INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Act internaționalAct internațional multilateral, ratificat în perioada 22 decembrie 1989 -31 ianuarie 2001, reglementări și organisme internaționaleAct normativ
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Act internațional multilateral, ratificat în perioada 22 decembrie 1989 -31 ianuarie 2001, reglementări și organisme internaționale
abordaj pe mare, Amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972, Londra, 1972, ratificată prin D. nr. 239/1974
O.G. nr.29/2001
Acord internațional al zahărului, 1992, Geneva, 1992
L. nr.162/1999    [aderare]
administrație locală, autonomie locală, Carta Europeană a autonomiei locale, Strasbourg, 1985
L. nr.199/1997    [ratificare]
adopție de copii, Convenție Europeană, Strasbourg, 1967
L. nr.15/1993    [aderare]
Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor, Convenție, Seul, 1985
L. nr.43/1992    [ratificare]
Amendament la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, Geneva, 1972, ratificată prin D. nr. 92/1975
O.G. nr.49/2001    [acceptare]
Amendamente la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, Londra, 1966, adoptată de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A. 784(19), Londra, 1995, ratificată prin D. nr. 80/1971
O.G. nr.30/2001    [acceptare]
Amendamente la Convenția internațională din 1973, pentru prevenirea poluării de către nave, modificare Protocol, Londra, 1978
O.G. nr.38/2001    [acceptare]
animale în transport internațional, Convenție, 1968
H.G. nr.267/1991    [aprobare]
animale sălbatice, conservare specii migratoare, Convenție, Bonn, 1979
L. nr.13/1998    [aderare]
armate
forțe armate convenționale în Europa, Tratat, Paris, 1990
L. nr.18/1992    [ratificare]
O.U.G. nr.19/1997    [aprobare]
interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, Convenție, Paris, 1993
L. nr.125/1994    [ratificare]
niveluri maxime, cantități de armamente convenționale și tehnică, Convenție, Budapesta 1990
L. nr.18/1992    [ratificare]
O.U.G. nr.19/1997    [aprobare]
atmosferă, protecție, nepoluare pe distanțele lungi, Convenție, Geneva, 1979
L. nr.8/1991    [ratificare]
aviația civilă internațională
Convenție, Chicago, 1944, amendare, Protocol, Montreal, 1984
L. nr.107/1998    [ratificare]
reprimare acte ilicite de violență în aeroporturi de aviație civilă, Protocol, Montreal, 1988
L. nr.133/1998    [aderare]
vezi:  Transporturi aeriene, reglementări, cooperări internaționale
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, înființare, Acord, Paris, 1990
L. nr.24/1990    [ratificare]
Biroul European de Telecomunicații (ETO), înființare, p rocedură de arbitraj
O.G. nr.110/1998    [ratificare]
brevete, cooperare internațională, Organizația Europeană de Brevete, Acord, București, 1994
O.G. nr.32/1996    [ratificare]
bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, O.I.M., Convenția nr. 163/1987, Geneva, 1987
O.G. nr.52/2001    [ratificare]
căutarea și salvarea pe mare, Convenție internațională, 1979, Hamburg
O.G. nr.115/1998    [aderare]
Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.48(66) a Comitetului Securității Maritime, Londra 1996
O.G. nr.37/2001    [acceptare]
Codul internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), Amendamente adoptate de Organizația Maritimă Internațională, Londra, 1996, 2000
O.G. nr.32/2001    [acceptare]
Codul internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor (Codul internațional pentru cereale), Rezoluția M.S.C. 23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale, Londra, 1991
