INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Import/exportImpozitImpozit lunar pe veniturile din salariu
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Impozit
accize la țiței și gaze naturale din producția internă și din import
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000
acte normative care le reglementează
în anul 2001
L. nr.216/2001
în anul 2002
L. nr.743/2001
activitatea de taximetrie
O.G. nr.73/1999
atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice
H.G. nr.18/2001
calculatorul de impozit desfășurător aferent baremului pe venit anual global pe anul 2000
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
O. nr.1.637/2000   (M.F.)
căi administrative de atac, contestații, proceduri de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)
contestații, plângeri, procedură de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
contravenții, control fiscal, obligații, încasare, termen de prescripție
O.G. nr.70/1997
contribuții financiare ale cetățenilor la cheltuielile publice
Constituția României
declarații
de înregistrare fiscală, depunere de către asociații familiale și asociații civile fără personalitate juridică conform O.G. nr. 82/1998 și O.G. nr. 93/2000, norme metodologice
O. nr.769/2001   (M.F.P.)
inventar, obligații bugetare, pe ani fiscali, model
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)
procedura de întocmire și depunere
O.G. nr.68/1997
O. nr.2.690/1998   (M.F.)
egal cu valoarea activităților ilicite
L. nr.12/1990
exceptare asociații de proprietari, pentru veniturile obținute din activități economice utilizate pentru întreținerea și repararea proprietății comune
O.G. nr.70/1994
exceptări, reduceri, amânări, plată, condiții
L. nr.143/1999
impozite, taxe și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilire numai prin lege
Constituția României
înlesniri, amânări la plată, aprobarea procedurii și a competențelor de acordare, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1.195/2001   (M.F.P.)
înregistrare fiscală, obligații plătitori, persoane fizice/juridice, formulare, modele
O.G. nr.82/1998
O. nr.1.431/2000   (M.F.)
norme anuale pe venit, reprezentanțe din România ale societăților comerciale și organizații economice străine, actualizare
O.G. nr.24/1996
obligație buget de stat, plată, stimulare, înlesnire de plată, majorare de întârziere înregistrată, condiții
O.U.G. nr.68/1999
pe chirii, venituri din închirieri, subînchirieri, realizate de persoane fizice
O.U.G. nr.40/1999
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
pe clădiri
monumente istorice, scutire, condiții
L. nr.422/2001
și terenuri ocupate de clădiri, stabilire locuințe proprietate particulară, scutiri, condiții
L. nr.27/1994
O.U.G. nr.40/1999
terenuri, formulare tipizate
L. nr.27/1994
H.G. nr.506/1994
O. nr.2.541/1998   (M.F.)
pe dividende
mod de calcul
O.G. nr.26/1995
O.U.G. nr.88/1997
scutiri, acordare, condiții pentru acționari, asociați, companii de navigație maritimă, regim special pentru activitatea de transport maritim internațional
O.G. nr.116/1998
H.G. nr.302/1999
O. nr.638/1999   (M.F.)
pe onorariul avocaților și notarilor publici
L. nr.146/1997
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
pe produse din import, instituirea controlului obligatoriu al valorii în vamă
H.G. nr.940/1997
pe redevențe plătite, scutire
H.G. nr.565/1993
pe spectacole, termene de plată
L. nr.147/1998
H.G. nr.718/1998
pe venitul agricol
L. nr.34/1994
O.U.G. nr.44/1997
pe veniturile realizate de persoane fizice
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
pensii, impozit pe venit, condiții
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
plătitori
înregistrare fiscală
O.G. nr.82/1998
O. nr.2.116/1998   (M.F.)
înregistrați, informații, publicare pe serverul Ministerului de Finanțe
O. nr.1.485/1999   (M.F.)
procedura întocmirii și depunerii declarației rectificative de către societățile comerciale, condiții
O.G. nr.68/1997
O. nr.2.690/1998   (M.F.)
regim aplicabil reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine
O.G. nr.24/1996
H.G. nr.1222/1990
O. nr.39/2001   (M.F.P.)
scutiri
D.-L. nr.118/1990
scutiri pentru
dobânzi plătite la creditele externe contractate și/sau garantate de Guvernul României, B.N.R., unități administrativ teritoriale, instituții financiare și bănci cu capital majoritar de stat
O.G. nr.83/1998
structuri sportive fără scop lucrativ
L. nr.69/2000
venituri și operațiuni pentru practicarea apiculturii, condiții
L. nr.89/1998
stabilire pentru microîntreprinderi, condiții
O.G. nr.24/2001
și taxe
consultanță fiscală, condiții
O.G. nr.71/2001
formularistică necesară aplicării O.G. nr. 82/1998
O. nr.1.801/1995   (M.F.)
O. nr.1.431/2000   (M.F.)
risc fiscal ridicat, cazier fiscal (de la 1 ian. 2002)
O.G. nr.75/2001
scutiri asupra elementelor infrastructurii feroviare publice inclusiv terenuri proprietate publică
H.G. nr.581/1998
societăți comerciale, regim derogatoriu de depunere a declarațiilor de impozitare, condiții
L. nr.31/1990
O. nr.2.690/1998   (M.F.)
transport combinat, scutire de la plată, impozitul aferent profitului reinvestit, condiții
O.G. nr.88/1999
unele scutiri, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
L. nr.32/2000
H.G. nr.506/1994
H.G. nr.1.275/2000
D.-L. nr.61/1990
vezi:  Majorări de întârziere


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 15:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.