INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Autorizare investiții legaleAutorizațieAutorizație de furnizor feroviar
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Autorizație
acordare pentru a construi și pune în funcțiune și/sau a opera sau modifica o instalație de producție; înmagazinare, transport și distribuție a gazelor naturale, condiții
O.G. nr.60/2000
activitate de
producție/prestare de servicii
L. nr.90/1996
O. nr.388/1996   (M.M.P.S.)
proiectare, instalare și întreținere a rețelelor de telecomunicații și de instalare, întreținere și conectare echipamente de telecomunicații
O. nr.98/1998   (M.Cții.)
registru independent privat
L. nr.52/1994
O. nr.16/1997   (C.N.V.M.)
activități lucrative de orice fel, funcționare, taxe și viză anuală
L. nr.27/1994
aplicare sistem de tranzit comun pe teritoriul României, emitere, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)
H.G. nr.1.114/2001
arme de foc și muniții, obținere, port, folosire, condiții
L. nr.17/1996
H.G. nr.679/1997
artificieri, pirotehniști
O. nr.225/1996   (M.M.P.S.)
audit, contract de reprezentare
L. nr.85/1997    [acceptare]
H.G. nr.510/1997
bănci, persoane juridice române și sucursale bănci străine, funcționare pe teritoriul României, autorizație emisă de B.N.R., condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
bănci și instituții de credit, completare obiect de activitate, operațiuni de compensare, decontare și păstrare valori mobiliare, condiții
O. nr.26/1996   (C.N.V.M.)
case de compensații interbancare
R. nr.8/1996   (B.N.R.)
C.N.V.M, distrusă, pierdută sau furată, duplicate, taxe, I. nr. 10/1997
L. nr.52/1994
O. nr.22/1997   (C.N.V.M.)
comercializare
alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, eliberare, condiții
O.G. nr.27/2000
O. nr.55/1999   (M.F.)
formular specific cu regim special, pentru alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și sortimente din cafea
O. nr.91/1999   (M.F.)
produse pentru care se detașează accize, documente, prezentare
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000
concentrări economice
L. nr.21/1996
de comisionar în vamă
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.075/1997   (D.G.V.)
de construcție
civilă, eliberare, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
clădiri publice, și accesibilități pentru persoane cu handicap, eliberare, condiții
O.U.G. nr.102/1999
conținutul cadru al Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcții
L. nr.50/1991
scutiri de taxă, persoane fizice pentru lucrări de consolidare a construcțiilor cu destinația de locuință
O.G. nr.20/1994
și autorizații de desființare, condiții
L. nr.422/2001
și certificate de urbanism (Planul urbanistic general -P.U.G.) pentru construcțiile din municipiul București
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)
și de desființare, emitere, anulare, condiții
L. nr.50/1991
de construire, desființare a monumentelor istorice, eliberare, condiții
L. nr.422/2001
de construire locuințe și certificat de urbanism, convenție pentru transmiterea terenurilor pe care se realizează locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, titlu pentru eliberare
O.U.G. nr.148/1999
de defrișare și de plantare a viței de vie
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)
de funcționare
a cooperativei de credit, de către B.N.R., condiții
O.U.G. nr.97/2000
a unităților farmaceutice
O.U.G. nr.152/1999
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
din punct de vedere tehnic, stații de căi ferate
O.G. nr.19/1997
O. nr.340/1999   (M.Tr.)
de furnizor feroviar
O. nr.290/2000   (M.Tr.)
de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)
de import
fitosanitar, eliberare, condiții
L. nr.5/1982
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)
semințe și material săditor
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)
de mediu, activități pentru care este obligatorie obținerea
L. nr.137/1995
O. nr.125/1996   (M.A.P.P.M.)
de producător
de vinuri cu denumire de origine, acordare, sume, percepere
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.122/2000   (M.A.A.)
