fiecare stat-parte va notifica tuturor celorlalte state-parti:
A) orice modificare permanenta in structura organizatorica a fortelor sale armate conventionale, in zona de aplicare, notificata potrivit sectiunii I din prezentul protocol, cu cel putin 42 de zile inaintea acestei modificari; si B) orice modificare cu 10 la suta sau mai mult in oricare din categoriile de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat ale oricareia din formatiunile si unitatile de lupta, de asigurare de lupta si de asigurare de servicii, pina la nivelul de brigada/regiment, aripa/regiment de aviatie, batalion/escadrila independenta sau amplasata separat, sau nivelul echivalent, notificate potrivit sectiunii a III-a, paragraful 1, subparagraful A) si B) si paragraful 2, subparagrafele A) si B) din acest protocol, produsa de la ultimul schimb anual de informatii. Asemenea notificare se face nu mai tirziu de 5 zile dupa ce se produce o astfel de modificare, indicindu-se dotarea actuala, dupa modificarile notificate.
SECTIUNEA a IX-a Informatii privind introducerea sau scoaterea din inzestrarea fortelor armate conventionale ale unui stat-parte a armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat Fiecare stat-parte comunica celorlalte state-parti, dupa intrarea in vigoare a tratatului si o data cu fiecare schimb anual de informatii, asa cum este specificat in sectiunea a VII-a, paragraful 1, subparagraful C) din acest protocol:
A) informatii globale privind numarul si tipurile de armamente si echipamente limitate prin tratat care au intrat in inzestrarea fortelor sale armate conventionale, in zona de aplicare, in cele 12 luni precedente; si B) informatii globale asupra numarului si tipurilor de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat care au fost scoase din inzestrarea fortelor armate conventionale, in zona de aplicare, in cele 12 luni precedente.
SECTIUNEA a X-a Informatii privind intrarea si iesirea din zona de aplicare a armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat aflate in inzestrarea fortelor armate ale statelor-parti Fiecare stat-parte va comunica anual tuturor celorlalte state-parti, dupa intrarea in vigoare a tratatului si o data cu fiecare schimb anual de informatii , potrivit sectiunii a VII-a, paragraful 1, subparagraful C) din acest protocol:
A) informatii globale privind numarul si tipurile pentru fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat din inzestrarea fortelor armate conventionale, care au intrat in zona de aplicare in ultimele 12 luni, indicind daca aceste armamente si echipamente au fost organizate in formatiuni sau unitati;
B) informatii globale privind numarul si tipurile pentru fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, din inzestrarea fortelor armate conventionale care au fost scoase din zona de aplicare in ultimele 12 luni si care sint permanent in afara acesteia, precum si ultimele amplasamente in zona de aplicare notificate pentru aceste armamente si echipamente conventionale; si C) armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat din inzestrarea fortelor armate conventionale, in zona de aplicare, care au iesit si au reintrat in zona de aplicare, inclusiv pentru scopuri cum ar fi instructie sau activitati militare in cadrul unei perioade de 7 zile, nu vor face obiectul prevederilor privind comunicarea din aceasta sectiune.
SECTIUNEA a XI-a Armamente si echipamente conventionale in tranzit prin zona de aplicare
1. Prevederile prezentului protocol nu se aplica armamentelor si echipamentelor conventionale care sint in tranzit prin zona de aplicare, dintrun amplasament din afara zonei de aplicare spre o destinatie finala in afara zonei de aplicare. Armamentele si echipamentele conventionale din categoriile specificate in sectiunea a III-a a prezentului protocol, care intra in zona de aplicare in tranzit, vor fi comunicate potrivit prezentului protocol, daca acestea ramin in zona de aplicare pentru o perioada mai mare de 7 zile.
SECTIUNEA a XII-a Formularele pentru comunicarea informatiilor
1. Fiecare stat-parte comunica tuturor celorlalte state-parti informatiile specificate in acest protocol in conformitate cu procedurile prevazute in art.
17 al tratatului si in anexa la acest protocol privind formularele. In conformitate cu art. 16, paragraful 5 din tratat, modificarile la anexa privind formularele vor fi destinate imbunatatirii numai a unor chestiuni minore de natura tehnica.
SECTIUNEA a XIII-a Alte notificari in conformitate cu tratatul
1. Dupa semnarea tratatului si inainte de intrarea sa in vigoare, Grupul consultativ comun va elabora un document in legatura cu notificarile cerute de tratat. Un astfel de document va enumera toate notificarile specificindu-se acelea ce vor fi facute conform art. 17 al tratatului si va cuprinde, daca va fi necesar, formularele adecvate pentru astfel de notificari. Potrivit art. 16, paragraful 5 din tratat, modificarile la acest document inclusiv ale formularelor vor fi considerate imbunatatiri ale viabilitatii si eficientei tratatului, nefiind vorba decit de chestiuni minore de natura tehnica.
ANEXA 2 privind formularele pentru schimbul de informatii
1. Fiecare stat-parte comunica informatii tuturor celorlalte state-parti, in conformitate cu Protocolul privind schimbul de informatii, denumit in continuare protocol, folosind formularele specificate in aceasta anexa.
Informatiile din fiecare tabel vor fi tiparite mecanic sau electronic, in una din cele sase limbi oficiale ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa. In fiecare tabel (coloana a)), fiecare intrare de date primeste un numar curent de ordine.

2. Fiecare set de tabele va incepe cu o fila-coperta pe care se trece numele statului-parte care comunica, limba in care s-au intocmit tabelele, data la care tabelele trebuie sa fie comunicate si data la care informatiile continute in tabele sint efective.
SECTIUNEA I Informatii privind structura trupelor de uscat, fortelor aeriene si a aviatiei apararii antiaeriene, in zona de aplicare
1. In conformitate cu sectiunea I a protocolului, fiecare stat-parte va transmite informatii cu privire la structura de comanda a trupelor sale de uscat , inclusiv a formatiunilor si unitatilor de aparare antiaeriana subordonate regiunii militare sau nivelului echivalent si mai jos, fortelor aeriene si aviatiei apararii antiaeriene sub forma a doua tabele de date ierarhic distincte , asa cum se mentioneaza in tabelul I.

2. Completarea datelor incepe de la cel mai inalt nivel si continua pentru fiecare esalon de comanda, in jos, pina la nivelul de brigada/regiment, batalion independent si aripa/regiment de aviatie, escadrila independenta sau echivalentul acestora. De exemplu, o regiune militara/armata/corp de armata vor fi urmate de toate regimentele independente, batalioane independente, depozite, poligoane de instructie subordonate, apoi fiecare divizie subordonate cu regimentele/batalioanele sale independente. Dupa ce toate organismele subordonate sint enumerate, se va incepe cu urmatoarea regiune militara/armata/ corp de armata. O procedura identica se aplica si pentru fortele aeriene si aviatia apararii antiaeriene.
A) Fiecare organism se va identifica (coloana b) printr-un indice unic (de exemplu de inregistrare al formatiunii sau unitatii), care se foloseste pentru acest organism in tabelele urmatoare si in toate schimburile de informatii ulterioare; denumirea sa nationala (adica, numele), (coloana c); si, in cazul diviziilor, regimentelor/brigazilor, batalioanelor independente si al aripilor/ regimentelor de aviatie, escadrilelor independente sau organismelor echivalente, unde este cazul, prin tipul de formatiune sau unitate (adica: infanterie, tancuri, artilerie, de vinatoare, de bombardament, de sprijin).
B) Pentru fiecare organism, se indica doua niveluri de comanda, in zona de aplicare, imediat superioare acelui organism (coloanele d si e).
Tabelul I. - Organizarea de comanda a trupelor de uscat, fortelor aeriene si aviatiei apararii antiaeriene ale (statul-parte), valabila la (data) -------------------------------------------------------------------------------Nr. de inregistrare Subordonarea Nr. al formatiunii sau al Denumirea formatiunii --------------------------crt. unitatii sau unitatii Primul esalon Al doilea superior esalon superior -------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECTIUNEA a II-a Informatii privind dotarile totale in armamente si echipamente conventionale supuse limitarilor numerice, asa cum este prevazut in articolele 4 si 5 ale tratatului
1. Potrivit sectiunii a II-a din prezentul protocol, fiecare stat-parte comunica date privind dotarile totale pe tipuri de tancuri de lupta; vehicule blindate de lupta si piese de artilerie (Tabelul II A), supuse limitarilor numerice prevazute in art. 4 si 5 ale tratatului (coloana b) si privind dotarile totale pe tipuri de avioane de lupta si elicoptere de atac (Tabelul II B), supuse limitelor numerice prevazute in art. 4 al tratatului (coloana b).

2. Datele asupra vehiculelor blindate de lupta includ numarul total pentru vehiculele de lupta cu armament greu, vehiculele blindate de lupta ale infanteriei si transportoarele blindate de trupe, precum si numarul lor (coloana f/e) si tipul (coloana e/d) pentru fiecare dintre aceste subcategorii (coloana d/c).

3. In cazul tancurilor de lupta, vehiculelor blindate de lupta, pieselor de artilerie si vehiculelor blindate lansatoare de poduri, depozitate in conformitate cu art. 10 al tratatului, se va specifica numarul total al unor asemenea echipamente din locurile destinate pentru depozitare permanenta (coloana g).
Tabelul II A - Dotarile totale in tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie, supuse limitarii numerice, ale (statul-parte), valabile la (data) -------------------------------------------------------------------------------Nr. Zona Categoria Subcategoria Tipul Numarul total Numarul in locurile crt. (inclusiv cele destinate pentru din locurile depozitare desemnate pentru permanenta depozitare permanenta -------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) f) g) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabelul II B - Dotarile totale in avioane de lupta si elicoptere de atac, supuse limitarii numerice ale (statul-parte), valabile la (data) -------------------------------------------------------------------------------Nr. Categoria Subcategoria Tipul Numarul total crt.
-------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SECTIUNEA a III-a Informatii privind amplasarea, cantitatile si tipurile de armamente si echipamente conventionale din inzestrarea fortelor armate conventionale
1. Fiecare stat-parte va comunica datele ierarhice completate pentru toate organismele trupelor de uscat, fortelor aeriene si aviatiei apararii antiaeriene , in conformitate cu sectiunea a III-a, paragraful 1, subparagraful B), a prezentului protocol, pentru formatiunile si unitatile prevazute in sectiunea a III-a, paragraful 2, a protocolului si locurile unde sint amplasate armamente si echipamente conventionale, asa cum se specifica in sectiunea a III-a, paragraful 3, a protocolului.

2. Pentru fiecare organism si loc de amplasare, informatiile vor reflecta:
A) numarul de inregistrare al formatiunii sau unitatii (coloana b) si denumirea organismului (coloana c) incluse in tabelul I. Batalioanelor/ escadrilelor amplasate separat, specificate potrivit paragrafului 1 al acestei sectiuni, formatiunilor si unitatilor raportate conform sectiunii a III-a, paragraful 1, subparagraful B) si locurilor de amplasare mentionate conform sectiunii a III-a, paragraful 1, subparagraful C), a prezentului protocol li se vor da, de asemenea, un numar unic de inregistrare al formatiunii sau unitatii (coloana b) si denumirea lor nationala (adica, numele), (coloana c). Pozitia lor in tabel va reflecta subordonarea acestora, cu exceptia formatiunilor si unitatilor notificate conform sectiunii a III-a, paragraful 1, subparagraful B), a prezentului protocol, care vor fi specificate impreuna la sfirsitul tabelelor :
1) locurile destinate pentru depozitare permanenta se identifica prin abrevierea D.P.S.S., urmata de denumirea nationala; si 2) locurile pentru reducere se identifica prin nota "Reducere", urmata de denumirea nationala;
B) amplasarea (coloana d), incluzind denumirea geografica si coordonatele, detaliate pina la zeci de secunde. Pentru locurile unde se afla forte stationate se include, de asemenea, si statul-parte gazda;
C) pentru fiecare esalon de comanda, de la cel mai inalt in jos, pina la esalonul de divizie/divizie de aviatie, numarul total al armamentelor si echipamentelor conventionale pentru fiecare categorie (coloanele f-m/l)/ De exemplu, existentul total al unei divizii reprezinta suma dotarilor la toate organismele sale subordonate; si D) pentru fiecare esalon de comanda de la esalon divizie si mai jos, asa cum se specifica in paragraful 1 al acestei sectiuni se prezinta separat numarul de armamente si echipamente conventionale pe tipuri, sub capetele de coloana specificate in tabelel III A si III B (coloanele f - m/l). In coloana pentru vehiculele blindate de lupta din tabelul III A (coloana g), se prezinta separat subcategoriile (adica: transportoarele blindate de trupe, vehiculele blindate de lupta a infanteriei, vehiculele de lupta cu armament greu). In coloana elicopterelor de atac (coloana k/i), subcategoriile (adica: specializate de atac , de atac polivalente) se prezinta separat. Coloana l) intitulata "altele", din tabelul III B va include tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, vehiculele aparent transportoare blindate de trupe, vehiculele aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei si vehiculele blindate lansatoare de poduri, aflate, daca este cazul, in inzestrarea fortelor aeriene si aviatiei apararii antiaeriene.
Tabelul III A _ Informatii privind amplasarea, numarul si tipurile de armamente si echipamente conventionale, furnizate conform sectiunii a III-a din Protocolul privind schimbul de informatii ale (statul-parte), valabile la (data) -------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) f) g) h) j) k) l) m) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) = Nr. crt.
b) = Nr. de inregistrare al formatiunii sau unitatii c) = Denumirea formatiunii sau unitatii d) = Amplasare in timp de pace e) = Nefolosire f) = Tancuri de lupta g) = Vehicule blindate de lupta h) = Vehicule aparent transportoare blindate de trupe si vehicule aparent vehicule blindate de lupta i) = Artilerie j) = Vehicule blindate lansatoare de poduri k) = Elicoptere de atac l) = Elicoptere de sprijin de lupta m) = Elicoptere de transport neinarmate Tabelul III B - Informatii privind amplasarea, numarul si tipurile de armamente si echipamente conventionale specificate in sectiunea a III-a din Protocolul privind schimbul de informatii, ale (statul-parte), valabile la (data ) -------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) = Nr. crt.
b) = Nr. de inregistrare al unitatii sau formatiunii c) = Denumirea formatiunii sau unitatii d) = Amplasarea in timp de pace e) = Nefolosire f) = Avioane de lupta g) = Avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate h) = Avioane de antrenament primar i) = Elicoptere de atac j) = Elicoptere de sprijin de lupta k) = Elicoptere de transport neinarmate l) = Altele SECTIUNEA a IV-a Informatii privind armamentele si echipamentele conventionale ce nu sint in inzestrarea fortelor armate conventionale potrivit sectiunii a IV-a a Protocolului privind schimbul de informatii
1. Potrivit sectiunii a IV-a din protocol, fiecare stat-parte comunica informatii privind amplasarea, numarul si tipul de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, avioane de lupta si elicoptere de atac, prezente in zona de aplicare, dar care nu sint in inzestrarea fortelor sale armate conventionale.

2. Pentru fiecare amplasare, informatiile trebuie sa cuprinda:
A) prevederea din sectiunea a IV-a a protocolului, conform careia se transmit informatiile (coloana b);
B) amplasarea (coloana c):
1) in privinta armamentelor si echipamentelor conventionale notificate potrivit sectiunii a IV-a, paragraful 1, subparagraful A), sub-subparagrafele 1) , 3) si 5), a protocolului, denumirea geografica si coordonatele precise, pina la zecile de secunde, cele mai apropiate ale locurilor continind astfel de echipamente; si 2) in privinta armamentelor si echipamentelor conventionale comunicate potrivit sectiunii a IV-a, paragraful 1, subparagraful A), sub-subparagraful 2), a protocolului, denumirea nationala a regiunii sau districtului administrativ unde se gasesc astfel de echipamente;
C) in privinta armamentelor si echipamentelor comunicate potrivit sectiunii a IV-a, paragraful 1, subparagraful A), sub-subparagrafele 1) si 2) din protocol , denumirea la nivel national a organismelor care detin echipamentele specificate (coloana c); si D) pentru fiecare amplasament, numarul, pe tipuri, sub capetele de coloana indicate in tabelul IV (coloanele d)-h), cu urmatoarea exceptie: pentru armamentele si echipamentele conventionale comunicate potrivit sectiunii a IV-a, paragraful 1, subparagraful A), sub-subparagraful 2) din protocol, numai cantitatile din fiecare categorie vor transmite numai pentru regiunea sau districtul administrativ specificat (coloana c).
Tabelul IV - Informatii privind amplasarea armamentelor si echipamentelor conventionale, comunicate in conformitate cu sectiunea a IV-a a Protocolului privind schimbul de informatii, ale (statul-parte), valabile la (data) -------------------------------------------------------------------------------Nr. Prevederea Ampla- Tancuri Vehicule Artilerie Elicoptere Avioane crt. din Protocol sarea de lupta blindate de atac de lupta de lupta -------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) f) g) h) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECTIUNEA a V-a Informatii privind obiectivele de verificare si locurile declarate
1. Potrivit sectiunii a V-a a protocolului, fiecare stat-parte transmite un tabel cu obiectivele sale de verificare si cu locurile declarate, definite in sectiunea I din Protocolul privind inspectiile. Locurile declarate (Tabelul V) vor fi enumerate in ordine alfabetica.