O.G. nr.31/2001    [acceptare]
comerț aeronave civile, protocol de modificare, Acord, Geneva, 1986
L. nr.27/1993    [acceptare]
comerț, contracte de vânzare internațională de mărfuri
Convenție, New York 1974 și Protocol de modificare a Convenției, Viena, 1980
L. nr.24/1992    [ratificare]
Convenție, Viena, 1980
L. nr.24/1991    [aderare]
comerț cu România, Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, Protocol la Acord, Bruxelles, 1994
L. nr.29/1995    [ratificare]
comerț internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, Convenție, Washington, 1973
L. nr.69/1994    [aderare]
comerț liber, acord central-european (C.E.F.T.A.), Cracovia, 1992, aderare a României, Acord, București, 1997
L. nr.90/1997    [ratificare]
vezi:  comerț, afaceri
Comisia Europeană de Turism
Asociația de Promovare Turistică Internațională -"Die Donau"
Statut
O.G. nr.57/1998    [aprobare]
Statut
O.G. nr.57/1998    [aprobare]
comunitățile europene, asociere România, Protocol adițional la Acordul European și statele membre
L. nr.20/1993    [ratificare]
L. nr.41/1996    [ratificare]
C.O.N.F.E.M.E.N., Statut, folosirea limbii franceze, Rezoluție 94-46-O1, Yaoundé, 1994
L. nr.176/1997    [ratificare]
Consiliul Europei
vezi:  Cultură
vezi:  Organisme internaționale
Consiliul Uniunii Poștale Universale (din 1964), modificarea celui de-al cincilea Protocol adițional, Seul, 1994
L. nr.113/1997    [ratificare]
Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări, aderarea României
L. nr.123/1998    [acceptare]
desene și modele industriale, înregistrare internațională, Act, Geneva, 1999
L. nr.15/2001    [ratificare]
deșeuri periculoase, eliminare
vezi:  mediul înconjurător, relații internaționale.
Dopaj în sport, interzicere, Consiliul Europei, Convenție, Strasbourg, 1989
L. nr.171/1998    [ratificare]
dreptul mării
Acord aplicare a Părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite, New York, 1994
L. nr.110/1996    [ratificare, aderare]
Convenția Națiunilor Unite, Montego Bay (Jamaica), 1982
L. nr.110/1996    [ratificare, aderare]
drepturile omului
apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale
Carta de la Paris pentru o nouă Europă, Paris, 1990
căsătorie, condiții, Convenție, adoptată de Adunarea Generală O.N.U., New York, 1962
L. nr.116/1992    [ratificare]
contra luării de ostatici, Convenție, New York, 1979
D.-L. nr.111/1990    [aderare]
Convenție, Roma, 1950, Protocoale adiționale
L. nr.30/1994    [ratificare]
copii, drepturi, Convenție, 1989
L. nr.18/1990    [ratificare]
drept internațional privat, Statutul Conferinței de la Haga, 1951
L. nr.25/1991    [acceptare]
drept străin, informație, Convenție europeană, Londra, 1968 și Protocol adițional la Convenție, Strasbourg, 1978
H.G. nr.153/1991    [aprobare]
drept umanitar, pact internațional relativ la drepturi civile și politice, Protocol facultativ vizând abolirea pedepsei cu moartea, adoptat de O.N.U., 1989
L. nr.7/1991    [ratificare]
drepturi civile și politice, Protocol facultativ la pactul internațional
L. nr.39/1993    [aderare]
efecte internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, Convenție europeană, Bruxelles, 1976
L. nr.126/1997    [ratificare]
împotriva torturii, altor pedepse, tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenție, New York, 1984
L. nr.19/1990    [aderare]
migrări -statut juridic, Acord, București, 1992
H.G. nr.568/1992    [aprobare]
prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, Convenție europeană și Protocoale nr. 1 și 2, Strasbourg, 1993
L. nr.80/1994    [ratificare]
