INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Parcuri științifice și tehnologiceParlamentul RomânieiParticipant la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Parlamentul României
abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Constituția României
acordarea încrederii Guvernului și pentru realizarea Programului de guvernare
H.P. nr.39/2000
acte juridice și politice, publicare în Monitorul Oficial al României, condiții
L. nr.202/1998
alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
L. nr.68/1992
alegerea Consiliului Superior al Magistraturii
H.P. nr.3/1993
aparat, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000
Apel
adresat Parlamentelor statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord
H.P. nr.4/1996
către Parlamentele țărilor membre Organizației Tratatului Atlanticului de Nord
pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană
aprobare, program de guvernare
Constituția României
aprobarea bugetului public național
L. nr.72/1996
audierea candidaților pentru consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
L. nr.41/1994
autoritate legiuitoare unică, camere, durata mandatului, regulament, ședințe comune, sesiuni, acte juridice
Constituția României
Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2000, instituire
H.P. nr.24/2001
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
H.P. nr.30/1993
Comisia de anchetă privind modul de reglementare și supraveghere a pieței de capital de către CNVM și a pieței monetare de către BNR, stare de incapacitate de plată a FNI-SOVINVEST
H.P. nr.23/2000
Comisia parlamentară pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
H.P. nr.7/2001
Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană, constituire
H.P. nr.8/1995
Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare, constituire
H.P. nr.5/1994
control, Serviciul de Protecție și Pază
L. nr.191/1998
controlul activității Serviciului de Informații Externe
L. nr.1/1998
Curtea Constituțională, numire
Constituția României
Curtea de Conturi, numire
Constituția României
declarația de politică generală a Guvernului, bilanț al primului an de guvernare
declarația privind independența Republicii Moldova
H.P. nr.23/1991
delegare legislativă, lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice
Constituția României
depunerea jurământului de către judecătorii numiți la Curtea Supremă de Justiție
H.P. nr.7/1992
descrierea și modul de atribuire
a însemnului omagial "Părinte de Erou-martir"
H.P. nr.24/1991
a medaliei "Revoluția Română din Decembrie 1989"
H.P. nr.24/1991
a Ordinului "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989"
H.P. nr.10/1996
a titlului "Erou-martir al Revoluției din Decembrie 1989", regulament, aprobare
H.P. nr.24/1991
și purtare a însemnului "Luptător pentru Revoluția din Decembrie 1989"
H.P. nr.24/1991
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică și Populară, constituire
H.P. nr.34/2001
Grupul Român al Uniunii Interparlamentare, constituire, statut
H.P. nr.9/1993
grupuri parlamentare de prietenie, constituire
H.P. nr.12/2001
H.P. nr.34/2001
indemnizații și alte drepturi ale parlamentarilor
L. nr.53/1991
inițiativa legislativă exercitată de către cetățeni, procedură de legiferare, condiții
L. nr.189/1999
împuternicirea Guvernului pentru solicitarea statutului de membru cu drepturi depline în Consiliul Europei
H.P. nr.28/1991
măsuri pentru combaterea corupției
H.P. nr.36/1993
H.P. nr.22/1994
Ministerul Administrației Publice, relații, condiții
H.G. nr.8/2001
numire membrii Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității Statului, condiții
L. nr.187/1999
numirea Președintelui Consiliului Economic și Social
L. nr.109/1997
ordonanțele și ordonanțele de urgență, transmitere de către Guvern
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001
organizații internaționale la care participă Parlamentul României, stabilire
H.P. nr.29/1994
participarea României
împreună cu statele membre NATO la acțiunile de combatere a terorismului internațional
H.P. nr.21/2001
la Grupul Internațional de Poliție (I.P.T.F.) din Bosnia-Herțegovina și la aranjamentele "stand-by"/O.N.U., aprobare
H.P. nr.18/1998
la menținerea păcii în Balcani
H.P. nr.13/2001
H.P. nr.22/2001
H.P. nr.30/2001
proiecte de acte normative, aplicare norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000
raporturi cu Guvernul
Constituția României
ratificarea, aderarea și denunțarea tratatelor internaționale
L. nr.4/1991
referendum, competență
Constituția României
L. nr.3/2000
regulile polemicii parlamentare
H.S. nr.10/1994
responsabilitatea ministerială, declararea procedurii de urmărire penală și de judecare
L. nr.115/1999
Secția Română a Adunării Internaționale a Parlamentelor de Limbă Franceză, constituire
H.P. nr.19/1993
strategia de securitate națională a României
H.P. nr.36/2001
ședințe comune ale celor două Camere, regulament, aprobare
H.P. nr.4/1992


Vineri, 01 martie 2024, 23:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.