2. Informatiile privind fiecare loc declarat includ:
A) un indice unic (adica, numarul de inregistrare al locului declarat), (coloana b)), care se foloseste pentru acel loc in toate schimburile urmatoare de informatii;
B) denumirea si amplasarea locului, folosindu-se denumirea geografica si coordonatele, detaliate pina la zecile de secunde cele mai apropiate (coloana c) . Pentru locurile care contin obiective de verificare ale fortelor stationate se va include, de asemenea, si statul-parte gazda;
C) punctul (punctele) de intrare/iesire asociate cu acest loc declarat (coloana d);
D) un numar unic de ordine, denumirea si numarul de inregistrare pentru formatiunile si unitatile tuturor obiectivelor de verificare aflate la locul declarat, asa cum se specifica in sectiunea a III-a a acestei anexe (coloana e).
Numerele unice de ordine vor fi astfel stabilite, incit numarul alocat ultimului obiectiv de verificare care apare in lista sa fie egal cu numarul total al obiectivelor de verificare ale statului-parte; si E) numarul total de armamente si echipamente conventionale din fiecare categorie mentionata in sectiunea a III-a a protocolului, detinute la locul declarat pentru fiecare obiectiv de verificare (coloanele f-p), specificindu-se in plus:
1) armamentele si echipamentele conventionale detinute din fiecare categorie, la locul declarat, apartinind unui obiectiv de verificare amplasat in alt loc declarat, specificindu-se denumirea si numarul de inregistrare al formatiunii sau unitatii pentru fiecare asemenea obiectiv de verificare (coloana e); si 2) armamentele si echipamentele conventionale nu apartin unui obiectiv de verificare vor fi identificate cu urmatoarele notatii, imediat dupa/sub fiecare astfel de intrarii in coloanele f-p:
a) echipamentele detinute de organismele desemnate si structurate sa indeplineasca functiuni de securitate interna in timp de pace, cu notatia " securitate";
b) echipamentele declasate, cu notatia "declasate";
c) echipamentele care asteapta sau sint in curs de renovare pentru export sau reexport, cu notatia "export";
d) echipamentele reduse, asteptind conversiunea, cu notatia "redus"; si e) echipamentele folosite in exclusivitate pentru cercetare si dezvoltare, cu notatia "cercetare".

3. Fiecare stat-parte va comunica o lista a punctelor de intrare/iesire (Tabelul VI). Lista va aloca un indice numeric unic de identificare (coloana b) , care se foloseste pentru a indica punctul/punctele de intrare/iesire pentru fiecare loc comunicat, potrivit paragrafului 2, subparagraful C), al acestei sectiuni. Amplasarea se specifica prin denumirea geografica (coloana c) si coordonate, detaliate pina la zecile de secunde cele mai apropiate (coloana d).
Se specifica, de asemenea, tipul (tipurile) de transport acceptabile - "aeriene" , "pe apa", "terestre" - pentru fiecare punct de intrare/iesire (coloana e).
Tabelul V - Informatii privind obiectivele de verificare si locurile declarate, ale (statul-parte), valabile la (data) -------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) = Nr. crt.
b) = Nr. de inregistrare al locului declarat c) = Amplasarea d) = Punctul de intrare/iesire e) = Obiectivul de verificare f) = Tancuri de lupta g) = Vehicule blindate de lupta h) = Vehicule aparent transportoare de trupe si vehicule aparent vehicule de lupta ale infanteriei i) = Artilerie j) = Vehicule blindate lansatoare de poduri k) = Elicoptere de atac l) = Elicoptere de sprijin de lupta m) = Elicoptere de transport neinarmate n) = Avioane de lupta o) = Avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate p) = Avioane de antrenament primar Tabelul VI - Punctele de intrare/iesire, ale (statul-parte), valabile la (data) -------------------------------------------------------------------------------Nr. Numarul de inregistrare Denumirea punctului Amplasarea Tipul crt. al punctului de de intrare/iesire (tipurile) intrare/iesire -------------------------------------------------------------------------------a) b) c) d) e) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTOCOL privind inspectiile Statele-parti convin procedurile si alte prevederi ce reglementeaza efectuarea inspectiilor, in conformitate cu art. 14 din Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa, din 19 noiembrie 1990, denumit in continuare tratat.
SECTIUNEA I Definitii
1. Pentru scopurile acestui tratat:
A) termenul stat-parte inspectat inseamna un stat-parte pe al carui teritoriu se efectueaza o inspectie, in conformitate cu art. 14 al prezentului tratat:
1) in cazul locurilor de inspectie in care se afla numai armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat ale unui stat-parte care stationeaza, acel stat-parte care stationeaza isi va exercita, in conformitate cu prevederile prezentului protocol, drepturile si obligatiile statului-parte inspectat, stipulate in prezentul protocol, pe durata inspectiei efectuate la locul de inspectie in care se afla armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat; si 2) in cazul locurilor de inspectie in care se afla armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat apartinind mai multor state-parti , fiecare din aceste state-parti isi va exercita in conformitate cu prevederile acestui protocol, fata de propriile lui armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, drepturile si obligatiile statului-parte inspectat, stipulate in prezentul protocol, pe durata inspectiei efectuate la locul de inspectie in care se afla armamentele si echipamentele sale conventionale limitate prin tratat.
B) Termenul stat-parte care stationeaza inseamna un stat-parte care stationeaza armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, din inzestrarea fortelor sale armate conventionale, in afara teritoriului sau national, dar in zona de aplicare.
C) Termenul stat-parte gazda inseamna statul-parte care primeste pe teritoriul sau, in zona de aplicare, armamente si echipamente conventionale din inzestrarea fortelor armate conventionale ale unui alt stat-parte, stationate de catre acel stat-parte.
D) Termenul stat-parte care inspecteaza statul-parte care solicita si, ca urmare, este raspunzator de desfasurarea unei inspectii.
E) Termenul inspector inseamna o persoana desemnata de catre unul din statele-parti sa efectueze o inspectie si care figureaza pe lista de inspectori acceptata a acelui stat-parte, potrivit prevederilor sectiunii a III-a a prezentului protocol.
F) Termenul membru al echipajului de transport inseamna o persoana care indeplineste indatoriri legate de exploatarea mijlocului de transport si care este inclusa pe lista acceptata a membrilor echipajului de transport a unui stat -parte, portrivit prevederilor sectiunii a III-a a prezentului protocol.
G) Termenul echipa de inspectie inseamna un grup de inspectori desemnati de catre statul-parte care inspecteaza sa desfasoare o anumita inspectie.
H) Termenul echipa de insotire inseamna un grup de persoane desemnate de catre un stat-parte inspectat sa-i insoteasca si sa-i asiste pe inspectorii care desfasoara o anumita inspectie, precum si sa-si asume alte responsabilitati, asa cum se prevede in prezentul protocol. In cazul inspectarii unor armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat apartinind statului-parte care stationeaza, echipa de insotire va include persoane desemnate deopotriva de catre statele-parti gazda si care stationeaza, daca nu se convine altfel intre acestea.
I) Termenul loc de inspectie inseamna o zona, un loc sau o amenajare unde se efectueaza o inspectie.
J) Termenul obiectiv de verificare inseamna:
1) orice formatiune sau unitate la nivelul organizatoric de brigada/ regiment, aripa/regiment de aviatie, batalion/division de artilerie independent, escadrila independenta sau echivalenta, precum si orice batalion/escadrila amplasate independent sau unitati echivalente, la urmatorul nivel de comanda, mai jos de brigada/regiment, aripa/regiment de aviatie, care detine armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, intr-un loc notificat potrivit sectiunii a III-a, paragraful 1, subparagraful A) din Protocolul privind schimbul de informatii;
2) orice loc desemnat pentru depozitare permanenta, loc militar de depozitare care nu face parte din structura formatiunilor si unitatilor mentionate in sub-subparagraful 1) al acestui subparagraf, unitate independenta de reparatii si intretinere, centru de instructie sau aerodrom, la care sint prezente, permanent sau de regula, armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, fiind notificate potrivit sectiunii a III-a, paragraful 3, subparagraful A) si B) din Protocolul privind schimbul de informatii;
3) un loc pentru reducerea armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat, asa cum s-a notificat potrivit sectiunii a III-a, paragraful 3, subparagraful C), a Protocolului privind schimbul de informatii;
4) in situatia unitatilor mai jos de nivelul de batalion, care detin armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat si sint subordonate direct unei unitati sau formatiuni peste nivelul de brigada/regiment /unitate echivalenta, acea unitate sau formatiune careia i se subordoneaza unitati mai mici de nivelul batalion va fi considerata obiectiv de verificare, chiar daca ea nu are unitati sau formatiuni subordonate de nivelul brigada/ regiment/unitate echivalenta; si 5) o formatiune sau unitate care detine armamente si echipamente conventionale aflate sub incidenta tratatului, dar care nu sint in inzestrarea fortelor armate conventionale ale unui stat-parte, nu se considera a fi obiectiv de verificare.
K) Termenul aerodrom militar inseamna un complex militar permanent in care, chiar daca nu exista un obiectiv de verificare, se efectueaza in mod obisnuit actiuni frecvente, cum ar fi, de exemplu, decolarea si aterizarea a cel putin 6 avioane de lupta sau elicoptere de lupta limitate prin tratat sau obiect de inspectie in interior.
L) Termenul centru de instructie inseamna o amenintare care nu contine neaparat un obiectiv de verificare, dar in care o unitate sau subunitate militara, utilizind cel mai putin 30 de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, sau mai mult de 12 din oricare categorie anume de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, este organizata pentru a instrui efective militare.
M) Termenul depozit militar care nu este in organica formatiunilor si unitatilor identificate ca obiective de verificare inseamna orice depozit, altul decit depozitele permanente sau locurile subordonate organismelor destinate si structurate pentru indeplinirea unor functiuni de securitate interna, detinind armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, indiferent de statutul lor organizatoric sau operativ. Armamentele si echipamentele conventionale existente in asemenea locuri reprezinta o parte din dotarile permise ce se calculeaza pentru unitatile active in conformitate cu art. 4 al prezentului tratat.
N) Termenul loc declarat inseamna o amenajare sau un loc precis delimitat geografic, care contine unul sau mai multe obiective de verificare. Un loc declarat consta in intregul teritoriu, in interiorul unei limite sau al unor limite artificiale sau naturale, precum si teritoriul asociat continind poligoane de tragere, zone de instructie, zone de intretinere si depozitare, elidromuri si amenajari de incarcare pe calea ferata, in care se afla permanent sau de regula tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta, avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehicule aparent transportoare blindate de trupe, vehicule aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei sau vehicule blindate lansatoare de poduri.
O) Termenul zona specificata inseamna orice zona pe teritoriul unui statparte, in zona de aplicare, alta decit un loc de inspectie potrivit sectiunilor a VII-a, a IX-a sau a X-a din acest protocol in care se efectueaza o inspectie la cerere, potrivit sectiunii a VIII-a din acest protocol. O zona specificata nu va depasi 65 kmp. O linie dreapta dintre oricare doua puncte din aceasta zona nu va depasi 16 km.
P) Termenul punct sensibil inseamna orice echipament, cladire sau loc care a fost desemnat ca sensibil de catre statul-parte inspectat sau de catre statulparte care exercita drepturile si obligatiile statului-parte inspectat, prin intermediul echipei de insotire, si care accesul sau survolul pot fi aminate, limitate sau refuzate.
Q) Termenul punct de intrare/iesire inseamna un punct desemnat de catre statul-parte pe al carui teritoriu urmeaza sa se efectueze o inspectie, prin care echipele de inspectie si echipajele de transport sosesc pe teritoriul acelui stat-parte si prin care ele parasesc teritoriul acelui stat-parte.
R) Termenul perioada de sedere in tara inseamna timpul total petrecut continuu pe teritoriul statului-parte unde se efectueaza o inspectie de catre o echipa de inspectie, pentru inspectii in conformitate cu sectiunile a VII-a si a VIII-a din acest protocol, de la sosirea echipei de inspectie la punctul de intrare/iesire pina la inapoierea echipei de inspectie la un punct de intrare/ esire, dupa terminarea ultimei inspectii de catre acea echipa de inspectie.
S) Termenul perioada de validare a datelor de baza inseamna, in scopul calcularii cotelor de inspectie, perioada de timp stabilita reprezentind primele 120 de zile care urmeaza intrarii in vigoare a prezentului tratat.
T) Termenul perioada de reducere inseamna, in scopul calcularii cotelor de inspectie, perioada de timp a primilor trei ani care urmeaza perioadei initiale de validare de 120 de zile.
U) Termenul perioada de validare a nivelurilor ramase inseamna, in scopul calcularii cotelor de inspectie, perioada data, de 120 de zile, care urmeaza perioadei de reducere de 3 ani.
V) Termenul perioada ramasa inseamna, pentru scopul calcularii cotelor de inspectie, perioada data care urmeaza perioadei de validare a nivelurilor restante de 120 zile, si pentru restul duratei de aplicare a tratatului.
W) Termenul cota pasiva de inspectii la locuri declarate inseamna numarul total de inspectii la obiective de verificare, potrivit sectiunii a VII-a a acestui protocol, pe care fiecare satat-parte este obligat sa le primeasca, intr -o anumita perioada de timp, la locurile de inspectie unde sint amplasate obiectivele sale de verificare.
X) Termenul cota pasiva de inspectii la cerere inseamna numarul maxim de inspectii la cerere in zonele specificate, in conformitate cu sectiunea a VIII-a a acestui protocol, pe care fiecare stat-parte cu teritoriul in zona de aplicare este obligat sa le primeasca intr-o anumita perioada de timp.
Y) Termenul cota activa de inspectii inseamna numarul total de inspectii, potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol, pe care fiecare stat-parte este indreptatit sa le efectueze intr-o anumita perioada de timp.
Z) Termenul loc de certificare inseamna un loc desemnat cu claritate, unde se desfasoara certificarea elicopterelor de atac polivalente recategorisite si a avioanelor de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, in conformitate cu Protocolul privind recategorisirea elicopterelor si cu Protocolul privind reclasificarea avioanelor.
AA) Termenul perioada calendaristica de raportare inseamna o perioada de timp stabilita, in zile, in care se intentioneaza sa se desfasoare reducerea unui numar planificat de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat in conformitate cu art. 8 al tratatului.
SECTIUNEA a II-a Obligatii generale
1. In scopul asigurarii verificarii indeplinirii prevederilor tratatului, fiecare stat-parte va facilita efectuarea inspectiilor in conformitate cu prevederile prezentului protocol.

2. In cazul armamentelor si echipamentelor conventionale din inzestrarea fortelor armate conventionale ale unui stat-parte, stationate in zona de aplicare in afara teritoriului national, statul-parte gazda si statul-parte care stationeaza vor asigura, in spiritul cooperarii si indeplinirii responsabilitatilor proprii, aplicarea prevederilor prezentului protocol. Statul -parte care stationeaza poarta intreaga raspundere pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin tratat in ceea ce priveste armamentele si echipamentele sale conventionale din inzestrarea fortelor sale armate conventioale, stationate pe teritoriul statului-parte gazda.

3. Echipa de insotire se afla sub responsabilitatea statului-parte inspectat :
A) in cazul locurilor de inspectie unde exista armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat apartinind numai statului-parte care stationeaza si care se afla sub comanda acestui stat-parte, echipa de insotire va fi subordonata unui reprezentant al statului-parte care stationeaza, pe toata durata inspectiei, in cadrul locului de inspectie unde se afla armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat, apartinind statului-parte care stationeaza;
si B) in cazul locurilor de inspectie unde exista armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat care apartin atit statului-parte gazda, cit si statului-parte care stationeaza, echipa de insotire va fi formata din reprezentanti ai ambelor state-parti, atunci cind armamentele si echipamentele conventionale limitate prin tratat care se inspecteaza apartin de fapt statuluiparte care stationeaza. Pe timpul efectuarii inspectiei la acel loc de inspectie , statul-parte gazda exercita drepturile si obligatiile statului-parte inspectat , cu exceptia acelor drepturi si obligatii care privesc inspectarea armamentelor si echipamentelor conventionale limitate prin tratat apartinind statului-parte care stationeaza, aceste drepturi si obligatii fiind exercitate de catre statulparte care stationeaza.

4. Daca o echipa de inspectie solicita accesul la o cladire sau la localuri utilizate de un alt stat-parte prin intelegere cu statul-parte inspectat, acest alt stat-parte exercita in cooperare cu statul-parte inspectat si prin extindere potrivit intelegerii de folosire, drepturile si obligatiile prevazute in acest protocol in legatura cu inspectiile care implica echipamente sau materiale ale statului-parte care foloseste cladirile sau localurile.

5. Cladirile sau localurile utilizate de catre un alt stat-parte, prin intelegere cu statul-parte inspectat, sint obiect de inspectie numai cind un reprezentant al acelui stat-parte este in echipa de insotire.

6. Echipele si subechipele de inspectie se afla sub controlul si responsabilitatea statului-parte care inspecteaza.

7. In nici un loc de inspectie nu se va afla, in acelasi timp, mai mult decit o singura echipa de inspectie care efectueaza o inspectie in conformitate cu sectiunile a VII-a sau a VIII-a ale prezentului protocol.

8. Sub rezerva altor prevederi ale prezentului protocol, statul-parte care inspecteaza decide cit va sta fiecare echipa de inspectie pe teritoriul statului -parte unde se desfasoara inspectia, la cite si in care locuri de inspectie aceasta va efectua inspectii in cursul perioadei de sedere in tara respectiva.

