INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Acte oficiale străine, reglementări internaționaleActiveActivitate contrainformativă în exterior
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Active
ale societăților care se privatizează, vânzare
ofertă de vânzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
O. nr.59/1998   (M.P.)
plata integrală/rate, utilizare în sistem leasing/imobiliar
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
O. nr.61/1998   (M.P.)
raport de evaluare, stabilire preț de ofertă
H.G. nr.55/1998
O. nr.62/1998   (M.P.)
O.U.G. nr.88/1997
ale societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar
amortizare, regim juridic
L. nr.15/1994
H.G. nr.909/1997
contract de vânzare cumpărare de acțiuni/părți sociale, model
H.G. nr.55/1998
vânzare cu plată integrală sau în rate
O.U.G. nr.88/1997
amortizabile, investiții directe, stimulare
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.94/1998
bancare neperformante la care statul este acționar majoritar, valorificare
O.U.G. nr.51/1998
H.G. nr.1.217/2001
corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative teritoriale, scoatere din funcțiune, casare, valorificare
O.G. nr.112/2000
clasificare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998
nesupuse amortizării, scutiri
H.G. nr.173/1995
H.G. nr.1173/1996
H.G. nr.418/1996
H.G. nr.853/1996
L. nr.15/1994
H.G. nr.104/1996
și necorporale, valoarea de intrare, stabilire
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
vezi:  Mijloace fixe
disponibile ale societăților comerciale, companiilor naționale cu capital majoritar de stat și regii autonome, listare, vânzare, condiții
L. nr.133/1999
și acțiuni
ale societăților care se privatizează, vînzare
H.G. nr.55/1998
ale societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului, destinație agricolă, vânzare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
vânzare, preț, evaluare, adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România ANEVAR
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.288/1998   (M.P.)
valori mobiliare, definiție
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997
vândute, destinația sumelor
O.U.G. nr.59/1997


Marți, 30 mai 2023, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.