INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
IncompatibilitățiIndemnizațiiIndexare
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Indemnizații
acordare pentru activități desfășurate pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, condiții
asigurații sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, concediu medical, certificat, acordare, condiții
L. nr.19/2000
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
beneficiari ai L. nr. 49/1991, H.G. nr. 610/1990, D.-L. nr. 118/1990, O.U.G. nr. 102/1999, condiții
H.G. nr.1.169/2001
cadrelor didactice, condiții
L. nr.128/1997
H.G. nr.642/1995
colaboratorilor de la Parlament, Președinție, Guvern, Consiliul Legislativ
L. nr.40/1991
L. nr.53/1991
L. nr.73/1993
comisie de evaluare, bunuri legal confiscate, proprietate privată a statului, acordare
H.G. nr.514/1999
concediu
de maternitate, indexare începând cu luna decembrie 2001
H.G. nr.1.169/2001
de maternitate (sarcină și lehuzie), drepturi
L. nr.19/2000
H.G. nr.1.169/2001
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
de odihnă, stabilire, cuantum
L. nr.6/1992
medical, acordare, cuantum
L. nr.19/2000
paternal, acordare, condiții
L. nr.210/1999
H.G. nr.244/2000
plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă până la doi ani sau a copilului handicapat până la vârsta de 3 ani
L. nr.19/2000
H.G. nr.1.169/2001
consilierilor din consiliile județene sau locale
L. nr.215/2001
de conducere, diplomați Corpul Diplomatic și Consular al României
O.G. nr.65/1998
de însoțitor, nevăzători
H.G. nr.610/1990
H.G. nr.1.169/2001
de periculozitate pentru membrii echipei SALVAMONT, stabilire prin hotărâre a Consiliului județean sau local
H.G. nr.1269/1996
de scufundare
H.G. nr.881/1999
de străinătate, personalului navigant de pe navele de pescuit oceanic
H.G. nr.246/1990
de ședință, acordare membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
L. nr.145/1998
delegare, detașare
H.G. nr.543/1995
invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
L. nr.49/1991
L. nr.44/1994
L. nr.49/1999
H.G. nr.1.169/2001
magistraților, condiții
L. nr.92/1992
L. nr.51/1993
mamelor, începând cu cea de-a doua naștere, cuantum
L. nr.67/1995
membrilor Academiei Române
L. nr.2/1992
membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
O.U.G. nr.57/2000
nevăzători
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.1.169/2001
pensii și alte venituri ale populației, acordare în anul 2001
L. nr.49/1991
L. nr.44/1994
L. nr.19/2000
O.U.G. nr.102/1999
O.G. nr.105/1999
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.523/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.1.169/2001
D.-L. nr.118/1990
pensionare magistrați, acordare, condiții
L. nr.92/1992
pentru
doctorandul cu frecvență, acordare, condiții
H.G. nr.37/1999
persoane care ocupă funcții de demnitate publică
L. nr.154/1998
președintele, vicepreședintele și raportorul Comisiei Naționale pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă, fonduri de la bugetul de stat
L. nr.158/1999
persoanelor persecutate din motive politice
H.G. nr.1.169/2001
D.-L. nr.118/1990
personal din conducerea cultelor religioase, acordare, condiții
L. nr.142/1999
prime, sporuri, premii și alte drepturi bănești ale personalului militar și civil din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, acordare, condiții
L. nr.138/1999
procente diferențiate, acordare personalului didactic calificat, cu reședință sau domiciliu în mediu rural sau localități izolate
H.G. nr.769/1998
profesor consultant
L. nr.128/1997
H.G. nr.909/1999
protecția socială a membrilor Casei Sociale a Constructorilor, cuantum
L. nr.215/1997
reparatorii
acordare, condiții
L. nr.42/1990
îmbunătățire a protecției sociale pentru unele categorii de persoane ca urmare a participării la Revoluția din Decembrie 1989
O.U.G. nr.17/1999
soțiilor cadrelor militare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1109/1996
H.G. nr.1.099/2001
sportivilor și arbitrilor
H.G. nr.766/2001
stabilite prin lege pentru deputați și senatori
Constituția României
L. nr.53/1991


Duminică, 02 aprilie 2023, 12:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.