9. Cheltuielile legate de transportul echipei de inspectie pina la punctul de intrare/iesire, inainte de executarea inspectiei si de la punctul de intrare/ iesire dupa incheierea ultimei inspectii sint suportate de catre statul-parte care inspecteaza.

10. Fiecare stat-parte este obligat sa primeasca un numar de inspectii potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol, care sa nu depaseasca cota sa pasiva de inspectie la locurile declarate, pentru fiecare perioada stabilita de timp: perioada de 120 de zile de validare a datelor de baza; perioada de 3 ani de reducere; perioada de 120 de zile de validare a nivelurilor ramase; perioada restanta pentru durata tratatului. Cota pasiva de inspectii la locurile declarate este stabilita pentru fiecare perioada specifica printr-un procentaj din obiectivele de verificare ale statului-parte, excluzindu-se locurile pentru reducere si locurile de certificare amplasate in zona de aplicare a acestui tratat:
A) pe timpul primelor 120 de zile dupa intrarea in vigoare a tratatului, cota pasiva de inspectii la locurile declarate este egala cu 20 la suta din obiectivele de verificare ale unui stat-parte, notificate potrivit sectiunii a V -a din Protocolul privind schimbul de informatii;
B) in fiecare an al perioadei de reducere, dupa terminarea perioadei initiale de 120 de zile, cota pasiva de inspectii la locurile declarate este egala cu 10 la suta din obiectivele de verificare ale unui stat-parte, notificate potrivit sectiunii a V-a din Protocolul privind schimbul de informatii;
C) pe timpul primelor 120 de zile dupa incheierea perioadei de reducere de 3 ani, cota pasiva de inspectii la locurile declarate este egala cu 20 la suta din obiectivele de verificare ale unui stat-parte, notificate potrivit sectiunii a V-a din Protocolul privind schimbul de informatii; si D) in fiecare an, care urmeaza dupa incheierea perioaei de 120 de zile de validare a nivelurilor ramase, pe durata tratatului, cota pasiva de inspectii la locurile declarate este egala cu 15 la suta din obiectivele de verificare ale unui stat-parte, notificate potrivit sectiunii a V-a din Protocolul privind schimbul de informatii.

11. Fiecare stat-parte cu teritoriu in zona de aplicare este obligat sa accepte inspectii la cerere, dupa cum urmeaza:
A) in perioada de validare a datelor de baza, in fiecare an al perioadei de reducere si in perioada de validare a nivelurilor ramase pina la 15 la suta din numarul de inspectii la locurile declarate, pe care acel stat-parte este obligat sa le primeasca pe teritoriul sau atit la obiectivele proprii de verificare, cit si la obiective de verificare apartinind fortelor stationate; si B) in fiecare an al perioadei restante, pina la 23 la suta din numarul de inspectii la locurile declarate pe care acel stat-parte este obligat sa le primeasca pe teritoriul sau atit la obiectivele proprii de verificare, cit si la obiective de verificare apartinind statelor-parti care stationeaza.

12. Indiferent de celelalte limitari din aceasta sectiune, fiecare statparte este obligat sa accepte, in fiecare an un minimum de o inspectie la obiectivele sale de verificare, potrivit sectiunii a VII-a a acestui protocol, si fiecare stat-parte cu teritoriu in zona de aplicare este obligat sa accepte un minimum de o inspectie pe an la o zona specificata, potrivit sectiunii a VIII -a a acestui protocol.

13. Inspectia, potrivit sectiunii a VI-a a acestui protocol, la un obiectiv de verificare dintr-un loc de inspectie, conteaza ca o inspectie din cota pasiva de inspectii la locurile declarate a acelui stat-parte al carui obiectiv de verificare este inspectat.

14. Proportia inspectiilor, potrivit sectiunii a VII-a a acestui protocol, pe teritoriul statului-parte gazda, intr-o perioada anumita de timp, folosite pentru a inspecta obiective de verificare apartinind unui stat-parte care stationeaza, nu va fi mai mare decit proportia pe care o reprezinta obiectivele de verificare ale statului-parte care stationeaza, din numarul total al obiectivelor de verificare amplasate pe teritoriul acelui stat-parte gazda.

15. Numarul de inspectii potrivit sectiunii a VII-a a acestui protocol, intr -o anumita perioada de timp, la obiectivele de verificare pe teritoriul oricarui stat-parte, se calculeaza ca un procentaj din numarul total de obiective de verificare prezente pe teritoriul acelui stat-parte.

16. Inspectia, potrivit sectiunii a VIII-a din acest protocol, intr-o zona specificata, conteaza ca o inspectie din cota pasiva de inspectii la cerere si o inspectie din cota pasiva de inspectii la locurile declarate ale statului-parte pe teritoriul caruia s-a efectuat inspectia.

17. In situatia in care nu se convine altfel intre echipa de insotire si echipa de inspectie, o perioada de sedere in tara a echipei de inspectie va fi de pina la un total de 10 zile, nedepasind numarul total de ore calculate potrivit urmatoarei formule:
A) 48 de ore pentru prima inspectie la un obiectiv de verificare sau intr-o zona specificata; plus B) 36 de ore pentru fiecare inspectie secventiala la un obiectiv de verificare sau intr-o zona specificata.

18. Sub rezerva limitarilor din paragraful 17 al acestei sectiuni, o echipa de inspectie care efectueaza o inspectie, potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII -a ale prezentului protocol, va sta nu mai mult de 48 de ore la un loc declarat si nu mai mult de 24 de ore la o inspectie intr-o zona specificata.

19. Statul-parte inspectat asigura ca echipa de inspectie sa soseasca la un loc de inspectie secventiala prin cele mai rapide mijloace la dispozitie. Daca timpul dintre terminarea unei inspectii si sosirea echipei de inspectie la un loc de inspectie secventiala depaseste 9 ore, sau daca timpul dintre terminarea ultimei inspectii desfasurate de catre o echipa de inspectie pe teritoriul statului-parte unde se desfasoara inspectia si sosirea acelei echipe de inspectie la punctul de intrare/iesire depaseste 9 ore, acest timp suplimentar nu se calculeaza in perioada de sedere in tara a acelei echipe de inspectie.

20. Fiecare stat-parte este obligat sa accepte simultan pe teritoriul sau, in zona de aplicare, nu mai mult decit fie doua echipe de inspectie efectuind inspectii potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol, fie un numar de echipe de inspectie efectuind inspectii, potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol, egal cu 2 la suta din numarul total de obiective de verificare ce trebuie sa fie inspectate intr-o perioada stabilita de timp pe teritoriul acelui stat-parte, retinindu-se cel mai mare dintre aceste doua numere.

21. Fiecare stat-parte este obligat sa accepte, simultan, nu mai mult decit fie doua echipe de inspectie efectuind inspectii la fortele sale armate conventionale, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol, fie un numar de echipe de inspectie, efectuind inspectii la fortele sale armate conventionale, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol, egal cu 2 la suta din numarul total de obiective de verificare, care trebuie sa fie inspectate intr-o anumita perioada de timp, retinindu-se cel mai mare dintre aceste doua numere.

22. Indiferent de prevederile paragrafelor 20 si 21 ale acestei sectiuni, fiecare stat-parte cu regiuni militare specificate in art. 4 si 5 din acest tratat este obligat sa accepte simultan pe teritoriul sau, in zona de aplicare, nu mai mult de doua echipe de inspectie efectuind inspectii, potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol, in oricare din aceste regiuni militare.

23. Nici un stat-parte nu este obligat sa accepte inspectii, potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol, reprezentind mai mult de 50 la suta din cota sa pasiva de inspectii la locurile declarate intr-un an calendaristic, din partea aceluiasi stat-parte.

24. Fiecare stat-parte are dreptul sa efectueze inspectii in zona de aplicare, pe teritoriul altor state-parti. Totusi, nici un stat-parte nu efectueaza mai mult de 5 inspectii pe an, potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII -a ale acestui protocol, in alt stat-parte apartinind aceluiasi grup de stateparti. Fiecare din aceste inspectii conteaza in cota pasiva de inspectii la locurile declarate a statului-parte care este inspectat. Este responsabilitatea fiecarui grup de state-parti sa decida repartizarea de inspectii pentru fiecare stat-parte din cadrul grupului sau de state-parti. Fiecare stat-parte notifica tuturor celorlalte state-parti cota sa activa de inspectii:
A) pentru perioada de validare a datelor de baza nu mai tirziu de 120 de zile dupa semnarea tratatului;
B) pentru primul an al perioadei de reducere, nu mai tirziu de 60 de zile dupa intrarea in vigoare a tratatului; si C) pentru fiecare an urmator al perioadei de reducere, pentru perioada de validare a nivelurilor ramase si pentru fiecare an al perioadei restante nu mai tirziu de 15 ianuarie, precedind fiecare din aceste perioade specifice de timp.
SECTIUNEA a III-a Cerinte preliminare inspectiilor
1. Inspectiile efectuate in baza prezentului tratat se efectueaza de catre inspectori desemnati conform paragrafelor 3 si 7 ale acestei sectiuni.

2. Inspectorii vor fi cetateni ai statului-parte care inspecteaza sau ai altor state-parti.

3. In decurs de 90 de zile de la semnarea tratatului, fiecare stat-parte comunica fiecaruia din celelalte state-parti o lista cu inspectorii pe care ii propune si o lista cu membrii echipajului de transport pe care ii propune, continind numele si prenumele inspectorilor si membrilor echipajului de transport, sexul acestora, data nasterii, locul nasterii si numarul pasaportului . Nici o lista de inspectori propusi, comunicata de un stat-parte, nu va avea in nici un moment mai mult de 400 persoane si nici o lista de membri ai echipajului de transport propusi, comunicata de catre un stat-parte, nu va avea in nici un moment mai mult de 600 persoane.

4. Fiecare stat-parte va examina listele de inspectori si de membri ai echipajului de transport care i-au fost comunicate de catre alte state-parti si, in decurs de 30 de zile de la primirea fiecarei liste, va comunica statuluiparte care a transmis lista respectiva numele persoanelor pe care doreste sa le excluda din aceasta lista.

5. Sub rezerva paragrafului 7 din aceasta sectiune inspectorii si membrii echipajului de transport pentru care nu s-a cerut excluderea din liste in intervalul de timp specificat in paragraful 4 al acestei sectiuni vor fi considerati ca acceptati in scopul asigurarii vizelor si a altor documente potrivit paragrafului 8 din aceasta sectiune.

6. Fiecare stat-parte are dreptul sa-si modifice listele in decurs de o luna de la intrarea in vigoare a tratatului. Dupa aceea, fiecare stat-parte va putea ca, o data la fiecare 6 luni, sa propuna adaugiri sau eliminari de pe listele sale de inspectori si de membri ai echipajului de transport, cu conditia ca aceste liste amendate sa nu depaseasca numarul specificat in paragraful 3 al acestei sectiuni. Adaugirile propuse vor fi examinate potrivit paragrafelor 4 si 5 din aceasta sectiune.

7. Un stat-parte poate solicita, fara drept de refuz, excluderea oricareia dintre persoanele pe care le doreste de pe listele cu inspectori si membri ai echipajului de transport, comunicate de catre un alt stat-parte.

8. Statul-parte pe al carui teritoriu se efectueaza o inspectie va acorda inspectorilor si membrilor echipajului de transport, aprobati in conformitate cu paragraful 5 al acestei sectiuni, vize si orice alte documente necesare pentru a asigura ca acesti inspectori si membri ai echipajului de transport pot intra si ramine pe teritoriul acelui stat-parte, in scopul de a efectua activitati de inspectie in conformitate cu prevederile prezentului protocol. Astfel de vize si orice alte documente necesare vor fi asigurate:
A) fie in termen de 30 de zile dupa aprobarea listelor sau a modificarilor ulterioare in aceste liste, in care caz viza va avea o perioada de valabilitate nu mai mica de 24 de luni; sau B) intr-o ora dupa sosirea echipei de inspectie si a membrilor echipajului de transport in punctul de intrare/iesire, in care caz viza va avea valabilitate pentru durata activitatilor lor de inspectie.

9. In termen de 90 de zile de la semnarea tratatului, fiecare stat-parte va informa pe fiecare din celelalte state-parti asupra numarului autorizatiei diplomatice permanente pentru mijloacele de transport ale fiecarui stat-parte, care transporta inspectorii si echipamentul necesar pentru efectuarea inspectiei , pe si de pe teritoriul statului-parte unde se efectueaza inspectia.
Itinerariile catre si de la punctele de intrare/iesire vor corespunde cailor aeriene internationale recunoscute sau altor itinerare convenite de catre satele -parti interesate, ca baza pentru o asemenea autorizatie diplomatica.
Inspectorii pot folosi zboruri comerciale pentru a se deplasa la acele puncte de intrare/iesire care sint deservite de linii aeriene. Prevederile prezentului paragraf referitoare la numerele autorizatiei diplomatice nu se aplica la asemenea zboruri.

10. Fiecare stat-parte va indica in notificarea facuta, conforn sectiunii a V-a a Protocolului privind schimbul de informatii, un punct sau mai multe puncte de intrare/iesire corespunzatoare fiecarui loc declarat, cu obiectivele sale de verificare. Astfel de puncte de intrare/iesire pot fi puncte de trecere a frontierei terestre, aeroporturi sau porturi maritime, care trebuie sa aiba capacitatea de a primi mijloacele de transport ale statului-parte care inspecteaza. Ca punct de intrare/iesire pentru fiecare loc declarat va fi notificat cel putin un aeroport. Dispunerea oricarui punct de intrare/iesire notificat pentru un loc declarat trebuie sa fie astfel inct sa permita accesul la acest loc declarat in timpul specificat, potrivit sectiunii a VII-a, paragraful 8, a prezentului protocol.

11. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa modifice punctul sau punctele de intrare/iesire pe teritoriul sau, prin notificare catre celelalte state-parti nu mai tirziu de 90 de zile inainte ca o asemenea modificare sa devina efectiva.

12. In termen de 90 de zile de la semnarea tratatului, fiecare stat-parte va transmite tuturor celorlalte state-parti notificarea privind limba sau limbile oficiale ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa ce vor fi folosite de catre echipele de inspectie ce vor efectua inspectii ale fortelor sale armate conventionale.
SECTIUNEA a IV-a Notificarea intentiei de a inspecta
1. Statul-parte care inspecteaza notifica statului-parte inspectat intentia sa de a efectua o inspectie, in conformitate cu art. 14 al tratatului. In cazul inspectarii fortelor armate conventionale stationate, statul-parte care inspecteaza va notifica aceasta, simultan, statelor-parti gazda si care stationeaza. In cazul inspectiei procedurilor de certificare sau de reducere efectuate de catre statul-parte care stationeaza, statul-parte care inspecteaza va notifica aceasta, simultan, statelor-parti gazda si care stationeaza.

2. Pentru inspectiile desfasurate potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale prezentului protocol, asemenea notificari se vor face in conformitate cu art . 17 al tratatului, cu cel putin 36 de ore inainte de ora estimata de sosire a echipei de inspectie la punctul de intrare/iesire de pe teritoriul statuluiparte in care se va efectua inspectia, si vor cuprinde:
A) punctul de intrare/iesire ce va fi utilizat;
B) ora estimata de sosire la punctul de intrare/iesire;
C) mijlocul de sosire la punctul de intrare/iesire;
D) o declaratie daca prima inspectie se va efectua potrivit sectiunii a VIIa sau a sectiunii a VIII-a din prezentul protocol si daca inspectia se desfasoara pe jos, cu vehicule pentru orice teren, cu elicopterul sau prin orice combinare a acestora;
E) intervalul de timp dintre sosirea la punctul de intrare/iesire si desemnarea primului loc de inspectie;
F) limba ce se foloseste de catre echipa de inspectie, care va fi o limba desemnata in conformitate cu sectiunea a III-a, paragraful 12 din acest protocol ;
G) limba ce va fi folosita pentru raportul de inspectie pregatit conform sectiunii a XII-a a prezentului protocol;
H) numele si prenumele inspectorilor si membrilor echipajului de transport, sexul acestora, data nasterii, locul nasterii si numarul de pasaport; si I) numarul probabil de inspectii secventiale.

3. Pentru inspectiile desfasurate potrivit sectiunilor a IX-a si a X-a din prezentul protocol, astfel de notificari vor fi facute in conformitate cu art.
17 al tratatului, cu cel putin 96 de ore inainte de ora estimata de sosire a echipei de inspectie la punctul destinat de intrare/iesire de pe teritoriul statului-parte unde se va efectua inspectia, si vor cuprinde:
A) punctul de intrare/iesire ce va fi utilizat;
B) ora estimata de sosire la punctul de intrare/iesire;
C) mijlocul pentru sosirea la punctul de intrare/iesire;
D) pentru fiecare inspectie, la un loc pentru reducere sau de certificare, o referire la notificarea comunicata potrivit sectiunii a IX-a, paragraful 3 sau sectiunii a X-a, paragraful 5, ale acestui protocol;
E) limba ce va fi folosita de catre echipa de inspectie, care va fi o limba desemnata in conformitate cu sectiunea a III-a, paragraful 12 din prezentul protocol;
F) limba ce se va folosi pentru raportul de inspectie, intocmit in conformitate cu sectiunea a XII-a din prezentul protocol; si G) numele si prenumele inspectorilor si membrilor echipajelor de transport, sexul acestora, data nasterii, locul nasterii si numarul de pasaport.

