INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Salariu tarifar în valutăSalarizare, remunerare, indemnizațieSalubritate
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Salarizare, remunerare, indemnizație
Agenția Națională de Consultanță Agricolă
L. nr.154/1998
H.G. nr.676/1998
atribuțiile MMSS
H.G. nr.4/2001
autorități publice
deputați, senatori
L. nr.53/1991
L. nr.154/1998
judecători de la judecătorii, tribunale, curți de apel
L. nr.50/1996
O.U.G. nr.134/1999
judecătorii Curții Constituționale
L. nr.47/1992
L. nr.56/1996
L. nr.154/1998
judecătorii Curții Supreme de Justiție
L. nr.56/1996
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.134/1999
membrii Consiliului Național al Audiovizualului
L. nr.48/1992
organele puterii judecătorești
L. nr.50/1996
personal din ministere, celelalte organe ale autorității executive și din unitățile bugetare subordonate acestora
personal din prefecturi și consilii locale
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
personal din servicii publice descentralizate
L. nr.40/1991
Președintele, membrii și personalul C.N.V.M. și ai burselor de valori
L. nr.40/1991
L. nr.66/1997
L. nr.154/1998
Președintele României, Guvernul și personalul Administrației prezidențiale și al celorlalte organe ale puterii executive
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
Președintele și personalul Curții de Conturi
L. nr.50/1995
L. nr.154/1998
procurori din parchetele de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și celelalte instanțe de judecată
L. nr.50/1996
și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
L. nr.92/1992
L. nr.50/1996
Centrul de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
L. nr.154/1998
O.G. nr.62/1999
cler și personal al cultelor
L. nr.142/1999
O.G. nr.72/2000
H.G. nr.828/1999
controlori financiari din cadrul Curții de Conturi, indemnizație lunară
O.U.G. nr.160/2000
corelare
L. nr.58/1992
derogare de la L. nr. 154/1998, pentru personalul Agenției Naționale pentru Locuințe
O.U.G. nr.117/1999
diplomați, Corpul Diplomatic și Consular al României
O.G. nr.65/1998
H.G. nr.390/1999
drepturi salariale
membrii Consiliului științific consultativ al Institutului European din România, indemnizații trimestriale
O.G. nr.15/1998
personal de specialitate din cadrul Institutului European din România
O.G. nr.15/1998
O.U.G. nr.24/2000
personal din R.A. "Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați "
H.G. nr.881/1999
echivalarea funcțiilor din cabinetul demnitarului cu cele prevăzute în O.G. nr. 39/1994
L. nr.154/1998
O.G. nr.32/1998
indemnizație lunară pentru persoane care ocupă funcție de demnitate publică
L. nr.154/1998
jucători de fotbal profesioniști și antrenori de la cluburi și Federația Română de Fotbal
H.G. nr.537/1991
membrii comisiilor locale și specialiștilor în măsurători topografice, cadastru și organizarea teritoriului, excepții
H.G. nr.728/1992
muncă prestată în zile de repaus, sărbători
H.G. nr.1309/1990
H.G. nr.281/1993
negociere individuală personal la Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex", condiții
H.G. nr.625/1999
personal
Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați
H.G. nr.881/1999
aeroportuare de sub autoritatea consiliilor județene, stabilire
H.G. nr.594/1999
aeroportuare, statute, stabilire, condiții
H.G. nr.74/1991
al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, stabilire
O.U.G. nr.57/2000
al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
L. nr.21/1999
al R.A. "Administrația Zonei Libere Curtici-Arad ", asimilare cu personalul din unitățile bugetare, condiții
H.G. nr.449/1999
care desfășoară activitate în zone libere
L. nr.84/1992
C.F.R., stabilire de consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contract colectiv de muncă pentru personalul de execuție
cu specific deosebit
de conducere și execuție al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
L. nr.154/1998
H.G. nr.216/2001
de sub autoritatea MLPTL
din Agenția SAPARD, conform O.U.G. nr. 24/2000
O.U.G. nr.142/2000
din aparatul propriu MAP, MRP, MIP
O.U.G. nr.291/2000
din Comitetul Olimpic Român
H.G. nr.124/1991
din instituții publice de cultură
O.G. nr.9/1996
din instituții publice finanțate integral din venituri extrabugetare, plus grilă de salarizare
O.G. nr.14/1998
din învățământ, măsuri, aplicare
L. nr.128/1997
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998
din regiile autonome
din UMP-RICOP
O.U.G. nr.52/1999
din unități bugetare -stabilire, modificarea încadrării, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993
din unități de cercetare-dezvoltare
O.G. nr.25/1995
O.G. nr.59/1997
din unități de învățământ
L. nr.128/1997
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998
din unități sportive
O.G. nr.10/1996
medico-sanitar, plata, condiții
L. nr.146/1999
militar și civil din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
L. nr.138/1999
O.U.G. nr.42/2001
stabilire sistem
H.G. nr.268/1991
"Zirom" Giurgiu
H.G. nr.47/2000
regim juridic
L. nr.14/1991
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.G. nr.73/1999
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
Secretariat tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
sisteme, criterii pentru funcționarii publici
L. nr.188/1999
valoarea de referință universală pentru valoarea de referință sectorială, stabilire
L. nr.154/1998
L. nr.216/2001
venituri, definire, determinare
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
vezi:  Carta socială europeană revizuită
vezi:  coeficienți de multiplicare(ierarhizare)


Joi, 01 decembrie 2022, 12:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.