INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Medicină legalăMediu înconjurător, ecologieMediu înconjurător, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Mediu înconjurător, ecologie
activități economice și sociale, impact mediu înconjurător, procedura de reglementare
H.G. nr.511/1994
O. nr.125/1996   (M.A.P.P.M.)
activități miniere, producție
L. nr.61/1998
Administrația Fondului pentru Mediu, organizare, funcționare și structură organizatorică
L. nr.73/2000
H.G. nr.1.174/2001
ajutor de stat, condiții
L. nr.143/1999
amenzi, limite, actualizare
L. nr.137/1995
H.G. nr.314/1998
ape
L. nr.10/1995
L. nr.107/1996
O. nr.706/2001   (M.A.P.M.)
areal petrolier Ploiești, responsabilitatea lucrărilor de refacere a calității
O.U.G. nr.10/1998
asigurarea siguranței barajelor și digurilor
O.U.G. nr.244/2000
atmosferă, protecție, regim juridic, autorizație de mediu
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.243/2000
atribuțiile Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001
autorități centrale și locale, atribuții
L. nr.82/1993
L. nr.137/1995
H.G. nr.17/2001
autorizație de mediu
L. nr.137/1995
O. nr.340/2000   (M.A.P.P.M.)
autorizație de mediu pentru funcționarea unității nr. 1 a Centralei Nuclearelectrica Cernavodă
L. nr.137/1995
H.G. nr.234/1999
aviz de mediu pentru privatizare, conținut
O. nr.709/1999   (M.A.P.P.M.)
Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului și strategiile sectoriale la nivel național, constituire, funcționare
H.G. nr.1.097/2001
contravenții și sancțiuni
L. nr.137/1995
H.G. nr.127/1994
H.G. nr.168/1997
H.G. nr.314/1998
criterii de determinare, reducere riscuri tehnologice
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2000
echipamente pentru protecția mediului, scutire de la plata taxelor vamale
O.U.G. nr.165/2001
H.G. nr.373/2001
H.G. nr.922/2001
Fondul pentru mediu, surse de constituire, destinație
L. nr.73/2000
Garda de Mediu, înființare, atribuții
H.G. nr.1.167/2001
ghid metodologic privin elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului
O. nr.214/RT/16/NN/1999   (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)
O. nr.1.184/R.T./201/N.N./2000   (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T.)
hidrocarburi halogenate care distrug stratul de ozon, regim comercial, restricții de utilizare
O.G. nr.89/1999
impact, protecție
aviație civilă
O.G. nr.29/1997
circulație rutieră
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.43/1997
etichetare ecologică
O.G. nr.99/2000
import de deșeuri și reziduuri periculoase
H.G. nr.340/1992
import-export, substanțe care epuizează stratul de ozon, procedură de reglementare
O. nr.506/1996   (M.A.P.P.M.)
îngrășăminte chimice și pesticide, regim
L. nr.137/1995
limitarea conținutului de sulf din motorină
H.G. nr.1.336/2000
lista activităților pentru care este obligatorie obținerea autorizației de mediu
O. nr.125/1996   (M.A.P.P.M.)
lucrări și servicii în regim de tarifare, nomenclator
O. nr.340/2000   (M.A.P.P.M.)
marin, protecție, regim juridic
L. nr.17/1990
mine și cariere, agenți economici, realizarea lucrărilor de închidere și reconstrucție ecologică a zonelor afectate, condiții
L. nr.61/1998
H.G. nr.816/1998
O. nr.20/87/111/1999   (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)
obligațiile Institutului de Cercetări Nucleare Pitești și a Filialei de combustibili Pitești
H.G. nr.26/1998
ocrotire
Constituția României
patrimoniu natural, protejarea ariei naturale, conservare habitate naturale a florei și faunei sălbatice
O.U.G. nr.236/2000
planuri, programe, politici și legislație, participarea publicului, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.86/2000    [ratificare]
O. nr.1.325/2000   (M.A.P.P.M.)
planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului
L. nr.137/1995
O. nr.214/RT/16/NN/1999   (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)
poluare, evaluare
L. nr.137/1995
O. nr.125/1996   (M.A.P.P.M.)
O. nr.756/1997   (M.A.P.P.M.)
prevenire riscuri și evaluare a efectelor negative ale organismului viu modificat genetic sau produselor acestora
O.G. nr.49/2000
proces de reciclare a deșeurilor și subproduselor, plumboase, cheltuieli, decontare de la bugetul de stat
O.U.G. nr.173/1999
program de conformitate și plan de refacere a mediului, aplicare, măsuri
L. nr.137/1995
L. nr.61/1998
O. nr.151/22.740/2001   (A.N.R.M., M.A.P.M.)
program de reconstrucție ecologică, închidere mine, cariere
L. nr.61/1998
H.G. nr.639/1998
O. nr.116/166.725/1998   (A.N.R.M., M.I.C.)
protecție, condiții, măsuri
L. nr.139/2000
O.G. nr.29/1997
O.G. nr.80/2000
O.G. nr.81/2000
H.G. nr.17/2001
H.G. nr.19/2001
protecție impact drum, mediu
O.G. nr.43/1997
O. nr.536/1997   (M.S.)
O. nr.44/1998   (M.Tr.)
protecție, inspecție tehnică, vehicule rutiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.353/1998   (M.Tr.)
protecție, regim juridic
L. nr.137/1995
L. nr.26/1996
O.G. nr.29/1997
radioactivitate, urmărire, sarcini
L. nr.111/1996
reconstrucție ecologică a râului Ialomița
H.G. nr.1.300/2000
regim special, gestiune, control bifenili policlorurați și compușii acestora
L. nr.137/1995
H.G. nr.173/2000
reglementări aeronautice civile române, protecție RACR-PM
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.9/2000   (M.Tr.)
societăți comerciale, bilanț de mediu, avizare, condiții
O.U.G. nr.88/1997
strategia națională pentru gestionarea deșeurilor și Programul național pentru gestionarea deșeurilor
L. nr.137/1995
L. nr.73/2000
L. nr.78/2000
studii de impact, elaborare
substanțe și preparate chimice periculoase, cadru legal
O.U.G. nr.200/2000
terenuri degradate, împădurire, măsuri
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993


Luni, 20 mai 2024, 16:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.