4. Statele-parti care au primit o notificare potrivit paragrafului 1 al acestei sectiuni vor confirma de primire, in conformitate cu art. 17 al tratatului, in termen de 3 ore. Sub rezerva prevederilor incluse in aceasta sectiune, echipei de inspectie i se va permite sa soseasca la punctul de intrare /iesire la ora estimata de sosire, notificata potrivit paragrafului 2, subparagraful B) sau paragraful 3, subparagraful B) ale acestei sectiuni.

5. Un stat-parte inspectat care primeste o notificare privind intentia de inspectie va trimite imediat dupa primirea ei, copii ale unei astfel de notificari tuturor celorlalte state-parti, in conformitate cu art. 17 al tratatului.

6. Daca statul-parte pe al carui teritoriu se efectueaza o inspectie nu este in masura sa permita intrarea echipei de inspectie la ora estimata de sosire, echipei de inspectie i se va permite sa intre pe teritoriul acelui stat-parte in termen de 2 ore inainte sau dupa ora estimata de sosire notificata. Intr-un asemenea caz, statul-parte pe al carui teritoriu urmeaza sa se efectueze o inspectie va notifica statului-parte care inspecteaza despre noua ora estimata de sosire, nu mai tirziu de 24 de ore dupa emiterea notificarii originale.

7. Daca echipa de inspectie de afla in situatia de a intirzia mai mult de 2 ore peste ora estimata de sosire notificata sau peste noua ora de sosire comunicata potrivit paragrafului 6 al acestei sectiuni, statul-parte care inspecteaza va informa statele-parti carora li s-a notificat, potrivit paragrafului 1 al acestei sectiuni, despre:
A) noua ora estimata de sosire, care in nici un caz nu va fi mai mult de 6 ore peste ora de sosire estimata initial sau peste noua ora de sosire comunicata potrivit paragrafului 6 al acestei sectiuni; si B) daca statul-parte care inspecteaza o doreste, un nou interval de timp intre sosirea la punctul de intrare/iesire si desemnarea primului loc de inspectie.

8. In cazul folosirii zborurilor necomerciale pentru transportul echipei de inspectie la punctul de intrare/iesire, cu nu mai putin de 10 ore inainte de ora planificata pentru intrarea in spatiul aerian al statului-parte pe al carui teritoriu se va efectua inspectia, statul-parte care inspecteaza va comunica acelui stat-parte un plan de zbor in conformitate cu art. 17 al tratatului.
Planul de zbor va fi completat in conformitate cu reglementarile Organizatiei Aviatiei Civile Internationale aplicabile aeronavelor civile. Statul-parte care inspecteaza va include la rubrica "Observatii" a fiecarui plan de zbor numarul autorizatiei diplomatice permanente si mentiunea: "Aeronava pentru inspectie a fortelor armate conventionale in Europa. Se cere procedura de autorizare cu prioritate".

9. In nu mai mult de 3 ore de la primirea planului de zbor, ce a fost completat paragrafului 8 din aceasta sectiune, statul-parte pe teritoriul caruia se va efectua o inspectie va asigura ca planul de zbor sa se aprobe, astfel incit echipa de inspectie sa poata sosi la punctul de intrare/iesire la ora estimata de sosire.
SECTIUNEA a V-a Proceduri de urmat la sosirea la punctul de intrare/iesire
1. Echipa de insotire va intilni echipa de inspectie si pe membrii echipajului de transport la punctul de intrare/iesire, la sosirea acestora.

2. Un stat-parte care utilizeaza cladiri sau localuri in acord cu statulparte inspectat, va desemna un ofiter de legatura in echipa de insotire, care va fi disponibil, la nevoie, la punctul de intrare/iesire, pentru a insoti echipa de inspectie in orice moment, asa cum se convine cu echipa de insotire.

3. Orele de sosire si de plecare de la punctul de intrare/iesire vor fi convenite si consemnate atit de catre echipa de inspectie, cit si de catre echipa de insotire.

4. Statul-parte pe teritoriul caruia urmeaza sa se efectueze o inspectie va asigura ca bagajele, echipamentele si materialele echipei de inspectie sa fie exceptate de la toate obligatiile de vama si sa fie trecute in timpul cel mai scurt pe la punctul de intrare/iesire.

5. Echipamentele si materialele pe care statul-parte care inspecteaza le aduce pe teritoriul statului-parte unde urmeaza sa se efectueze o inspectie vor face obiectul examinarii ori de cite ori ele sint aduse pe acel teritoriu.
Aceasta examinare se va efectua inainte de plecarea echipei de inspectie de la punctul de intrare/iesire spre locul de inspectie. Asemenea echipamente si materialele vor fi examinate de catre echipa de insotire in prezenta membrilor echipei de inspectie.

6. Daca echipa de insotire constata, la examinare, ca o piesa din aparatura si materialele aduse de catre inspectori are posibilitatea de a efectua operatiuni care depasesc cerintele inspectiei prevazute de prezentul protocol sau ca nu corespund cerintelor prevazute in sectiunea a VI-a, paragraful 15, a prezentului protocol, atunci echipa de insotire va avea dreptul sa nu permita utilizarea acelei piese si sa o retina la punctul de intrare/iesire. Statulparte care inspecteaza va retrage aceste echipamente sau materiale retinute, de pe teritoriul statului-parte in care urmeaza sa se efectueze o inspectie, cu cel mai apropiat prilej, dupa aprecierea sa, dar nu mai tirziu de momentul in care echipa de inspectie care a adus aceste echipamente si materiale retinute paraseste teritoriul respectiv.

7. Daca un stat-parte nu a participat la examinarea echipamentelor echipei de inspectie la punctul de intrare/iesire, acel stat-parte va fi indreptatit sa exercite drepturile echipei de insotire, potrivit paragrafelor 5 si 6 din aceasta sectiune, inainte de inspectia la un loc declarat in care sint prezente fortele sale sau la cladirile ori localurile pe care el le foloseste in intelegere cu statul-parte inspectat.

8. In tot cursul perioadei in care echipa de inspectie si echipajul de transport ramin pe teritoriul statului-parte unde este amplasat locul de inspectie, statul-parte inspectat va asigura sau pregati conditii de masa, cazare, spatiu de lucru, transport si, dupa necesitati, asistenta medicala sau orice alta asistenta de urgenta.

9. Statul-parte pe al carui teritoriu se efectueaza o inspectie va asigura gazduire, protectie de securitate, intretinere si combustibil pentru mijloacele de transport ale statului-parte care inspecteaza, la punctul de intrare/iesire.
SECTIUNEA a VI-a Reguli generale pentru desfasurarea inspectiilor
1. O echipa de inspectie poate include inspectori din state-parti altele decit statul-parte care inspecteaza.

2. Pentru inspectii desfasurate in conformitate cu sectiunile a VII-a, a VIII-a, a IX-a si a X-a din acest protocol, o echipa de inspectie se compune din pina la 9 inspectori si se poate imparti in pina la 3 subechipe. In caz de inspectii simultane pe teritoriul statelor-parti care nu au regiuni militare specificate in art. 4 si 5 ale tratatului sau intr-o singura regiune militara a unui stat-parte cu asemenea regiuni militare, numai o echipa de inspectie se va putea imparti la locul de inspectie in 3 subechipe, iar celelalte doar in 2 subechipe.

3. Inspectorii si membrii echipei de insotire vor purta in insemn de identificare clara a functiilor lor.

4. Se va considera ca un inspector a preluat functiunile sale la sosirea la punctul de intrare/iesire pe teritoriul statului-parte unde urmeaza sa se desfasoare o inspectie si se va considera ca a incetat indeplinirea acestor functiuni dupa parasirea, prin punctul de intrare/iesire, a teritoriului acelui stat-parte.

5. Numarul membrilor echipajului de transport nu va depasi 10.

6. Fara prejudicierea privilegiilor si imunitatilor lor, inspectorii si membrii echipajului de transport vor respecta legile si regulamentele statuluiparte pe teritoriul caruia urmeaza sa se desfasoare o inspectie si nu vor interveni in treburile interne ale acelui stat-parte. Inspectorii si membrii echipajelor de transport vor respecta, de asemenea, regulamentele de la locul de inspectie, inclusiv procedurile de securitate si administrative. In situatia in care statul-parte inspectat constata ca un inspector sau un membru al echipajului de transport a incalcat astfel de legi si regulamente sau alte conditii ce reglementeaza activitatile de inspectie cuprinse in prezentul protocol, acesta va notifica in consecinta statului-parte care inspecteaza, care , la cererea statului-parte inspectat, va elimina imediat acea persoana de pe lista inspectorilor sau a membrilor echipajului de transport. Daca persoana se afla pe teritoriul statului-parte unde urmeaza sa se desfasoare o inspectie, statul-parte care inspecteaza va retrage imediat persoana respectiva de pe acel teritoriu.

7. Statul-parte inspectat va fi raspunzator pentru asigurarea securitatii echipei de inspectie si membrilor echipajului de transport, din momentul in care ei sosesc la punctul de intrare/iesire, pina cind acestia parasesc punctul de intrare/iesire pentru a pleca de pe teritoriul acelui stat-parte.

8. Echipa de insotire va asista echipa de inspectie in indeplinirea functiilor sale. La aprecierea sa, echipa de insotire poate sa isi exercite dreptul de a insoti echipa de inspectie din momentul intrarii pe teritoriul statului-parte unde urmeaza sa se efectueze o inspectie, pina in momentul cind acesta paraseste acest teritoriu.

9. Statul-parte care inspecteaza va asigura ca echipa de inspectie si fiecare subechipa sa aiba cunostintele lingvistice necesare pentru a comunica liber cu echipa de insotire, in limba notificata potrivit sectiunii a IV-a paragraful 2, subparagraful F) si paragraful 3, subparagraful E) din acest protocol. Statul-parte inspectat va asigura ca echipa de insotire sa aiba cunostintele lingvistice necesare pentru a comunica liber in aceasta limba cu echipa si cu subechipele de inspectie. Inspectorii si membrii echipei de insotire pot comunica si in alte limbi.

10. Nici o informatie obtinuta pe timpul inspectiilor nu va fi facuta publica fara consimtamintul expres al statului-parte care inspecteaza.

11. Pe durata prezentei lor pe teritoriul statului-parte unde urmeaza sa se efectueze o inspectie, inspectorii vor avea dreptul sa comunice cu ambasada sau consulatul statului-parte care inspecteaza, aflate pe acel teritoriu, folosind mijloace de telecomunicatii corespunzatoare, asigurate de catre statul-parte inspectat. Statul-parte inspectat va asigura, de asemenea, mijloace de comunicatii intre subechipele unei echipe de inspectie.

12. Statul-parte inspectat va transporta echipa de inspectie pina la, de la si intre locurile de inspectie, cu mijloace si pe itinerarii alese de catre statul-parte inspectat. Statul-parte care inspecteaza poate solicita o modificare a itinerarului ales. Daca va fi posibil, statul-parte inspectat va raspunde favorabil la o asemenea cerere. Ori de cite ori se convine reciproc, statului-parte care inspecteaza i se va permite sa foloseasca propriile sale vehicule de teren
13. Daca o urgenta face necesara deplasarea de inspectori, de la locul de inspectie la punctul de intrare/iesire sau la ambasada ori consulatul statuluiparte care inspecteaza, pe teritoriul statului-parte unde se efectueaza o inspectie, echipa de inspectie va notifica aceasta echipei de insotire, care va pregati cu promptitudine o asemenea deplasare si, daca va fi necesar, va asigura mijloace corespunzatoare de transport.

14. Statul-parte inspectat va asigura, pentru folosire de catre echipa de inspectie la locul inspectat, o zona administrativa pentru depozitarea echipamentelor si materialelor, redactarea raportului, pauze de odihna si masa.

15. Echipei de inspectie i se va permite sa aduca documentele necesare pentru efectuarea inspectiei, in special propriile harti si grafice.
Inspectorilor li se va permite sa aduca si sa foloseasca aparatura portabila de vedere pe timp de noapte de tip pasiv, binocluri, camere video si aparate de fotografiat, dictafoane, rulete, blitz-uri, busole magnetice si calculatoare portabile. Inspectorilor li se va permite sa foloseasca si alte echipamente, sub rezerva acordului statului-parte inspectat. Pe intreaga perioada cit se afla in tara, echipa de insotire va avea dreptul sa observe echipamentul adus de inspectori, dar nu va interveni in utilizarea echipamentului, asa cum a fost aprobat de echipa de insotire potrivit sectiunii a V-a, paragrafele 5-7, a prezentului protocol.

16. In cazul inspectiilor desfasurate, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale prezentului protocol, echipa de inspectie va preciza de fiecare data locul de inspectie desemnat pentru a fi inspectat, daca inspectia se va efectua pe jos, cu vehicule pentru orice teren, cu elicopterul sau prin orice combinare a acestora. Daca nu se convine altfel, statul-parte inspectat va asigura si folosi la locul de inspectie vehicule corespunzatoare pentru orice teren.

17. Ori de cite ori este posibil, sub rezerva conditiilor de securitate si a regulilor de zbor ale statului-parte inspectat, si sub rezerva prevederilor paragrafelor 18-21 ale acestei sectiuni, echipa de inspectie va avea dreptul sa efectueze survolari cu elicopterul ale locului de inspectie, utilizind un elicopter asigurat si condus de catre statul-parte inspectat, pe timpul inspectiilor efectuate potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol.

18. Statul-parte inspectat nu va fi obligat sa asigure un elicopter la nici un loc de inspectie care are o suprafata mai mica de 20 kmp.

19. Statul-parte inspectat va avea dreptul sa amine, sa limiteze sau sa refuze survolarile cu elicopterul deasupra punctelor sensibile, dar prezenta de puncte sensibile nu va impiedica survolarea cu elicopterul a celorlalte zone ale locului de inspectie. Fotografierea punctelor sensibile sau de deasupra acestora, pe timpul zborurilor cu elicopterul, va fi permisa numai cu aprobarea echipei de insotire.

20. Durata unor astfel de survolari cu elicopterul la un loc de inspectie nu va depasi un total cumulativ de o ora, in afara de cazul in care se convine altfel intre echipa de inspectie si echipa de insotire.

21. Orice elicopter asigurat de catre statul-parte inspectat trebuie sa fie suficient de mare pentru a transporta cel putin doi membri ai echipei de inspectie si cel putin un membru al echipei de insotire. Inspectorilor li se va permite sa ia si sa utilizeze, in timpul survolarilor locului de inspectie, oricare din echipamentele specificate in paragraful 15 al acestei sectiuni.
Echipa de inspectie va anunta echipa de insotire, in timpul zborurilor de inspectie, ori de cite ori intentioneaza sa faca fotografii. Elicopterul trebuie sa permita inspectorilor observarea constanta si neobstructionata a terenului.

22. In indeplinirea functiilor lor, inspectorii nu vor interveni direct in activitatile in curs de desfasurare la locul de inspectie si vor evita sa impiedice sau sa amine in mod inutil operatiunile la locul de inspectie sau intreprinderea unor actiuni care afecteaza securitatea activitatii lor.
23 Cu exceptia celor prevazute in paragrafele 24 - 29 din aceasta sectiune, pe timpul unei inspectii la un obiectiv de verificare sau in cadrul unei zone specificate, inspectorilor li se va permite accesul, intrarea si inspectarea fara obstructii:
A) in cazul unei zone specificate, in cadrul intregii zone specificate;
sau B) in situatia unui obiectiv de verificare, in cadrul intregului teritoriu al locului declarat, cu exceptia acelor zone delimitate in schema locului ca apartinind in exclusivitate unui alt obiectiv de verificare, pe care echipa de inspectie nu l-a desemnat pentru inspectie.

24. Pe durata inspectarii unui obiectiv de verificare sau a unei zone specificate, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a din prezentul protocol si sub rezerva prevederilor paragrafului 25 din aceasta sectiune, inspectorii vor avea dreptul, in cadrul zonelor desemnate in paragraful 23 al acestei sectiuni, sa intre in orice loc, cladire sau zona dintr-o cladire in care sint prezente, permanent sau de regula, tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta, avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehicule aparent transportoare blindate de trupe, vehicule aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei sau vehicule blindate lansatoare de poduri. Inspectorii nu vor avea dreptul sa intre in alte cladiri sau zone din cladiri ale caror puncte de intrare sint accesibile fizic numai prin usi rezervate personalului, ce nu depasesc o latime de 2 m si prin care accesul se interzice de catre echipa de insotire.

25. Pe timpul unei inspectii la un obiectiv de verificare sau la o zona specificata, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol, inspectorii vor avea dreptul sa priveasca in interiorul unui adapost intarit pentru avioane pentru a confirma vizual daca sint prezente tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta, avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehicule aparent transportoare blindate de trupe, vehicule aparent vehicule blindate de lupta ale infanteriei sau vehicule blindate lansatoare de poduri si, in caz afirmativ, numarul si tipul lor, modelul sau varianta. Independent de prevederile paragrafului 24 al acestei sectiuni, inspectorii vor intra in interiorul unor astfel de adaposturi intarite pentru avioane numai cu aprobarea echipei de insotire. Daca o asemenea aprobare este refuzata si daca inspectorii cer orice tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta, avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehicule aparent transportoare blindate de trupe, vehicule aparent vehicule blindate de lupta ale infanteriei sau vehicule blindate lansatoare de poduri din astfel de adaposturi intarite pentru avioane vor fi prezentate in exterior.

