INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională, reglementări internaționaleBanca Națională a RomânieiBanca Nordică de Investiții
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Banca Națională a României
activitate ca bancă centrală a statului
L. nr.58/1998
agent al statului, plată datorie externă
L. nr.81/1999
asigurarea condițiilor pentru limitarea riscurilor de credit și menținerea nivelului de solvabilitate
C. nr.35/1995   (B.N.R.)
C. nr.39/1995   (B.N.R.)
autoritate administrativă autonomă, înființare prin lege organică
Constituția României
autorizarea de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare "Dacia Felix" -S.A. și "Credit Bank" -S.A.
L. nr.135/1996
N. nr.2/1997   (B.N.R.)
baza monetară, plafoane, obiective
O.G. nr.30/1997    [aprobare]
Centrala Incidentelor de Plăți, organizare și funcționare
C. nr.2/1997   (B.N.R.)
O. nr.37/1997   (B.N.R.)
R. nr.1/2001   (B.N.R.)
Centrala Riscurilor Bancare, organizare și funcționare la B.N.R.
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.1/1999   (B.N.R.)
O. nr.27/2000   (B.N.R.)
comision aplicare pentru operațiuni de încasare și plăți în numerar
L. nr.101/1998
O. nr.1/2000   (B.N.R.)
compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar cu suport de hârtie
R. nr.10/1994   (B.N.R.)
conturile curente ale Casei de Economii și Consemnațiuni și ale Băncii Comerciale Române -S.A.
C. nr.36/1996   (B.N.R.)
credit lombard
C. nr.11/1998   (B.N.R.)
curs de schimb valutar
H.G. nr.155/1997
decontarea operațiunilor bancare
C. nr.26/1996   (B.N.R.)
depuneri și menținerea cotei subscrise de România la capitalul
BERD
O.G. nr.4/1997
BIRD
O.G. nr.6/1997
Corporației Financiare Internaționale
H.G. nr.1021/1990
derogare de la alin. (2) art. 53 al L. nr. 101/1998, condiții
O.U.G. nr.20/2000
derogare de la L. nr. 101/1998 și de la L. nr. 64/1995, acordare credit Băncii "Renașterea Creditului Românesc -S.A. -Credit Bank ", condiții
O.U.G. nr.26/2000
deschiderea contului tip bancă în faliment, condiții
L. nr.83/1998
N. nr.10/2000   (B.N.R.)
emitere autorizații pentru funcționarea cooperativei de credit și a caselor centrale ale cooperativelor de credit, condiții
O.U.G. nr.97/2000
evidența contabilă a plăților și decontărilor interbancare
C. nr.9/1995   (B.N.R.)
evidența și decontarea depozitelor societăților bancare
C. nr.24/1997   (B.N.R.)
garantarea unui plasament interbancar pe termen de un an, efectuat de Banca Chinei
O.U.G. nr.36/1999
guvernatorul și supleantul României la BERD, numire
H.G. nr.956/1990
înființarea contului 50BB x 99.10 "Disponibilități blocate de instanțele judecătorești" pentru fiecare societate bancară
C. nr.26/1995   (B.N.R.)
operațiuni
cu numerar, aprobare regulament
R. nr.2/1996   (B.N.R.)
de swap cu metale prețioase și swap valutar cu sumele obținute din împrumuturi contractate
L. nr.118/1995
L. nr.101/1998
operațiuni scutite de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
pe piața monetară
O.U.G. nr.29/1997
R. nr.1/2000   (B.N.R.)
opțiune cooperativa de credit de a funcționa ca o bancă în condițiile L. nr. 58/1998, autorizare, condiții
O.U.G. nr.97/2000
persoane juridice bancare, înființare, autorizație, documente necesare efectuării de operațiuni valutare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
plăți interbancare
C. nr.14/1996   (B.N.R.)
politică monetară și de credit, atragere depozite
O.U.G. nr.29/1997
prestare servicii de încasări și plăți cu și fără numerar, comisioane
R. nr.1/1996   (B.N.R.)
principiile și organizarea plăților cu card de către societățile bancare
R. nr.6/1995   (B.N.R.)
procedura reorganizării și lichidării judiciare
L. nr.83/1998
raporturi privind piața valutară interbancară
C. nr.31/1993   (B.N.R.)
rata dobânzilor practicate și facilități permanente acordate băncilor
L. nr.101/1998
R. nr.1/2000   (B.N.R.)
C. nr.14/2000   (B.N.R.)
ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2001
C. nr.28/2001   (B.N.R.)
reforma sectorului financiar
O.G. nr.30/1997    [aprobare]
regimul de decontare specială și autorizarea caselor de compensații interbancare
R. nr.8/1996   (B.N.R.)
registrul bancar pentru organizațiile cooperatiste de credit care au optat să funcționeze ca bancă
O.U.G. nr.97/2000
registrul cooperativelor de credit, pentru autorizațiile emise
O.U.G. nr.97/2000
rezerva de stat în metale prețioase
O.U.G. nr.190/2000
rezerve minime obligatorii aferente lunii decembrie, rata dobânzilor, plată
R. nr.4/1998   (B.N.R.)
servicii de plăți fără numerar, comisioane, încasare
L. nr.101/1998
C. nr.9/1998   (B.N.R.)
sisteme de plăți și decontări fără numerar, avizare tehnică
R. nr.1/1995   (B.N.R.)
Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări -TransFonD -S.A., agent al B.N.R.
C. nr.9/2001   (B.N.R.)
statut
L. nr.101/1998
supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit, măsuri, sancțiuni, condiții
O.U.G. nr.97/2000
valută, operațiuni, efectuare
R. nr.3/1997   (B.N.R.)


Vineri, 03 februarie 2023, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.