INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)TaxeTaxe consulare
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Taxe
activitatea de exploatare a resurselor minerale
H.G. nr.1265/1996
admitere peste cifra de școlarizare la licee, școli profesionale și de ucenici pentru care se asigură finanțare de la bugetul de stat
O.U.G. nr.8/2000
anuale
activitate de prospecțiune, exploatare a resurselor minerale și a redevențelor miniere
L. nr.61/1998
O. nr.110/1998   (A.N.R.M.)
autorizații jocuri de noroc, actualizate
O.U.G. nr.69/1998
O. nr.984/1999   (M.F.)
pe tonajul net al navei, calcul
O.G. nr.116/1998
aplicabile
în activitățile nucleare, suportare, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.135/1997
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)
reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, regim
H.G. nr.1222/1990
valorii sumei contestate, în cazul contestațiilor privind neacordarea facilităților sponsorilor
L. nr.32/1994
autorizații
C.N.V.M., eliberare duplicate, cuantum
L. nr.52/1994
O. nr.22/1997   (C.N.V.M.)
comercializare băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea
O.G. nr.27/2000
de înființare, funcționare magazine duty-free și duty-free diplomatic
O.U.G. nr.208/1999
de pescuit, calcul, condiții
L. nr.192/2001
O. nr.422/2001   (M.A.A.P.)
de transport autovehicule în trafic internațional de mărfuri, actualizare periodică
O.G. nr.48/1994
H.G. nr.539/2000
de transport rutier al mărfurilor
H.G. nr.539/2000
aviz sanitar-veterinar de import, export, tranzit, acord sanitar-veterinar de import
L. nr.60/1974
avize și înregistrări activități din domeniul dispozitivelor medicale, percepere de către MSF, condiții
L. nr.176/2000
căi de atac administrative împotriva actelor de control sau impunere ale organelor Ministerului Finanțelor Publice, contestații, proceduri de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)
contribuții financiare ale cetățenilor la cheltuieli publice
Constituția României
datorate, eliberarea permisului de muncă
L. nr.203/1999
H.G. nr.434/2000
de autorizare
a agenților economici, vânzări de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și de cafea
O.G. nr.27/2000
a concentrărilor economice
L. nr.21/1996
a funcționării comercianților, stabilire
H.G. nr.625/2001
a furnizorilor de formare profesională
O.G. nr.129/2000
a operatorilor de servicii poștale
L. nr.83/1996
în domeniul audiovizualului
O.G. nr.9/1993
pentru înființarea de agenții de valori mobiliare și de societăți de valori mobiliare, R. nr. 3/1998
O. nr.3/1998   (C.N.V.M.)
servicii de telecomunicații
L. nr.74/1996
de divorț
L. nr.146/1997
de funcționare a asigurătorilor și de brokerii de asigurare
L. nr.32/2000
O. nr.1/2001   (C.S.A.)
de intrare, castele, muzee, târguri, expoziții, grădini zoologice și botanice, biblioteci, scutite de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
de înregistrare a medicamentelor și a produselor biologice de uz uman
H.G. nr.541/1991
de mărci de fabrică, de comerț și de serviciu și de denumiri de origine a produselor
O.G. nr.41/1998
de participare la procedura și contravaloarea documentației de licitație pentru contract de achiziție, produse, servicii și lucrări, plată
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)
declarații
de impunere, procedură de întocmire și depunere
O.G. nr.68/1997
O. nr.2.690/1998   (M.F.)
de înregistrare fiscală, depunere de către plătitori: asociații familiale și asociații civile fără personalitate juridică, conform O.G. nr. 82/1998 și O.G. nr. 93/2000, norme metodologice
O. nr.769/2001   (M.F.P.)
inventar, obligații bugetare pe ani fiscali, model, aprobare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)
dobândirea autorizației în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, cuantum
O.G. nr.89/2000
exceptări, reduceri/amânări plată, condiții
L. nr.143/1999
folosire terenuri proprietate de stat, formulare tipizate
L. nr.27/1994
H.G. nr.506/1994
O. nr.2.541/1998   (M.F.)
indirecte, regim
O.G. nr.27/2000
instituire, prestații vamale
O.G. nr.17/1998
înlesniri la plată, condiții
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.195/2001   (M.F.P.)
