INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Banca de dateBanca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancareBanca de Dezvoltare a Consiliului Europei (B.D.C.E.)
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
autorizație bănci, funcționare pe teritoriul României, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1/1999   (B.N.R.)
acces la facilități de depozit, condiții
R. nr.1/2000   (B.N.R.)
active, condiții de valorificare, cadru juridic
O.U.G. nr.51/1998
activități de garantare și /sau de cogarantare în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii, condiții
O.G. nr.23/1999
agenții de credit, acordare microcredite, operațiuni în valută, derulare, condiții
O.G. nr.40/2000
armonizare reglementări contabile cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aplicare, condiții
L. nr.82/1991
O. nr.1.982/5/2001   (M.F.P., B.N.R.)
autorizarea documentației, procedură pentru societățile pe acțiuni ca urmare a schimbării formei juridice de organizații cooperatiste de credit, opțiuni, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.4/2000   (B.N.R.)
capital minim
L. nr.58/1998
O.U.G. nr.97/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)
C.N.V.M., autorizare prealabilă, completare obiect de activitate, operațiuni de compensare/decontare, tranzacții cu valori mobiliare și păstrarea valorilor mobiliare
O. nr.26/1996   (C.N.V.M.)
contabilitate, înregistrare operațiuni de leasing, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.686/1999   (M.F.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)
contribuții de asigurări sociale, reflectare operațiuni în contabilitatea băncilor
L. nr.82/1991
C. nr.11/1999   (B.N.R.)
corpul executorilor bancari, statut, aprobare
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)
credite acordate studenților de la învățământul superior de stat, particular și acreditat, condiții
O.G. nr.105/1998
decontare transferuri prin conturi curente ale băncilor și ale trezoreriei statului în exercițiul financiar pe anul 2001
L. nr.101/1998
H.G. nr.1.222/2001
C. nr.30/2001   (B.N.R.)
derogare de la art. 37 alin. 1 din L. nr. 58/1998, furnizare date Agenției de Valorificare a Activelor Bancare, condiții
O.U.G. nr.51/1998
derulare, utilizare și decontare, fond pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și pentru creșterea animalelor, operațiuni, condiții
H.G. nr.649/1998
dispoziții de încasare a cotei pentru Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, titlu executoriu
O.U.G. nr.102/1999
evidențierea în contabilitate a creditelor și dobânzilor aferente contractelor de credit, titluri executorii, condiții
N. nr.7/1998   (B.N.R.)
faliment, procedura de decontare prin conturi tip "Bancă în faliment"
L. nr.83/1998
O. nr.11/1999   (B.N.R.)
N. nr.10/2000   (B.N.R.)
flux informațional al Centralei Riscurilor Bancare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)
Fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înființare și funcționare
O.G. nr.39/1996
liste bănci, fond de garantare
Comunicat, M.Of. nr. 620/2000   (F.D.G.S.B.)
plafon de garantare
Comunicat, M.Of. nr. 404/2001   (F.D.G.S.B.)
statutul fondului de garantare a depozitului în sistemul bancar
Statut, M.Of. nr. 346/1997
fonduri proprii
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
N. nr.7/1999   (B.N.R.)
fuziune, dezvoltare și lichidare bănci, reflectare principale operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2388/1995   (M.F.)
fuziune și divizare, condiții
N. nr.5/2000   (B.N.R.)
garanție bancară, de bună execuție a licențelor de export la produse supuse regimului de contingente, instituire
H.G. nr.449/1992
imobilizări corporale, reevaluări, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)
informații risc bancar, limita de raporturi cu Centrala Riscurilor Bancare la B.N.R., comision, plată
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)
O. nr.27/2000   (B.N.R.)
Institutul Bancar Român, înființare
H.G. nr.693/1991
în faliment, deschidere la B.N.R. a contului tip bancă în faliment, condiții
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O.G. nr.9/2000
N. nr.10/2000   (B.N.R.)
lichiditate
N. nr.1/2001   (B.N.R.)
modele situații financiar-contabile, întocmire, utilizare
O. nr.1524/362/1998   (M.F., B.N.R.)
operațiuni contabile și situații financiar-contabile, întocmire de către bănci
diferențe de curs valutar, evidențiere, condiții
C. nr.10/2000   (B.N.R.)
fondul de finanțare a cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor
L. nr.165/1998
H.G. nr.649/1998
C. nr.10/2000   (B.N.R.)
înregistrare, condiții
C. nr.11/1999   (B.N.R.)
C. nr.10/2000   (B.N.R.)
întocmire situații mod 4000 "Situația patrimoniului "
