INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Transporturi maritimeTransporturi maritime, reglementări internaționaleTransporturi navale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Transporturi maritime, reglementări internaționale
acte internaționale bilaterale
Malayezia, Acord, Kuala Lumpur, 1991
H.G. nr.374/1991    [aprobare]
R. Albania, Acord, Tirana, 1993
H.G. nr.648/1993    [aprobare]
R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 1996
L. nr.78/1996    [ratificare]
R. Croația, Acord, Zagreb, 1994
L. nr.95/1996    [ratificare]
R. Georgia, Acord, Tblisi, 1996
L. nr.77/1996    [ratificare]
R. Libaneză, Acord, Beirut, 1995
L. nr.4/1997    [ratificare]
R. S. Vietnam, Acord, 1994
L. nr.45/1996    [ratificare]
Regatul Țărilor de Jos, Acord, București, 1992
H.G. nr.974/1995    [aprobare]
acte internaționale multilaterale
abordaj pe mare, Amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972, Londra, 1972
O.G. nr.29/2001
D. nr.239/1994
Amendament la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, Geneva, 1972
O.G. nr.49/2001    [acceptare]
D. nr.92/1995
Amendamente la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, Londra, 1966, adoptată de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A. 784(19), Londra, 1995
O.G. nr.30/2001    [acceptare]
D. nr.80/1979
bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, O.I.M., Convenția nr. 163/1987, Geneva, 1987
O.G. nr.52/2001    [ratificare]
Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.48(66) a Comitetului Securității Maritime, Londra 1996
O.G. nr.37/2001    [acceptare]
Codul internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), Amendamente adoptate de Organizația Maritimă Internațională, Londra, 1996, 2000
O.G. nr.32/2001    [acceptare]
Codul internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor (Codul internațional pentru cereale), Rezoluția M.S.C. 23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale, Londra, 1991
O.G. nr.31/2001    [acceptare]
Codul I.S.M. al Organizației Maritime Internaționale, Rezoluția A 741 (18), 1993
L. nr.85/1997    [acceptare]
Codul privind pregătirea/breve-tarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), Londra, 1995, și a amendamentelor ulterioare
O.G. nr.122/2000    [acceptare]
cooperare servicii de căutare și salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, Acord, Ankara, 1998
O.U.G. nr.182/2000    [ratificare]
ocrotirea vieții omenești pe mare, Convenție, Londra, 1974, Amendamente Londra, 1994
O.G. nr.127/2000    [acceptare]
reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime, Convenție, Roma, 1988
L. nr.123/1992    [ratificare]
reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței platformelor fixe, situate pe platoul continental, Protocol, Roma, 1988
L. nr.123/1992    [ratificare]
salvare pe mare, Convenție, Londra, 1989
O.G. nr.110/2000    [aderare]
standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, Convenție, Londra, 1978
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.122/2000    [acceptare]
unificarea anumitor reguli referitoare asupra sechestrului asigurator de nave maritime, Convenție internațională, Bruxelles, 1952
L. nr.91/1995    [aderare]
unificarea anumitor reguli referitoare la competența civilă în materie de abordaj, Convenție, Bruxelles, 1952
L. nr.89/1995    [aderare]
unificarea anumitor reguli referitoare la competența penală, în materie de abordaj și alte evenimente de navigație, Convenție, Bruxelles, 1952
L. nr.90/1995    [aderare]
voiaj și transport maritim, facilități, Convenție FAL, Londra, 1965 modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994
O.G. nr.58/1999    [aderare]


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 22:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.