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)
pentru cultivarea cartofului de sămânță, eliberare, condiții
O. nr.27/1999   (M.A.A.)
O. nr.28/1999   (M.A.A.)
de tip, pentru echipamente de radiocomunicații și echipamente terminale de telecomunicații
O. nr.8/1998   (M.Cții.)
de vânătoare, pescuit, vize, taxe
L. nr.117/1999
documentație, procedură pentru organizațiile cooperației de credit care și-au schimbat forma juridică în societăți pe acțiuni, opțiune pentru funcționare ca bancă, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.4/2000   (B.N.R.)
documentații de urbanism și amenajarea teritoriului
efectuare transport fluvial în trafic direct între România și alt stat de către navele aparținând unui stat terț
O. nr.214/1996   (M.Tr.)
electricieni, condiții
O. nr.34/1999   (M.I.C.)
eliberare, înmatriculare asigurător, condiții
L. nr.32/2000
eliberare pentru operațiuni de comerț exterior cu produse strategice
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.25/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
emise în domeniul audiovizualului
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
Decizie nr.150/1998   (C.N.A.)
examinare psihologică pentru conducători auto
O. nr.173/1996   (M.Tr.)
executare lucrări mecanice sub presiune, instalații mecanice sub presiune, instalații de ridicat și aparate consumatoare de combustibil CR2-99, prescripții tehnice
O. nr.1/2000   (M.I.C.)
exercitare activități în domeniul nuclear
L. nr.111/1996
expeditor agreat, procedură de vămuire la domiciliu, condiții
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.374/2000   (D.G.V.)
fonduri cu capital de risc, societate civilă particulară
O.G. nr.20/1998
O. nr.10/1998   (C.N.V.M.)
gospodărire ape, NTLH-016/1998, documentații tehnice
O. nr.706/1998   (M.A.P.P.M.)
inspecții tehnice, poluare, vehicule rutiere
O. nr.353/1998   (M.Tr.)
instalații de recepție individuală sau comutare pentru recepția programelor audiovizuale transmise prin sateliți, procedură de obținere
O. nr.269/1992   (M.Cții.)
interpreți, traduceri, condiții
L. nr.178/1997
în domeniul energiei, permise, acordare, condiții
O.U.G. nr.29/1998
în perimetrul infrastucturilor portuare și de căi navigabile, efectuare transporturi navale de mărfuri și călători
H.G. nr.112/1996
în sectorul gazelor naturale, acordare, condiții
O.G. nr.60/2000
H.G. nr.784/2000
înființare societăți bancare
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
înregistrări sonore, opere muzicale -fonograme, condiții
L. nr.8/1996
H.G. nr.521/1999
jocuri de noroc, condiții
H.G. nr.251/1999
laboratoare care execută examinări nedistructive la instalațiile mecanice sub presiune și instalații de ridicat CR 15-99
O. nr.60/1999   (M.I.C.)
licențe, acordare pentru agenții economici din sectorul energiei electrice și termice, tarife
H.G. nr.567/1999
O. nr.35/2001   (A.N.R.E.)
licențe/permis, regim de eliberare pentru produse strategice
O.U.G. nr.158/1999
magazine duty-free și magazine duty-free diplomatice, eliberare, condiții
O.G. nr.62/1998
O.U.G. nr.208/1999
O. nr.54/2000   (M.F.)
MISR Romanian Bank, Cairo -Sucursala Constanța, retragere
organisme private, activități în domeniul protecției copilului
O.U.G. nr.26/1997
H.G. nr.604/1997
pentru dispozitive de marcare material lemnos, eliberare, condiții
O. nr.279/2001   (M.A.A.P.)
pentru operațiuni cu metale prețioase, condiții
O.U.G. nr.190/2000
permis, export/import produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
persoană fizică/juridică, desfășurarea activității din domeniiile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, calitate de persoană autorizată, condiții
O.G. nr.10/2000
persoană juridică specializată și autorizată, confecționare și folosire dispozitive de marcare material lemnos de lucru, exploatare, transportare din păduri
O. nr.71/1999   (M.A.P.P.M.)
preschimbare pentru agenții economici, comercializare produse supuse regimului accizelor
