INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Tarif vamal de import al RomânieiTarifeTarife în domeniul transporturilor
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Tarife
acces la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, stabilire
O.G. nr.26/2000
O. nr.1.076/C/2000   (M.J.)
acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale
O.G. nr.60/2000
Decizie nr.2/2000   (A.N.R.G.N.)
acte emise de A.N.R.M., percepere
L. nr.134/1995
L. nr.61/1998
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)
O. nr.169/2001   (A.N.R.M.)
aplicabile în activitățile nucleare, suportare, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.135/1997
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)
aprobarea actualizării cu indicele inflației a unor tarife din
autorizare verificatori metrologici
O. nr.361/1999   (M.I.C.)
evaluare, atestare laboratoare de metrologie
O. nr.361/1999   (M.I.C.)
evaluare, autorizare, activități control metrologic
O. nr.361/1999   (M.I.C.)
Lista oficială a mijloacelor supuse controlului metrologic al statului L.O.-98, modificarea O. nr. 20/1998
O. nr.361/1999   (M.I.C.)
asigurați, certificare la cerere stagiu de cotizare, asigurări sociale, sistem public de pensii, percepere, stabilire anual de C.N.P.A.S.
L. nr.19/2000
asistență de specialitate acordată de către Inspecția Muncii, stabilire, condiții
L. nr.108/1999
autorizații/licențe în sectorul energiei electrice și termice, cuantum, stabilire
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)
bunuri rechiziționate
L. nr.132/1997
calcul pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizate cu căldură
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.17/2001   (A.N.R.E.)
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, criterii și modalități de ajustare
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.669/2001
cazare în structuri de cazare turistice, turism neorganizat prin intermediul unei agenții turistice, măsuri de informare
H.G. nr.805/2001
căi de atac administrative împotriva actelor de control sau impunere ale organelor Ministerului Finanțelor
O.U.G. nr.13/2001
certificări și examinări în domeniul dispozitivelor medicale, percepere de către M.S.F., condiții
L. nr.176/2000
CFR, stabilire, publicare, condiții
O. nr.746/1998   (M.Tr.)
contract de acces pe infrastructura feroviară publică, operatori feroviari, utilizare, plată, condiții
H.G. nr.581/1998
de bază lunare ale chiriei, imobil proprietatea domeniului public sau privat al statului ori unităților administrative ale acestuia
O.U.G. nr.40/1999
de depozitare cereale și semințe oleaginoase, afișare
O.G. nr.56/2000
de închiriere pentru
deținute cu titlu de chiriaș de Uniunea Artiștilor Plastici și unitățile sale componente
H.G. nr.5/1992
deținute de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor și de filialele și inspectoratele acesteia
H.G. nr.367/1993
fondul locativ folosit de persoanele juridice și fizice străine, modificarea D. nr. 194/1980 prin
D.-L. nr.148/1990
locuințe proprietate privată a persoanelor fizice/juridice, negociere, condiții
O.U.G. nr.40/1999
spațiile cu altă destinație din fondul locativ de stat, chirii
H.G. nr.85/1991
spațiile din fondul locativ de stat cu altă destinație, decât aceea de locuință
spațiile închiriate din fondul locativ de stat pentru instanțe judecătorești și parchete
H.G. nr.740/1993
de licențiere ROMATSA
O.G. nr.46/1998
de prime la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
L. nr.136/1995
H.G. nr.1.194/2000
de serviciu înmagazionare gaze naturale de către S.N. de Gaze Naturale "Romgaz "-S.A., stabilire
L. nr.134/1995
O.G. nr.60/2000
de spectru datorate de către Societatea Națională de Radiocomunicații-S.A., reducere
L. nr.74/1996
O. nr.123/1999   (A.N.C.I.)
de urgență pentru serviciile prestate către populație de M.I.
O.G. nr.24/1992
O.G. nr.128/2000
de utilizare a spectrului radioelectric și autorizații tehnice de funcționare, rețea de radiocomunicații, control funcționare de către Inspectoratul General al Comunicațiilor, percepere
O. nr.222/1998   (M.Cții.)
din domeniul vamal, cuvenite bugetului de stat, condiții
O.G. nr.26/1993
efectuarea expertizelor, constatărilor și a altor lucrări medico-legale
O.G. nr.22/1992
O.G. nr.1/2000
O. nr.549/1.666/2000   (M.S., M.J.)
energie electrică
consumatori finali, tarif mediu
O.U.G. nr.29/1998
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.384/1999
Decizie nr.12/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.127/2000   (A.N.R.E.)
