INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
ÎmproprietărireÎmprumuturiÎmprumuturi, garanții, cooperare internațională
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Împrumuturi
agenți economici, acoperire arierate de la bugetul de stat către Compania Națională de Electricitate S.A. și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
H.G. nr.528/1998
Comisia de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritatea administrației publice locale
L. nr.189/1998
H.G. nr.978/2001
contracte, înregistrare în Registrul datoriei publice
L. nr.81/1999
credit extern, garantare de către Ministerul Finanțelor, consolidare, modernizare și dotare a Spitalului Clinic Colțea, refacere a Bisericii Colțea, aprobare
H.G. nr.850/1999
cu dobândă subvenționată, furnizor, ajutor de stat, obligații, condiții
L. nr.21/1996
L. nr.143/1999
O. nr.27/2000   (C.C.)
cu dobânzi preferențiale, ajutor de stat, condiții
L. nr.143/1999
de stat
datorie publică, regim
L. nr.81/1999
O. nr.1.631/1999   (M.F.)
denominat în dolari S.U.A.
H.G. nr.373/1999
derulare împrumut extern, emisiuni de obligații pe piața externă de capital, denominată în euro
H.G. nr.1.327/2000
H.G. nr.164/2001
disponibilități și depozite, cont general, trezoreria statului, dobânzi, bonificații
H.G. nr.580/1997
externe pe termen mediu și lung
abilitare, efectuare prin Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României
L. nr.118/1995
garantare, dobânzi
H.G. nr.580/1997
garantare pentru Ministerul Apărării Naționale
H.G. nr.211/2000
regii autonome de interes local, beneficiare, statut juridic
H.G. nr.360/1998
externe, rambursabile sau nerambursabile contractate sau garantate de stat, managementul proiectelor finanțate -U.M.P.
O.U.G. nr.52/1999
externe, rambursarea ratelor scadente și plata altor costuri
O.U.G. nr.55/2001
garantare de Ministerul Finanțelor pentru Banca de Export-Import a României pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, cu capital majoritar românesc, autorizare
O.U.G. nr.153/1999
guvernamentale
abilitare, emisiune de obligațiuni de stat în valută pe piața internă/externă
O.G. nr.18/1996
O.U.G. nr.4/1997
externe, contractate de România cu organisme financiare internaționale, măsuri
H.G. nr.485/1995
interne, contractare, rambursare și plata costurilor aferente
L. nr.81/1999
O. nr.1.631/1999   (M.F.)
interne și externe, contractate de administrația publică locală, condiții
L. nr.189/1998
pentru acoperirea arieratelor Regiei Autonome "Renel" și Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz"Mediaș
H.G. nr.689/1997
prospect de emisiune
recuperarea creanțelor și virarea sumelor în contul regiilor autonome și societăților/companiilor naționale, beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau garanția statului de la agenții economici și instituțiile publice restante
O.G. nr.23/2000
resurse derulate prin trezoreria statului, utilizare
O.G. nr.66/1994
și credite externe, fără garanția statului, autorizare și raportare
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
vezi:  obligațiuni de tezaur


Vineri, 03 februarie 2023, 12:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.