26. Pe timpul unei inspectii la un obiectiv de verificare sau intr-o zona specificata, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol, cu exceptia celor prevazute in paragrafele 27-33 din aceasta sectiune, inspectorii vor avea drept de acces la armamentele si echipamentele conventionale numai in masura in care este necesar sa confirme vizual numarul si tipul lor, modelul sau varianta.

27. Statul-parte inspectat va avea dreptul sa acopere anumite elemente sensibile ale echipamentelor.

28. Echipa de insotire va avea dreptul sa refuze accesul la punctele sensibile ale caror numar si marime vor trebui sa fie cit mai limitate posibil, la obiecte acoperite ori la conteinere ale caror dimensiuni (lungime, inaltime, latime sau diametru) masoara mai putin de 2 m. Ori de cite ori se desemneaza un punct sensibil sau sint prezente obiecte acoperite sau conteinere, echipa de insotire va delara daca punctul sensibil, obiectul acoperit sau conteinerul respectiv contine tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta, avioane de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehicule aparent transportoare blindate de trupe, vehicule aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei sau vehicule blindate lansatoare de poduri si, daca da, numarul si tipul, modelul sau varianta.

29. Daca echipa de insotire declara ca un punct sensibil, un obiect acoperit sau un conteiner contine asemenea armamente si echipamente conventionale, specificate in paragraful 28 al acestei sectiuni, atunci echipa de insotire va prezenta sau va declara asemenea armamente si echipamente conventionale echipei de inspectie si va intreprinde masuri pentru a da asigurari echipei de inspectie ca nu exista un numar mai mare decit cel declarat de asemenea armamente si echipamente conventionale.

30. Daca pe timpul unei inspectii a unui obiectiv de verificare sau intr-o zona specificata, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol , un elicopter de un tip care este sau a fost pe lista cu elicoptere de atac polivalente, din Protocolul privind tipurile existente este prezent la un loc de inspectie si este declarat de catre echipa de insotire ca fiind elicopter de sprijin de lupta, sau daca un elicopter Mi-24 R sau Mi-24 K este prezent la un loc de inspectie si este declarat de catre echipa de insotire ca fiind limitat potrivit sectiunii I, paragraful 3 din Protocolul privind recategorisirea elicopterelor, un asemenea elicopter va face obiectul unei inspectii in interior , in conformitate cu sectiunea a IX-a, paragrafele 4-6 din acest protocol.

31. Daca pe timpul unei inspectii la un obiectiv de verificare sau intr-o zona specificata, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol , un avion de un anumit model sau varianta de avion de antrenament cu capacitate de lupta inscris in lista de la sectiunea a II-a a Protocolului privind reclasificarea avioanelor este prezent la un loc de inspectie si este declarat de catre echipa de insotire ca a fost certificat ca neinarmat, in conformitate cu prevederile Protocolului privind reclasificarea avioanelor, un asemenea avion este supus inspectiei in interior, in conformitate cu sectiunea a IX-a, paragrafele 4 si 5 din acest protocol.

32. Daca pe timpul unei inspectii la un obiectiv de verificare sau intr-o zona specificata, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a ale acestui protocol , un vehicul blindat declarat de catre echipa de insotire a fi declarat aparent transportor blindat de trupe sau vehicul aparent vehicul blindat de lupta a infanteriei este prezent la un loc de inspectie, echipa de inspectie va avea dreptul sa se asigure ca un asemenea vehicul nu poate permite transportul unei grupe de infanterie de lupta. Inspectorii vor avea dreptul sa ceara sa fie deschise usile si/sau obloanele vehiculelor, astfel incit interiorul sa poata fi inspectat vizual din afara vehiculului. Echipamentele sensibile din sau de pe vehicul pot fi acoperite.

33. Daca pe timpul unei inspectii a unui obiectiv de verificare sau intr-o zona specificata, potrivit sectiunilor a VII-a sau a VIII-a din acest protocol, elemente de echipamente, declarate de catre echipa de insotire ca fiind reduse in conformitate cu prevederile Protocolului privind reducerea, sint prezente la un loc de inspectie, echipa de inspectie va avea dreptul sa inspecteze asemenea elemente de echipamente, pentru a confirma ca ele au fost reduse in conformitate cu procedurile specificate in sectiunile a III-a - a IX-a din Protocolul privind reducerea.

34. Inspectorii vor avea dreptul sa fotografieze, inclusiv sa ia imagini video, in scopul de a inregistra prezenta armamentelor si echipamentelor conventionale obiect al tratatului, inclusiv in locurile desemnate pentru depozitare permanenta sau in alte locuri de depozitare care contin mai mult de 50 de asemenea armamente si echipamente conventionale. Aparatele de fotografiat vor fi limitate la aparate de 35 mm si la aparate capabile sa produca imagini fotografice developate instantaneu. Echipa de inspectie va anunta echipa de insotire daca isi propune sa faca fotografii. Echipa de insotire va coopera cu echipa de inspectie cind aceasta face fotografii.

35. Fotografierea in punctele sensibile va fi permisa numai cu aprobarea echipei de insotire.

36. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 38 al acestei sectiuni, fotografierea interioarelor cladirilor, altele decit locurile de depozitare specificate in paragraful 34 al acestei sectiuni, va fi permisa numai cu aprobarea echipei de insotire.

37. Inspectorii vor avea dreptul sa faca masuratori pentru a rezolva ambiguitatile care ar putea sa apara pe timpul inspectiilor. Asemenea masuratori , inregistrate in timpul inspectiilor, vor fi confirmate de catre un membru al echipei de inspectie si de catre un membru al echipei de insotire, imediat dupa ce ele sint efectuate. Astfel de date confirmate vor fi incluse in raportul de inspectie.

38. Ori de cite ori este posibil, statele-parti vor rezolva, pe timpul unei inspectii, orice ambiguitati care apar in legatura cu informatiile faptice. Ori de cite ori inspectorii solicita echipei de insotire sa clarifice o asemenea ambiguitate, echipa de insotire va oferi cu promptitudine, clarificari echipei de inspectie. Daca inspectorii hotarasc sa se documenteze cu fotografii pentru o ambiguitate nerezolvata, echipa de insotire va coopera, sub rezerva dispozitiunilor paragrafului 35 din aceasta sectiune, pentru ca echipa de inspectie sa faca fotografii corespunzatoare, prin folosirea unui aparat de fotografiat capabil sa realizeze imagini fotografice cu developare instantanee.
Daca o ambiguitate nu se poate rezolva pe timpul inspectiei, atunci problema, clarificarile relevante si fotografiile corespunzatoare vor fi incluse in raportul de inspectie, in conformitate cu sectiunea a XII-a a prezentului protocol.

39. In cazul inspectiilor efectuate potrivit sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol, inspectia va fi considerata ca incheiata in momentul in care raportul de inspectie a fost semnat si contrasemnat.

40. Nu mai tirziu de terminarea unei inspectii la un loc declarat sau intr-o zona specificata, echipa de inspectie va informa echipa de insotire daca echipa de inspectie intentioneaza sa efectueze o inspectie secventiala. Daca echipa de inspectie intentioneaza sa efectueze o inspectie secventiala, echipa de inspectie va desemna in acel moment urmatorul loc de inspectie. In asemenea cazuri, sub rezerva prevederilor sectiunii a VII-a, paragrafele 6 si 17 si ale sectiunii a VIII-a, paragraful 6, subparagraful A), ale acestui protocol, statul -parte inspectat va asigura ca echipa de inspectie sa soseasca la locul de inspectie secventiala cit mai repede posibil dupa incheierea inspectiei precedente. Daca echipa de inspectie nu intentioneaza sa efectueze o inspectie secventiala, atunci se vor aplica prevederile paragrafelor 42 si 43 ale acestei sectiuni.

41. O echipa de inspectie va avea dreptul sa efectueze o inspectie secventiala, sub rezerva prevederilor sectiunilor a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol, pe teritoriul statului-parte unde aceasta echipa de inspectie a efectuat inspectia precedenta:
A) la orice loc declarat asociat aceluiasi punct de intrare/iesire ca si precedentul loc de inspectie sau aceluiasi punct de intrare/iesire unde echipa de inspectie a sosit; sau B) la orice zona specificata pentru care punctul de intrare/iesire in care echipa de inspectie a sosit este cel mai apropiat punct de intrare/iesire, notificat potrivit sectiunii a V-a a Protocolului privind schimbul de informatii ; sau C) la orice loc, situat pina la 200 km de locul de inspectie precedent, in cadrul aceleiasi regiuni militare; sau D) la locul in care statul-parte inspectat afirma ca, potrivit sectiunii a VII-a, paragraful 11, subparagraful A) din acest protocol, sint amplasate temporar tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta sau vehicule blindate lansatoare de poduri , care au fost absente de la locul precedent de inspectie pe timpul inspectiei la un obiectiv de verificare, daca asemenea armamente si echipamente constituie mai mult de 15 la suta din numarul de astfel de armamente si echipamente conventionale comunicate prin cea mai recenta notificare, potrivit Protocolului privind schimbul de informatii; sau E) la locul declarat despre care statul-parte inspectat afirma ca, potrivit sectiunii a VII-a, paragraful 11, subparagraful B) din acest protocol, este un loc de origine pentru tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, elicopterele de atac, avioanele de lupta sau vehiculele blindate lansatoare de poduri de la precedentul loc de inspectie, care sint in plus fata de numarul comunicat prin cea mai recenta notificare, potrivit Protocolului privind schimbul de informatii, ca fiind prezente la acel loc de inspectie precedent, daca aceste armamente si echipamente conventionale depasesc cu 15 la suta numarul de asemenea armamente si echipamente conventionale astfel notificate.

42. Dupa incheierea unei inspectii la un loc declarat sau intr-o zona specificata, daca nici o inspectie secventiala nu a fost declarata, echipa de inspectie va fi transportata, cit mai repede posibil, la punctul de intrare/ iesire corespunzator si va parasi teritoriul statului-parte unde s-a efectuat inspectia, in timp de 24 de ore.

43. Echipa de inspectie va parasi teritoriul statului-parte unde s-au efectuat inpsectiile prin acelasi punct de intrare/iesire prin care a intrat, daca nu se convine altfel. Daca o echipa de inspectie decide sa se deplaseze la un punct de intrare/iesire de pe teritoriul unui alt stat-parte, in scopul de a efectua inspectii, ea va avea dreptul sa faca asta, cu conditia ca statul-parte care inspecteaza sa fi transmis notificarea necesara in conformitate cu sectiunea a IV-a, paragraful 1 din prezentul protocol.
SECTIUNEA a VII-a Inspectia locurilor declarate
1. Inspectia unui loc declarat, potrivit acestui protocol, nu va fi refuzata . Asemenea inspectii pot fi aminate numai in cazuri de forta majora sau in conformitate cu sectiunea a II-a, paragrafele 7 si 20-22 din acest protocol.

2. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 3 al acestei sectiuni, o echipa de inspectie va sosi pe teritoriul statului-parte unde se efectueaza o inspectie printr-un punct de intrare/iesire afectat, potrivit sectiunii a V-a a Protocolului privind schimbul de informatii, locului declarat pe care ea l-a planificat sa-l desemneze ca prim loc de inspectie, potrivit paragrafului 7 al acestei sectiuni
3. Daca un stat-parte care inspecteaza doreste sa foloseasca un punct de trecere al frontierei terestre sau un port maritim ca punct de intrare/iesire si statul-parte inspectat nu a indicat, in prealabil, un punct de trecere a frontierei terestre sau un port maritim ca punct de intrare/iesire, potrivit sectiunii a V-a a Protocolului privind schimbul de informatii, in legatura cu locul declarat pe care statul-parte care inspecteaza doreste sa-l desemneze ca prim loc de inspectie, conform paragrafului 7 al acestei sectiuni, statul-parte care inspecteaza va indica in notificare, conform paragrafului 2 al sectiunii a IV-a a prezentului protocol, punctul de trecere a frontierei terestre sau portul maritim dorit ca punct de intrare/iesire. Statul-parte inspectat va indica, in confirmarea sa de primire a notificarii, asa cum se prevede in paragraful 4 al sectiunii a IV-a a prezentului protocol, daca acest punct de intrare/iesire este acceptabil sau nu. In ultimul caz, statul-parte inspectat va indica un alt punct de intrare/iesire, care va fi cit mai aproape posibil de punctul de intrare/iesire dorit si care ar putea fi un aeroport indicat in baza sectiunii a V-a a Protocolului privind schimbul de informatii, un port maritim sau un punct de trecere a frontierei terestre, prin care echipa de inspectie si membrii echipajului de transport pot sosi pe teritoriul sau.

4. Daca un stat-parte care inspecteaza notifica dorinta sa de a folosi un punct de trecere a frontierei terestre sau un port maritim ca punct de intrare/ iesire, conform paragrafului 3 al acestei sectiuni, el se va asigura in prealabil ca echipa sa de inspectie poate ajunge, cu un grad rezonabil de certitudine, la primul loc declarat unde acel stat-parte doreste sa efectueze o inspectie, in timpul specificat in paragraful 8 al acestei sectiuni, folosind mijloace de transport terestre.

5. Daca, conform paragrafului 3 al acestei sectiuni, o echipa de inspectie si echipajul de transport sosesc pe teritoriul statului-parte unde urmeaza sa se desfasoare o inspectie printr-un punct de intrare/iesire altul decit punctul de intrare/iesire notificat potrivit sectiunii a V-a a Protocolului privind schimbul de informatii, fiind asociat locului declarat pe care acesta doreste sa -l desemneze ca prim loc de inspectie, statul-parte inspectat va facilita accesul la acest loc declarat cit mai repede posibil, dar i se va permite sa depaseasca, daca va fi necesar, timpul limita prevazut in paragraful 8 al acestei sectiuni.

6. Statul-parte inspectat are dreptul sa foloseasca cel putin 6 ore, dupa desemnarea locului declarat, pentru a se pregati pentru sosirea echipei de inspectie la acel loc.

7. La un numar de ore dupa sosirea la punctul de intrare/iesire, notificate conform sectiunii a IV-a, paragraful 2, subparagraful E), a acestui protocol, care nu va fi mai mic de o ora si nici mai mare de 16 ore dupa sosirea la punctul de intrare/iesire, echipa de inspectie va desemna primul loc declarat pentru a fi inspectat.

8. Statul-parte inspectat va asigura ca echipa de inspectie sa calatoreasca la primul loc declarat cu cele mai rapide mijloace de transport disponibile si sa soseasca cit mai repede posibil, dar nu mai tirziu de 9 ore dupa desemnarea locului ce urmeaza sa fie inspectat, daca nu s-a convenit altfel intre echipa de inspectie si cea de insotire sau daca locul ce urmeaza a fi inspectat este amplasat in teren muntos sau greu accesibil. In acest caz, echipa de inspectie va fi transportata la locul de inspectie nu mai tirziu de 15 ore dupa desemnarea acestui loc de inspectat. Timpul de calatorie ce depaseste 9 ore nu va fi luat in calculul perioadei de sedere in tara a echipei de inspectie.

9. Imediat dupa sosirea la locul declarat, echipa de inspectie va fi condusa la un loc de informare, unde va primi o schema a locului declarat, daca o asemenea schema nu i-a fost data la schimbul precedent de scheme ale locurilor.
Schema locului declarat, asigurata la sosirea la locul declarat, va contine o prezentare clara a:
A) coordonatelor geografice ale unui punct de la locul de inspectie, pina la zeci de secunde, cu reprezentarea acelui punct si a nordului adevarat;
B) scarii folosite la schema locului;
C) perimetrului locului de inspectie;
D) limitelor trasate cu precizie, ale acelor zone care apartin in exclusivitate fiecarui obiectiv de verificare, indicindu-se numarul de inregistrare al unitatii sau formatiunii pentru fiecare obiectiv de verificare caruia ii apartine o asemenea zona si incluzindu-se acele zone amplasate separat , unde sint pastrate permanent tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, elicopterele de lupta, avioanele de lupta, avioanele de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehiculele aparent transportoare blindate de trupe, vehiculele aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei sau vehiculele blindate lansatoare de poduri ce apartin fiecarui obiectiv de verificare;
E) cladirilor si drumurilor importante din locul de inspectie;
F) intrarilor in locul de inspectie; si G) amplasarii unei zone administrative pentru echipa de inspectie, asigurata potrivit paragrafului 14 al sectiunii a VI-a din acest protocol.

10. In termen de o jumatate de ora de la primirea schemei locului declarat, echipa de inspectie desemneaza obiectivul de verificare ce va fi inspectat.
Echipei de inspectie i se va asigura o informare premergatoare inspectiei, care nu va dura mai mult de o ora si care va cuprinde urmatoarele elemente:
A) procedurile administrative si de securitate la locul de inspectie;
B) modalitatile de transport si de comunicatii pentru inspectori la locul de inspectie;
C) dotarile, la locul de inspectie si in zonele comune ale locului declarat, in tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta, avioane de antrenament cu capacitate de lupta, vehicule reclasificate, vehicule aparent transportoare blindate de trupe, vehicule aparent vehicule blindate de lupta ale infanteriei si vehicule blindate lansatoare de poduri, inclusiv pe acelea apartinind elementelor subordonate dislocate permanent ale aceluiasi obiectiv de verificare care se inspecteaza.