și demnitatea ființei umane, față de aplicațiile biologiei și medicinei, Protocol adițional, Convenție, Paris, 1998
L. nr.17/2001    [ratificare]
vezi:  Copii, protecție, reglementări internaționale
vezi:  Desene și modele industriale
vezi:  diplome de studii învățământ superior
vezi:  refugiați
echivalarea
generală a perioadelor de studii universitare, Convenție Europeană, Roma, 1990
L. nr.21/1998    [ratificare]
perioadelor de studii universitare, Convenție Europeană, Paris, 1956
L. nr.20/1998    [ratificare]
educație, C.E.E.P.U.S, program de schimburi pentru studii universitare Europa, Acord, Budapesta, 1993
L. nr.21/1997    [aderare]
vezi:  Expoziții internaționale
EUREKA, inițiativa europeană, Memorandum, 1985
explozibili plastici, marcaj în folie, detectare, Convenție, Montreal, 1991
L. nr.139/1998    [aderare]
extrădare, Convenția europeană de extrădare, Paris, 1957, Protocoale, Strasbourg, 1975 și 1978
L. nr.80/1997    [ratificare]
Fond Monetar Internațional, Statut, modificare, majorare cota de participare
L. nr.26/1992    [acceptare]
Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Acord, Geneva, 1992
H.G. nr.755/1992    [aprobare]
învățământ
diplome, echivalare, acces în instituții universitare, Convenție Europeană, Paris, 1953
L. nr.22/1998    [ratificare]
Protocol adițional la Convenția Europeană, echivalare diplome, acces în instituții universitare, Strasbourg, 1964
L. nr.23/1998    [ratificare]
titluri universitare, recunoaștere academică, Convenție Europeană, Paris, 1959
L. nr.24/1998    [ratificare]
management și prevenirea poluării, Codul internațional, Cod I.S.M., rezoluția A741(18), 1993
L. nr.85/1997    [acceptare]
marile căi navigabile de importanță internațională (A.G.N.), Acord European, Geneva, 1996
O.G. nr.68/1998    [ratificare]
mărfuri
contracte de vânzare internațională de mărfuri, Convenție, Viena, 1980
L. nr.24/1991    [aderare]
prescripție în materie de vânzare internațională de mărfuri, Convenție, New York, 1974 și Protocol de modificare a Convenției, Viena, 1980
L. nr.24/1992    [ratificare]
sistem de armonizare, de denumiri și codificare, Convenție, Bruxelles, 1983
L. nr.98/1996    [aderare]
mediul înconjurător
accident nuclear, asistență, notificare, Convenție, Viena, 1986
D. nr.223/1990    [aderare]
atmosferă protecție, nepoluare pe distanțe lungi, Convenție, Geneva, 1979
L. nr.8/1991    [ratificare]
Carta Energiei și Protocolul Cartei Energiei și aspectele legate de mediu, Tratat, Lisabona, 1994
L. nr.14/1997    [ratificare]
comerț internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, Convenție, Washington, 1973
L. nr.69/1994    [aderare]
conservare lilieci, Acord, Londra, 1991
L. nr.90/2000    [ratificare]
conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Meditereană și din zona contiguă a Altanticului, Acord, Monaco, 1996
L. nr.91/2000    [ratificare]
conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, Acord, Haga, 1995
L. nr.89/2000    [ratificare]
conservarea vieții sălbatice și a habitatului natural din Europa, Convenție, Berna, 1979
L. nr.13/1993    [aderare]
control transport peste frontieră deșeuri periculoase, Convenție, Basel, 1989
L. nr.6/1991    [aderare]
cooperare pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, Convenție, Sofia, 1994
L. nr.14/1995    [ratificare]
cursuri de apă transfrontiere și lacuri internaționale, protecție, Convenție, Helsinki, 1992
L. nr.30/1995    [ratificare]
daune nucleare, Convenție, Viena, 1963, Protocol, Convenție, Paris, 1988
L. nr.106/1992    [aderare]
diversitate biologică, Convenție, Rio de Janeiro, 1992
