INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Mijloace fixeMilitarMilitar, domeniu, cooperare internațională
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Militar
apărarea patriei, serviciu militar, jurământ
L. nr.46/1996
cadre militare în activitate, locuri de muncă cu condiții deosebite, condiții speciale, specifice, stabilire
H.G. nr.1.294/2001
cadre militare sau civile, educație fizică militară și profesională
L. nr.69/2000
care îndeplinesc funcții în afara MI, în organizații internaționale care acordă asistența de specialitate pe teritoriul României, salarizare
L. nr.138/1999
O.U.G. nr.241/2000
căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției
O.G. nr.2/2001
cler militar, constituire, organizare
L. nr.195/2000
comandantul forțelor armate -Președintele României
Constituția României
concediu de odihnă
H.G. nr.442/1992
H.G. nr.442/1995
concediu paternal, permisie, acordare, condiții
L. nr.210/1999
despăgubiri pentru invaliditate, deces în misiuni în cadrul forțelor internaționale
L. nr.70/1997
din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
majorare, soldă de funcție
O.G. nr.42/1998
salarizare și alte drepturi, condiții
L. nr.138/1999
disponibilizat
din unități ale Ministerului de Interne, protecție socială, facilități, condiții
O.U.G. nr.100/1999
restructurare armată, protecție socială
O.G. nr.7/1998
echipament și hrană, drepturi
O.G. nr.51/1994
Facultatea Militară de Educație Fizică, înființare, organizare
H.G. nr.317/1991
Forță proiect-2005, structură, organizare, obiective pentru integrare NATO
O.G. nr.52/1998
H.G. nr.318/2000
Ghidul carierei militare
H.G. nr.582/2001
indemnizații pentru soțiile militarilor în termen, soțiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului
H.G. nr.1.109/1996
în activitate, asistență medicală, medicamente, concedii medicale și scutiri medicale, acordare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.270/1999
în termen
elevi și studenți, scutiri pentru drepturile bănești primite
O.G. nr.73/1999
răspundere materială
O.G. nr.121/1998
jurământ, depunere în forma cerută de lege
Constituția României
măsuri de aplicare a Convenției de la Geneva privind interzicerea perfecționării, producerii, stocării și utilizării armelor chimice și distrugerea acestora
H.G. nr.211/1994
măsuri de aplicare a Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și utilizării armelor chimice și distrugerea acestora
L. nr.56/1997
participarea României în cadrul forței internaționale de asistență din Afganistan, finanțare, condiții
H.P. nr.38/2001
pensie militară de stat
măsuri de protecție socială, condiții
H.G. nr.1.159/2000
regim juridic
L. nr.164/2001
și de urmași, recalculare, norme metodologice, aprobare
L. nr.80/1995
L. nr.138/1999
L. nr.164/2001
H.G. nr.1.188/2001
perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor de stat
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
permisie pentru copil nou născut, acordare, condiții
H.G. nr.244/2000
personal aeronautic, statut
L. nr.35/1990
plăți compensatorii și ajutoare pentru personalul militar, condiții
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998
O.U.G. nr.100/1999
O.U.G. nr.136/2000
preoți militari, cler militar, angajare, condiții
L. nr.195/2000
Președintele României, conferire grade de mareșal, general și de amiral
Constituția României
Președintele României, decretare mobilizare parțială sau generală, condiții
Constituția României
procurare de dispozitive medicale, ajutoare
O.G. nr.16/1997
produse militare, regim de control la import și export, listă
H.G. nr.844/2001
produse strategice, regimul exporturilor și importurilor
O.U.G. nr.158/1999
răspundere materială, condiții
O.G. nr.121/1998
români în structura permanentă a Comandamentului Forței de Pace Multinaționale din Europa de Sud-Est, încadrare, condiții
H.G. nr.918/1999
sectoare militare, executare lucrări construcții-montaj
H.G. nr.528/1997
solde militari în termen și cu termen redus, studenți, elevi militari și fii ai regimentului
L. nr.138/1999
statutul cadrelor militare
L. nr.80/1995
strategia militară a României
H.G. nr.318/2000
trecut în rezervă sau direct în retragere, plăți compensatorii, ajutoare, acordare, condiții
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998
turiști, tarife și taxe, facilități, acordare de către agenții economici din turism și instituțiile de cultură, condiții
H.G. nr.306/2001
vezi:  Revoluția din Decembrie 1989


Vineri, 27 ianuarie 2023, 05:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.