11. Informarea premergatoare inspectiei va cuprinde o explicatie cu privire la orice diferenta dintre numarul de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie, elicoptere de lupta, avioane de lupta sau vehicule blindate lansatoare de poduri prezente la locul de inspectie si numarul respectiv comunicat in cea mai recenta notificare, potrivit Protocolului privind schimbul de informatii, conform urmatoarelor prevederi:
A) daca numarul de asemenea armamente si echipamente prezente la locul de inspectie este mai mic decit cel comunicat in cea mai recenta notificare, aceasta explicatie va include locurile de amplasare temporara a acestor armamente si echipamente; si B) daca numarul de armamente si echipamente prezente la locul de inspectie este mai mare decit cel comunicat in cea mai recenta notificare, aceasta explicatie va include informatii specifice, referitoare la locul de origine, data plecarii de la locul de origine, timpul sosirii la locul de inspectie si perioada de raminere la locul de inspectie a acestor armamente si echipamente conventionale suplimentare.

12. Cind o echipa de inspectie desemneaza un obiectiv de verificare pentru a fi inspectat, echipa de inspectie are dreptul, ca parte a aceleiasi inspectii la acel obiectiv de verificare, sa inspecteze intregul teritoriu delimitat in schema locului ca apartinind acelui oiectiv de verificare, inclusiv acele zone amplasate separat pe teritoriul aceluiasi stat-parte, unde sint pastrate permanent armamentele si echipamentele conventionale apartinind acelui obiectiv de verificare.

13. Inspectia la un obiectiv de verificare dintr-un loc declarat permite echipei de inspectie accesul, intrarea si inspectia neingradita pe intregul teritoriu al locului declarat, cu exceptia acelor zone delimitate in schema locului ca apartinind exclusiv unui alt obiectiv de verificare, pe care echipa de inspectie nu l-a desemnat pentru inspectie. Pe timpul unor asemenea inspectii , se aplica prevederile din sectiunea a VI-a a prezentului protocol.

14. Daca echipa de insotire informeaza echipa de inspectie ca tancurile de lupta, vehiculele blindate de lupta, piesele de artilerie, elicopterele de lupta , avioanele de lupta, avioanele de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehiculele aparent transportoare blindate de trupe, vehiculele aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei sau vehiculele blindate lansatoare de poduri, notificate ca apartinind unui obiectiv de verificare la un loc declarat, sint prezente intr-o zona delimitata in schema locului ca apartinind exclusiv unui alt obiectiv de verificare, echipa de insotire asigura ca echipa de inspectie, in cadrul aceleiasi inspectii, sa aiba acces la asemenea armamente si echipamente conventionale.

15. Daca armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat sau vehicule blindate lansatoare de poduri sint prezente in zone ale unui loc declarat, nedelimitate in schema locului ca apartinind in exclusivitate unui obiectiv de verificare, echipa de insotire informeaza echipa de inspectie carui obiectiv de verificare apartin aceste armamente si echipamente conventionale.

16. Fiecare stat-parte este obligat sa dea explicatii asupra numarului total pentru fiecare categorie de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, notificat in conformitate cu sectiunea a III-a din Protocolul privind schimbul de informatii, la nivelul organizatoric mai mare de brigada/ regiment/unitate echivalenta, daca o asemenea explicatie este solicitata de catre un alt stat-parte.

17. Daca, pe timpul unei inspectii la un loc declarat, echipa de inspectie hotaraste sa efectueze, la acelasi loc declarat, o inspectie la un obiectiv de verificare ce nu fusese desemnat in prealabil, echipa de inspectie are dreptul sa inceapa o asemenea inspectie in termen de 3 ore de la desemnarea acelui obiectiv de verificare. In asemenea caz, echipei de inspectie i se va face o informare la obiectivul de verificare desemnat pentru urmatoare inspectie, in conformitate cu paragrafele 10 si 11 ale acestei sectiuni.
SECTIUNEA a VIII-a Inspectia la cerere in zone specificate
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa efectueze inspectii la cerere in zone specificate, in conformitate cu acest protocol.

2. Daca statul-parte care inspecteaza intentioneaza sa efectueze o inspectie la cerere intr-o zona specificata, ca prima inspectie dupa sosirea la un punct de intrare/iesire:
A) acesta va include in notificarea sa, potrivit sectiunii a IV-a a acestui protocol, punctul desemnat de intrare/iesire cel mai apropiat de/sau in interiorul acelei zone specificate, capabil sa primeasca mijloacele de transport alese de statul-parte care inspecteaza;
B) in numarul notificat de ore dupa sosirea la punctul de intrare/iesire conform sectiunii a IV-a, paragraful 2, subparagraful E) din acest protocol, care nu va fi mai mic de o ora si nu mai mare de 16 ore dupa sosirea la punctul de intrare/iesire, echipa de inspectie va desemna prima zona specificata pe care doreste sa o inspecteze. De cite ori este desemnata o zona specificata, echipa de inspectie va asigura ca parte a cererii sale de inspectie, echipei de insotire o descriere geografica, desemnind limitele exterioare ale acelei zone.
Echipa de inspectie va avea dreptul, ca parte a acestei cereri, sa indice orice cladire sau instalatie pe care doreste sa o inspecteze.

3. Statul-parte pe al carui teritoriu se solicita efectuarea inspectiei la cerere, va informa imediat, dupa primirea desemnarii zonei specificate, pe celelalte state-parti care folosesc cladiri si incinte in intelegere cu statulparte inspectat, despre acea zona specificata, incluzind descrierea geografica a delimitarii exterioare a acesteia.

4. Statul-parte inspectat va avea dreptul sa refuze inspectii la cerere in zone specificate.

5. Statul-parte inspectat va informa echipa de inspectie, in termen de 2 ore de la desemnarea unei zone specificate, daca cererea de inspectie este acceptata.

6. Cind se permite accesul intr-o zona specificata:
A) statul-parte inspectat va avea dreptul sa foloseasca pina la 6 ore, dupa acceptarea inspectiei, pentru a se pregati in vederea sosirii echipei de inspectie in zona specificata;
B) statul-parte inspectat va asigura ca echipa de inspectie sa se deplaseze la zona specificata cu cele mai rapide mijloace disponibile, cit mai repede posibil dupa desemnarea zonei specificate pentru a fi inspectata, dar nu mai tirziu de 9 ore din momentul in care inspectia a fost acceptata, in afara de cazul in care nu se convine altfel intre echipa de inspectie si echipa de insotire sau in afara de cazul in care locul de inspectie se afla intr-un teren muntos sau intr-un teren in care accesul este dificil. In asemenea cazuri, echipa de inspectie va fi transportata la locul de inspectie in nu mai mult de 15 ore dupa acceptarea unei asemenea inspectii. Timpul pentru transport care depaseste 9 ore nu va conta in perioada de sedere in tara a echipei de inspectie ; si C) prevederile sectiunii a VI-a a acestui protocol se vor aplica. Intr-o asemenea zona specificata, echipa de insotire poate amina accesul sau survolul unor anumite parti ale acestei zone specificate. Daca aminarea depaseste 4 ore, echipa de inspectie are dreptul sa anuleze inspectia. Perioada de aminare nu se calculeaza in perioada de sedere in tara sau in timpul maxim admis intr-o zona specificata.

7. Daca o echipa de inspectie solicita accesul la o cladire sau incinte pe care un alt stat-parte le foloseste in intelegere cu statul-parte inspectat, statul-parte inspectat informeaza imediat acel stat-parte despre o asemenea cerere. Echipa de insotire informeaza echipa de inspectie ca un alt stat-parte, prin intelegere cu statul-parte inspectat, exercita, in cooperare cu statulparte inspectat si intr-o masura compatibila cu intelegerea de utilizare, drepturile si obligatiile prevazute in acest protocol referitoare la inspectiile ce implica echipamente sau materiale ale statului-parte care foloseste cladirea sau incintele.

8. Daca statul-parte inspectat o doreste, echipei de inspectie i se va face o informare la sosirea in zona specificata. Aceasta informare nu trebuie sa dureze mai mult de o ora. Proceduri de securitate si aranjamente administrative pot, de asemenea, sa faca obiectul informarii.

9. Daca accesul intr-o zona specificata se refuza:
A) statul-parte inspectat sau statul-parte care exercita drepturile si obligatiile statului-parte inspectat va acorda toate asigurarile rezonabile ca zona specificata nu contine armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat. Daca asemenea armamente si echipamente sint prezente si sint detinute de catre organisme destinate si structurate pentru a indeplini functiuni de securitate interna in timp de pace in zona definita in art. 5 al tratatului, statul-parte inspectat sau statul-parte care exercita drepturile si obligatiile statului-parte inspectat vor permite confirmarea vizuala a prezentei acestora, in afara de cazul in care aceasta nu se poate efectua din motive de forta majora , situatie in care confirmarea vizuala va fi permisa cit mai curind posibil; si B) nu se vor lua in calcul la cota de inspectie, iar timpul dintre desemnarea zonei specificate si refuzul ulterior nu se va calcula la perioada de sedere in tara. Echipa de inspectie are dreptul sa desemneze o alta zona specificata sau loc declarat pentru inspectie, ori sa declare inspectia incheiata.
SECTIUNEA a IX-a Inspectia certificarii
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa inspecteze fara drept de refuz, certificarea elicopterelor de atac polivalente recategorisite si a avioanelor de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, in conformitate cu prevederile acestei sectiuni, ale Protocolului privind recategorisirea eclicopterelor si ale Protocolului privind reclasificarea avioanelor. Astfel de inspectii nu vor fi luate in calculul cotei prevazute in sectiunea a II-a a prezentului protocol. Echipele de inspectie ce efectueaza asemenea inspectii pot avea in compunere reprezentanti din diferite state-parti. Statul-parte inspectat nu este obligat sa accepte mai mult de o singura echipa de inspectie, la un moment dat, la fiecare loc de certificare.

2. Pentru efectuarea unei inspectii de certificare in conformitate cu aceasta sectiune, o echipa de inspectie va avea dreptul sa stea pina la 2 zile intr-un loc de certificare, in afara de cazul in care nu se convine altfel.

3. Cu cel putin 15 zile inainte de certificarea elicopterelor de atac polivalente recategorisite sau a avioanelor de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, statul-parte care efectueaza certificarea va transmite celorlalte state-parti o notificare privind:
A) locul in care are loc certificarea, inclusiv coordonatele geografice;
B) datele planificate ale procesului de certificare;
C) numarul estimat si tipul, modelul sau varianta elicopterelor sau avioanelor ce se certifica;
D) numarul de serie al fabricantului pentru fiecare elicopter sau avion;
E) unitatea sau locul caruia i-au apartinut anterior elicopterele si avioanele;
F) unitatea sau locul caruia urmeaza sa-i apartina elicopterele si avioanele certificate;
G) punctul de intrare/iesire ce va fi folosit de catre o echipa de inspectie ; si H) data si ora la care o echipa de inspectie trebuie sa soseasca la punctul de intrare/iesire in scopul de a inspecta certificarea.

4. Inspectorii vor avea dreptul sa intre si sa inspecteze vizual cabina elicopterului si avionului, precum si interiorul, in vederea verificarii numarului de serie al fabricantului, fara drept de refuz din partea statuluiparte care exercita certificarea.

5. Daca se solicita de catre echipa de inspectie, echipa de insotire va inlatura, fara drept de refuz, orice panouri de acces care acopera locurile din care au fost demontate componente si cablaje, in conformitate cu prevederile Protocolului privind recategorisirea elicopterelor si ale Protocolului privind reclasificarea avioanelor.

6. Inspectorii vor avea dreptul sa solicite si sa observe, cu drept de refuz din partea statului-parte care executa certificarea, activarea oricareia dintre componentele sistemelor de arme din elicopterele de atac polivalente ce sint certificate sau declarate ca fiind recategorisite.

7. La terminarea fiecarei inspectii de certificare, echipa de inspectie va completa un raport de inspectie, in conformitate cu prevederile sectiunii a XIIa din acest protocol.

8. Dupa terminarea unei inspectii la un loc de certificare, echipa de inspectie va avea dreptul sa paraseasca teritoriul statului-parte inspectat sau sa execute o inspectie secventiala la un alt loc de certificare sau loc pentru reducere, daca se face o notificare corespunzatoare de catre echipa de inspectie , in conformitate cu sectiunea a IV-a, paragraful 3 din acest protocol. Echipa de inspectie va notifica echipei de insotire intentia de plecare de la locul de certificare si, daca este cazul, intentia sa de a se deplasa la un alt loc de certificare sau loc pentru reducere, cu cel putin 24 de ore inainte de ora preconizata pentru plecare.

9. In termen de 7 zile dupa terminarea certificarii, statul-parte raspunzator de certificare va notifica tuturor celorlalte state-parti despre terminarea certificarii. O asemenea notificare specifica numarul, tipurile, modelele sau variantele si numerele seriilor de fabricatie ale elicopterelor si avioanelor certificate, locul de certificare implica, datele de certificare si unitatile sau locurile carora li se afecteaza elicopterele recategorisite si avioanele reclasificate.
SECTIUNEA a X-a Inspectia asupra reducerii
1. Fiecare stat-parte va avea dreptul sa efectueze inspectii la fata locului fara drept de refuz din partea statului-parte inspectat, asupra procesului de reducere desfasurat in conformitate cu sectiunile I-VIII si X-XII ale Protocolului privind reducerea, potrivit prevederilor acestei sectiuni.
Asemenea inspectii nu se vor calcula in cotele stabilite in sectiunea a II-a a acestui protocol. Echipele de inspectie care efectueaza astfel de inspectii pot fi formate din reprezentanti ai diferitelor state-parti. Statul-parte inspectat nu va fi obligat sa primeasca, in acelasi timp, mai mult de o inspectie la fiecare loc pentru reducere.

2. Statul-parte inspectat va avea dreptul sa organizeze si sa puna in aplicare procesul de reducere numai in conformitate cu prevederile din art. 8 al tratatului si din Protocolul privind reducerea.
Inspectiile la fata locului asupra procesului de reducere se vor desfasura de o maniera care sa nu afecteze activitatile in curs la locul pentru reducere, sa nu influenteze, amine sau complice inutil punerea in practica a procesului de reducere.

3. Daca un loc pentru reducere, notificat potrivit sectiunii a III-a a Protocolului privind schimbul de informatii va fi folosit de catre mai multe state-parti, inspectiile la fata locului asupra procesului de reducere se vor desfasura potrivit programelor de utilizare comunicate de catre fiecare dintre statele-parti care folosesc locul pentru reducere.

4. Fiecare stat-parte care intentioneaza sa reduca armamente si echipamente limitate prin tratat va notifica tuturor celorlalte state-parti ce fel de armamente si echipamente vor fi reduse la fiecare loc pentru reducere, pe timpul perioadei prevazute in calendar. Fiecare astfel de perioada prevazuta in calendar are o durata nu mai mare de 90 de zile si nu mai mica de 30 de zile.
Aceasta prevedere se aplica ori de cite ori se efectueaza o reducere la un loc pentru reducere, indiferent daca procesul de reducere se desfasoara continuu sau cu intermitente.

5. Cu cel putin 5 zile inainte de inceperea reducerii intr-o perioada prevazuta in calendar, statul-parte care pune in aplicare procedurile de reducere notifica tuturor celorlalte state-parti perioada prevazuta in calendar.
Un asemenea document va include denumirea locului de reducere, cu coordonatele geografice, data planificata pentru inceperea reducerii si data planificata pentru terminarea reducerii de armamente si echipamente conventionale ce se preconizeaza a fi reduse pe timpul perioadei prevazute in calendar. In plus, documentul va mai specifica:
A) numarul estimat si tipurile de armamente si echipamente conventionale prevazute a fi reduse;
B) obiectivul sau obiectivele de verificare din care vor fi retrase mijloacele ce vor fi reduse;
C) procedurile de reducere care vor fi folosite, potrivit sectiunilor IIIVIII si X-XII din Protocolul privind reducerea pentru fiecare tip de armamente si echipamente conventionale ce urmeaza a fi reduse;
D) punctul de intrare/iesire ce urmeaza a fi folosit de catre o echipa de inspectie care efectueaza o inspectie asupra reducerii notificate pentru acea perioada prevazuta in calendar;
E) data si perioada in care o echipa de inspectie trebuie sa soseasca la punctul de intrare/iesire pentru a inspecta armamentele si echipamentele, inainte de inceperea reducerii.

6. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 11 al acestei sectiuni, o echipa de inspectie are dreptul sa soseasca sau sa plece de/la un loc pentru reducere oricind pe timpul perioadei de raportare, inclusiv 3 zile dupa incheierea perioadei de raportare notificate. In plus, echipa de inspectie are dreptul sa ramina la locul pentru reducere pe timpul unei sau mai multor perioade consecutive de raportare inscrise in calendar, cu conditia ca asemenea perioade sa nu fie separate de intervale mai mari de 3 zile. In cadrul perioadei in care echipa de inspectie se afla la locul pentru reducere, ea are dreptul sa observe toate procedurile de reducere desfasurate in conformitate cu Protocolul privind reducerea.

7. In conformitate cu prevederile stabilite in aceasta sectiune, echipa de inspectie va avea dreptul sa consemneze liber numerele de serie de fabricatie de pe armamentele si echipamentele ce se reduc, sau sa plaseze semne speciale pe asemenea echipamente, inainte de reducere, urmarind in continuare asemenea serii si semne, pina la terminarea procesului de reducere. Elementele din armamentele si echipamentele reduse, asa cum se specifica in paragrafele 1 si 2 din sectiunea a II-a a Protocolului privind reducerea sau, in caz de conversiune, vehiculele convertite pentru scopuri nemilitare vor fi disponibile pentru inspectie in cel putin 3 zile dupa incheierea perioadei de raportare notificate, in afara de situatia in care inspectia asupra acestor elemente reduse s-a desfasurat in prealabil.