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)
distribuție, tarife
O.U.G. nr.29/1998
Decizie nr.78/1999   (A.N.R.E.)
livrată consumatorilor captivi, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)
și termică, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.44/1999   (A.N.R.E.)
și termică livrată de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodă
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.13/2000   (A.N.R.E.)
energie termică din sistemul de alimentare centralizat, modalități și condiții de plată
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.4/2000   (A.N.R.E.)
expertize criminalistice, stabilire
O. nr.1.231/C/2001   (M.J.)
exprimate în puncte pentru servicii medicale
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
gaze naturale, stabilire
O.G. nr.60/2000
Ghid de stabilire a tarifului pentru energie electrică, livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.28/2001   (A.N.R.E.)
în sectorul gazelor naturale, criterii și metode de stabilire
Decizie nr.79/2001   (A.N.R.G.N.)
înscriere în registrele administrate de O.R.D.A., cuantum
O.U.G. nr.9/2001
înscriere în Registrul auditorilor financiari
liberalizare
H.G. nr.206/1993
O. nr.766/1993   (M.F.)
licențe autorizare jocuri de noroc
H.G. nr.251/1999
lucrări ale oficiului de studii pedologice și agrochimice județean
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)
lucrări și servicii
comandate Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex", executare contra cost, condiții
H.G. nr.625/1999
efectuate de BRML
O. nr.3.107/2001   (M.I.R.)
prestate de M.A.P.M., cuantum
L. nr.137/1995
L. nr.31/2000
O. nr.340/2000   (M.A.P.P.M.)
lunare, radiocomunicații, majorare
O. nr.27/1998   (M.Cții.)
măsuri de impulsionare a încasărilor în trenurile de călători
H.G. nr.104/1992
minime pentru acțiuni de vânătoare în România pentru cetățenii români și străini, stabilire
L. nr.103/1996
mod de formare, transport feroviar
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.584/1998
nisipuri și pietrișuri din albiile minere, exploatare, condiții
H.G. nr.633/1999
nivel servicii prestate de către Oficiul de Autorizare și Control în Turism (O.A.C.T), condiții, recalculare
O. nr.141/1999   (A.N.T.)
onorarii medici veterinari, stabilire
L. nr.160/1998
operațiuni efectuate cu privire la
avizare, autorizare și control tehnic efectuat de ISCIR-CR-12-2000
O. nr.410/2000   (M.I.C.)
înscriere avize de garanție în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, nivel, stabilire
L. nr.21/1996
O.G. nr.89/2000
pentru
acte emise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale
O. nr.6/1996   (A.N.R.M.)
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)
activitatea de asistență, inspecție, control sanitar-veterinar de stat, aprobare
L. nr.60/1974
O. nr.400/2001   (M.A.A.P.)
activitatea de exploatare a resurselor minerale și pe redevență petrolieră, aprobare modele de decont
O. nr.103/1997   (A.N.R.M.)
acțiuni de vânătoare
analize de laborator pentru semințe și material săditor și autorizare producere, prelucrare, comercializare semințe și material săditor
O. nr.158/2001   (M.A.A.P.)
atestate și avize emise de MCC privind protejarea monumentelor istorice, condiții
L. nr.422/2001
autorizare activități nucleare
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)
confecționare plăci cu numere de înmatriculare, vehicule rutiere, stabilire
O.G. nr.26/1998
control culturi semințe și material săditor
O. nr.158/2001   (M.A.A.P.)
de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare, determinare
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
de participare la licitații publice
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
de sistem în domeniul energiei electrice și termice
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.35/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.126/2000   (A.N.R.E.)
de telecomunicații, mod de stabilire și ajustare, condiții
H.G. nr.670/1998
de transport și distribuție practicate de agenți economici din sectorul energiei electrice, aprobare
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)
efectuarea analizelor și examenelor de laborator în domeniul sănătății a animalelor
O. nr.146/2001   (M.A.A.P.)
emiterea acordului de mediu pentru export flora și fauna sălbatică
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)
emiterea acordurilor de mediu, pentru export și a permiselor CITEX
O.U.G. nr.236/2000
emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice și a rezervelor de petrol
L. nr.134/1995
H.G. nr.1265/1996
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)
fonduri de vânătoare
operatorul comercial al pieței de angro de energie electrică, metodologie, aprobare
Decizie nr.71/1999   (A.N.R.E.)
