LEGE nr.18 din 26 februarie 1997
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr.136/1994
Textul actului publicat în M.Of. nr. 32/27 feb. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 din 10 august 1994 și aprobată prin Legea nr. 136 din 30 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.368 din 30 decembrie 1994, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se constituie Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, în completarea resurselor proprii de finanțare a obiectivelor de investiții, inclusiv cele nucleare, din sectorul producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice și termice."

2. Articolul 5 alineatul 1 liniuța a doua va avea următorul cuprins:

"- finalizarea capacităților în execuție, precum și realizarea de capacități noi, inclusiv cele nucleare, pentru producerea energiei electrice și termice;"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
IOAN ANDREI CHILIMAN

București, 26 februarie 1997.
Nr. 18.


Marți, 23 iulie 2024, 06:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.