L. nr.58/1994    [ratificare]
Marea Neagră, protecție împotriva poluării, Convenție, București 1992
L. nr.98/1992    [ratificare]
poluare de către nave, prevenire, Convenție, 1973 și Protocol, Londra, 1978
L. nr.6/1993    [aderare]
schimbări climatice, Convenție cadru a Națiunilor Unite, Rio de Janeiro, 1992
L. nr.24/1994    [ratificare]
strat de ozon protecție, Convenție, Viena, 1985, Protocol, Montreal 1987, amendament la Protocol, Londra, 1990
L. nr.84/1993    [aderare, acceptare]
zone umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, Convenție Ramsar 1971 sub egida U.N.E.S.C.O, Protocol, Paris, 1982
L. nr.5/1991    [aderare]
militar, domeniu
armele de foc, achiziționare și deținere de către particulari, Convenție Europeană, Strasbourg, 1978
L. nr.116/1997    [ratificare]
interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice producătoare de efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, Convenție, New York 1992
L. nr.40/1995    [ratificare]
protecția victimelor conflictelor armate internaționale, Convențiile, Geneva, 1949, recunoaștere, Protocoale adiționale I și II
D. nr.224/1990    [ratificare]
L. nr.32/1995    [acceptare]
L. nr.27/1995
retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuințării gazelor asfixiante, toxice sau similare, Geneva, 1925
L. nr.39/1991
muncă forțată, abolire, Convenție O.I.M. nr. 105/1957
L. nr.140/1998    [ratificare]
Națiunile Unite pentru Dezvoltare, Program, Acord, București, 1991
H.G. nr.113/1991    [aprobare]
navigație maritimă internațională
vezi:  transporturi maritime internaționale
nuclear, domeniu
Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, statut
L. nr.49/1994    [ratificare]
notificare, asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, Convenție, Viena, 1984
D. nr.223/1990    [aderare]
protecție fizică a materialelor nucleare, Convenție, Viena, 1980
L. nr.78/1993    [ratificare]
securitate nucleară, Convenție, Viena, 1994
L. nr.43/1995    [ratificare]
Organisme internaționale
Administrația Mondială de Radiocomunicații (C.A.M.R. 1992), Acte finale ale Conferinței, Spania, 1992
H.G. nr.291/1992    [aprobare]
amendamente la articolele 24 și 25 din Constituția Organizației Mondiale a Sănătății
L. nr.79/1999    [acceptare]
Biroul European de Radiocomunicații (B.E.R), creare Convenție Haga, 1993
L. nr.70/1994    [ratificare]
Comitetul European de Standardizare (C.E.N.)
H.G. nr.733/1991    [aprobare]
Comitetul European de Standardizare Electronică (C.E.N.E.L.E.C.)
H.G. nr.733/1991    [aprobare]
Comunitatea Economică Europeană a Cărbunelui și Oțelului, comerț, Acord, Bruxelles, 1993
L. nr.16/1993    [ratificare]
Comunitatea Economică Europeană, comerț și cooperare, Acord, Luxembourg, 1990
L. nr.23/1991    [ratificare]
Comunitatea Europeană pentru Energia Atomică, Acord, Luxembourg, 1990
L. nr.23/1991    [ratificare]
Comunitățile Europene, asocierea României, Acord european, Bruxelles, 1993
L. nr.16/1993    [ratificare]
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.U.G. nr.192/2001    [ratificare]
Consiliul Europei
constituire, Acordul de la Marrakech, 1994
L. nr.133/1994    [ratificare]
Constituție, Convenție, Geneva, 1992
L. nr.76/1993    [ratificare]
Convenția nr. 144/1976, Geneva, 1976
L. nr.96/1992    [ratificare]
Convențiile nr. 154/1981 și nr. 168/1988, Geneva, 1981, respectiv 1988
L. nr.112/1992    [ratificare]
Instrument de amendare a Constituției și a Convenției, Kyoto, 1994
L. nr.43/1996    [ratificare]
Instrument de amendare, Geneva, 1986
D.-L. nr.106/1990    [ratificare]
Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Acord, Geneva, 1992
H.G. nr.755/1992    [aprobare]
Lista de concesii tarifare pentru produsele tehnologiei informației
L. nr.217/1997
Maritime prin Satelit (INMARSAT), Protocol, Londra, 1981
L. nr.16/1992    [aderare]
Organizația Europeană de Brevete, cooperare în domeniul brevetelor, Acord, București, 1994
O.G. nr.32/1996    [ratificare]
Organizația Europeană de Telecomunicații
Organizația Internațională a Muncii
Organizația Internațională pentru Migrări, Statutul juridic, privilegii și imunitățile acestei organizații în România, Acord, București, 1992
H.G. nr.568/1992    [aprobare]
Organizația Intraeuropeană a Administrațiilor Fiscale, statut, Casta Papiernicka, Slovacia, 1997
O.G. nr.33/1998    [aderare]
Organizația Maritimă Internațională, Codul Internațional de management al siguranței și prevenirii poluării (Codul I.S.M), Rezoluția A741(18), 1993
L. nr.85/1997    [acceptare]
Organizația Mondială a Sănătății
Organizația Mondială de Comerț
Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, Act constitutiv al Comisiei Europene de luptă împotriva febrei aftoase, 1953 cu amendamentele din 1977
L. nr.117/1992    [acceptare]
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, privilegii și imunități acordate Organizației, Acord
L. nr.93/1996    [ratificare]
prin Satelit "EUTELSAT", Protocol, Paris, 1987
L. nr.17/1992    [aderare]
prin Satelit (INTELSAT), Protocol, Washington, 1978
L. nr.15/1992    [aderare]
privilegii și imunități, Acordul general și Protocoalele adiționale 1, 2, 4, 5, aderarea României
L. nr.43/1994    [aderare]
statut
L. nr.64/1993
statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de Populație în Europa
O.G. nr.1/1996    [ratificare]
statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
O.G. nr.1/1996    [ratificare]
Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor
Uniunea Poștală Universală, Protocol adițional la Constituția Uniunii, Washington, 1989
L. nr.31/1993    [ratificare]
vezi:  UNESCO
pace, cooperare, Agenția Spațială Europeană (E.S.A.), Acord, Paris, 1992
L. nr.40/1993    [ratificare]
patrimoniu arheologic, protecție, Convenția Europeană (revizuită), adoptată La Valetta, 1992
L. nr.150/1997    [ratificare]
pensie de întreținere, obținere în străinătate, Convenție, New York, 1956
L. nr.26/1991    [aderare]
persoane condamnate, transferare, Convenție Europeană, Strasbourg, 1983
L. nr.76/1996    [ratificare]
poluare
vezi:  Accident nuclear, reglementări internaționale
poștă, acte adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale, Seul, 1994
L. nr.182/1997    [ratificare]
prescripție în materie de vânzare internațională de mărfuri, Convenție, New York, 1974 și Protocol, Viena, 1980
L. nr.24/1992    [ratificare]
produse originare
metode de cooperare administrativă, Comunitățile Europene și statele membre, Protocol, Bruxelles, 1993
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.U.G. nr.1/1997
programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Acord, București, 1991
H.G. nr.113/1991    [aprobare]
refugiați, statut, Convenție, Geneva, 1951, Protocol, New York, 1967
L. nr.46/1991    [aderare]
reprimare acte ilicite de violență în aeroporturi, Protocol, Montreal, 1988
L. nr.133/1998    [aderare]
sănătate, asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, Convenție, Viena, 1986
D. nr.223/1990    [aderare]
securitate, concilierea și arbitrajul în cadrul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, Convenție, Stockholm, 1992
L. nr.5/1996    [ratificare]
standardizare C.E.N. și C.E.N.E.L.E.C.