percepere pentru
poștale, stabilire, condiții
L. nr.83/1996
O.U.G. nr.36/2001
prestate în domeniul comunicațiilor
L. nr.74/1996
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.153/1997
prestații auxiliare conform statutului C.F.R. Marfă
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.582/1998
produse și servicii, stabilire cu avizul Oficiului Concurenței
O.U.G. nr.36/2001
servicii
serviciile prestate de Inspectoratul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
O.G. nr.121/2000
utilizarea bazelor de date internaționale, stabilire de către bibliotecile din învâțământul de stat
O.G. nr.84/1998
vânători români
O. nr.164/2001   (M.A.A.P.)
O. nr.193/2001   (M.A.A.P.)
vânători străini
O. nr.117/2001   (M.A.A.P.)
O. nr.203/2001   (M.A.A.P.)
plata
furnizorilor de servicii medicale, modalități, stabilire
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
lucrărilor medico-legale, stabilire, condiții
O.G. nr.1/2000
H.G. nr.774/2000
politica tarifară în structuri de primire turistice, hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, căsuțe
O. nr.16/1997   (M.T.)
prestații, instituții sanitare publice, stabilire, condiții
O.G. nr.22/1992
prestări servicii efectuate
de Asociația de Standardizare din România -A.S.R.O., stabilire
O.G. nr.39/1998
de Autoritatea Feroviară Română A.F.E.R., actualizare
H.G. nr.626/1998
O. nr.145/1999   (M.Tr.)
O. nr.912/2001   (M.L.P.T.L.)
de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., stabilire
O.G. nr.19/1997
O. nr.715/1998   (M.Tr.)
de Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.922/2000   (M.Tr.)
de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate, aprobare, actualizare periodică
O.G. nr.101/1998
O. nr.979/2000   (O.N.C.G.C.)
în porturi
O.G. nr.48/1994
la navele sub pavilion străin, tarife, plată
O. nr.777/1999   (M.Tr.)
proceduri
de tarifare și lista tarifelor practicate de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor"
L. nr.74/1996
O. nr.398/1999   (A.N.C.I.)
și servicii prevăzute de L. nr. 21/1996
O. nr.34/1997   (C.C.)
O. nr.14/2001   (C.C.)
redevențe petroliere
L. nr.134/1995
reduceri, condiții
O. nr.746/1998   (M.Tr.)
regim juridic, formare liberă și concurențială
L. nr.21/1996
H.G. nr.206/1993
servicii publice, transporturi publice rutiere și pe căi navigabile, stabilire, condiții
O.G. nr.97/1999
sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid, tarife pentru exploatare, aprobare
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.1265/1996
O. nr.95/2001   (A.N.R.M.)
stabilire pentru servicii de distribuție a energiei electrice, metodologie
Decizie nr.78/1999   (A.N.R.E.)
suplimentare de pat și cușetă, transporturi în trafic intern cu vagon de dormit ale SNCFR, indici de majorare
H.G. nr.502/1998
și prețuri
criterii, metode, calcul în domeniul energiei, stabilire A.N.R.E., condiții
O.U.G. nr.29/1998
fundamentare la gaze naturale, condiții
O.G. nr.60/2000
în domeniul apelor, propunere, avizare, încasare, condiții
H.G. nr.981/1998
în domeniul energiei electrice și termice, fundamentare, principii, condiții
O.U.G. nr.63/1998
la serviciile asigurate de MCC, aprobare, condiții
H.G. nr.28/2001
și taxe
aplicabile în activități nucleare, stabilire, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)
nediscriminatorii pentru turiștii și vizitatorii români și străini, facilități, condiții
H.G. nr.306/2001
unice pentru turism, români și străini
H.G. nr.306/2001
utilizarea instal, ațiilor și serviciilor de navigație aeriană, condiții
O.G. nr.29/1997
vezi:  Cazare
vezi:  călătorii pe C.F.R.


Joi, 09 februarie 2023, 01:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.