INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Persoane fizicePersoane fizice/juridicePersoane indezirabile
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Persoane fizice/juridice
abilitare prestare servicii în domeniul protecției muncii, atestare capacitate profesională
O. nr.236/1998   (M.M.P.S.)
acreditare de MAAP, ca operator de produse agroalimentare
O.U.G. nr.34/2000
activități, autorizare, funcționare din punct de vedere al protecției muncii
L. nr.90/1996
O. nr.657/2001   (M.M.S.S.)
activități din domeniul cadastrului, geodeziei și cartigrafiei, desfășurare pe teritoriul României
O.G. nr.10/2000
administrare păduri proprietate privată
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.997/1999
agent imobiliar, activitate, organizare, condiții
O.G. nr.3/2000
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
L. nr.145/1998
asigurări
L. nr.136/1995
asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997
atestare pentru executări de lucrări de îmbunătățiri funciare
L. nr.84/1996
O. nr.449/1998   (M.A.P.P.M.)
atribuții, măsuri, inundații, fenomene meteorologice periculoase și accidente la construcții hidrotehnice
H.G. nr.638/1999
autorizate, verificări lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei
L. nr.7/1996
O. nr.535/2001   (M.A.P.)
autorizație C.N.V.M., ofertă publică de vânzare valori mobiliare, eliberare duplicate, taxe
L. nr.52/1994
O. nr.22/1997   (C.N.V.M.)
autorizații, operațiuni valutare, condiții
baterii și acumulatori, regim, obligații
H.G. nr.1.057/2001
beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, obligații
L. nr.326/2001
care desfășoară activități meteorologice, condiții
L. nr.139/2000
care dobândesc, dețin sau efectuează operațiuni cu metale prețioase
O.U.G. nr.190/2000
care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea publică a statului prin unitățile autorității vamale
H.G. nr.1.067/1999
care produc, distribuie, comercializează opere audiovizuale fixate pe suport video și CD
O.G. nr.124/2000
Decizie nr.6/2000   (O.R.D.A.)
care produc programe pe calculator, obligații, condiții
O.G. nr.124/2000
Decizie nr.5/2000   (O.R.D.A.)
cod fiscal
O.G. nr.82/1998
comercianți, înmatriculare în registrul comerțului
L. nr.26/1990
concurență neloială, sancțiuni
L. nr.11/1991
contribuție de asigurări sociale de sănătate, plată cotă, condiții
O. nr.74/2000   (C.N.A.S.)
control fiscal
O.G. nr.70/1997
date statistice, condiții
O.G. nr.9/1992
declarare lunară a obligațiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj
H.G. nr.1.010/2001
impozite și taxe locale, folosire formulare tipizate
L. nr.27/1994
H.G. nr.506/1994
O. nr.2.541/1998   (M.F.)
informații, dosare, deconspirarea securității ca poliție politică, condiții
L. nr.187/1999
Inspecția Muncii, control, efectuare, măsuri
L. nr.108/1999
investitori, coduri pentru conturi de valori mobiliare, alocare de către registrele independente
L. nr.52/1994
O. nr.15/1999   (C.N.V.M.)
livrare lapte, stimulente, acordare, condiții
O.U.G. nr.29/2000
măsuri de protecție socială
L. nr.130/1999
H.G. nr.935/1999
O. nr.747/1999   (M.M.P.S.)
organizare tabere și excursii cu preșcolari și elevi, condiții
H.G. nr.86/1999
pază, condiții
L. nr.18/1996
plătitori de impozite și taxe, înregistrare fiscală, condiții
O.G. nr.82/1998
O.G. nr.27/2000
O. nr.2.986/C/1999   (M.J.)
O. nr.1.431/2000   (M.F.)
plătitori de TVA, scutiri, condiții
O.U.G. nr.17/2000
practicieni în reorganizare și lichidare în conformitate cu L. nr. 64/1995, L. nr. 31/1990, O.U.G. nr. 88/1997, organizarea activității
O.G. nr.79/1999
producători agricoli, permitere acces comisii județene pentru aplicarea cadastrului viticol
O. nr.34/2000   (M.A.A.)
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
rezidente/nerezidente
evitarea dublei impuneri
O.G. nr.83/1998
O. nr.1798/1998   (M.F.)
impunere venituri realizate în România, condiții
O.G. nr.83/1998
O. nr.1.024/2000   (M.F.)
O. nr.181/2001   (M.F.P.)
române sau străine, impozit pe venit, determinare, condiții
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
sediu permanent, determinare
O.G. nr.70/1994
străine, constituire în asociații și fundații fără scop patrimonial, drepturi, obligații
O.G. nr.26/2000
străine, consultanță pentru activități desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
O.U.G. nr.66/1997


Joi, 29 februarie 2024, 22:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.