INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
PenitenciarePensiePensie de întreținere, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Pensie
acordare pentru
persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată la 6 martie 1945 și urmașilor celor decedați
D.-L. nr.118/1990
pierderea capacității de muncă, urmașilor celor ce au decedat ca urmare a participării la Revoluția din Decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989
L. nr.42/1990
anticipată
L. nr.19/2000
atribuții MMSS
H.G. nr.4/2001
avocați, stabilire măsuri
L. nr.51/1995
O.U.G. nr.221/2000
barem lunar impunere venituri pensii trim.IV 2001
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)
baza de calcul
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, statut
H.G. nr.258/2001
contract de asigurare, încheiere, condiții
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
cuantum și ajutor, jandarmi cu contract de muncă, pierdere capacitate de muncă
L. nr.116/1998
de asigurări sociale de stat, măsuri de protecție socială
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.523/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.1.169/2001
de invaliditate, titulari și urmași, pentru
persoane care și-au pierdut capacitatea de muncă în perioada pentru care primesc ajutor de șomaj
L. nr.1/1991
persoane din formațiunea de protecție civilă, drepturi, condiții
L. nr.80/1995
L. nr.106/1996
O.U.G. nr.14/2000
personalul angajat cu contract de muncă
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
personalul din Serviciul Român de Informații pentru acte de devotament excepțional
L. nr.14/1992
revizuire medicală
L. nr.19/2000
și pensie militară de urmaș, criterii, condiții
O.U.G. nr.105/2001
unele categorii de militari
L. nr.164/2001
de serviciu pentru magistrați, calcul
L. nr.92/1992
de urmaș
regim
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
stabilire și majorare, personal S.R.I.
L. nr.14/1992
deschiderea dreptului la pensie, calcul
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
drept de asigurări sociale
Constituția României
impozitul pe venit, aplicare, condiții, calculator
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)
indexare
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.523/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.1.169/2001
integrală, locuri de muncă în condiții deosebite
H.G. nr.261/2001
integrare în sistemul asigurărilor sociale de stat, titulari și urmașii titularilor, condiții, pentru artiști plastici, cineaști, compozitori și muzicologi, scriitori, membrii cooperatori din cooperația meșteșugărească, personalul Bisericii Ortodoxe Române, cultelor armeano-gregorian, creștini de rit vechi și musulmani, cultului mozaic
L. nr.19/2000
I.O.V.R., acordare, drepturi, stabilire
L. nr.49/1999
medici, vârstă de pensionare, condiții
H.G. nr.753/2000
militare
actualizare în raport cu solda de grad
L. nr.49/1995
de stat, sistem, regim juridic
L. nr.164/2001
recalculare, norme metodologice, aprobare
L. nr.80/1995
L. nr.138/1999
L. nr.164/2001
H.G. nr.1.188/2001
pentru limită de vârstă cu vechime integrală din sistemul asigurărilor sociale de stat, regim juridic
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
pentru pensionarii care își stabilesc domiciliul sau reședința în străinătate, plata pensiei
L. nr.19/2000
L. nr.164/2001
pentru pierderea capacității de muncă în sistemul asigurărilor sociale ale agricultorilor
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
persoane cu handicap pentru limita de vârstă, vechime în muncă, criterii
O.U.G. nr.102/1999
personal didactic
L. nr.128/1997
personal Serviciul de Protecție și Pază, gradul I, II și III de invaliditate, cuantum, condiții
L. nr.191/1998
punctaj mediu estimat pe categorii de pensii
H.G. nr.523/2001
recalculare, la încetarea mandatelor deputaților și senatorilor
L. nr.53/1991
regim juridic, sistem public de pensii și alte drepturi, categorii de pensii, garantare
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
restructurare armată, protecție socială personal militar și civil
O.G. nr.7/1998
revizuire medicală, pensie de invaliditate, condiții
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
și alte venituri ale populației, indexare, în anul 2001, acordare
L. nr.19/2000
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.523/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.1.169/2001
valoarea punctului de pensie, actualizare, condiții
L. nr.19/2001
H.G. nr.523/2001
valoarea unui punct de pensie, stabilire
în anul 2001
L. nr.191/2001
în anul 2002
L. nr.744/2001
venituri, impozitare, condiții
O.G. nr.7/2001


Luni, 15 aprilie 2024, 22:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.