INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Persoane deportatePersoane fizicePersoane fizice/juridice
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Persoane fizice
acte și fapte de stare civilă
L. nr.119/1996
activități pe cont propriu, conform D.-L. nr. 54/1990, acordare microcredite, acordare
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.743/2000
aflate în situații de extremă dificultate, microcredite, acordare, condiții
O.G. nr.40/2000
H.G. nr.1.138/2001
aflate în situații deosebite, beneficiari ai cantinelor de ajutor social, condiții
L. nr.208/1997
ajutor de șomaj, acordat unor categorii de persoane, excepții
L. nr.1/1991
O.U.G. nr.96/2001
ajutor social/ajutoare sociale de urgență, acordare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001
asigurare
L. nr.136/1995
asigurați în sistemul public de pensie, drepturi și obligații, condiții
L. nr.19/2000
asigurări sociale de sănătate, calculul cotei, exceptări
L. nr.145/1997
asociere în societăți comerciale, acte de comerț
L. nr.31/1990
autorizate, import produse pentru care se datorează accize
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000
autorizate să efectueze traduceri în cadrul activității notarilor publici
L. nr.36/1995
O. nr.710/C/1995   (M.J.)
brocker-dealer, condiții
O.G. nr.69/1997
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
care au în îngrijire
un copil cu handicap, drepturi
O.U.G. nr.102/1999
un copil până la vârsta de 2 ani, drepturi
L. nr.19/2000
care desfășoară activități independente în scopul realizării de venituri, reevaluarea imobilizărilor corporale, evidență, condiții
H.G. nr.403/2000
carte de identitate a cetățeanului român
L. nr.105/1996
H.G. nr.111/1997
H.G. nr.112/1997
carte de identitate pentru străini, eliberare, condiții
L. nr.123/2001
H.G. nr.476/2001
călătorie/valută, deținere, condiții, N.R.V. nr. 7/1997
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
cărora li s-a stabilit calitatea de acționar în temeiul L. nr. 18/1991, drepturi
L. nr.48/1994
cetățeni români, condiții de intrare în statele membre ale U.E., la ieșirea din țară
O.U.G. nr.144/2001
cetățeni români, despăgubiri pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, Tratat, 1940, condiții, termen
L. nr.9/1998
H.G. nr.379/1998
H.G. nr.753/1998
cod fiscal
O.G. nr.82/1998
cod numeric personal
L. nr.105/1996
concurența neloială, răspundere civilă, contravențională și penală
L. nr.11/1991
decorate, drepturi, condiții
L. nr.29/2000
dependente de droguri, cură de dezintoxicare, supraveghere
L. nr.143/2000
O. nr.684/1.416/2000   (M.S., M.F.)
drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale
Constituția României
drepturi locative, criterii, condiții
L. nr.85/1992
O.U.G. nr.40/1999
D.-L. nr.61/1990
fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră, stimulente financiare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.1.005/2000
folosire personal salariat, contribuție asigurări sociale
L. nr.49/1992
L. nr.19/2000
formare profesională prin sistemul educației permanente
O.G. nr.102/1998
impunere venituri, criterii, plătitori, evidență
O.G. nr.73/1999
O. nr.46/2001   (M.F.P.)
infestate cu HIV/SIDA, finanțarea medicației, condiții
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.743/2000
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)
investiții imobiliare, credit ipotecar, acordare, garanții, condiții
L. nr.190/1999
în calitate de contribuabil, organizare și conducere evidență contabilă în partidă simplă
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)
încadrate în muncă, măsuri de protecție
L. nr.130/1999
O.U.G. nr.99/2000
H.G. nr.935/1999
O. nr.747/1999   (M.M.P.S.)
închirieri/subînchirieri, clădiri, terenuri, camere mobilate/nemobilate, venituri impozabile
O.G. nr.73/1999
libera circulație a cetățenilor români în spațiul U.E., demersuri, măsuri
H.G. nr.108/2000
operațiuni de schimb valutar, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
persecutate din motive politice, drepturi
D.-L. nr.118/1990
plătitoare de impozite și taxe, cod fiscal, atribuire
O.G. nr.82/1998
prelevare/transplant de țesuturi și organe umane, criterii, condiții
L. nr.2/1998
proprietari de autovehicule, taxa
L. nr.118/1996
O. nr.313/1997   (M.Tr.)
protecție, prelucrare date cu caracter personal și libera circulație a acestor date
L. nr.677/2001
străini, apatrizi, interdicția de a dobândi în proprietate terenuri prin acte între vii
L. nr.18/1991
sume în valută și în lei, introduse/scoase în/din România, cuantum, condiții, excepții -N. nr. 7 NRV
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
sustragere de la plata obligațiilor fiscale
L. nr.87/1994
taxe datorate statului
L. nr.27/1994
L. nr.117/1999
O.G. nr.10/1993
O.G. nr.73/1999
venituri, impozitare, contribuții, plata impozitului pe venit
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
vezi:  Proprietar


Marți, 05 decembrie 2023, 14:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.