O.G. nr.27/2000
prevenire și stingere a incendiilor
L. nr.121/1996
H.G. nr.678/1998
O. nr.775/1998   (M.I.)
O. nr.791/1998   (M.I.)
produse medicamentoase, punere pe piață, durată
O.U.G. nr.152/1999
provizorie, acordare, desfășurare activități în sectorul energiei electrice și termice, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
recepție, instalații comunitare a programelor audiovizuale transmise prin satelit
O.G. nr.9/1993
regim pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc
O.U.G. nr.69/1998
reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine
D.-L. nr.122/1990
rețele de telecomunicații independente
O. nr.14/1998   (M.Cții.)
rețele VSAT pentru comunicații în serviciu fix prin satelit
O. nr.177/1996   (M.Cții.)
sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății
L. nr.98/1994
L. nr.100/1998
O. nr.331/1999   (M.S.)
sanitară-veterinară de funcționare, eliberare, retragere, condiții
L. nr.60/1974
O. nr.103/1998   (M.A.A.)
sanitare, eliberare persoanelor particulare, taxe
L. nr.27/1994
scutire taxe, condiții
L. nr.27/1994
sector gaze naturale, eliberare
O.G. nr.41/2000
servicii de
radiocomunicații cu destinație publică
O. nr.222/1998   (M.Cții.)
telecomunicații, eliberare, retragere
L. nr.74/1996
O. nr.8/1998   (M.Cții.)
telecomunicații liberalizate
O. nr.345/2001   (M.C.T.I.)
servicii portuare, prestare de către agenți economici, acordare, durată, condiții
O. nr.595/2000   (M.Tr.)
servicii poștale
L. nr.83/1996
O. nr.226/1997   (M.Cții.)
sisteme de comunicație audiovizuală cu distribuție prin cablu
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.110/1992   (M.Cții.)
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)
societăți de valori mobiliare, condiții, taxe, Regulamentul nr. 3/1998
O. nr.3/1998   (C.N.V.M.)
specială de transporturi rutiere, eliberare, condiții
O. nr.407/991/1999   (M.Tr., M.I.)
specială, emisă de Comisia de transplant de țesuturi și organe umane pentru introducerea sau scoaterea din țară de țesuturi și alte elemente ale corpului uman
L. nr.2/1998
stații de radiodifuziune, televiziune
O.G. nr.9/1993
sudori, instalații mecanice sub presiune și instalații de ridicat
școli de conducere auto, instrucțiuni de conducere auto, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.146/1999   (M.Tr.)
și avize
de gospodărire a apelor, procedură, competență
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)
solicitate de autoritățile vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)
și certificate în domeniul construcțiilor, eliberare, taxe
L. nr.27/1994
și concesionare, activități din domeniul energiei electrice și termice, regim, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.10/1995
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.766/1997
și control activități nucleare, taxe și tarife
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)
și licențe în sectorul energiei electrice și termice, aprobare Regulament
H.G. nr.567/1999
și permise de exercitare a activităților în domeniul nuclear, taxe și tarife
L. nr.111/1996
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)
și vize sanitar-veterinare de funcționare, obiective și activități, taxe
L. nr.60/1974
taxe de eliberare a deciziilor CNA de autorizare pentru comunicații audiovizuale distribuite prin cablu, satelit
O.G. nr.9/1993
tehnice de funcționare vehicule rutiere și prestări de servicii, reparație/reconstrucție
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.536/1997   (M.Tr.)
tipuri de autorizații pentru unități de producție a produselor medicamentoase
O.U.G. nr.152/1999
transformare în societăți de investiții a fondurilor deschise de investiții, condiții
L. nr.52/1994
O.G. nr.24/1993
O. nr.20/1996   (C.N.V.M.)
transport cu autovehicule în trafic internațional, de mărfuri, taxe
O.G. nr.48/1994
transporturi de bunuri și persoane, eliberare
O.G. nr.19/1997
unitate farmaceutică, înființare, reautorizare, plată
O.U.G. nr.152/1999
verificare tehnică a vehiculelor feroviare ale agenților economici, emitere, suspendare, retragere, condiții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998
O. nr.342/1999   (M.Tr.)


Vineri, 14 iunie 2024, 06:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.