INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Asigurări sociale ale agricultorilorAsigurări sociale de sănătateAsigurări sociale de stat
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Asigurări sociale de sănătate
asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, contract-cadru
H.G. nr.1.245/2001
asistență medicală, modalități de plată pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, contract-cadru
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.245/2001
asistență medicală primară, modalități de plată, contract-cadru
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.244/2001
cabinete medicale, regularizarea decontărilor în unele domenii ale asistenței medicale
O.G. nr.124/1998
H.G. nr.43/2000
Casa de asigurări a avocaților, funcționare
O.U.G. nr.221/2000
Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, înființare, statut
O.G. nr.56/1998
Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, instituire
O.U.G. nr.41/1998
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, înființare, statut
L. nr.145/1997
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
contract-cadru privind acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobare
L. nr.145/1997
H.G. nr.22/2001
H.G. nr.1.244/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
contribuții, încasare, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.74/2000   (C.N.A.S.)
O. nr.332/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.331/2001   (C.N.A.S.)
O.G. nr.11/1996
în anul 2001, asigurare, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
listă, boli pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente fără contribuție personală
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
L. nr.100/1998
operațiuni de decontare între casele de asigurări de sănătate și spitale, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
plata contribuției de la bugetul de stat pentru persoanele adulte care nu au calitatea de asigurat, beneficiare de ajutor social
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001
regim juridic
L. nr.145/1997


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 22:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.