LEGE nr.137 din 28 octombrie 1996
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.33/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel
Textul actului publicat în M.Of. nr. 264/28 oct. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.202 din 31 august 1995.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 28 octombrie 1996.
Nr. 137.


Joi, 02 februarie 2023, 20:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.