H.G. nr.733/1991    [aprobare]
stare civilă, reglementări internaționale, căsătorie, condiții, Convenție adoptată de O.N.U., New York, 1962
L. nr.116/1992    [ratificare]
stații de sol "INMARSAT" de navă în porturi și în limitele mării teritoriale, Londra, 1985
L. nr.72/1992    [ratificare]
stupefiante și substanțe psihotrope, Convenții, Viena, 1971, 1988
L. nr.118/1992    [aderare]
telecomunicații de bază, Protocolul 4 la Acordul general pentru comerțul cu servicii, Geneva, 1997
O.G. nr.1/1998    [acceptare]
telecomunicații internaționale, maritime prin satelit INMARSAT, Convenție internațională, Londra, 1976
L. nr.8/1990    [aderare]
terorism, criminalitate, combatere, reprimare, reglementări internaționale, Convenție Europeană, Strasbourg, 1997
L. nr.19/1997    [ratificare]
tortură și alte pedepse, măsuri împotriva tratamentelor cu cruzime, Convenție, New York, 1984
L. nr.19/1990    [aderare]
transferul responsabilităților cu privire la refugiați, Acord, Strasbourg, 1980
L. nr.88/2000    [ratificare]
transport (A.G.T.C.), Geneva, 1991
L. nr.8/1993    [ratificare]
transport (C.E.M.T.), Protocol, Bruxelles, 1953
L. nr.77/1993    [aderare]
transport combinat pe căi navigabile interioare, Protocol, Geneva, 1997
O.G. nr.74/1998    [ratificare]
transport -T.E.R., Acord, Geneva, 1992
L. nr.124/1994    [ratificare]
transporturi aeriene internaționale
aviația civilă internațională
Convenție Chicago, 1944, amendare, Protocol, Montreal, 1984
L. nr.107/1998    [ratificare]
EUROCONTROL, securitatea navigației aeriene, Convenție, 1960
L. nr.44/1996    [aderare]
Protocol de amendare a Convenției de la Montreal, 1990 și Protocol de amendare a Convenției de la Montreal, 1989
L. nr.7/1993    [ratificare]
Protocol de amendare a Convenției, Montreal, 1980
L. nr.40/1996    [ratificare]
recunoașterea internațională a drepturilor asupra aeronavelor, Convenție, Geneva, 1948
L. nr.64/1994    [aderare]
reprimare acte ilicite de violență în aeroporturi de aviație civilă, Protocol, Montreal, 1988
L. nr.133/1998    [aderare]
tarife de rută aeriană, Acord multilateral, Bruxelles, 1981
L. nr.44/1996    [aderare]
transporturi feroviare internaționale, (C.O.T.I.F., C.I.V., C.I.M.), Protocol, Berna, 1990
L. nr.27/1992    [ratificare]
L. nr.3/1996    [ratificare]
transporturi internaționale feroviare (C.O.T.I.F.), Protocol la Convenția 1980, Vilnius, 1999
O.G. nr.69/2001    [ratificare]
transporturi maritime internaționale
brevete, atestare și efectuarea serviciilor de cart, Convenție, Londra 1978
L. nr.107/1992    [ratificare]
reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime și împotriva siguranței platformelor fixe situate pe platoul continental, Convenție, și Protocol, Roma 1988
L. nr.123/1992    [ratificare]
unificarea regulilor privind competența civilă și penală în materie de abordaj și alte evenimente de navigație, sechestrul asigurator de nave, Convenție, Bruxelles, 1952
L. nr.89/1995    [aderare]
L. nr.90/1995    [aderare]
L. nr.91/1995    [aderare]
transporturi rutiere internaționale
activitatea echipajelor, vehiculelor, transporturi rutiere internaționale (A.E.T.R.), Acord european, Geneva, 1970
L. nr.101/1994    [aderare]
efecte internaționale ale interzicerii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, Convenție europeană, Bruxelles, 1976
L. nr.126/1997    [ratificare]
mărfuri periculoase, (A.D.R.), Acord european, Geneva, 1957
L. nr.31/1994    [aderare]
reprimare infracțiuni rutiere, Convenție europeană, Strasbourg, 1964
L. nr.183/1997    [ratificare]
UNESCO
zone umede de importanță internațională, habitat păsări acvatice, Convenție Ramsar 1971 sub egida UNESCO, Protocol, Paris, 1982
L. nr.5/1991    [aderare]


Duminică, 25 februarie 2024, 09:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.