HOTĂRÂRE nr.33 din 20 mai 1992
privind validarea unor mandate de deputati
Textul actului publicat în M.Of. nr. 104/25 mai. 1992

In temeiul art.71 alin. final din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, al art.159 din Regulamentul Camerei Deputatilor si avind in vedere Raportul Comisiei de validare

Camera Deputatilor hotaraste:

Articol unic. - Se valideaza mandatele deputatilor Balazs Alexandru in Circumscriptia electorala nr.13 Cluj si Badea Dumitru in Circumscriptia electorala nr.16 Dimbovita.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN


Vineri, 31 martie 2023, 00:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.