INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Valori mobiliareValutăVamă
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Valută
agenți economici (deținători), întărirea disciplinei financiare
O.G. nr.15/1996
agenți economici, investiții în imobilizări corporale, plata în valută, reflectare în contabilitate, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.61/2001
autorizarea plății, cotizațiilor în valută la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
O.G. nr.41/1994
bunuri de consum provenite din fond valutar de stat, regim
H.G. nr.1031/1990
case de schimb valutar, disponibilități, majorare
O.G. nr.15/1996
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
cedare la rezerva statului din sumele încasate de A.P.A.P.S. din vânzarea acțiunilor
L. nr.83/1997
cheltuieli, activități sportive
H.G. nr.766/2001
contabilitate, operațiuni în lei și valută
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.104/1997
H.G. nr.155/1997
O. nr.1670/1997   (M.F.)
contravenții, sancțiuni, confiscări
H.G. nr.151/1996
conturi în străinătate ale rezidenților, deschidere și funcționare, autorizare NRV5
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
conversie a sumelor în țara de origine a investitorilor, regim
O.U.G. nr.92/1997
cotizația României la organisme internaționale, plăți
H.G. nr.739/1993
depuse de cetățeni în contul BRCE -S.A. până la data de 31 decembrie 1989, restituire deponenți
O.G. nr.91/1998
diferențe de curs valutar, reflectare în contabilitate
H.G. nr.704/1993
O. nr.1670/1997   (M.F.)
"Dispoziție de Plată Valutară Externă/Cerere de Deschidere de Acreditive" (D.P.V.E), document pe baza căruia se vor derula plățile valutare de către băncile comerciale române și străine autorizate N.R.V. nr. 8
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
diurnă, personal activități specifice, în punctele de frontieră, acordare, criterii, condiții
H.G. nr.1350/1996
efectuare operațiuni
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
evidențiere din punct de vedere fiscal a diferențelor de curs valutar la sumele în valută datorate de agenții economici
O. nr.2206/1998   (M.F.)
O. nr.279/2000   (M.F.)
exporturi și celelalte operațiuni cu străinătatea, încasări, control valutar NRV9
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
fond de valorificare a unor bunuri, prin licitație internațională
H.G. nr.289/1990
garanții, interzicerea acordării de credite în lei
C. nr.31/1993   (B.N.R.)
ghișee de schimb valutar, organizare și funcționare în cadrul societăților comerciale de turism
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
gradul de lichiditate valutară, rezerve minime obligatorii
R. nr.4/1998   (B.N.R.)
importuri, executarea de lucrări, de mărfuri, prestări servicii, plăți externe, efectuare
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
impozite, taxe, contribuții, și a altor venituri datorate de către agenții economici, operațiuni, efectuare
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
indemnizație de străinătate, personal navigant de pe navele flotei de pescuit oceanic, drepturi în valută
H.G. nr.246/1990
investiții străine
O.G. nr.66/1997
O.U.G. nr.92/1997
încasată din operațiuni cu străinătatea, termen de transferare
H.G. nr.148/1993
încasări ale camerelor de comerț și industrie din România, regim
D.-L. nr.139/1990
încasări taxe de viză, în valută, condiții
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
liber convertibilă
operațiuni financiare pentru activitatea desfășurată în zone libere, excepții
L. nr.84/1992
sumă necesară la controlul de ieșire din țară, condiții
O.U.G. nr.144/2001
O. nr.177/2001   (M.I.)
mijloace de plată străine devenite proprietate de stat conform legii, mod de aplicare
N. nr.11/1992   (B.N.R.)
obligațiuni în valută pe piețe externe de capital
O.U.G. nr.4/1997
operațiuni valutare
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
pentru soția și copiii personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, indemnizații valută
H.G. nr.837/1995
persoane fizice
călătorie, valută, deținere, condiții, N.R.V. nr. 7
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
și juridice străine, solicitanți de brevet de soi -grup de plante aparținând unui taxon botanic, plata în valută
L. nr.255/1998
personal
român trimis în străinătate pentru îndeplinire misiuni cu caracter temporar
H.G. nr.518/1995
trimis temporar în străinătate pentru obiective, lucrări și servicii, drepturi
H.G. nr.161/1994
piața valutară
funcționare
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
interbancară, poziții valutare ale sucursalelor din România ale societăților bancare, persoane juridice străine, tranzacții valută contra lei, efectuare
N. nr.8/1995   (B.N.R.)
interbancară, raportări
C. nr.31/1993   (B.N.R.)
plată drepturi vamale pentru bunurile și serviciile importate din împrumutul B.I.R.D. destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, condiții, excepții
O.U.G. nr.105/1999    [ratificare]
politica valutară
L. nr.101/1998
politica valutară pe teritoriul României, stabilire
L. nr.101/1998
poziții valutare ale societăților bancare, supraveghere
N. nr.4/2001   (B.N.R.)
realizate de Uniunea Arhitecților, utilizare
H.G. nr.121/1991
regim valutar, disciplina financiară a agenților economici
O.G. nr.18/1994
regulament efectuare operațiuni valutare
H.G. nr.148/1993
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
reprezentanțe ale societăților bancare străine, deschidere în România, notificare
N. nr.6/1995   (B.N.R.)
rezerva valutară a statului, virare sume
C. nr.4/1995   (B.N.R.)
salarii tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, stabilire
H.G. nr.837/1995
Sistemul Informatic al Pieței Valutare Interbancare, operațiuni bănci-clienți
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
sume în numerar în valută care pot fi introduse și scoase în/din România
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
taxe consulare pentru servicii în străinătate, încasare, destinații
O.G. nr.24/1992
tranzacții valutare, nomenclator al operațiunilor: la vedere (spot), la termen (forward), swap, data, cotații, ordin la curs limitat, punct (pip)
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
utilizarea unor sume din creditul Sal, virare la rezerva valutară a statului
H.G. nr.165/1995
vize oficiale și de ședere temporară, turistice, de tranzit și dublu tranzit, taxe de urgență în valută
O.G. nr.24/1992


Joi, 18 aprilie 2024, 01:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.