INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
ContabilContabilitateContainere
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Contabilitate
aplicarea experimentală a Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor armonizate cu Directivele Europene și Standardele Internaționale Contabile
O. nr.1.009/2001   (M.F.P.)
arhivare și păstrare documente justificative contabile
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
armonizare reglementări contabile, cu
Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele de Contabilități Internaționale, aprobare, aplicare 2001-2005, condiții
O. nr.94/2001   (M.F.P.)
Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aplicare, condiții
L. nr.82/1991
O. nr.1.982/5/2001   (M.F.P., B.N.R.)
bănci, înregistrare diferențe rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
bănci, înregistrare operațiuni de leasing, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)
R. nr.1/2001   (B.N.R.)
bilanț contabil, formulare tipizate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
bilanț contabil, modele, verificare și certificare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
bunuri legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, înregistrare, precizări
O. nr.186/2001   (M.F.P.)
certificare bilanț contabil și a contului de execuție bugetară la instituții publice
O.G. nr.119/1999
O. nr.332/2000   (M.F.)
Colegiul Consultativ al Contabilității, regulament de organizare și funcționare
H.G. nr.575/1992
consilii județene și consiliul general al municipiului București, încasări din cotele defalcate din impozitul pe venit, echilibrare buget
H.G. nr.704/1993
O. nr.460/2000   (M.F.)
consolidare conturi, norme, aplicare de către societățile comerciale, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.772/2000   (M.F.)
cont de depozit "escrow account", funcționare în străinătate
H.G. nr.587/1994
contract de credit bancar, creanțe, credite și dobânzi, bunuri dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor, evidențiere
N. nr.7/1998   (B.N.R.)
contracte de lucrări de audit financiar-contabil, organizare
contribuții de asigurări sociale, reflectare în contabilitatea băncilor
L. nr.82/1991
C. nr.11/1999   (B.N.R.)
conturi, consolidare, aplicare experimentală
O. nr.772/2000   (M.F.)
O. nr.189/2001   (M.F.P.)
conturi specifice în care se înregistrează constituirea și realizarea Fondului special de susținere a învățământului de stat
O.G. nr.75/1999
H.G. nr.806/1999
evidența contabilă a instituțiilor de învățământ preuniversitar, organizare, conducere
H.G. nr.538/2001
evidența contabilă în partidă simplă, conducere, contribuabili care realizează venituri din activități independente
O.G. nr.7/2001
evidențiere accize calculate și datorate, efectuare
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000
evidențierea stingerii unor obligații în anul 1999, condiții, în
regiilor autonome, societăților comerciale și servicii publice de interes local (Compania Națională de Electricitate-S.A., Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz-S.A., Societatea Națională a Petrolului Petrom-S.A. și a unităților furnizoare ale acestora)
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.140/1999
O. nr.1.223/1999   (M.F.)
trezoreria statului
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.140/1999
O. nr.1.223/1999   (M.F.)
formulare tipizate
cu regim special
O. nr.90/1998   (M.F.)
O. nr.2.055/1998   (M.F.)
întocmire, utilizare
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
generală, formulare tipizate, nomenclator
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
gestionarea Fondului Cultural Național, constituire și utilizare
O.G. nr.79/1998
H.G. nr.789/1999
instituții publice, bilanțuri contabile și conturi de execuție bugetară, certificare prin persoane fizice/juridice agreate, condiții
O. nr.167/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.291/2001   (M.F.P.)
investiții, operațiuni petroliere, reflectare în contabilitate în lei și reevaluate în euro la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, criterii
O.U.G. nr.160/1999
înregistrare bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ teritoriale, norme metodologice
H.G. nr.1.031/1999
înregistrare contribuție financiară a Comunității Europene
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.875/2000   (M.F.)
O. nr.6.104/1/2001   (M.F.P., B.N.R.)
înregistrare operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, unitățile sale teritoriale și agenți economici
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)
înregistrare operațiuni referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine, condiții
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)
înregistrare rezultate inventariere clădiri, construcții speciale, terenuri deținute în proprietate de agenții economici, condiții
H.G. nr.403/2000
înregistrare sume obținute ca urmare a privatizării societăților comerciale care dețin terenuri proprietate de stat cu destinație agricolă
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
majorări de întârziere, reflectare în contabilitatea agenților economici și a persoanelor juridice fără scop lucrativ
O. nr.608/1999   (M.F.)
mijloace fixe, valoare de intrare, înregistrare în evidența contabilă, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
operațiuni de leasing, înregistrare
L. nr.99/1999
O. nr.686/1999   (M.F.)
operațiuni și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiar-contabile la bănci
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
C. nr.5/2000   (B.N.R.)
operațiuni și situații financiar-contabile, întocmire de către bănci
C. nr.10/2000   (B.N.R.)
organizare și conducere, evidență contabilă în partidă simplă de către persoane fizice care au calitatea de contribuabil
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)
organizare și conducere la microîntreprinderi
O. nr.1.880/2001   (M.F.P.)
organizare și funcționare la unități de învățământ preuniversitar de stat
H.G. nr.538/2001
plafon de casă, plăți în numerar
O.G. nr.15/1996
R. nr.2/1996   (B.N.R.)
plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestuia de către persoane juridice fără scop lucrativ
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)
Program de aplicare experimentală a Normelor privind consolidarea conturilor
O. nr.772/2000   (M.F.)
O. nr.94/2001   (M.F.P.)
O. nr.189/2001   (M.F.P.)
reconstituire documente justificative și contabile, pierdute, sustrase sau distruse
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
reflectare în contabilitate a bunurilor imobile trecute în proprietatea statului prin executare silită a debitorilor
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001
reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
fuziunea, dizolvarea și lichidarea băncilor
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2388/1995   (M.F.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1524/362/1998   (M.F., B.N.R.)
fuziunea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precizări
O. nr.1223/1998   (M.F.)
impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice
L. nr.82/1991
L. nr.101/1998
O.G. nr.73/1999
C. nr.27/2000   (B.N.R.)
operațiuni, contribuții pentru asigurările sociale de stat
L. nr.19/2000
H.G. nr.704/1993
O. nr.314/1999   (M.F.)
premierea și utilizarea fondurilor din contribuția financiară a Comunității Europene și a fondurilor de cofinanțare aferente, precizări
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.63/1999
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.1.011/1999    [aprobare]
O. nr.875/2000   (M.F.)
reevaluării de către bănci a clădirilor, construcțiilor speciale
L. nr.82/1991
H.G. nr.964/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
retragerea/excluderea asociaților
O. nr.1223/1998   (M.F.)
regim juridic, organizare și conducere
L. nr.82/1991
H.G. nr.335/1995
O. nr.1459/1995   (M.F.)
O. nr.1670/1997   (M.F.)
registre
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
scădere din evidența Ministerului de Interne a bunurilor materiale, distruse, degradate sau pierdute în timpul misiunii în Grupul Internațional de Poliție (IPTF) din Bosnia-Herțegovina
H.G. nr.823/1999
separată, pentru evidență contabil-financiară, bunuri proprietate publică
L. nr.213/1998
societăți bancare care efectuează operațiuni legate de primirea și utilizarea fondurilor din contribuția financiară a Comunității Europene, metodologie, aprobare
O. nr.1.540/20/1999   (M.F., B.N.R.)
valoarea bunurilor preluate în administrare de instituții publice de la debitori persoane juridice prin executare silită în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 11/1996, înregistrare, condiții
H.G. nr.682/2001


Duminică, 05 februarie 2023, 07:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.