INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Lichidare, lichidator (faliment)Licitații publiceLiga Apărării Drepturilor Omului -L.A.D.O.
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Licitații publice
achiziții guvernamentale, regulament
H.G. nr.156/1992
achiziții produse, acumulări, reîmprospătări rezerve proprii ale forțelor armate
O.G. nr.122/1998
achiziții publice
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
achiziții publice, accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat, lucrări de infrastructuri
O.G. nr.18/1999
acțiuni ale societăților comerciale care se privatizează, preț, stabilire, condiții
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.441/2001
acțiuni, părți sociale și active, vânzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
agenți economici mandatați, constituire/gestionare fond semințe de rezervă
H.G. nr.73/1998
ale serviciilor publice ce se concesionează de către Autoritatea de Supraveghere
H.G. nr.802/1999
bunuri scoase din funcțiune din administrarea
M.Ap.N.
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.660/2000
M.I., organizare și desfășurare, regulament
H.G. nr.904/2001
S.R.I., condiții
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.979/2001
bunuri vitale ale economiei naționale
H.G. nr.211/1993
capacități de producție aferente unor activități conexe ale Regiei Naționale a Pădurilor
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)
certificat, încredințare, agenți economici, lucrări de închidere a minelor/carierelor și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.61/1998
H.G. nr.816/1998
O. nr.20/87/111/1999   (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)
Comisia de atestare a agenților economici, negocieri directe, masă lemnoasă
O. nr.70/1999   (M.A.P.P.M.)
Comisia de licitație pentru tipărire formulare tipizate pentru impozite și taxe locale, componență, stabilire
O. nr.805/19a/6.283/1999   (M.F., D.A.P.L.)
concesionare sau închiriere bunuri proprietate publică, condiții
L. nr.213/1998
contravaloarea lucrărilor de audit financiar-contabil
conținut cadru de organizare
O. nr.784/34/N/1998   (M.F., M.L.P.A.T.)
electronică pe piața RASDAQ
L. nr.52/1994
O. nr.23/1999   (C.N.V.M.)
finanțare programe de dezvoltare și sprijinire a înființării de întreprinderi mici și mijlocii, condiții
L. nr.133/1999
H.G. nr.797/1999
fonduri de vânătoare
determinare, gestionare, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)
organizare, atribuire în gestiune, regulament
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
instituții publice, societăți comerciale, companii naționale cu capital majoritar de stat, oferte, obligații, condiții
L. nr.133/1999
investiții publice, proiectare, regulament
H.G. nr.727/1993
în sectorul gazelor naturale, acordare, condiții
O.G. nr.60/2000
H.G. nr.784/2000
operațiuni de piață monetară, organizare de BNR, condiții
R. nr.1/2000   (B.N.R.)
organizare pentru oferte primite de la societățile de administrare sau de investiții pentru încheierea contractelor de administrare a societăților comerciale la care statul este acționar, condiții
O.G. nr.11/1996
organizare și desfășurare, vânzare acțiuni și active ale societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.60/1998   (M.P.)
O. nr.61/1998   (M.P.)
O. nr.62/1998   (M.P.)
organizarea, prezentarea ofertelor și adjudecarea investițiilor publice
H.G. nr.592/1993
plasare/vânzare, titlurile de stat derulate prin B.N.R.
O. nr.875/2001   (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
privatizare societăți comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate a statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
procedura concesionării, condiții
L. nr.219/1998
procedură concurs de ofertă publică, concesionare perimetre de exploatare minieră
O. nr.76/1998   (A.N.R.M.)
procedură vânzare societăți comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
procedurile de organizare a licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea concesionării pentru construirea și exploatarea de tronsoane de căi de comunicații terestre-autostrăzi și căi ferate
H.G. nr.905/1995
selectare contractor de contracte de finanțare, cercetare-dezvoltare, finanțare, condiții
H.G. nr.48/1998
O. nr.17/1998   (M.C.Teh.)
servicii de consultanță în domeniul evaluării societăților comerciale, contractare
terenuri pentru construcții, concesionare
L. nr.50/1991
terenuri și construcții din zonele libere, concesionare
H.G. nr.682/1994
vânzare de masă lemnoasă destinată agenților economici
H.G. nr.695/1998
O. nr.70/1999   (M.A.P.P.M.)
vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
L. nr.85/1992
H.G. nr.658/1992


Vineri, 01 martie 2024, 03:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.