LEGE nr.79 din 9 mai 1997
pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte și spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului și din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 87/12 mai. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 15 septembrie 1994, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unităților economice sau bugetare de stat ori care înainte de 6 martie 1945 au aparținut instituțiilor sau societăților cu capital privat pot fi cumpărate de către titularii contractelor de închiriere, fără licitație.”

2. Articolul 7 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„De asemenea, vor fi vândute, la cerere, în condițiile prevederilor alin. 1 și cu respectarea dispozițiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere și locuințele care înainte de 6 martie 1945 au aparținut regiilor autonome, instituțiilor și societăților cu capital de stat, mixt sau privat, care și-au încetat existența după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unități economice sau bugetare de stat.”

3. După alineatul 2 al articolului 7 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

„Locuințele care înainte de 6 martie 1945 au aparținut societăților cu capital privat sau mixt vor fi vândute în condițiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a prețului și de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.”

Art. II. - Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 15 septembrie 1994, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 9 mai 1997.
Nr. 79.


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 05:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.