LEGE nr.158 din 22 octombrie 1997
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
Textul actului publicat în M.Of. nr. 288/24 oct. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44 din 10 iulie 1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 14 iulie 1997, cu următoarea modificare:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Pentru impozitele datorate, dar neplătite până la data de 31 decembrie 1996, se aplică prevederile legislației în vigoare la data respectivă.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

București, 22 octombrie 1997.
Nr. 158.


Marți, 07 februarie 2023, 06:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.