L. nr.58/1998
C. nr.6/1997   (B.N.R.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1524/362/1998   (M.F., B.N.R.)
C. nr.10/2000   (B.N.R.)
mijloace fixe de natura obiectelor de inventar
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
C. nr.10/2000   (B.N.R.)
operațiuni impozit pe profit
O.G. nr.70/1994
C. nr.10/2000   (B.N.R.)
operațiuni financiar-bancare, autorizare, documentația necesară
O.U.G. nr.159/2001
N. nr.5/2001   (B.N.R.)
operațiuni interbancare aflate în regim special de decontare, procedură de decontare
L. nr.101/1998
N. nr.1/2000   (B.N.R.)
operațiuni scutite de TVA, condiții
organe fiscale, instituții publice, legal valabile numai documente care au înscris codul fiscal
persoane juridice române
deschidere de reprezentanțe și sucursale sau de alte sedii secundare în străinătate, condiții
L. nr.101/1998
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
și sucursale din România ale băncilor, persoane juridice străine, reevaluare de către bănci a clădirilor, construcțiilor speciale și a terenurilor
H.G. nr.403/2000
N. nr.4/1999   (B.N.R.)
persoane juridice române constituite ca societăți comerciale bancare, sucursale din România ale băncilor, persoane juridice străine, regim juridic
L. nr.58/1998
persoane juridice române și sucursale bănci străine, notificare, modificări, operare, condiții
L. nr.101/1998
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)
piață monetară, oferte de participare
R. nr.1/2000   (B.N.R.)
poziție valutară, supraveghere
N. nr.4/2001   (B.N.R.)
procedura falimentului băncilor, aplicarea și a unor dispoziții din L. nr. 64/1995
L. nr.83/1998
regim special de decontare, procedura de decontare interbancară
L. nr.101/1998
N. nr.1/2000   (B.N.R.)
registrul bancar
N. nr.1/1999   (B.N.R.)
reprezentare, străine, deschidere în România, notificare
L. nr.101/1998
N. nr.6/1995   (B.N.R.)
risc de credit, limitare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
N. nr.8/1999   (B.N.R.)
rulare resurse financiare ale universităților -instituții de învățământ superior de stat -în valută, condiții
O.G. nr.27/1999
sedii, construcții, avizare și/sau autorizare, prevenire stingere incendii
O.G. nr.60/1997
H.G. nr.678/1998
O. nr.775/1998   (M.I.)
societăți bancare, stat acționar
activitate, desfășurare, condiții
L. nr.58/1998
amplasare sedii
H.G. nr.525/1996
auditor independent, societate de expertiză contabilă
L. nr.58/1998
capital minim, cerințe
L. nr.58/1998
N. nr.9/2000   (B.N.R.)
capital social, majorare surse
O.G. nr.48/1998
Case de Compensații Interbancare
R. nr.8/1996   (B.N.R.)
Centrala Incidentelor de Plăți, organizare și funcționare la B.N.R.
C. nr.2/1997   (B.N.R.)
O. nr.37/1997   (B.N.R.)
R. nr.1/2001   (B.N.R.)
conturi, situații financiare, credite, cerințe prudențiale
L. nr.58/1998
credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare de la Banca Dacia Felix -S.A. și Credit Banck S.A.
L. nr.135/1996
N. nr.2/1997   (B.N.R.)
curs de schimb valutar
H.G. nr.155/1997
diferențe curs valutar, evidențiere în contabilitate
L. nr.82/1991
O.G. nr.61/2001
documente, evidențe în limba română
L. nr.58/1998
emitere acțiuni nominative
L. nr.58/1998
finanțare întreprinderi mici și mijlocii, facilități, condiții
L. nr.58/1998
fonduri proprii, compunere
C. nr.10/1997   (B.N.R.)
N. nr.7/1999   (B.N.R.)
fuziune și divizare
L. nr.58/1998
informatizarea sistemului de raportare către B.N.R.
N. nr.9/1995   (B.N.R.)
împrumuturi acordate clienților
N. nr.8/1999   (B.N.R.)
împrumuturi acordate debitorilor aflați în relații speciale cu societățile bancare
N. nr.8/1999   (B.N.R.)
măsuri, sancțiuni
L. nr.58/1998
operațiuni BNR
L. nr.101/1998
plafoane tehnice de garantare unilaterală
N. nr.3/1998   (B.N.R.)
plăți externe, importuri de mărfuri dispuse de rezidenți
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
plăți interbancare fără numerar, pe suport de hârtie
R. nr.10/1994   (B.N.R.)
C. nr.11/1995   (B.N.R.)
C. nr.1/1997   (B.N.R.)
plăți interbancare, obligații, sancțiuni
O. nr.490/1995   (B.N.R.)
poziții valutare, supraveghere
N. nr.4/2001   (B.N.R.)
privatizare
L. nr.83/1997
procedura decăderii din calitatea de fondator, administrator, director sau cenzor
N. nr.2/1996   (B.N.R.)
procedura falimentului bancar
L. nr.83/1998
provizioane specifice de risc
R. nr.2/2000   (B.N.R.)
reformă sector bancar
O.G. nr.30/1997    [aprobare]
retragere autorizație, condiții
L. nr.58/1998
rezerve obligatorii
L. nr.101/1998
R. nr.4/1998   (B.N.R.)
secret profesional, confidențialitate
L. nr.58/1998
supraveghere specială
L. nr.58/1998
N. nr.8/1999   (B.N.R.)
transfer de fonduri, tranzacții interzise
L. nr.58/1998
unități teritoriale, deschidere de către societăți bancare
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
societăți, înregistrare în contabilitate operațiuni legate de primirea și utilizarea fondurilor din contribuția financiară a Comunității Europene, metodologie, aprobare
O. nr.1.540/20/1999   (M.F., B.N.R.)
stare de insolvabilitate, calculul valorii activului și pasivului băncilor
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1524/362/1998   (M.F., B.N.R.)
străine, și sucursale din România, înființare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)
și instituții financiare, solduri creditoare, conturi de depozit, depuneri de economii ori depozite la termen, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
vezi:  credite bancare
vezi:  Casa de Economii și Consemnațiuni


Marți, 21 martie 2023, 07:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.