8. Statul-parte, angajat in procesul de reducere de armamente si echipamente conventionale limitate prin tratat, stabileste la fiecare loc pentru reducere un registru de lucru, in care se consemneaza numerele de serie de fabricatie pentru fiecare mijloc supus reducerii, precum si datele de incepere si incheiere a producerii de reducere. Acest registru mai cuprinde si datele globale pentru fiecare perioada de raportare inscrisa in calendar. Registrul va fi disponibil pentru echipa de inspectie pe perioada inspectiei.

9. La terminarea fiecarei inspectii la fata locului asupra procesului de reducere, echipa de inspectie va intocmi un raport standardizat, care va fi semnat de catre conducatorul echipei de inspectie si de catre un reprezentant al statului-parte inspectat. Se aplica prevederile sectiunii a XII-a a prezentului protocol.

10. Dupa terminarea unei inspectii la un loc pentru reducere, echipa de inspectie va avea dreptul sa paraseasca teritoriul statului-parte inspectat sau sa execute o inspectie secventiala la un alt loc pentru reducere sau loc de certificare, daca s-a transmis o notificare corespunzatoare, in conformitate cu sectiunea a IV-a, paragraful 3 din acest protocol. Echipa de inspectie notifica echipa de insotire intentia de plecare de la locul pentru reducere inspectat si, daca este cazul, intentia sa de a continua la un nou loc pentru reducere sau la un loc de certificare, cu cel putin 24 de ore inainte de ora preconizata pentru plecare.

11. Fiecare stat-parte este obligat sa accepte pina la 10 inspectii in fiecare an pentru a valida terminarea conversiei armamentelor si echipamentelor conventionale in vehicule pentru scopuri nemilitare, potrivit sectiunii a VIII-a a Protocolului privind reducerea. Asemenea inspectii se efectueaza in conformitate cu prevederile acestei sectiuni, cu urmatoarele exceptii:
A) notificarea, potrivit paragrafului 5, subparagrafele E) al acestei sectiuni, va include numai data si ora la care o echipa de inspectie trebuie sa soseasca la punctul de intrare/iesire in scopul de a inspecta exemplarele de echipament la terminarea conversiunii lor in vehicule pentru scopuri nemilitare;
si B) echipa de inspectie va avea dreptul sa soseasca sau sa paraseasca locul pentru reducere numai in intervalul de 3 zile dupa data notificata de terminare a conversiunii.

12. In termen de 7 zile de la terminarea procesului de reducere dintr-o perioada prevazuta in calendar statul-parte raspunzator de reducere va notifica tuturor celorlalte state-parti terminarea reducerii pentru acea perioada.
Asemenea notificare specifica numarul si tipurile de armamente si echipamente conventionale reduse, locul pentru reducere vizat, procedurile de reducere aplicate si datele de incepere si de terminare a procesului de reducere pentru acea perioada de raportare prevazuta in calendar. Pentru armamentele si echipamentele conventionale reduse in conformitate cu sectiunile a X-a, a XI-a si a XII-a din Protocolul privind reducerea, notificarea va mai specifica si locul in care asemenea armamente si echipamente vor fi amplasate permanent.
Pentru armamentele si echipamentele reduse potrivit sectiunii a VIII-a din Protocolul privind reducerea, notificarea va specifica locul pentru reducere in care se va efectua conversiunea finala sau locul de depozitare in care va fi transferat fiecare exemplar destinat conversiunii.
SECTIUNEA a XI-a Anularea inspectiilor
1. Daca o echipa de inspectie se afla in imposibilitatea de a ajunge la punctul de intrare/iesire in timp de 6 ore dupa timpul initial estimat de sosire sau dupa 9 ore comunicate potrivit sectiunii a IV-a, paragraful 6, statul-parte care inspecteaza va informa despre aceasta statele-parti carora li s-a facut notificarea potrivit sectiunii a IV-a, paragraful 1 din prezentul protocol. In acest caz, notificarea intentiei de a efectua inspectia isi va pierde valabilitatea si inspectia va fi anulata.

2. In cazul intirzierii cauzate de imprejurari independente de vointa statului-parte care inspecteaza, survenite dupa sosirea echipei de inspectie la punctul de intrare/iesire care a impiedicat echipa de inspectie sa ajunga la primul loc de inspectie desemnat in termenul specificat in sectiunea a VII-a, paragraful 8, sau paragraful 6, subparagraful B) din sectiunea a VIII-a, ale prezentului protocol, statul-parte care inspecteaza are dreptul sa anuleze inspectia. Daca o inspectie este anulata in asemenea circumstante, aceasta nu va fi luata in calcul pentru nici una din cotele prevazute de tratat.
SECTIUNEA a XII-a Rapoartele de inspectie
1. Pentru a incheia inspectia, efectuata in conformitate cu sectiunile a VII -a, a VIII-a, a IX-a sau a X-a ale prezentului protocol, si inaintea plecarii de la locul de inspectie:
A) echipa de inspectie va remite echipei de insotire un raport scris, iar B) echipa de insotire va putea include comentariile sale scrise in raportul de inspectie si sa contrasemneze raportul in termen de o ora de la primirea acestuia de la echipa de inspectie, in afara de cazul in care intre cele doua echipe a fost convenita o prelungire a acestui interval.

2. Raportul va fi semnat de catre conducatorul echipei de inspectie si confirmat de primire, in scris, de catre conducatorul echipei de insotire.

3. Raportul va fi factual si standardizat. Formularele pentru fiecare tip de inspectie vor fi convenite de catre Grupul consultativ comun, inainte de intrarea in vigoare a tratatului, cu respectarea paragrafelor 4 si 5 ale acestei sectiuni.

4. Rapoartele privind inspectiile efectuate in conformitate cu sectiunile a VII-a si a VIII-a ale acestui protocol vor include:
A) locul de inspectie;
B) data si ora de sosire a echipei de inspectie la locul inspectat;
C) data si ora de plecare a echipei de inspectie de la locul de inspectie;
D) tipul si numarul, modelul si varianta tancurilor de lupta, vehiculelor blindate de lupta, pieselor de artilerie, elicopterelor de lupta, avioanelor de lupta, avioanelor de antrenament cu capacitate de lupta reclasificate, vehiculelor aparent transportoare blindate de trupe, vehiculelor aparent vehicule blindate de lupta a infanteriei, sau al vehiculelor blindate lansatoare de poduri care au fost observate pe timpul inspectiei, inclusiv, daca este cazul, cu indicarea obiectivului de verificare de care apartin acestea.

5. Rapoartele privind inspectiile efectuate potrivit sectiunilor a IX-a si a X-a ale acestui protocol vor include:
A) locul pentru reducere sau de certificare la care s-au efectuat procedurile de reducere sau de certificare;
B) perioada in care echipa de inspectie a fost prezenta la locul respectiv;
C) numarul si tipul, inclusiv modelul sau varianta, armamentelor si echipamentelor conventionale pentru care au fost observate procedurile de reducere sau de certificare;
D) lista numerelor de serie inregistrate pe timpul inspectiilor;
E) in cazul reducerii, procedurile specifice de reducere aplicate sau observate; si F) in cazul reducerii, daca o echipa de inspectie a fost prezenta la locul de reducere in cadrul perioadei de raportare inscrise in calendar, datele la care procedurile de reducere au fost incepute si terminate.

6. Raportul de inspectie va fi redactat in limba oficiala a Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa desemnata de catre statul-parte care inspecteaza, in conformitate cu sectiunea a IV-a, paragraful 2, subparagraful G) sau paragraful 3, subparagraful F) din acest protocol.

7. Statul-parte care inspecteaza si statul-parte inspectat vor pastra o copie a raportului. La aprecierea fiecaruia dintre statele-parti, raportul de inspectie poate fi transmis altor state-parti si, de regula, pus la dispozitia Grupului consultativ comun.

8. In mod special, statul-parte care stationeaza:
A) va avea dreptul sa includa comentarii scrise referitoare la inspectia fortelor sale armate conventionale stationate; si B) va pastra o copie a raportului de inspectie, in cazul inspectarii fortelor sale armate conventionale stationate.
SECTIUNEA a XIII-a Privilegiile si imunitatile inspectorilor si membrilor echipajului de transport
1. Pentru exercitarea efectiva a atributiilor lor, in scopul punerii in aplicare a tratatului si nu pentru beneficiul lor personal, inspectorilor si membrilor echipajului de transport li se vor acorda privilegiile si imunitatile de care beneficiaza agentii diplomatici potrivit art. 29, art. 30 paragraful 2, art. 31 paragrafele 1, 2 si 3 si art. 34 si 35 din Conventia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, din 18 aprilie 1961.

2. In plus, inspectorilor si membrilor echipajului de transport li se vor acorda privilegiile de care beneficiaza agentii diplomatici potrivit art. 36, paragraful B), al Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, din 18 aprilie 1961. Lor nu li se va permite sa aduca pe teritoriul statuluiparte, unde se efectueaza o inspectie, articole pentru care importul sau exportul sint interzise prin lege, sau controlate prin reglementari de carantina ale acelui stat-parte.

3. Mijloacele de transport ale echipei de inspectie vor fi inviolabile exceptind cazurile prevazute in tratat.

4. Statul-parte care inspecteaza va putea renunta la imunitatea de jurisdictie pentru oricare din inspectorii sai sau membrii echipajului de transport, in acele cazuri in care el considera ca imunitatea ar putea prejudicia cursul justitiei si ca la aceasta se poate renunta fara sa se prejudicieze punerea in practica a prevederilor tratatului. Imunitatea inspectorilor si a membrilor echipajului de transport care nu sint cetateni ai statului-parte care inspecteaza poate fi ridicata numai de catre statele-parti ai caror cetateni sint inspectorii. Ridicarea imunitatii va trebui sa fie intotdeauna anuntata.

5. Aceste privilegii si imunitati vor fi acordate inspectorilor si membrilor echipajului de transport:
A) pe timpul tranzitarii teritoriului oricaruia dintre statele-parti, in scopul efectuarii unei inspectii pe teritoriul unui alt stat-parte;
B) pe timpul prezentei lor pe teritoriul statului-parte unde se efectueaza o inspectie; si C) dupa aceea, in legatura cu actiunile efectuate anterior in exercitarea atributiilor oficiale ca inspector sau membru al echipajului de transport.

6. Daca statul-parte inspectat considera ca un inspector sau un membru al echipajului de transport a abuzat de privilegiile si imunitatile sale, se vor aplica prevederile sectiunii a VI-a, paragraful 6, a prezentului protocol. La solicitarea oricaruia dintre statele-parti implicate, vor avea loc consultari intre acestea, in scopul de a se preveni o repetare a unor astfel de abuzuri.
PROTOCOL privind Grupul consultativ comun Statele-parti au convenit asupra procedurilor si altor prevedri referitoare la Grupul consultativ comun creat prin art. 16 al Tratatului cu privire la fortele armate in Europa, din 19 noiembrie 1990, denumit in continuare tratat.

1. Grupul consultativ comun va fi compus din reprezentanti desemnati de catre fiecare stat-parte. La activitatile Grupului consultativ comun pot lua parte supleanti, consilieri si experti din fiecare stat-parte, dupa cum acest stat-parte considera necesar.

2. Prima sesiune a Grupului consultativ comun se va deschide nu mai tirziu de 60 de zile de la semnarea tratatului. Presedintele sedintei de deschidere va fi reprezentantul Regatului Norvegiei.

3. Grupul consultativ comun se va reuni in sesiuni regulate, care vor avea loc de doua ori pe an.

4. Sesiuni suplimentare pot fi convocate, la cererea unui sau mai multor state-parti, de catre presedintele Grupului consultativ comun, care va informa cu promptitudine toate celelalte state-parti asupa cererii respective. Aceste sesiuni suplimentare vor fi deschise nu mai tirziu de 15 zile dupa primirea unei asemenea cereri de catre presedinte.

5. Sesiunile Grupului consultativ comun nu vor dura mai mult de 4 saptamini, in afara de cazul in care se decide altfel.

6. Statele-parti vor asigura presedintia Grupului consultativ comun prin rotatie, in ordinea alfabetului francez.

7. Grupul consultativ comun se va reuni la Viena in afara de cazul in care se decide altfel.

8. Locurile reprezentantilor la sedinte vor fi amplasate in ordinea alfabetica a statelor-parti, in limba franceza.

9. Limbile oficiale ale Grupului consultativ comun vor fi engleza, franceza, germana, italiana, rusa si spaniola.

10. Lucrarile Grupului consultativ comun vor fi confidentiale, in afara de cazul in care se decide altfel.

11. Repartizarea cheltuielilor comune legate de functionarea Grupului consultativ comun se va face, daca nu se decide altfel de catre Grupul consultativ comun, dupa cum urmeaza:
- 10,35% pentru Republica Franceza, Republica Federala Germania, Republica Italiana, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii;
- 6,50% pentru Canada;
- 5,20% pentru Regatul Spaniei;
- 4,00 pentru Regatul Belgiei, Regatul Olandei si Republica Polonia;
- 2,34% pentru Republica Federativa Ceha si Slovaca, Regatul Danemarcei, Republica Ungaria si Regatul Norvegiei;
- 0,88% pentru Republica Elena; Romania si Republica Turcia;
- 0,68% pentru Republica Bulgaria, Marele Ducat al Luxemburgului si Republica Portugheza; si - 0,16% pentru Republica Islanda.

12. In timpul perioadei de aplicare provizorie a acestui protocol, in conformitate cu Protocolul privind aplicarea provizorie a unor prevederi ale Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, Grupul consultativ comun va:
A) elabora sau revizui, daca va fi necesar, regulile de procedura, metodele de lucru, repartizarea cheltuielilor Grupului consultativ comun si ale conferintelor, precum si distribuirea cheltuielilor privind inspectiile intre statele-parti, in conformitate cu art. 16, paragraful 2, subparagraful F), al tratatului; si B) examina la cererea oricarui stat-parte, probleme referitoare la prevederile acestui tratat aplicate cu titlu provizoriu.
PROTOCOL privind aplicarea provizorie a unor prevederi ale Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa Pentru a promova aplicarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, din 19 noiembrie 1990, denumit in continuare tratat, statele-parti convin prin aceasta aplicarea provizorie a unor prevederi ale tratatului.

1. Fara a prejudicia prevederile art. 22 al tratatului, statele-parti vor aplica, in mod provizoriu, urmatoarele prevederi ale tratatului:
A) Art. 7, paragrafele 2, 3 si 4;
B) Art. 8, paragrafele 5, 6 si 8;
C) Art. 9;
D) Art. 13;
E) Art. 16, paragrafele 1, 2 F), 2 G), 4, 6 si 7;
F) Art. 17;
G) Art. 18;
H) Art. 21, paragraful 2;
I) Protocolul privind tipurile existente, sectiunile a III-a si a IV-a;
J) Protocolul privind schimbul de informatii sectiunile a VII-a, a XII-a si a XIII-a;
K) Protocolul privind inspectiile, sectiunea a II-a paragraful 24, subparagraful A), si sectiunea a III-a, paragrafele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 si 12;
L) Protocolul privind Grupul consultativ comun; si M) Protocolul privind reducerile, sectiunea a IX-a.

2. Statele-parti vor aplica, in mod provizoriu, prevederile enuntate in paragraful 1 al prezentului protocol, in lumina si in conformitate cu celelalte prevederi ale tratatului.

3. Prezentul protocol va intra in vigoare la semnarea tratatului. El ramine in vigoare 12 luni, dar expira mai devreme daca:
A) Tratatul intra in vigoare inaintea expirarii perioadei de 12 luni; sau B) Un stat-parte notifica tuturor celorlalte state-parti ca nu intentioneaza sa devina parte la tratat.
Perioada de aplicare a prezentului protocol poate fi prelungita daca toate statele-parti decid astfel.
DECLARATIA Guvernului Republicii Federale Germania cu privire la efectivele fortelor armate germane In legatura cu semnarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, Guvernul Republicii Federale Germania confirma declaratia facuta de catre ministrul federal al afacerilor externe, din 30 august 1990, la sedinta plenara a negocierilor privind fortele armate conventionale in Europa, care se citeste dupa cum urmeaza:
"Guvernul Republicii Federale Germania are in vedere sa reduca efectivele fortelor armate ale Germaniei unite la 370.000 (trupe de uscat, forte aeriene si navale), in termen de 3 la 4 ani. Aceasta reducere va incepe la intrarea in vigoare a primului acord C.F.E.
In cadrul acestui plafon general, nu mai mult de 345.000 vor apartine trupelor de uscat si fortelor aeriene care, potrivit mandatului convenit, reprezinta obiect al negocierilor asupra fortelor armate conventionale in Europa .
Guvernul federal apreciaza angajamentul sau de a reduce trupele de uscat si fortele aeriene drept o importanta contributie germana la reducerea fortelor armate conventionale in Europa. Acesta presupune ca, in cadrul viitoarelor negocieri, si alti participanti la negocieri isi vor aduce contributia la intarirea securitatii si stabilitatii in Europa, inclusiv prin masuri de limitare a efectivelor." DECLARATIA statelor-parti la Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa, referitoare la aviatia navala cu baza la sol In scopul punerii in aplicare a Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, guvernele statelor-parti la tratat isi asuma urmatorul angajament politic, in afara cadrului tratatului:

1. Nici un stat nu va dispune in zona de aplicare a tratatului de mai mult de 400 de avioane navale de lupta, cu bazare permanenta la sol. Exista intelegerea ca acest angajament se refera la avioanele de lupta inarmate si echipele pentru a lovi tinte de suprafata sau aeriene si exclude tipurile destinate ca avioane de patrulare maritima.