înregistrare fiscală, obligație plătitori, persoane fizice/juridice
O.G. nr.82/1998
învățământ superior, acreditare
L. nr.88/1993
învățământ superior la distanță
H.G. nr.1.011/2001
jocuri de noroc
O.U.G. nr.69/1998
H.G. nr.671/2000
licențe în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației
H.G. nr.20/2001
licențe NMT, venit la bugetul de stat
O.G. nr.80/1998
nivel pentru atestate, certificate de agreare și avize în domeniul protejării monumentelor istorice, stabilire
L. nr.422/2001
obligație buget de stat, plăți, stimulare, înlesniri de plată, majorări de întârziere înregistrate, condiții
O.U.G. nr.68/1999
ocupare definitivă a unor terenuri din fondul forestier național, stabilire, condiții
L. nr.18/1991
O.G. nr.96/1998
O. nr.1.152/1999   (M.A.P.P.M.)
operațiuni de avizare, autorizare și control tehnic efectuat de ISCIR-CR-12-2000
O. nr.410/2000   (M.I.C.)
operațiuni efectuate de către CEC, condiții
L. nr.66/1996
pentru
cereri de brevet de invenție și pentru brevete de invenție
L. nr.64/1991
O.G. nr.41/1998
desene și modele industriale
O.G. nr.41/1998
folosirea drumurilor publice și pentru alte prestări de servicii în porturi și aeroporturi
O.G. nr.48/1994
folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
L. nr.69/1993
H.G. nr.1.063/1999
H.G. nr.268/2001
O. nr.113/1994   (M.F.)
înscrierea titlurilor de proprietate asupra locuințelor dobândite
O.G. nr.10/1993
obținerea protecției topografiilor circuitelor integrate
L. nr.16/1995
pașapoarte
O.G. nr.24/1992
O.G. nr.59/1999
O.G. nr.84/2001
racordarea la rețeaua de energie electrică
H.G. nr.2/1992
scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, excepții
L. nr.18/1991
șederea în stațiuni turistice și în sate și orașe istorice, stabilire, condiții
L. nr.422/2001
pentru eliberarea
certificatelor (altele decât cele eliberate de notariate și instanțe)
L. nr.117/1999
certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor
L. nr.27/1994
documentelor de avizare și atestare a jocurilor de noroc
O.U.G. nr.69/1998
H.G. nr.251/1999
documentului de conformitate (DOC) și a certificatului de management a siguranței navelor care arborează pavilionul României
L. nr.85/1997    [acceptare]
H.G. nr.510/1997
licenței de fabricație a produselor alimentare sau pentru prelungirea valabilității
O.G. nr.42/1995
și prelungirea permisului de muncă, cuantum
L. nr.203/1999
titlurilor de proprietate asupra terenurilor
L. nr.71/1991
O.G. nr.10/1993
percepute
de Centrul Meteorologic Național, condiții
L. nr.139/2000
de Comisia de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar
O.G. nr.87/1998
de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
O. nr.2/2000   (C.N.V.M.)
în domeniul turismului, venit la Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
H.G. nr.24/2001
pentru publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a încheierii judecătorului delegat la înregistrarea comercianților și a actului constatator
H.G. nr.616/2001
permis de operare, obținere agenți economici, funcționare capacități de producție destinate comercializării, condiții
O.G. nr.57/2000
plătitori
înregistrare fiscală
O.G. nr.82/1998
O. nr.2.116/1998   (M.F.)
O. nr.1.431/2000   (M.F.)
înregistrați, informații, publicare pe serverul Ministerului de Finanțe
O. nr.1.485/1999   (M.F.)
proceduri și competențe de acordare a unor înlesniri, aprobare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
protecție
proprietate industrială
O.G. nr.41/1998
tranzitorie, brevete de invenție
L. nr.93/1998
O.G. nr.41/1998
scutiri
cererile, acțiunile și căile de atac privind regimul venitului minim garantat
L. nr.416/2001
structuri sportive fără scop lucrativ
L. nr.69/2000
solicitanți de brevete de soi, grup de plante aparținând unui taxon botanic, plată, criterii
L. nr.255/1998
stabilire asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, formulare tipizate, modele
L. nr.27/1994
H.G. nr.506/1994
O. nr.2.541/1998   (M.F.)
stabilire la nivel de lege
Constituția României
străini, plata pentru eliberarea și prelungirea permisului de muncă, cuantum
L. nr.203/1999
surse, constituire Fondul special pentru sănătate
O.G. nr.22/1992
și impozite
consultanță fiscală
O.G. nr.71/2001
formularistica necesară aplicării
O.G. nr.82/1998
O. nr.1.801/1995   (M.F.)
O. nr.1.431/2000   (M.F.)
societăți comerciale, regim derogatoriu de depunere a declarațiilor de impozitare și taxe societăți
L. nr.31/1990
O. nr.2.690/1998   (M.F.)
și alte venituri ale bugetelor locale, înlesniri la plată, aprobarea procedurii și competențelor de acordare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.714/1999
și tarife
aplicabile în activități nucleare, stabilire, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)
redevențe miniere, datorate de titularii licențelor pentru activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale
L. nr.61/1998
H.G. nr.639/1998
vezi:  buget de stat
vezi:  Majorări de întârziere
vezi:  Taxe -reduceri, scutiri


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.