2. Numarul total a acestor avioane navale de lupta cu bazare permanenta la sol, detinute de oricare din cele doua grupuri de state, definite in conformitate cu termenii tratatului, nu va depasi 430.

3. Nici un stat-parte nu va detine in fortele sale navale, in zona de aplicare, elicoptere de atac cu bazare permanenta la sol.

4. Limitarile prevazute in aceasta declaratie se vor aplica dupa 40 de luni de la intrarea in vigoare a Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa.

5. Aceasta declaratie devine efectiva la intrarea in vigoare a Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa.
DECLARATIA statelor-parti la Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa, referitoare la efective In legatura cu semnarea Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, din 19 noiembrie 1990, si avind in vedere negocierile viitoare la care se refera art. 18 din tratat, guvernele statelor-parti la tratat declara ca, in perioada acestor negocieri, nu vor mari efectivele prevazute pentru timp de pace ale fortelor lor armate conventionale, potrivit mandatului, in zona de aplicare.
DECLARATIA Romaniei facuta la 14 iunie 1991, in cadrul conferintei extraordinare a statelor -parti la Tratatul cu privire la armamentele conventionale in Europa Guvernul Romaniei convine prin prezenta declaratie ca declaratia Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, din data de astazi, constituie o baza satisfacatoare pentru a se inainta pe calea ratificarii si aplicarii Tratatului cu privire la fortele armate conventionale in Europa, din 19 noiembrie 1990 (tratatul).
Declaratia alaturata a Guvernului Republicilor Sovietice Socialiste si prezenta declaratie a Guvernului Romaniei sint in mod egal obligatorii din punct de vedere juridic; ele vor intra in vigoarea o data cu tratatul si vor avea aceeasi durata ca tratatul.
Viena, 14 iunie 1991.
DECLARATIA reprezentantului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste la Grupul consultativ comun Viena, 14 iunie 1991 Pentru a promova aplicarea Tratatului asupra fortelor armate conventionale in Europa din 19 noiembrie 990 (tratatul), si in conformitate cu instructiunile Guvernului Republicilor Sovietice Socialiste, declar cele ce urmeaza:

1. In perioada 1991 - 1995 Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste va distruge sau va converti in echipamente de folosinta civila cel putin 6.000 tancuri de lupta, 1.500 vehicule blindate de lupta si 7.000 piese de artilerie din armamentele si ecipamentele conventionale apartinind categoriilor limitate prin tratat, si care se gasesc dincolo de Urali, in plus fata de cantitatile de armamente ce urmeaza a fi distruse sau convertite indicate in declaratia Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste din 14 iunie 1991 privind obligatiile asumate in afara cadrului tratatului.
Aceste armamente vor fi distruse sau convertite conform procedurilor care vor asigura o dovada vizibila suficienta care sa garanteze ca vor fi distruse sau facute inapte pentru orice utilizare militara. O notificare si o informare prealabila vor fi furnizate statelor-parti la tratat, indicind amplasarea si cantitatile tancurilor de lupta, vehiculelor blindate de lupta si pieselor de artilerie supuse distrugerii sau conversiei.
Eliminarea armamentelor apartinind unor categorii limitate prin tratat se va face de asemenea, in continuare, pe masura epuizarii capacitatilor lor operationale si a duratei lor de folosinta.

2. In perioada incepind cu ianuarie 1989 pina la data semnarii tratatului, 19 noiembrie 1990, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, urmare a masurilor luate in privinta reducerilor unilaterale a fortelor armate sovietice, a retragerii trupelor sovietice din tarile Europei de Est si a reorganizarii fortelor armate conform noii doctrine defensive, a retras dincolo de Urali urmatoarele cantitati de armamente si echipamente conventionale apartinind categoriilor limitate prin tratat: 16.400 tancuri de lupta, 15.900 vehicule blindate de lupta, 25.000 piese de artilerie.
Din aceste cantitati de armamente si echipamente, 8.000 tancuri de lupta, 11 .200 vehicule blindate de lupta si 1.600 piese de artilerie au fost atribuite unor unitati si unitati subordonate ale fortelor armate din partea rasariteana a Uniunii Sovietice, in vederea inlocuirii sau completarii dotarii acestora.
O alta parte a armamentelor si echipamentelor conventionale, apartinind unor categorii limitate prin tratat, transferata dincolo de Urali (8.400 tancuri de lupta, 4.700 vehicule blindate de lupta, 16.400 piese de artilerie) a fost depozitata. In plus, 7.000 piese de artilerie sint folosite ca fond de inlocuire si de reparatii.
Aceste armamente si echipamente conventionale transferate dincolo de Urali si depozitate vor fi utilizate in cursul procesului de inlocuire a armamentelor si echipamentelor invechite, care si-au epuizat capacitatile operationale si durata de functionare, si vor servi, de asemenea, in partea rasariteana a Uniunii Sovietice, la completarea dotarii unitatilor.
In ceea ce priveste armamentele si echipamentele transferate dincolo de Urali inainte de semnarea tratatului si depozitate si utilizate ca fond de inlocuire si reparatii dincolo de Urali, la intrarea in vigoare a tratatului, toate statele-parti vor fi informate asupra amplasarii si cantitatilor de tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta si piese de artilerie existente la 1 iulie 1991. Armamentele fiecareia din aceste categorii (tancuri de lupta, vehicule blindate de lupta, piese de artilerie) vor fi depozitate separat.

3. Armamentele si echipamentele conventionale apartinind categoriilor limitate de tratat, transferate dincolo de Urali inainte de semnarea tratatului, nu vor fi folosite in vederea crearii de rezerve strategice sau de grupuri operative si nu vor fi depozitate astfel incit sa poata fi trimise cu rapiditate in zona de aplicare a tratatului, ceea ce inseamna ca aceste armamente si echipamente transferate dincolo de Urali nu vor fi stocate sub forma de ansambluri destinate unor formatiuni militare.
Formatiunile si unitatile militare situate in zona de aplicare a tratatului vor fi organizate conform doctrinei defensive si tinind cont de nivelurile de armamente permise pentru un singur stat, in cadrul nivelurilor suficiente de armamente stabilite prin tratat.
CONVENTIE cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica ale Republicii Populare Bulgaria, Republicii Federative Cehe si Slovace, Republicii Polonia, Romaniei, Republicii Ungare si Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste in legatura cu Tratatul privind fortele armate conventionale in Europa Guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Federative Cehe si Slovace, Republicii Polonia, Romaniei, Republicii Ungare si Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, denumite in continuare parti contractante, avind in vedere Tratatul privind fortele armate conventionale in Europa, denumit in continuare tratat, tinzind catre indeplinirea consecventa a tuturor obligatiilor care decurg din tratat, fiind constiente ca un factor de functionare eficienta a tratatului il reprezinta colaborarea si contactele dintre ele, confirmind ca scopul prezentei conventii il reprezinta stabilirea, in conformitate cu prevederile tratatului, a nivelurilor maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica ce se limiteaza prin tratat, si a mecanismului de modificarea a acestora, tinind seama de interesele securitatii tuturor partilor contractante, au cazut de acord asupra urmatoarelor:

ART. 1

1. Partile contractante stabilesc, in conformitate cu prevederile tratatului , nivelurile lor maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica ale partilor contractante, care se limiteaza prin tratat, despre care se prezinta o notificare la semnarea tratatului, dupa cum urmeaza:
Republica Populara Bulgaria Tancuri - nu mai mult de 1.475 bucati Masini blindate de lupta - nu mai mult de 2.000 bucati - din care masini de lupta a infanteriei si masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 1.100 bucati - inclusiv masini de lupta cu armament gre - nu mai mult de 100 bucati Artilerie - nu mai mult de 1.750 bucati Avioane de lupta - nu mai mult de 235 bucati Elicoptere de atac - nu mai mult de 67 bucati Republica Federativa Ceha si Slovaca Tancuri - nu mai mult de 1.435 bucati Masini blindate de lupta - nu mai mult de 2.050 bucati - din care masini de lupta a infanteriei si masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 1.430 bucati - inclusiv masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 103 bucati Artilerie - nu mai mult de 1.150 bucati Avioane de lupta - nu mai mult de 345 bucati Elicoptere de atac - nu mai mult 75 bucati Republica Polonia Tancuri - nu mai mult de 1.730 bucati Masini blindate de lupta - nu mai mult de 2.150 bucati - din care masini de lupta a infanteriei si masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 1.700 bucati - inclusiv masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 107 bucati Artilerie - nu mai mult de 1.610 bucati Avioane de lupta - nu mai mult de 460 bucati Elicoptere de atac - nu mai mult de 130 bucati Romania Tancuri - nu mai mult de 1.375 bucati Masini blindate de lupta - nu mai mult de 2.100 bucati - din care masini de lupta a infanteriei si masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 500 bucati - inlusiv masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 105 bucati Artilerie - nu mai mult de 1.475 bucati Avioane de lupta - nu mai mult de 430 bucati Elicoptere de atac - nu mai mult de 120 bucati Republica Ungara Tancuri - nu mai mult de 835 bucati Masini blindate de lupta - nu mai mult de 1.700 bucati - din care masini de lupta a infanteriei si masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 1.020 bucati - inclusiv masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 85 bucati Artilerie - nu mai mult de 840 bucati Avioane de lupta - nu mai mult de 180 bucati Elicoptere de atac - nu mai mult de 108 bucati Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Tancuri - nu mai mult de 13.150 bucati Masini blindate de lupta - nu mai mult de 20.000 bucati - din care masini de lupta a infanteriei si masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 12.250 bucati - inclusiv masini de lupta cu armament greu - nu mai mult de 1.000 bucati Artilerie - nu mai mult de 13.175 bucati Avioane de lupta - nu mai mult de 5.150 bucati Elicoptere de atac - nu mai mult de 1.500 bucati
2. Prevederile prezentului articol, in partea referitoare la prezentarea, la semnarea tratatului, a notificarilor cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica ale partilor contractante, care se limiteaza prin tratat, mentionate la pct. 1 al prezentului articol, se aplica temporar din momentul semnarii prezentei conventii.

ART. 2
Partile contractante au dreptul sa-si modifice nivelurile maxime proprii pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica, care se limiteaza prin tratat, in conformitate cu prevederile tratatului si ale prezentei conventii.
Partea contractanta care intentioneaza sa efectueze modificarea nivelurilor sale maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica, care se limiteaza prin tratat, prezinta notificarea unei asemenea intentii tuturor celorlalte parti contractante.
In cazul in care parte contractanta prezinta notificarea intentiei de a mari nivelurile sale maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica , care se limiteaza prin tratat, partile contractante interesate comunica tuturor partilor contractante, in cel mult 14 zile de la primirea unei asemenea notificari, pozitia lor fata de problemele expuse in notificare. In cazul lipsei unui consens, partea contractanta care intentioneaza sa mareasca nivelurile sale maxime privind cantitatile de armamente conventionale si tehnica care se limiteaza prin tratat, convoaca, in cel mult 21 de zile dupa primirea ultimei comunicari, consultari ale partilor contractante interesate pentru examinarea problemelor prezentate in notificare.
Partea contractanta, care intentioneaza sa mareasca nivelurile sale maxime pentru cantitatile de armamente si tehnica care se limiteaza prin tratat, are dreptul sa efectueze o asemenea marire numai cu acordul tuturor partilor contractante interesate si astfel incit sa nu se incalce prevederile corespunzatoare ale tratatului.
Diminuarea cantitatii de armamente conventionale si tehnica ale unei parti contractante, care se limiteaza prin tratat, nu da prin ea insasi altei parti contractante dreptul sa-si mareasca nivelurile maxime proprii pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica, care se limiteaza prin tratat.
Folosirea nivelurilor maxime proprii pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica, care se limiteaza prin tratat, este o prerogativa exclusiva a fiecarei parti contractante.

ART. 3
Partile contractante isi limiteaza cantitatea de poduri de asalt montate pe tancuri, care se vor afla in unitatile regulate, asa cum se arata in anexa la prezenta conventie.

ART. 4

1. Oricare parte contractanta are dreptul sa propuna amendamente la prezenta conventie, pentru a caror examinare se pot convoca consultari. Aceste amendamente intra in vigoare dupa aprobarea lor de catre toate partile contractante.

2. In cazul intrarii in vigoare a unor amendamente la tratat, care aduc atingere actiunii prezentei conventii, aceasta se va supune revizuirii.

ART. 5
Fiecare parte contractanta are dreptul sa convoace consultari ale tuturor partilor contractante pentru examinarea problemelor legate de indeplinirea prezentei conventii. Astfel de consultari au loc nu mai tirziu de 15 zile dupa trimiterea notificarii despre aceasta tuturor partilor contractante.

ART. 6

1. In cazul iesirii unei parti contractante din tratat, ea inceteaza de a mai fi participanta la prezenta conventie.

2. Fiecare parte contractanta are dreptul sa iasa din prezenta conventie, daca ea hotaraste ca situatii conventionale referitoare la continutul prezentei conventii au pus in pericol interesele ei supreme.
Partea contractanta care intentioneaza sa iasa din prezenta conventie trimite, cu cel putin 90 de zile inainte de iesirea preconizata din prezenta conventie, notificarea despre aceasta depozitarului prezentei conventii.
Notificarea cuprinde prezentarea cauzelor iesirii. Depozitarul informeaza despre aceasta notificare toate celelalte parti contractante.

3. In cel mult 21 de zile dupa primirea notificarii despre iesirea din tratat sau din prezenta conventie a partii contractante, depozitarul prezentei conventii convoaca consultari ale partilor contractante pentru examinarea problemelor legate de o astfel de iesire.

ART. 7

1. Prezenta conventie este supusa aprobarii in conformitate cu procedurile constitutionale ale fiecarei parti contractante.

2. Prezenta conventie intra in vigoare concomitent cu intrarea in vigoare a tratatului si ramine in vigoare pina cind ramine in vigoare tratatul.
Incheiata la Budapesta, la 3 noiembrie 1990, intr-un exemplar, in limbile bulgara, ceha, polona, romana, rusa si ungara, toate textele avind aceeasi valabilitate. Originalul conventiei se pastreaza in arhivele Guvernului Republicii Ungare, care prin prezenta este desemnat depozitar.
Pentru Guvernul Romaniei, Adrian Nastase, ministru de externe Pentru Guvernul Republicii Populare Bulgaria, Liuben Gotev, ministrul afacerilor externe Pentru Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace, Robert Havencar, prim-adjunct al ministrului federal al afacerilor externe Pentru Guvernul Republicii Polonia, Kristof Skubisewski ministru de externe Pentru Guvernul Republicii Ungare, Geza Jeszenszky, ministru de externe Pentru Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Yuli Kvitinski, adjunct al ministrului de externe ANEXA 1 la Conventie Avind in vedere ca fiecare grup de tari va avea dreptul, in conformitate cu tratatul, sa mentina in unitatile regulate 740 poduri de asalt montate pe tancuri, partile contractante au convenit sa limiteze cantitatea acestora, astfel:
Republica Populara Bulgaria 79 bucati Republica Federativa Ceha si Slovaca 50 bucati Republica Polonia 60 bucati Romania 60 bucati Republica Ungara 29 bucati Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 462 bucati.
Modificarea cantitatilor sus-mentionate se va efectua conform procedurii cuprinse in art. 2 din prezenta conventie.
PROCES-VERBAL convenit referitor la Conventia cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica ale Republicii Populare Bulgaria, Republicii Federative Cehe si Slovace, Republicii Polonia, Romaniei, Republicii Ungare si Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste in legatura cu Tratatul privind fortele armate conventionale in Europa
1. Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste declara ca, in cadrul nivelului sau national, prevazut de Conventia incheiata intre Republica Populara Bulgaria, Republica Federativa Ceha si Slovaca, Republica Polonia, Romania, Republica Ungara si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, cu privire la nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente conventionale si tehnica in conformitate cu Tratatul privind fortele armate conventionale in Europa, in locurile desemnate pentru depozitare in Uniunea Sovietica nu vor fi mai mult de
2.650 tancuri de lupta, 2.080 masini blindate de lupta si 2.350 sisteme de artilerie.

2. Guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Federative Cehe si Slovace, Republicii Polonia, Romaniei si Republicii Ungare declara ca sint de acord ca, in conformitate cu cifrele specificate in articolul privind nivelurile maxime pentru cantitatile de armamente si tehnica, ce se limiteaza prin Tratatul privind problema depozitarii tancurilor de lupta, masinilor blindate de lupta si sistemelor de artilerie aflate in locurile desemnate de depozitare, avindu-se in vedere ca nivelurile de depozitare mentionate mai sus pentru Uniunea Sovietica ale armamentelor si tehnicii de lupta, care se limiteaza prin tratat, nu vor fi afectate.
Pentru Guvernul Romaniei, General-colonel Vasile Ionel Pentru Guvernul Republicii Populare Bulgaria, General-colonel Rodniu Mincev Pentru Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace, General-locotenent Anton Slimak Pentru Guvernul Republicii Polonia, General de divizie Zdzislaw Stelmaszuk Pentru Guvernul Republicii Ungare, General-locotenent Laszlo Borsits Pentru Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, General de armata Mihal Alexeevici Moiseev -------------------------------------


Miercuri, 22 martie 2023, 05:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.